Nyheder:

EU-støtte til smukke og grønne designløsninger i livsstilssektoren

Foto: WORTH Partnership project

Med programmet WORTH II sætter EU-Kommissionen fokus på kreative virksomheder inden for livsstilsindustrien. Målet er at øge konkurrenceevnen i sektoren og hjælpe virksomhederne med at holde sig relevante i forhold til bæredygtighed og den digitale omstilling. 

WORTH er det første europæiske program, som inviterer designere, SMV’er, producenter og tech-virksomheder til at arbejde sammen om at udvikle innovative designløsninger. Programmet fokuserer på livsstilsindustrien og herunder tekstiler, fodtøj, møbler, boligindretning, arkitektur, smykker, tilbehør mm. 

Bæredygtige løsninger i fokus

Temaet for den første ansøgningsrunde er ”New European Bauhaus”, som dækker over et EU-initiativ, der sigter mod en transformation af vores boligmiljø. Ideen i New European Bauhaus er at skabe mere æstetiske og bæredygtige måder at leve på, og initiativet trækker både på videnskab og teknologi, kunst, kultur og social inklusion.

Samme værdier efterspørges i første ansøgningsrunde til WORTH II, og de indsendte projekter vil blive vurderet ud fra i hvilket omfang, designløsningen bidrager på en innovativ og kreativ måde til smukkere, mere bæredygtige og inkluderende levemiljøer.

En spændende mulighed

Programmet er åbent for virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. WORTH II støtter samarbejder mellem to partnere fra to forskellige EU-lande (inklusiv Storbritannien og associerede lande). Første ansøgningsrunde er åben allerede nu med en deadline d. 2. februar 2022. 

WORTH II blev lanceret i 2021 og løber frem til 2025. I denne periode vil 200 tværnationale partnerskaber blive udvalgt igennem tre ansøgningsrunder. Programmet giver tilsagn på op til 20.000 euro. Siri Bentzen, EU-konsulent ved Det Syddanske EU-kontor, fortæller: 

”WORTH II kan være en spændende mulighed for virksomheder og selvstændige i livstilssektoren, måske særligt de små virksomheder, hvor 20.000 euro kan gøre en forskel. Ud over æstetik er der fokus på bæredygtighed og inklusion, og det er områder som mange syddanske virksomheder i livsstilssektoren også går op i og er dygtige til.”

Kontakt gerne Siri Bentzen fra Det Syddanske EU-Kontor for spørgsmål og hjælp til en eventuel ansøgning. Læs mere om WORTH II her

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 18
B-1000 Bruxelles
info@southdenmark.be

©2022 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy