ERASMUS+

… er det europæiske program for innovation, udvikling og mobilitet inden for uddannelse, kompetenceudvikling, ungdomsaktiviteter og idræt.

Måske kender du Erasmus+ programmet som det program, der giver støtte til uddannelsesophold rundt omkring i Europa, men faktisk er programmet også et helt centralt element i den fælles europæiske indsats for at understøtte vækst, beskæftigelse, lighed og social integration i Europa.

Det er et populært og spændende program, hvor der kan udvikles innovationsprojekter, der dækker alle formelle uddannelsestrin fra før-grundskole/dagtilbud til videregående uddannelse, såvel som oplæring samt efter- og videreuddannelse ude i virksomhederne.

Programmet dækker også området for uformel læring og giver således også støtte til projekter i regi af for eksempel den frivillige sektor eller fritidsaktiviteter for både børn, unge og voksne.

målgruppe

Formål og muligheder

Programmet rummer en meget bred vifte af muligheder for både enkeltpersoner og organisationer involveret i uddannelse og træningsaktiviteter, herunder studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, frivillige, professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere og fagfolk fra en offentlig eller privat organisation inden for uddannelse, træning, ungdom og sport samt organisationer, institutioner og organer, som tilrettelægger aktiviteter, der modtager tilskud fra programmet. 

Formålet med programmet er at fremme mobilitet, samarbejde, innovation og excellence, kvalitet, inklusion og lighed inden for følgende tre hovedområder:

1) Uddannelse og træning

2) Ungdomsområdet

3) Sport

Erasmus+ programmet for har et stærkt fokus på social inklusiondigitalisering samt et grønt EU og er delt op i 5 overordnede aktioner:

Key Action 1 - Enkeltpersoners læringsmobilitet

    • Som er de traditionelle mobilitetsaktiviteter for studerende, lærlinge og undervisere.

Key Action 2 – Samarbejde mellem organisationer og institutioner

    • Som dækker over de aktiviteter, hvor der kan udvikles innovations- og samarbejdsprojekter mellem uddannelses- og læringsaktører, samt ungdomsorganisationer.

Key Action 3 – STØTTE TIL POLITIKUDVIKLING OG POLITISK SAMARBEJDE

    • Som også dækker over aktiviteter, hvor der kan udvikles innovations- og samarbejdsprojekter, men på et mere institutionelt og politisk niveau.

JEAN MONNET-AKTIONER

    • Som dækker over aktiviteter, der har fokus på læring omkring Europa og hvordan den europæiske union har udviklet sig.

IDRÆTSARRANGEMENTER OG PARTNERSKABER

    • Som dækker over aktiviteter med fokus på afholdelse af sportsarrangementer og innovationsprojekter med fokus på sport og dets betydning for f.eks. integration.

Erasmus+ akkreditering

Gennem Erasmus+ programmet er det muligt for offentlige institutioner at blive ”akkrediteret”, hvilket vil sige, at man kan blive forhåndsgodkendt til at modtage midler til mobilitetsaktiviteter. Med en Erasmus+ akkreditering bliver det mindre omfangsrigt at søge om f.eks. kompetenceudviklingsforløb eller elevophold fra Erasmus+ programmet frem til 2027. 

Læs artiklen om fire syddanske kommuner og tre skoler, der allerede har haft succes med Erasmus+ akkreditering, her

Hvis du er interesseret i at høre med om akkrediteringsforløb, kan du kontakte konsulent Cathrine Holm Frandsen på chf@southdenmark.be.

DEN ÅRLIGE GUIDE OG YDERLIGERE INFORMATION

Hvert år udkommer der en programguide, der indeholder alle relevante informationer om hvilke formål og aktiviteter, der gives tilskud til, hvem der kan søge, budgetter, varighed af projekter samt ansøgningsvejledninger og evalueringskriterier.

Programguiden for 2021 kan tilgås her.

Du kan også finde yderligere information om Erasmus+ programmet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her.

Her kan du også finde information om ansøgningsfrister.

Programmet er forholdsvist nemt at arbejde med, både når det gælder ansøgning og administration, men på grund af de meget omfattende muligheder anbefaler vi, at du tager kontakt til vores konsulenter for en drøftelse af de konkrete muligheder og assistance i forbindelse med udarbejdelse af en projektansøgning til Erasmus+.

NÆSTE DEADLINES: ​

Key Action 1: 

Mobilitet for enkeltpersoner inden for ungdomsområdet: 5. oktober 2021

Erasmus-akkreditering inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse: 19. oktober 2021 

Erasmus-akkreditering inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning: 19. oktober 2021 

Erasmus-akkreditering inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse: 19. oktober 2021 

Erasmus-akkreditering inden for ungdomsområdet: 31. december 2021

Key Action 2:

‘Small-scale partnerships’ på uddannelses- og ungdomsområdet: 3. november 2021 

Erhvervsekspertisecentre: 7. september 2021 

Erasmus+-lærerakademier: 7. september 2021

Innovationsalliancer: 7. september 2021 

støtte og fundingprocenter er Afhængige af den enkelte aktion eller aktivitet

inspiration: erasmus+ i danske skoler

INSPIRATION: ERASMUS+ I DANSKE SKOLER

Download vores inspirationskatalog og læs om, hvordan danske skoler bruger Erasmus+
Læs mere

SPISEY: BEDRE INKLUSION I EUROPÆISkE SKOLER

SPISEY: BEDRE INKLUSION I EUROPÆISkE SKOLER

... eller hvordan et Erasmus+ projekt skal skabe viden, praksis og politisk fremskridt.
Læs mere

EUROPA for skolen: en indgang til europæisk samarbejde

EUROPA for Skolen

... eller hvordan SDEO tydeliggør mulighederne inden for europæisk samarbejde på tværs af kommuner og vidensinstitutioner i regionen
Læs mere

kontakt vores konsulentER

TeamSDEO_CirclesBW_JBC3

Jens Bøgetoft Christensen

jbc@southdenmark.be
+45 30 61 61 37
+32 (0) 499 832 367

TeamSDEO_CirclesBW_HHA3

Henriette Hansen

hha@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 90
+32 (0) 477 777 615

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy