fast track to innovation

… giver tilskud til innovative og kommercielt stærke løsninger, hvor målet er at reducere tiden fra innovativ idé til marked. 

Fast Track to Innovation er en del af Horizon 2020, det europæiske program for forskning og innovation.

NB: På nuværende tidspunkt afventer vi de nye programmer, og derfor kan nogle af oplysningerne være forældede. Vi forsøger at opdatere programbladene løbende. Du er velkommen til at kontakte SDEO’s konsulenter, hvis du vil vide mere.

0

MAKS. tilskud PER PROJEKTfundingprocenter

FOR-PROFIT ORGANISATIONER: 70%

NON-PROFIT ORGANISATIONER : 100%

målgruppe

Fast Track to Innovation er målrettet private virksomheder, forskningsinstitutioner, GTS’er og offentlige organisationer.

Klynger, brancheorganisationer og andre som kan påvirke markedsoptaget af projektets resultater, kan også deltage.

krav til konsortieT

Konsortiet skal bestå af 3-5 juridiske enheder fra minimum 3 forskellige EU-lande eller Horizon 2020 associerede lande. Det er et krav, at private virksomheder deltager i konsortiet, men universiteter og andre aktører kan ligeledes opnå tilskud.

Private, for-profit virksomheder skal have en stor rolle i projektet: de skal stå for min. 60% af det totale budget, og/eller udgøre mindst halvdelen af konsortiet.

Projekterne opfordres til at være tværfaglige, på tværs af forskellige sektorer og teknologier.

hvilke Aktiviteter?

Programmet giver tilskud til innovative aktiviteter tæt på markedet, herunder tests, demonstration, validering af forretningsmodeller, præ-normativ forskning samt standardisering.

Forventet markedsintroduktion skal være senest tre år fra projektstart.

Næste deadlineS:
27. oktober 2020

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_EDM2

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

TeamSDEO_CirclesBW_SRB1

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy