CASE

Europa for skolen

referencegruppe

Den Frie Lærerskole i Ollerup, UCL, UC Syd, Regionsrådet, Region Syddanmark, Middelfart Kommune, Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Aarbenraa Kommune

Udfordringen

Skolen spiller en afgørende rolle for unges udsigter og muligheder i livet. I en europæisk sammenhæng har det højeste prioritet, at vi understøtter udviklingen af en inkluderende skoleuddannelse af høj kvalitet blandt andet ved at benytte os af de mange muligheder for internationalt uddannelsessamarbejde.

projektet

Med projektet EUROPA for skolen øger Det Syddanske EU-Kontor indsatsen for at tydeliggøre mulighederne inden for europæisk samarbejde på tværs af kommuner og vidensinstitutioner i regionen. Projektet henvender sig til de 22 syddanske kommuner, uddannelsesinstitutioner og Region Syddanmark. 

”EUROPA for Skolen kan give hver enkelt skole en indgang til det europæiske samarbejde og er en god måde at gøre en skole international på.”

Poul Fremmelev, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark Tweet

”Vi håber, at vi kan udvikle forskellige samarbejdsprojekter med andre europæiske partnere og samtidig understøtte, at EU løfter den generelle undervisning i folkeskolerne."

Cathrine Holm Frandsen, EU-konsulent, Det Syddanske EU-Kontor Tweet

Med projektet Europa for Skolen tager Det Syddanske EU-Kontor kommuner, skoler og andre uddannelsesaktører i hånden mod øgede europæiske aktiviteter støttet af ERASMUS+ programmet.

EUROPA for skolen er en særlig indsats på før- og grundskoleområdet, som skal understøtte kommunernes internationalisering af skoleområdet og international efteruddannelse for pædagoger, lærere og personale. Projektet blev søsat af SDEO i efteråret 2020 efter en succesfuld periode som pilotprojekt.

Projektets overordnede formål er at skabe en ramme for en fælles international indsats, der ved hjælp af primært Erasmus+ programmet adresserer og nytænker samarbejdet i Syddanmark i forhold til nogle af de udviklingsbehov, det syddanske skole- og uddannelsessystem står overfor. 

”Vi havde en formodning om, at det var nogle af de samme problematikker, kommunerne stod overfor i forhold til folkeskolen. Derfor syntes vi, det kunne være interessant at give dem en mulighed for at samarbejde og løfte udfordringerne i en EU-sammenhæng,” fortæller EU-konsulent på Det Syddanske EU-Kontor Cathrine Holm Frandsen. 

En indgang til europæisk samarbejde

Gennem løbende informationsdeling om indkaldelses- og projektmuligheder holder SDEO’s konsulenter kommunens skoleforvaltninger ajour med, hvad EU kan tilbyde. EUROPA for skolen er dertil forankret i en referencegruppe, hvor både kommunale skoledirektører, Regionsrådet, Region Syddanmark og uddannelseschefer fra læreruddannelserne i Syddanmark er repræsenteret.

Referencegruppen har til opgave at byde ind med deres viden og være med til at identificere væsentlige indsatsområder på tværs af aktørerne inden for grundskoleområdet og igangsætte udviklingsinitiativer.
Medlemmerne i referencegruppen fungerer samtidig som ambassadører i forhold til EU-projektmuligheder – og herunder særligt Erasmus+ programmets mulighed for akkreditering, som EUROPA for skolen har stort fokus på (læs mere om akkreditering her).

En Erasmus-akkreditering gør det væsentligt lettere at søge midler til internationale aktiviteter (såsom udlandsophold for lærer og elever og skyggepraktikker) gennem Erasmus+ programmet. Og netop udlandsophold og samarbejde på tværs af EU-lande er et af EUROPA for skolens fokuspunkter. Poul Fremmelev, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark er et af medlemmerne i referencegruppen, og han har allerede god erfaring med elevophold i udlandet.

”EUROPA for Skolen kan give hver enkelt skole en indgang til det europæiske samarbejde og er en god måde at gøre en skole international på,” fortæller han og tager udgangspunkt i sine egne erfaringer med udlandsaktiviteter.

”Jeg har selv som skoleleder brugt det til at give elever og ansatte helt konkret viden om et EU-land, mulighed for at skrive sammen med andre elever i et EU-land og i enkelte tilfælde har vi besøgt landet for ved selvsyn at opleve ligheder og forskelle i vores skolesystemer og levevis. Det har været utroligt givende, og jeg kan ofte møde tidligere elever, der bedre kan huske en tur til Enchede i Holland end et projekt i faget dansk eller samfundsfag. Efterfølgende var mine elever og deres familier vært ved genbesøg i DK. Det har været oplevelser for livet,” afslutter Poul Fremmelev.

Med referencegruppen er beslutningstagere fra kommunerne og uddannelseslederne repræsenteret i et samarbejde, der blandt andet skal arbejde med udvikling af fælles tværregionale projekter og se nærmere på, hvordan fremtidens læreruddannelse eksempelvis skal se ud.

Med fokus på ERASMUS+

Omdrejningspunktet for den europæiske indsats på uddannelsesområdet er Erasmus+ programmet. Med et samlet budget på 26,2 mia. euro vil programmet finansiere international mobilitet og tværnationale samarbejdsprojekter for omkring 10 millioner europæere i perioden 2021-2027. Og målet med EUROPA for Skolen er derfor også, at de syddanske kommuner i større udstrækning anvender programmet til den løbende kompetenceudvikling af lærere og skoleledere – blandt andet for at gøre jobbet som lærer mere attraktivt og for at projektliggøre kommunernes læringsstrategier.

Med udgangspunkt i referencegruppen skal projektet bidrage til en helhedsorienteret indsats på skoleområdet, herunder at Syddanmark i højere grad får gavn af ERASMUS+ programmet.

”Vi håber, at vi kan udvikle forskellige samarbejdsprojekter med andre europæiske partnere og samtidig understøtte, at EU løfter den generelle undervisning i folkeskolerne. Derudover vil vi gerne bidrage til at lærere får mulighed for at udvikle deres kompetencer og at så mange elever som overhovedet muligt får mulighed for at komme på udlandsophold,” afslutter Cathrine Holm Frandsen.

Den skarpsynede tomatplukkende robot

Den skarpsynede tomatplukkende robot...

... eller den idéelle partnerkonstellation til det gode Eurostars-projekt.
Læs mere

Helt i hus med bæredygtige mursten

Helt i hus med bæredygtige mursten

... eller hvordan SMV-Instrumentet kan bruges til en 1-2 proces med markedsundersøgelse og demonstrationsprojekt.
Læs mere

Smartere beton på verdens byggepladser

Smartere beton på verdens byggepladser

... eller hvordan Eurostars kan hjælpe med hurtigere at udvikle den rigtige løsning.
Læs mere

kontakt vores konsulenter

Head_Cathrine

Cathrine Holm Frandsen

chf@southdenmark.be
+32 2 234 68 57

TeamSDEO_CirclesBW_JBC3

Jens Bøgetoft Christensen

jbc@southdenmark.be
+45 30 61 61 37

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy