Den Europæiske Forsvarsfond

… skal udmønte støtte til forskning i og udvikling af nye forsvarsprodukter og -teknologier.

NB: På nuværende tidspunkt afventer vi de nye programmer, og derfor kan nogle af oplysningerne være forældede. Vi forsøger at opdatere programbladene løbende. Du er velkommen til at kontakte SDEO’s konsulenter, hvis du vil vide mere.

Formål

Den Europæiske Forsvarsfond skal yde støtte til udviklingen af innovativt forsvarsmateriel og -teknologi. Forsvarsfonden skal herunder bidrage til at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri.

målgruppe

Forsvarsfondens midler kan alene tildeles konsortier, som inddrager grænseoverskridende deltagelse fra virksomheder, forsvaret og/eller forskningsinstitutioner.

 

 

krav til konsortieT

For at komme i betragtning til den Europæiske Forsvarsfond skal man have et konsortium bestående af minimum 3 virksomheder eller forskningsinstitutioner fra mindst 3 forskellige lande.

Der kan ydes støtte på op til 100 %

funding (Max.)

Studie: 90%

Design: 65%

Livscyklus efficiens: 65%

Prototype: 20%

Test, kvalificering, certificering: 65%

fundingprocenteR

PESCO: 10%-point

SMV I: 5%-point

hvis konsortiet har min. 10% ikke-grænseoverskridende SMV-deltagelse.

SMV II: 2 x SMV-deltagelse

hvis denne udgør min. 10% og er grænseoverskridende.

Mid-caps: 10 %-point

hvis konsortiet har min. 15% mid-cap deltagelse.

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_EDM2

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

TeamSDEO_CirclesBW_SRB1

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy