Den Europæiske Forsvarsfond

… skal udmønte støtte til forskning i og udvikling af nye forsvarsmateriel samt -teknologi.

Formål

Med et budget på 8 milliarder euro har Den Europæiske Forsvarsfond til formål at tilskynde og støtte det grænseoverskridende samarbejde mellem EU’s medlemslande og aktører i den europæiske forsvarsindustri. Programmet skal yde støtte til udviklingen af innovativt forsvarsmateriel og -teknologi. Forsvarsfonden skal herunder bidrage til at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri.

Med målet om et mere sikkert og konkurrencedygtigt Europa fokuseres der på følgende i fonden:

  • At sikre kvalificeret udstyr, der imødekommer medlemsstaternes forsvarsbehov ved at støtte innovative teknologier.
  • At sikre den bedste værdi for medlemslandenes investeringer i forsvarsteknologi ved at samle og defragmentere EU’s industrielle forsvarsmarked.
  • At sikre finansiering til udvikling af prototyper og test af teknologier.

målgruppe

 Målgruppen er virksomheder og vidensinstitutioner

krav til konsortieT

Tilskud tildeles konsortier, som inddrager grænseoverskridende deltagelse fra virksomheder, Forsvaret og/eller vidensinstitutioner.

For at komme i betragtning til Den Europæiske Forsvarsfond skal man som udgangspunkt have et konsortium bestående af minimum 3 virksomheder/ vidensinstitutioner fra mindst 3 forskellige lande. – Der kan være undtagelser afhængig af indkaldelsen.

INDKALDELSER

Den Europæiske Forsvarsfond implementeres gennem årlige arbejdsprogrammer.

Arbejdsprogrammet for 2021 består af 23 indkaldelser, hvoraf 11 indkaldelser er målrettet forskningsaktioner og 12 indkaldelser er målrettet udviklingsaktioner.

Deadline for indgivelse af ansøgninger er den 9. december 2021.

FUNDING

Der kan ydes tilskud på 20-100 % afhængig af aktivitet og bonus

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_SRB1

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy