Programmet for det indre marked

… med et budget på 4 milliarder EUR, skal programmet inddrage og beskytte forbrugerne og give Europas mange små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) mulighed for at trives.

NB: På nuværende tidspunkt afventer vi de nye programmer, og derfor kan nogle af oplysningerne være forældede. Vi forsøger at opdatere programbladene løbende. Du er velkommen til at kontakte SDEO’s konsulenter, hvis du vil vide mere.

Formål

Programmet for det indre marked er et EU-program, som blandt andet skal erstatte det hidtidige COSME-program. Omfanget af programmet spænder bredere end dets forløber, og budgettet forventes også udvidet markant. Programmet har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne, med særligt fokus på SMV’er, samt at udvikle stærke europæiske produktstandarder og sikre høj fødevaresikkerhed.

Det sker f.eks. gennem tiltag, der fokuserer på at afhjælpe virksomhedernes administrative byrder, og gennem initiativer, der skal styrke vidensdelingen, samt via finansielle instrumenter, der gør det nemmere for virksomhederne at låne penge.

målgruppe

Under Programmet for det indre marked er erhvervsfremmeaktører, klynger og projektudviklere de primære modtagere af støttemidler, med et fokus på at SMV’ers konkurrencemuligheder skal styrkes.

indsats-
områder

Programmet har følgende indsatsområder:

    • Støtte til klynger gennem Joint Cluster Initiative, som bygger videre på klyngeprogrammerne i COSME.
    • Fremme adgang til markederne og mindske den administrative byrde.
    • Styrke udbredelsen af innovation og håndtere globale og samfundsmæssige udfordringer.
    • Fremme et gunstigt erhvervsklima og en gunstig iværksætterkultur.

Løbende calls og deadlines

konsortiestørrelse angives i den specifikke indkaldelse

Støtteprocent: 60-95%

kontakt vores konsulentER

TeamSDEO_CirclesBW_ANO3

Allan Nordby Ottesen

ano@southdenmark.be
+45 22 14 53 59

TeamSDEO_CirclesBW_SRB1

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy