DET TREDJE SUNDHEDSPROGRAM

…giver tilskud til projekter, der fremmer samarbejdet mellem EU-landene samt understøtter og videreudvikler EU’s prioriterede områder inden for sundhed.

NB: På nuværende tidspunkt afventer vi de nye programmer, og derfor kan nogle af oplysningerne være forældede. Vi forsøger at opdatere programbladene løbende. Du er velkommen til at kontakte SDEO’s konsulenter, hvis du vil vide mere.

målgruppe

Organisationer fra erhvervslivet, forskningsinstitutioner, SMV’er og slutbrugerorganisationer kan opnå støtte under programmet.

krav til konsortiet

Minimum 3 partnere fra 3 forskellige medlemslande.

Hvilke aktiviteter støttes?

Det Tredje Sundhedsprogram giver tilskud til projekter, der er med til at forbedre sundheden i EU herunder at mindske social ulighed, fremme innovation på sundhedsområdet samt fremme bæredygtige sundhedssystemer.

Programmet betragter innovation i sundhedsvæsenet fra en bred forstand, hvor det ikke kun er teknologier og nye produkter, der anses som innovation. Det er også innovation at tænke i nye løsninger ift. hvordan sundhedsvæsenet er organiseret, hvordan ressourcernes bruges, og hvordan systemet er finansieret.

Programmet har fire specifikke mål:

At fremme sundhed, forebygge sygdomme og skabe gunstige miljøer for en sund livsstil ud fra princippet om, at der skal tages hensyn til sundhed i alle politikker.

At beskytte EU borgere mod sundhedstrusler på tværs af grænser.

At bidrage til innovative, effektive og mere sikre sundhedssystemer.

At lette EU-borgernes adgang til bedre og mere sikre sundhedsydelser.

Støtteprocent

Op til 60% for medlemslande med en høj BNI

Op til 80% for medlemslande med en lav BNI (under 90% af EU’s gennemsnit.

LØbende calls og deadlines

kontakt vores konsulentER

TeamSDEO_CirclesBW_ANO3

Allan Nordby Ottesen

ano@southdenmark.be
+45 22 14 53 59

TeamSDEO_CirclesBW_HHA3

Henriette Hansen

hha@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 90

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy