horizon Europe

… er EU’s rammeprogram, der støtter forskning og innovation med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser. Horizon Europe rummer en bred palet af muligheder for syddanske aktører inden for temaer som sundhed, sikkerhed, fødevarer, klima, kultur og digitalisering m.fl.

Formål

Med et budget på 95,5 milliarder euro er Horizon Europe EU’s vigtigste finansieringsprogram for forskning og innovation. Programmet afløser Horizon 2020 og afspejler EU-Kommissionens store fokus på at udvikle Europa i en grøn, bæredygtig og cirkulær retning. Horizon Europe har fokus på at tackle globale udfordringer, bl.a. klimaudfordringer, og bidrage til FN’s Verdensmål og EU’s konkurrenceevne og vækst.

målgruppe

Alle typer af offentlige og private organisationer, der forsker eller udvikler innovative løsninger kan deltage.

indsats-områder

Horizon Europe består af tre forskellige søjler: 

  • Søjle 1, videnskabelig topkvalitet, omhandler støtte til fri forskning samt forskermobilitet og uddannelse.
  • Søjle 2, globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne, er inddelt i seks tematiske klynger, som fokuserer på at skabe løsninger på de største globale samfundsudfordringer på områder som sundhed, sikkerhed, fødevarer, klima, kultur og digitalisering m.fl. Hver klynge har sit eget arbejdsprogram, hvori der indgår en række konkrete ønskede effekter.
  • Søjle 3, innovativt Europa, har fokus på innovationsstøtte til især virksomheder, herunder tests, demonstration og innovative løsninger.

Inden for disse søjler findes mange muligheder for at søge EU-midler til projekter, som producerer verdensklasse forskning, udvikler innovative løsninger på Europas udfordringer, støtter virksomhedsprojekter og fremmer offentlig-privat samarbejde. 

Midlerne i Horizon Europe består af projektstøtte, priser, udbudskontrakter og finansielle instrumenter inden for en lang række af sektorer fra landbrug til transport og bioteknologi.

 

 

Missionerne i Horizon Europe

Horizon Europe indeholder fem missioner (initiativer), som har til formål at mobilisere en målrettet indsats for at løse nogle af samfundets helt centrale problemer. 

De fem missioner fokuserer på:

Cancer

 • Mål for 2030: Redde mere end tre millioner liv, opnå indgående viden om cancer, skabe øget fokus på forebyggelse, optimere diagnosticering og behandling, forbedre patienters livskvalitet samt sikre rimelig adgang til ovenstående i hele Europa.

Klimatilpasning

 • Mål for 2030: Forberede Europa på at håndtere klimaforandringer, accelerere overgangen til en sund fremtid inden for planetens grænser og opskalere robuste samfundstransformerende løsninger.

Klimaneutrale og smarte byer

 • Mål for 2030: Støtte og promovere 100 europæiske byer i deres systemiske transformation mod klimaneutralitet i 2030 og gøre disse byer til innovationshubs for alle europæiske byer.

Beskyttelse af vores have og indre farvande

 • Mål for 2030: Rense have og søer, genoprette forringede økosystemer og habitater samt dekarbonisering af den blå økonomi for bæredygtigt at kunne udnytte dens vigtige varer og tjenester.

Jord og fødevarer

 • Mål for 2030: Minimum 75% af al jord i EU skal være sund for mad, mennesker, natur og klima.

Løbende calls og deadlines

konsortiestørrelser: oftest Min. 3 partnere fra 3 forskellige lande

Støtteprocent: op til 100%

kontakt vores konsulentER

TeamSDEO_CirclesBW_ANO3

Allan Nordby Ottensen

ano@southdenmark.be
+45 22 14 53 59

TeamSDEO_CirclesBW_THJ1

Thomas Jensen

thj@southdenmark.be
+32 (0) 2 234 68 52

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy