Nyheder:

EUs innovationsfond skal bane vejen for fremtidens grønne løsninger

EUs Innovationsfond er et af verdens største finansieringsprogrammer til demonstration af innovativ teknologi, der kan være med til at reducere udledningen af drivhusgasser. Med et forventet budget på ca. €38 milliarder i perioden 2020-2030, støtter fonden innovative teknologier og løsninger med lavt kulstofudslip i sektorer som vedvarende energi, energitunge industrier, transport og energilagring, samt kulstoffangst, -lagring, og -brug. 

Der skal fart på udvikling og innovationen, hvis EU skal nå sin vision om at være klimaneutral i 2050. Innovationsfonden er et af de initiativer, der skal sætte turbo på processen og hjælpe fremtidens grønne løsninger ud over stepperne. 

Formålet med fonden er at støtte virksomheder og projekter, der kan bidrage til at reducere CO2-udslip og hjælpe EU med at opfylde sine klimamål. Det omfatter alt fra nye solpaneler, vindmølleparker, geotermiske varmeværker, CCS, til projekter, der udvikler grøn transport og energieffektivitet i bygninger. 

Med støtten vil fonden samtidig være med til at drive grøn omstilling i Europa og dermed skabe nye arbejdspladser og vækst og bidrage til at europæiske virksomheder sætter sig i førersædet globalt. 

Innovative løsninger skal styrkes på markedet

Fonden er åben for ansøgninger fra virksomheder, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner, der arbejder på innovative projekter med potentiale til at reducere CO2-udledning og øge energieffektiviteten. Ansøgere kan modtage støtte til både demonstration og kommercialisering af innovative teknologier og løsninger.

”Kodeordene for EUs Innovation Fund er omkostningseffektiv CO2-reduktion og innovation, og vi er typisk dygtige til begge dele i Danmark, så jeg håber, vi ser flere danske virksomheder søge støtte til deres projekter fremad,” siger Siri Bentzen, konsulent ved Det Syddanske EU-kontor.

Fonden er finansieret af salget af 450 millioner CO2-kvoter fra EU’s kvotehandelssystem, og derfor afhænger provenuet af kvoteprisen.

Ny ansøgningsrunde for mindre projekter 

Den første runde af ansøgninger til EUs Innovationsfond blev afsluttet i oktober 2020, og der har allerede været tre runder af ansøgninger til fonden for large-scale projekter og to runder small-scale projekter, som har bidraget til funding af en række spændende ansøgninger fra virksomheder og projekter over hele Europa. Fonden dækker op til 60% af de relevante projektomkostninger. På nuværende tidspunkt har ingen danske projekter modtaget støtte.

Den 30. marts åbner fonden endnu en ansøgningsrunde for small-scale projekter. Denne runde er målrettet projekter med en investeringsramme på under €7,5 millioner. Ansøgningerne til denne runde bliver vurderet af et ekspertpanel og tildelt finansiering baseret på deres potentiale for at reducere CO2-udslip og fremme grøn omstilling. Projekterne vil også blive evalueret ud fra deres kommercielle potentiale og skal dderfor kunne demonstrere, at de kan skaleres og have en positiv indvirkning på den europæiske økonomi og beskæftigelse. 

Sidste år gik 17 small-scale-projekter videre til fasen om udarbejdelse af tilskudsaftalen, hvor det samlede tilskudsbeløb lød på €62 millioner. Ansøgningsfristen er den 19. september. Energistyrelsen er nationalt kontaktpunkt for fonden.

Vil I vide mere?

Vil I vide mere om kravene og ansøgningsprocessen, er I velkomne til at kontakte EU-konsulent Siri Bentzen på srb@southdenmark.be eller Eleni Borisova, fuldmægtig i Energistyrelsen.

Fakta om EUs Innovationsfond

– Innovationsfonden er en del af EUs bredere strategi for grøn omstilling, der sigter mod at reducere drivhusgasemissioner med mindst 55% inden 2030 (Fit for 55) og opnå klimaneutralitet inden 2050. 

– Innovationsfonden spiller en central rolle i at opfylde dette mål ved at fremme bæredygtig teknologisk innovation og banebrydende løsninger, som skal styrke konkurrenceevnen for grønne teknologier, produkter og løsninger på markedet.

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2022 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy