Creative europe

… er EU’s støtteprogram for kultur og kreativitet i perioden 2014-2020.

Programmet retter sig imod de kulturelle, kreative og kunstneriske sektorer og støtter projekter, der fremmer den kreative udvikling og synlighed.

NB: På nuværende tidspunkt afventer vi de nye programmer, og derfor kan nogle af oplysningerne være forældede. Vi forsøger at opdatere programbladene løbende. Du er velkommen til at kontakte SDEO’s konsulenter, hvis du vil vide mere.

målgruppe

Kommuner, organisationer, foreninger, museer, biblioteker, kunstnere og virksomheder aktive i den kulturelle eller kreative sektor.

formål

Creative Europe har til formål at styrke de europæiske kulturelle, audiovisuelle og kreative sektorers evne til at arbejde tværnationalt og internationalt. Programmet søger at fremme europæisk udbredelse af kulturelle og kreative værker samt den tværnationale mobilitet af kulturelle og kreative aktører, navnlig kunstnere.

Støttemidler skal anvendes til at fremme innovation og kreativitet på det kulturelle og audiovisuelle område, fx ved at teste nye forretningsmodeller og fremme innovative afsmittende virkninger på andre sektorer. Programmet søger heri også at styrke konkurrenceevnen for de europæiske kulturelle og kreative sektorer.

Programmets overordnede målsætning er at bevarer, udvikle og fremme europæisk kulturel og sproglig mangfoldighed, samt promovere europæisk kulturarv.

Herunder at medvirke til publikumsudvikling ved at teste nye og innovative måder at møde publikum på og forbedre adgangen til kulturelle og kreative værker i og uden for Unionen, navnlig for børn, unge, handicappede og underrepræsenterede grupper.

hvilke Aktiviteter?

Creative Europe har to underprogrammer der fokuserer på forskellige projektaktiviteter:
Kultur og Medie.

mindre samarbejdsprojekter

 • Minimum 3 europæiske projektpartnere fra 3 forskellige lande*
 • EU-støtte op til €200,000
 • Tilskudsprocent max. 60%
 • Projekterne varer op til 4 år

Større samarbejdsprojekter

 • Minimum 6 europæiske projektpartnere fra 6 forskellige lande*
 • EU-støtte op til €2 millioner
 • Tilskudsprocent max. 50%
 • Projekterne varer op til 4 år

europæiske platforme

 • Støtte til oprettelse af nye platforme for fremvisning af europæiske kulturelle og kunstneriske aktiviteter
 • Minimum 11 organisationer fra 10 forskellige EU-lande*
 • EU-støtte op til €500,000 pr. år i max. 4 år
 • Tilskudsprocent max. 80%

litteratur og oversættelse

 • Støtte til litterære oversættelsesprojekter
 • Oversættelse af 3-10 værker
 • EU-støtte op til €100.000 pr. år
 • Tilskudsprocent max. 50%

europæiske netværk

 • Støtte til europæiske netværk, som styrker kulturelle aktørers evner til at arbejde transnationalt, samt at fremme videndeling og promovere best practice
 • Minimum 15 medlemsorganisationer, hvoraf 10 har hovedsæde i EU-lande*
 • EU-støtte op til €250.000 pr. år
 • Tilskudsprocent max. 80%

* Nogle ikke-EU-lande kan også deltage – se liste og vilkår her.

Medie-underprogrammet er målrettet film- og tv-branchen.

Programmet skal hjælpe SMV’ere og organisationer med at få adgang til den kulturelle og kreative sektor i Europa. Programmet sigter efter at støtte den audiovisuelle sektor og multimediesektoren.
 
Programmet støtter blandt andet:
 • Produktion af tv-programmer og videospil
 • Aktiviteter der øger interessen i og adgangen til audiovisuelle værker
 • Aktiviteter der promoverer interessen i film, herunder biografer og filmfestivaler
 • Aktiviteter der uddanner og dygtiggør professionelle inden for den audiovisuelle sektor

deadlines: løbende calls hele året

kontakt vores konsulenT

TeamSDEO_CirclesBW_SSJ1

Signe Søndergaard Jørgensen

ssj@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 97
+32 (0) 490 422 834

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy