ERASMUS+

… er det europæiske program for innovation, udvikling og mobilitet inden for uddannelse ungdom og idræt.

 

Erasmus+ er et centralt element i den fælles indsats for at understøtte vækst, beskæftigelse, lighed og social integration i Europa. Det er et populært og spændende program, som derfor forventes at fortsætte på vanligvis under rammeperioden for 2021-2027, dog med et markant øget budget.

NB: På nuværende tidspunkt afventer vi de nye programmer, og derfor kan nogle af oplysningerne være forældede. Vi forsøger at opdatere programbladene løbende. Du er velkommen til at kontakte SDEO’s konsulenter, hvis du vil vide mere.

Formål

Formålet med programmet er at styrke udviklingen af Europas menneskelige ressourcer og talent, bidrage til udviklingen af et sammenhængende og inkluderende samfund og sikre livslang læring for den enkelte borger.  

Det gør man primært ved dels at understøtte innovation og udviklingen af de enkelte medlemslandes uddannelses- og træningssystemer. Dels ved at understøtte udveksling og mobilitet for enkeltpersoner.

målgruppe

Erasmus+ rummer en meget bred vifte af muligheder for både enkeltpersoner og organisationer involveret i uddannelse og træningsaktiviteter, herunder studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, frivillige, professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere og fagfolk fra en offentligt eller privat organisation inden for uddannelse, træning, ungdom og sport samt organisationer, institutioner og organer, som tilrettelægger aktiviteter, der modtager tilskud fra programmet.

projekter og DEN årlige guide

Hvert år offentliggøres der en stor samlet programguide for ERASMUS+ indsatsen opdelt i fem hovedområder:

Key Action 1 - Enkeltpersoners mobilitEt

Key Action 2 – Samarbejde om innovation og udveksling af god praksis

Key Action 3 – Tilskud til reform af politikker

Jean Monnet-aktiviteter

Idrætsarrangementer og partnerskaber

Guiden indeholder alle informationer om hvilke formål og aktiviteter der gives tilskud til, hvem der kan søge, budget, varighed af projekter, ansøgning og indsendelsesfrister for hvert område.

Programmet er ret nemt at arbejde med, både når det gælder ansøgning og administration, men på grund af de meget omfattende muligheder anbefaler vi at du tager kontakt til os for en drøftelse af de konkrete muligheder og assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgning.

støtte og fundingprocenter er Afhængige af den enkelte aktion eller aktivitet

inspiration: erasmus+ i danske skoler

INSPIRATION: ERASMUS+ I DANSKE SKOLER

Download vores inspirationskatalog og læs om, hvordan danske skoler bruger Erasmus+
Læs mere

SPISEY: BEDRE INKLUSION I EUROPÆISkE SKOLER

SPISEY: BEDRE INKLUSION I EUROPÆISkE SKOLER

... eller hvordan et Erasmus+ projekt skal skabe viden, praksis og politisk fremskridt.
Læs mere

EUROPA for skolen: en indgang til europæisk samarbejde

EUROPA for Skolen: En indgang til europæisk samarbejde

... eller hvordan SDEO tydeliggør mulighederne inden for europæisk samarbejde på tværs af kommuner og vidensinstitutioner i regionen
Læs mere

Næste deadlineS:

Vi afventer nye deadlines. 

kontakt vores konsulentER

TeamSDEO_CirclesBW_JBC3

Jens Bøgetoft Christensen

jbc@southdenmark.be
+45 30 61 61 37
+32 (0) 499 832 367

TeamSDEO_CirclesBW_HHA3

Henriette Hansen

hha@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 90
+32 (0) 477 777 615

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy