LIFE

… er EU’s støtteprogram for natur, miljø, klima og energi i perioden 2021-2027. Projekterne skal sigte mod at bidrage til implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik.

LIFE MILJØ, KLIMA OG NATUR

målgruppe

Programmet henvender sig både til offentlige aktører, som kommuner og regioner, samt til private virksomheder

krav til konsortie

Der er ingen krav om samarbejde med andre partnere, så man kan søge alene eller i et dansk konsortie.
Det er dog en fordel, hvis projektet har min. 1 partner med fra andet lande.

hvilke Aktiviteter STØTTES?

LIFE støtter en bred vifte af projekter, men hvad de har til fælles er at de skal være innovative og de skal have til formål at forbedre klima og miljø i lokalområdet. LIFE støtter projekter, der arbejder med natur og biodiversitetsforbedringer, med cirkulær økonomi løsninger, og med større klimatilpasningsinitiativer.

Prioriteringer i natur og biodiversitet
Under Natur og Biodiversitet giver LIFE støtte til to typer projekter med henblik på at beskyttelse og gendanne af Europas natur og fauna.

 •  “Space for Nature” – genoprette eller forbedre naturlige eller semi-naturlige levesteder for arter – f.eks. oprettelse af yderligere beskyttede områder (eller forbedring af fokus på biodiversitet og bidrag fra eksisterende beskyttede områder), økologiske korridorer eller anden grøn infrastruktur
 • “Safeguarding our species” – projekter der sigter mod at forbedre en eller flere arters tilstand
 • Prioritet gives til Natura2000 områder men andre områder kan også ansøge.

Prioriteringer i cirkulær økonomi og livskvalitet

 • Implementering af innovative løsninger til bedre at genanvende og genbruge materialer fx at sortere, adskille og genanvende tekstiler, elektronik, madrester, byggeaffald eller plastik.
 • Sikker og effektiv brug af vandressourcer.
 • Rent grundvand.
 • Beskyttelse af hav og kyster.
 • Præventivt arbejde for beskyttelse mod klimatrusler som oversvømmelse, jordskred og tørke.
 • Beskyttelse og forbedring af jordkvalitet.
 • Reduktion af miljømæssige aftryk ved nybyggeri.

Prioriteringer i modvirkning af og tilpasning til klimaændringer

 • Handlinger der støtter skiftet til transport med nulemission.
 • Bytilpasning og planlægning af modstandsdygtig infrastruktur for klimaændringer.
 • Beredskab til ekstreme vejrhændelser, især i kystområder.

Programmet støtter demonstrationsprojekter og best practise projekter.

LIFE følger en 1-Stage ansøgningsproces med en fuld ansøgning på max. 120 sider inkl. alle bilag.fundingprocenT

Op til 60% + 7%

Næste deadline

4. oktober 2022LIFE ENERGI

målgruppe

Programmet henvender sig både til offentlige aktører, som kommuner og regioner, samt til private virksomheder.

krav til konsortie

Minimun tre partnere fra tre MS og/eller associerede lande.

hvilke Aktiviteter STØTTES?

LIFE’s energiprogram støtter udviklingen af innovative løsninger, der hjælper med omstillingen til ren energi. Energiprogrammet lå tidligere i Horizon2020 programmet, og indkaldelserne minder derfor fortsat mere om hvad vi kender fra Horizon2020 programmet med mere specifikke indkaldelser end det øvrige LIFE-program.

Prioriteringer i omstilling til ren energi

Programmet støtter ‘best practice’ projekter, demonstrationsprojekter, pilotprojekter og formidlingsprojekter.fundingprocenT

Op til 95 % + 7 %

Næste deadline

16. november 2022Kursus i at skrive LIFE-ansøgninger: Vil du videre mere om LIFE, og hvordan man skriver en god ansøgning til programmet? Så kom med på kursus fra d. 8.-9. juni. Læs mere her.

kontakt vores konsulenter:

TeamSDEO_CirclesBW_THJ1

Thomas Jensen

thj@southdenmark.be
+32 (0) 2 234 68 52

Design uden navn

Helle Bech Sørensen-Hylle

hbh@southdenmark.be
+32 (0) 492 330 937

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy