EIC - European innovation council

… støtter tilblivelsen af nye banebrydende innovationer.

EIC Accelerator, der støtter markedsmodningsprojekter med stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale.
EIC Pathfinder
, der støtter banebrydende forskningsprojekter med fokus på fremtidens teknologi.

EIC ACCELERATOR

…  støtter små og mellemstore virksomheders innovationsprojekter. Programmet har fokus på nye innovative teknologier, som kan skabe nye markeder eller skabe disruption på eksisterende markeder i både Europa og resten af verden – og samtidig understøtte udviklingen af europæiske ’unicorns’. 

 

Programmet bygger videre på SMV-Intrumentet, men tilbyder nu både tilskud og venturekapital.

målgruppe

EIC Accelerator kan kun søges af SMV’er, spin-outs og start-ups i EU-lande. Kun enkeltvirksomheder kan søge – ikke konsortier.

projekter

EIC Accelerator er primært baseret på åbne indkaldelser uden krav til emne. Sideløbende vil der være
indkaldelser med “challenges”, som har fokus på forskellige temaer, der skal støtte innovationer inden for eksempelvis sundhed, digitale teknologier og Green Deal.
 
EIC støtter projekter med stor risiko, men også stort potentiale, hvis det lykkes. Ofte vil projekterne være meget teknologitunge (”deep tech”). 

FUNDING

Man kan søge tilskud på op til €2,5 mio. til markedsmodningen af nye produkter, typisk med fokus på demonstration og validering. 

EIC tilbyder også venturekapital på op til €15 mio. til markedslancering og opskalering.

EIC Accelerator er kendetegnet ved stor konkurrence, hvor kun få innovative virksomheder opnår støtte.


tilskud per projekt
fundingprocent

70%

op til € 0


VENTUREKAPITAL

Op til €15 mio. per virksomhed


Næste deadlines:

6. oktober 2021

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

EIC PATHFINDER

… har fokus på at styrke og mobilisere den europæiske forskerskare, som gennem interdisciplinære projekter skal skabe nye teknologiske paradigmer. 

Der gives tilskud til nyskabende idéer og banebrydende forskning, som kan udvikle fremtidens innovative teknologier og adressere globale udfordringer.

målgruppe

Målgruppen er tværfaglige internationale konsortier med deltagelse af aktører med kompetencer inden for forskning/tidlig udvikling f.eks. universiteter i EU- eller associerede lande. 

projekter

EIC Pathfinder vil primært bestå af åbne indkaldelser uden krav til emne. Sideløbende vil der være indkaldelser med “challenges”, som har fokus på forskellige temaer, der skal støtte innovationer inden for udvalgte områder, såsom nye teknologier for genterapi og nye veje til grøn brintproduktion.

EIC støtter projekter med stor risiko, men også stort potentiale, hvis det lykkes.

Projekterne skal have en overbevisende, langsigtet vision med konkrete og plausible mål.

funding

Programmet yder støtte til de tidlige udviklingsstadier (dvs. forskningsorienterede projekter) og har fokus på ambitiøse løsninger med radikalt nye teknologier, som har potentiale til at skabe nye markeder og/eller tackle globale udfordringer.

Der kan søges støtte på op til 3 mio. kr. per projekt. 

tilskud per projekt

op til € 0

FUNDINGPROCENT

100%


Næste deadlines:

cHALLENGE CALL: 27. OKTOBER 2021

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_SRB1

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy