Vi byder stort velkommen til Anna

Nyheder

Vi byder stort velkommen til Anna

På en kold novemberdag havde vi glæden af at byde vores nye kollega Anna Jørgensen velkommen til kontoret i Bruxelles. Anna skal arbejde med sundhed og kultur og være med til at sikre, at Syddanmark får del i EU-tilskudsmulighederne inden for begge områder. 

Mens året går på hæld, har vi budt en ny kollega velkommen på kontoret i Bruxelles. Anna er oprindeligt fra Aarhus og har studeret arabisk- og islamstudier på Aarhus Universitet. Senest har hun været ansat som International Project Manager på SOSU Østjylland, hvor hun især har beskæftiget sig med Erasmus+projekter. At næste skridt i Annas karriere har ført hende til hjertet af EU er ikke helt tilfældigt, fortæller hun.

“Jobbet hos SDEO tiltalte mig, fordi det internationale samarbejde og potentialet i EU-projekter er noget, jeg enormt gerne vil være med til at styrke. Samtidig er Bruxelles en unik by, hvor der er mulighed for at komme helt tæt på bl.a. EU-institutionerne og de internationale netværk, der danner grobund for samarbejde med Danmark.”

Syddansk sundhed og kultur

I en tid hvor mental sundhed, det bæredygtige sundhedsvæsen og digitaliseringen af sundhedsområdet fylder meget på EUs dagsorden, er der masser af muligheder at gribe ud efter for syddanske aktører. Det er bl.a. det, Anna skal hjælpe med som en del af sundhedsteamet på kontoret. Samtidig skal hun varetage SDEOs indsats for de syddanske kulturaktører, og det er særligt mødet med de nye samarbejdspartnere, hun ser frem til. 

”Jeg glæder mig helt vildt til at møde alle dem, jeg skal arbejde sammen med på de to områder i Syddanmark. Jeg ser især frem til at blive klogere på deres idéer og problemstillinger og få dem omsat til konkrete projekter og partnerskaber,” fortæller hun.

Samtidig passer de to områder, Anna skal beskæftige sig med, godt til både hendes faglige og personlige profil. 

”Kultur- og foreningslivet har været et centralt omdrejningspunkt for mig gennem hele livet, og det er derfor særligt meningsfuldt for mig at skulle arbejde med netop denne opgave. Jeg glæder mig også til at udforske spændingsfeltet mellem kultur og sundhed, og hvordan de to indsatsområder kan have overlap og styrke hinanden.”

Fra arabisk til fransk

I Anna har kontoret fået en kollega med en stærk international profil. Gennem de seneste år har hun f.eks. både været ungepanelist i Small Great Nation, ungerådgiver for udviklingsministeren og verdensmålsambassadør. I løbet af sin studietid har Anna desuden været bosat i Jordan og kan derfor også tale arabisk. Her på kontoret er vi enormt glade for, at det nu er Bruxelles og fransk, Anna har kastet sig over. 

Endnu engang velkommen ombord, Anna. 

Du kan fange Anna på ajo@southdenmark.be

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Støtte til designvirksomheder: EU stiller skarpt på innovation i livsstilssektoren

Nyheder

Støtte til designvirksomheder: EU stiller skarpt på innovation i livsstilssektoren

Danske virksomheder inden for livstilssektoren har nu mulighed for at få støtte gennem EU-programmet WORTH. Med programmet håber EU at øge konkurrenceevnen i sektoren og hjælpe virksomheder, der udvikler bæredygtige produkter med at fremme deres forretning. 

Med WORTH-programmet er der godt nyt til innovative designvirksomheder med grønne ambitioner. WORTH er et EU-støtteprogram, som henvender sig til både virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende i livsstilssektoren, og der er op til 20.000 euro at hente i støtte. 

WORTH er et støtteprogram, som inviterer designere, producenter og tech-virksomheder til at arbejde sammen om at udvikle innovative designløsninger. Programmet har fokus på livsstilssektoren og støtter projekter inden for tekstiler, fodtøj, møbler, boligindretning, arkitektur, smykker, tilbehør m.m. 

Tilskud til innovation i livsstilssektoren

WORTH blev lanceret i 2021 og løber frem til 2025. I første runde opnåede 65 projekter støtte til blandt andet 3D-printede keramiksmykker, bæredygtige og naturinspirerede møbler og regntøj uden skadelig kemi. 

I den nye ansøgningsrunde er programmet på udkig efter innovative projekter med fokus på f.eks. cirkulær økonomi, bæredygtig produktion og forbrug, social innovation og inklusion, digitaliserede værdikæder og forretningsmodeller, avanceret digital fremstilling m.m.

Ifølge EU-konsulent Siri Bentzen kan programmet være en god hjælp for særligt mindre virksomheder, som drømmer om at videreudvikle deres forretning og deltage i internationalt samarbejde.

”WORTH II kan være en spændende mulighed for virksomheder og selvstændige i livstilssektoren, måske særligt de små virksomheder, hvor 10.000-20.000 euro kan gøre en forskel. I den nye runde er bæredygtighed og grøn omstilling nøgleord, og det er områder som mange syddanske virksomheder i livsstilssektoren går op i og er dygtige inden for.”

Mentorordning og træningskurser

For at modtage støtte til sit projekt, er det et krav, at man samarbejder med en partner fra et andet EU-land (Storbritannien er også inkluderet). I samarbejdet skal én partner have en designrolle, mens en anden skal have kompetencer inden for teknologi eller produktion. Programmet tilbyder hjælp til at finde den helt rigtige partner, hvis man har brug for det. Næste ansøgningsfrist er d. 15. februar 2023. 

Foruden støtten vil partnerne også modtage skræddersyet coaching og træningskurser, ligesom de vil have faciliteter til deres rådighed til udvikling af prototyper og nye materialer. WORTH hjælper også med markedspositionering gennem netværksaktiviteter og deltagelse i designmesser- og udstillinger. Vil du vide mere om dine muligheder for støtte gennem WORTH-programmet, kan du kontakte Siri Bentzen på srb@southdenmark.be

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Skal I investere i infrastruktur? Så kan I måske få EU-støtte

Nyheder

Skal I investere i infrastruktur? Så kan I måske få EU-støtte

Med programmet CEF Transport har EU afsat en kæmpe pose penge til at understøtte udviklingen af infrastruktur i Europa. Man kan søge støtte til både ny infrastruktur og til at opgradere den eksisterende, og så har EU gjort ansøgningsprocessen langt mindre kompliceret.

EU vil sætte skub i udviklingen af bæredygtig og effektiv infrastruktur, der skal binde Europa bedre sammen og bringe unionen tættere på at blive CO2-neutral i 2050. Med programmet CEF (Connecting Europe Facility) har EU afsat ca. 26 mia. euro til at støtte større infrastrukturprojekter. Projekter kan få mellem 4-100 mio. kr. i støtte, og støttesatsen er på 30-50 pct.

Mere konkret vil EU have udbygget veje, togbaner, færgeforbindelser og havne. Et krav for at modtage støtte er, at ens infrastrukturprojekt ligger i forlængelse af Det Transeuropæiske Transportnetværk. Transportnetværket går kort sagt ud på at bygge og planlægge infrastruktur rundt om i Europa og derved binde medlemslandene tættere sammen. 

Et unikt EU-program

CEF Transport er et helt unikt EU-program, fortæller Pernille Dagø, EU-konsulent ved Det Syddanske EU-kontor.

”CEF er det eneste EU-program, hvor man kan få støtte til store infrastrukturprojekter. Så hvis man har planer om at udbygge en industrihavn eller opsætte el- og brintladestandere for offentligheden, kan det give god mening at kigge på CEF Transport,” fortæller hun.

De aktører, der kan søge, er dem, som er ansvarlige for den pågældende infrastruktur. Det er for eksempel havne og transportcentre og tæller både private og offentlige aktører. Næste deadline for at søge om midler fra CEF Transport er til januar, men der kommer en ny ansøgningsrunde hvert år. 

Rent teknisk er CEF-programmet et paraplyprogram, hvor CEF Transport har det suverænt største budget.

Mere information?

Står man som syddansk aktør og har et infrastrukturprojekt i sigte, kan Det Syddanske EU-kontor hjælpe med at få afklaret, om CEF Transport er relevant.

”Vi kan vejlede i, om ens projekt lever op til kravene for at få støtte fra CEF Transport, og vi kan også vejlede under ansøgningsprocessen. Hvis man har et lokalt behov for store investeringer i transportinfrastruktur, så skal man endelig rette henvendelse til os,” fortæller Pernille Dagø.

Pernille Dagø kan kontaktes på pda@southdenmark.be.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

SDEOs ejerkreds på studietur i Bruxelles

Nyheder

SDEOs ejerkreds på studietur i Bruxelles

Fra d. 17.-18. november havde vi fornøjelsen af at byde godt 30 politikere og embedsmænd fra vores ejerkreds, Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner indenfor i vores nye lokaler i Bruxelles. Programmet bød på møder med en lang række fremtrædende danskere i og omkring EU-systemet, snakke om EU-projekter og -samarbejde og en åbningsreception med deltagere fra hele Bruxelles. 

Der var lagt op til to indholdsrige dage, da kontoret inviterede den syddanske ejerkreds på studietur i Bruxelles. Formålet var at give et større indblik i SDEOs arbejde, det EU-politiske maskinrum og ikke mindst at indvie de nye lokaler i det fine byhus i Bruxelles, som kontoret flyttede ind i tilbage i april.

Et kig ind i EU-maskineriet 

SDEOs formand Karsten Uno Petersen indledte studieturen med et oplæg, der kom omkring kontorets grundlæggelse, som trækker tråde helt tilbage til 1998. Dengang og nu bygger kontoret på tanken om, at internationalisering er et fælles, regionalt anliggende, og derfor er samarbejde et nøgleord for kontorets virke, fortæller Karsten Uno Petersen.

”Netop nu står vi overfor flere store udfordringer i Europa, og her kan EU-projekter og -samarbejde bruges til at skabe innovation på tværs af kommuner og lande. Det er vigtigt, at Syddanmark bruger kontoret i den forbindelse, for der er masser af muligheder for at hente støtte og viden hjem til vores region.”

Efter oplægget kunne vi byde velkommen til KL og Danske Regioner, som gav gæsterne en indflyvning i deres rolle i Bruxelles, hvorefter Margrethe Vestagers kabinetchef, Stina Soewarta, holdt et spændende oplæg om arbejdet i Europa-Kommissionen og de vigtigste EU-dagsordener lige nu.

Sidste punkt på programmet var en paneldebat med to danske medlemmer af Europa-Parlamentet, Nikolaj Villumsen (Ø) og Asger Christensen (V), samt Karsten Uno Petersen, som deltog i debatten i kraft af sit medlemskab i Det Europæiske Regionsudvalg. Debatten var modereret af Altingets EU-redaktør, Rikke Albrechtsen, og kom bl.a. omkring den nuværende energikrise, klimakrise og samarbejdet i EU i lyset af corona-pandemien. 

Do you know how to “hygge”?

Om aftenen åbnede vi dørene for SDEOs Bruxelles-baserede netværk til en reception med ”hygge” som tema. Honningkager fra Christiansfeld, chokoladeovertrukne lakridskugler og et lotteri med gevinster fra den danske designbutik CPHAGEN var bare noget af det, der bragte hyggen ind i vores nye domicil i Bruxelles.

Fra talerstolen bød ambassadøren for Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske Union, Per Fabricius Andersen, først velkommen i SDEOs nye lokaler, hvorefter regionsrådsformand i Syddanmark Stephanie Lose satte fokus på EU-kontorets indsats for Syddanmark – senest med udnævnelsen til firestjernet referencested inden for sund og aktiv aldrig.

Gennem den seneste tid har Esbjerg i særdeleshed markeret sig internationalt, og Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, var derfor også på podiet for at fortælle om Esbjergs vigtige rolle for den grønne omstilling i Europa.  

Workshop og tak for nu

På andendagen, fredag d. 18. november, havde vi stadig glæde af vores syddanske gæster om formiddagen, hvor der var der fokus på, hvordan EU helt konkret kan være med til at skabe innovation og vækst i Region Syddanmark. Formiddagen gik med en workshop, hvor formålet var at identificere muligheder for samarbejde på tværs af kommunegrænser og med Region Syddanmark. Workshoppen gav anledning til mange gode snakke om f.eks. manglen på arbejdskraft i sundhedssektoren, kystsikring samt klimaplanlægning og mental sundhed blandt unge.

Ifølge SDEOs bestyrelsesformand Karsten Uno Petersen, skabte studieturen en særlig god ramme for udveksling af erfaringer på kryds og tværs. 

”Besøget har været meget indholdsrigt og givende – både i forhold til at få udbredt kendskabet til kontorets arbejde, men også den politiske dagsorden i EU. Det giver samtidig noget ekstra at have ejerkredsen samlet på ét sted. Der opstår idéer, debatter og en særlig dynamik, som kan være starten på nye projekter og samarbejde.” 

SDEOs næstformand, byrådsmedlem i Kerteminde Kommune Henrik Madsen, tog også ny inspiration med sig hjem i bagagen. 

”Studieturen gav et godt indblik i, hvordan kontoret arbejder, og hvor meget vi som kommune kan få ud af at deltage i EU-projekter. Det gav samtidig anledning til at drøfte nogle af de udfordringer, vi deler i kommunerne, og hvordan EU-projekter og -partnerskaber kan være med til at løfte dem.”

Der skal fra vores side på kontoret i Bruxelles lyde en stor tak til vores ejerkreds for to gode dage med vigtige snakke, idéer og perspektiver. Vi glæder os meget til at fortsætte samarbejdet.

Så flere billeder fra dagen herunder. 

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU-projekt skal sætte fart på omstillingen til grøn energi i Syddanmark

Nyheder

EU-projekt skal sætte fart på omstillingen til grøn energi i Syddanmark

Energikrisen og et øget fokus på omstilling til grøn varmeforsyning koster mange bekymringer for boligejere i disse dage. Nu skal et nyt samarbejde på tværs af Syddanmark hjælpe borgerne med at vælge de bedste energiløsninger. Projektet med titlen COHEAT har fået en bevilling på 11 mio. kr. fra EU’s LIFE-program. 

Ruslands invasion af Ukraine har sendt energipriserne i vejret, og snakken om grøn energi optager mange boligejere. Nu er der imidlertid hjælp på vej i form af et nyt projekt med deltagelse af Region Syddanmark, Dansk Fjernvarme, PlanEnergi, EC Network og de syv syddanske kommuner Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Middelfart, Kolding og Sønderborg Kommune.

Med en treårig bevilling fra EU-programmet LIFE vil projektet COHEAT sætte skub i den grønne omstilling af boliger i Syddanmark gennem en fælles syddansk indsats for varmeomlægning og energirenovering af boliger og bygninger udenfor de eksisterende fjernvarmeområder. 

Projektets formål er at dele viden, erfaringer og best practice for at gøre omstillingen til fossilfri varmeforsyning så effektiv som mulig. Projektet har særligt fokus på landområderne og mindre landsbyer, hvor husstandene ligger spredt, og udfordringerne kan være størst.

Lang vej mod fælles mål

Selvom de første skridt mod projektansøgningen blev taget for snart tre år siden, er idéen ikke ny. Omstilling til grøn varmeforsyning var allerede en dagsorden, som gav genklang på tværs af kommunerne tilbage i 2019, og derfor var der også stor opbakning til at samle et projektpartnerskab på tværs af Region Syddanmark, da chancen bød sig. Alligevel har arbejdet frem mod bevillingen været lang, da COHEAT-projektet ikke kom gennem nåleøjet i første omgang. Det var marginaler, der gjorde udfaldet, og projektpartnerne var derfor også klar til at genansøge, da muligheden kom. 

EU-konsulent Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-kontor har hjulpet projektet på vej – lige fra begyndelsen, hvor projektidéen skulle matches med det rigtige program og frem til kontraktforhandlingerne. Ifølge ham har arbejdet med projektet været med til at sammentømre konsortiet. 

”COHEAT er et rigtig godt eksempel på et signaturprojekt, hvor syddanske kommuner og regionen arbejder sammen og løfter i flok. Det har været en stor tilfredsstillelse at se, hvor entusiastiske partnerskabet har været omkring projektet – også selvom det har strukket sig over lang tid.”

Region og kommuner i samarbejde om grønne energiløsninger

Ifølge formanden for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Michael Nielsen (K), har partnerskabet en vigtig opgave foran sig, for behovet for grønne energiløsninger har aldrig været større.

”Vi går ind i partnerskabet i lyset af både klimaforandringer og en højaktuel energikrise, der gør det bydende nødvendigt at fjerne barriererne i energiomstillingen og styrke kommunernes indsatser for at udfase de fossile brændstoffer til opvarmning. I første omgang sætter vi skub i konverteringen til grønne varmeløsninger på Fyn, i Trekantområdet og i og omkring Sønderborg, men projekterfaringerne skal deles med alle syddanske kommuner, så udledningen af CO2 og andre klimagasser bliver bragt ned i hele den syddanske geografi.

Grøn varme til landsbyer og i landområder 

Partnerskabet skal styrke kommunernes arbejde med at hjælpe boligejerne med at vælge de bedste løsninger. Det kan f.eks. være at energirenovere private boliger, få lokale fjernvarmeløsninger eller udskifte gas- og oliefyr til varmepumper i den enkelte husstand eller kollektivt, hvis veje eller hele landsbyer går sammen i energifællesskaber.

Nyborg Kommune, der er med i partnerskabet, ser frem til videndeling og regionalt samarbejde.

”Vi har en meget vigtig opgave i Nyborg Kommune – som i alle landets kommuner – med at hjælpe borgerne til en CO2-neutral varmeforsyning. Det er en del af vores klimaplan i Nyborg Kommune – og det er blevet yderligere aktuelt med de ekstremt høje energipriser. COHEAT-projektet, som vi har udviklet sammen med de øvrige partnere, kommer på det helt rigtige tidspunkt til at støtte den opgave, og vi ser frem til at dele viden og erfaringer med det klare formål, at borgerne får den mest bæredygtige løsning på deres varmebehov både klimamæssigt og økonomisk,” siger Per Jespersen (S), formand for Klima- og Naturudvalget i Nyborg Kommune.

Læs hele Region Syddanmarks pressemeddelelse om projektet her.

Fakta om COHEAT

  • I Danmark er ca. 500.000 boliger opvarmet med olie eller naturgas. Som led i de nationale klimamål skal de alle omlægges til fossilfrie energikilder inden 2030.  Samtidig er der betydelige energisparemuligheder i danske boliger. Over 83 pct. af husholdningernes energiforbrug går til boligopvarmning og varmt vand, mens de resterende 17 pct. går til klassik elforbrug, el-apparater mv.
  • COHEAT vil sætte skub i den grønne omstilling af boliger i Syddanmark gennem en treårig fælles syddansk indsats for varmeomlægning og energirenovering af boliger og bygninger uden for de eksisterende fjernvarmeområder.

  • Deltagerne i projektet er Region Syddanmark, Nyborg Kommune, Sønderborg Kommune, Middelfart Kommune, Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Assens Kommune og Kolding Kommune samt ProjectZero, Dansk Fjernvarme, PlanEnergi og EC Network.

  • Det er COHEATs ambition at nå ud i hele Region Syddanmark, og alle kommuner i Region Syddanmark bakker op om indsatsen.

  • EU har bevilliget ca. 11 mio. kr. til projektet.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Syddansk uddannelsesnetværk er skudt i gang

Nyheder

Syddansk uddannelsesnetværk er skudt i gang

Regionshuset i Vejle dannede ramme om lanceringen af SDEOs helt nye uddannelsesnetværk med fokus på EU-samarbejde og -projektmuligheder inden for uddannelsesområdet. Dagen bød på spændende oplæg og gode muligheder for at netværke og identificere fælles behov og mulige løsninger blandt repræsentanter fra store dele af uddannelsesområdet i Danmark. 

Fredag d. 28. oktober blev vores nye uddannelsesnetværk SDEO Education Network indviet med en dag med fokus på europæisk samarbejde. Formålet med netværket er at gøre det nemmere for syddanske uddannelsesinstitutioner at dele viden, diskutere projektmuligheder, udveksle kontakter og søge europæiske partnere. 

Netværket er etableret som en reaktion på et øget fokus på uddannelse fra EU og ikke mindst en stigende interesse i internationalisering blandt de syddanske uddannelsesinstitutioner, fortæller EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen.

”I de seneste år er uddannelsesområdet blevet betydeligt opprioriteret i det europæiske samarbejde. Samtidig oplever vi en voksende interesse for at deltage i europæiske samarbejds- og innovationsprojekter blandt syddanske videns- og uddannelsesinstitutioner – så meget at der nu er grundlag for at etablere et internationalt netværk.”

Uddannelse på dagsordenen

På lanceringsdagen var 32 deltagere samlet fra flere dele af uddannelsesområdet, herunder erhvervsuddannelserne, videregående uddannelser og Uddannelses- og Forskningsministeriet samt uddannelsesteamet for Region Syddanmark.

På programmet var der blandt andet en præsentation af Jonas Svane Jakobsen fra Region Syddanmarks uddannelsesteam om samarbejde og uddannelsessektoren i Syddanmark. Senere leverede Mette Ernlund fra University College Syd et oplæg om vigtigheden af internationalisering, mens Daniel Wilhelmsen og Jonas Bæk fra Uddannelses- og Forskningsministeriet præsenterede mulighederne i det nye Erasmus+ 2023-program. 

Formiddagen sluttede med en idécafé, hvor deltagerne kunne dele inspiration og erfaring og ikke mindst drøfte mulige projektidéer med hinanden.

Mette Thidemann, Uddannelseschef på Fredericia Maskinmesterskole, fortæller at det bl.a. var muligheden for at mødes over fælles udfordringer og løsninger med ligesindede fra uddannelsessektoren, som gjorde netværksdagen til en positiv oplevelse.

”Netværksmødet gav en god fornemmelse af, at vi er fælles om vores arbejde mod den grønne omstilling, og jeg håber, at møderne fremover kan befordre, at vi inspirerer hinanden til denne omstilling. Her tænker jeg både på det faglige indhold i vores uddannelser og på vores institutioner som arbejdspladser.”

Arbejder du også med erhvervsuddannelser, videregående uddannelser eller efter- og videreuddannelser? I SDEO Education Network har vi fokus på at gøre det nemmere at deltage i det europæiske samarbejde gennem forskellige arrangementer, hvor vi formidler den seneste viden om relevante EU-programmer, drøfter projektmuligheder, udveksler kontakter, erfaringer og resultater og smeder konsortier til nye projekter. 

Vil du være en del af netværket, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen på jbc@southdenmark.be

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Tønder Erhvervsråd vil hjælpe virksomheder med grøn forretningsudvikling

Nyheder

Tønder Erhvervsråd vil hjælpe virksomheder med grøn forretningsudvikling

I et nyt Interreg-projekt samarbejder Tønder Erhvervsråd med partnere fra Norge, Sverige, Frankrig og Belgien om at hjælpe virksomheder, som arbejder med bæredygtig udvikling af cirkulære forretningsmodeller. 

Cirkulær økonomi og bæredygtige forretningsmodeller. Det er termer, der bliver brugt flittigt, når snakken falder på fremtidens forretningsudvikling. I et nyt Interreg-projekt med titlen ”Circular Business Innovation Program in the North Sea Region” skal Tønder Erhvervsråd være med til at udvikle et program/forløb bestående af workshops og masterclasses (undervisning på højt fagligt niveau), som kan hjælpe kommunens virksomheder med at drive deres forretning og produkter i en grønnere retning. 

”Hele verden snakker om bæredygtig udvikling – selv i Tønder snakker man om det. Og vi har også flere små virksomheder, som efterlyser viden og sparring om det her,” fortæller Jan Jasper Diers, erhvervskonsulent og projektleder i Tønder Erhvervsråd. 

Projektet spænder over halvandet år og skal munde ud i et forløb, som virksomheder og iværksættere kan deltage i, hvis de arbejder med udviklingen af et nyt cirkulært produkt eller en ny, cirkulær service. Det er primært deltagere med specialiseret viden i at udvikle undervisningsmateriale til entreprenører, der deltager i projektet fra de øvrige lande. Det betyder, at det er Tønder Erhvervsråd, som kommer til at bidrage med kontakten og erfaringen med virksomhederne. 

”I starten skal vi hjælpe med at belyse, hvad virksomhederne har af udfordringer og senere i forløbet, når det første program er klar, skal vi have fundet nogle virksomheder, der vil afprøve det,” forklarer Jan Jasper Diers. 

Fælles for alle projektets deltagere er, at de arbejder med innovation og entreprenørskab på forskellig plan. Samtlige aktører arbejder desuden fokuseret med bæredygtig udvikling, og derfor blev emnet for projektet også et innovationsprogram for cirkulær økonomi/forretning.

Vigtige netværk

Det er ikke første gang, Tønder Erhvervsråd deltager i et Interreg-projekt. Tidligere har erhvervsrådet været med i flere dansk-tyske projekter, og det har givet gode erfaringer med ligesindede og et indblik i, hvordan man arbejder med forretningsudvikling i andre lande. Det er derfor også Jan Jasper Diers håb, at dette projekt endnu engang kan føre positive erfaringer med sig. 

”Vi håber at få en dybere indsigt i cirkulære forretningsmodeller, så vi kan vejlede vores virksomheder bedre i det. Og så er vi selvfølgelig også med for at få et godt netværk i de øvrige lande. Det ville være rigtig givende for vores virksomheder, hvis vi fik nogle input fra Norge, Sverige, Belgien og Frankrig.”

Projektet er støttet af Interreg Nordsø-programmet, som har fokus på samarbejdsprojekter i Nordsø-regionen. 

Tønder Erhvervsråd opfordrer virksomheder og iværksættere til at henvende sig på jajdi@toender.dk, hvis de har lyst til at deltage i forløbet.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU vil være i front på den globale innovationsscene

Nyheder

EU vil være i front på den globale innovationsscene

EU-Kommissionen har vedtaget en ny europæisk innovationsdagsorden, som skal bringe Europa på forkant med den nye bølge af deep tech-innovation. Formålet er at øge EU’s muligheder for at løse nogle af de mest presserende samfundsudfordringer i dag. 

En ny innovationsbølge er på vej: deep tech, som lidt forsimplet er innovation baseret på banebrydende forskning. Det fremgår af EU-Kommissionens nye innovationsdagsorden, som sætter en tyk streg under deep tech-innovation, som noget af det vi skal konkurrere på og leve af i EU.

Ifølge Siri Bentzen, konsulent på Det Syddanske EU-kontor, bliver deep tech-teknologi ikke alene udviklet i innovationsmiljøerne omkring universiteterne, men også i virksomheder.

”Mange virksomheder arbejder også med forskningstunge løsninger enten på baggrund af egne forskningskompetencer eller i tæt samarbejde med forskningsaktører, og den nye innovationsdagsorden er derfor også relevant for dem.”

Formålet med innovationsdagsordenen er at gøre EU til den førende aktør på den globale innovationsscene. EU ønsker at være stedet, hvor de bedste talenter arbejder hånd i hånd med de bedste virksomheder, og hvor deep tech-innovation blomstrer og skaber banebrydende, innovative løsninger på tværs af kontinentet.

Øget fokus giver øget finansiering 

Deep tech kan spænde over mange teknologiske områder, men har det tilfælles, at der ofte er tale om innovation i den spæde start af udviklingsprocessen. Samtidig er det innovation med potentialet til at kunne løse nogle af de største udfordringer i samfundet. Et eksempel herpå er da biotekselskaberne Moderna og BioNTech lykkedes med at bruge forskning i kunstig intelligens og medicin til at fremskynde udviklingen af covid-19-vacciner, så de var på markedet på mindre end et år.

 

Når EU fremhæver deep tech-innovation i sin innovationsdagsorden betyder det også et ekstra fokus i støtteprogrammerne. Derfor kommer der fremadrettet til at være endnu bedre finansieringsmuligheder for innovation baseret på banebrydende forskning – både den, som udspringer af universiteterne og ude i virksomhederne. For deep tech er omkostningsfuldt, forklarer Siri Bentzen.

”Innovationsagendaen handler selvfølgelig om innovation i EU, men i høj grad også om konkurrence med resten af verden. Her peger EU på deep tech som noget af det, europæiske virksomheder kan konkurrere på, hvis der altså investeres tilstrækkeligt i det – for deep tech er dyrt.”

Med det øgede fokus på deep tech vil EU styrke Europas teknologiske position og skabe innovative løsninger på presserende samfundsmæssige udfordringer, såsom klimaforandringer og cybertrusler. Samtidig understreger den nye innovationsdagsorden, at deep tech-innovation har potentiale inden for mange sektorer – fra vedvarende energi til agroteknologi og fra byggeri og konstruktion til mobilitet og sundhed – og kan dermed bidrage til f.eks. at reducere energiafhængigheden, forbedre menneskers sundhed og gøre vores økonomier mere konkurrencedygtige.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Fanø Skole er forsøgskanin i EU-projekt om børn og unges trivsel

Nyheder

Fanø Skole er forsøgskanin i EU-projekt om børn og unges trivsel

EU-projektet SHE4AHA sætter fokus på børn og unges sundhed og trivsel i skolen. Projektet modtog i foråret 2022 2,9 mio. kr. fra Erasmus+programmet og er nu i fuld gang med at træne 15 pilotskoler, som skal hjælpe med at kvalificere arbejdet via konkrete pilotprojekter. Fra dansk side deltager Fanø Skole og Bohrskolen i Esbjerg som pilotskoler i projektet. 

I projektet SHE4AHA (School Health in Europe for Active and Healthy Ageing) sætter partnere fra Danmark, Frankrig, Island, Portugal og Slovenien fokus på sundhedsfremme i skoleregi. Med udgangspunkt i at børn og unge lærer bedst, når de trives fysisk, psykisk og mentalt, fokuserer projektet på, hvordan man kan arbejde mere strategisk med indsatsen for bedre trivsel i skolen. 

Det er den internationale NGO Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE) og SDEO, der deltager i projektet fra dansk side. SHE har hovedkontor i Syddanmark og koordinatorer i 39 medlemslande, som alle har dedikeret sig til arbejdet med sundhedsfremme i skoleregi. 

Gennem tre år skal 15 skoler fra partnernes respektive lande teste de materialer og værktøjer, der udvikles i løbet af projektet. I Danmark er det Bohrskolen i Esbjerg og Fanø Skole, som deltager. Jeppe Valbjørn, international koordinator på Fanø Skole, fortæller. 

”Vi bliver sparringspartnere og forsøgskaniner. Det er os, der skal prøve tingene af. Vi får træning undervejs, og så skal vi jo sådan set bare køre vores hverdag videre, men med deres teorier og sparring fra træningen i baghånden,” fortæller han. 

Folkeskoler som forsøgskaniner

Første kursusdag for de to pilotskoler er allerede blevet afholdt som en fælles dag på Fanø Skole, og her blev der netop sat fokus på nogle af de tematikker, som skolen er udfordret af i hverdagen, såsom gruppedynamikker i forbindelse med klassesammenlægninger.

”Diskussionerne var så spændende, inspirerende og spot-on på vores hverdag. De kom omkring nogle problematikker, som fylder meget for os. Det drejer sig for eksempel om inklusion af børn med forskellige baggrunde. Det var et af de kurser, hvor man gik derfra og var fuldstændig fyldt op og motiveret bagefter,” lyder det fra Jeppe Valbjørn.

Foruden kursusdagene har pilotskolerne også mulighed for individuel sparring med projektpartnerne, ligesom de skal mødes undervejs for at samle op på, hvordan tiltagene har fungeret i praksis. Og Jeppe Valbjørn er ikke i tvivl om, hvad han og Fanø Skole håber, de kan få ud af projektet på den anden side.

Anette Schulz under kursusdagen på Fanø Skole.

”Først og fremmest håber vi, at vi som lærere og ledelse bliver klædt bedre på til at favne forskellige typer elever med forskellige baggrunde. Så vi bliver klogere på for eksempel social arv og lærer at blive bedre til at arbejde med det.”

Implementeringserfaring er afgørende 

SHE4AHA er ét blandt mange projekter, som SHE deltager i. For nylig er NGO’en kommet med i to   nye Erasmus+projekter, og det glæder Anette Schulz, som er manager i SHE. Ifølge hende er det alfa og omega, at SHE er med i EU-projekter, som giver dem mulighed for at inddrage skoler i udviklingsarbejdet. 

”Vi er nødt til at have praksis med. Vi kan ikke bare sidde bag vores skriveborde og udvikle materiale til skolerne med en forventning om, at de kan bruge det til noget bare fordi, VI synes, det giver god mening,” fortæller hun. 

Derfor er netop SHE4AHA et skoleeksempel på, hvordan man gør et projekt så praksisnært som muligt. 

”En ting er, hvad vi har udarbejdet til skolerne, noget andet er, hvordan de så rent faktisk anvender det. Hvis det, vi laver, skal virke, så skal vi arbejde meget mere på praksisniveau, end vi har gjort før,” afslutter Anette Schulz. 

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Region Syddanmark er i front, når det kommer til sund og aktiv aldring

Nyheder

Region Syddanmark er i front, når det kommer til sund og aktiv aldring

Europa-Kommissionen har netop kåret Region Syddanmark som referencested med fire stjerner, når det kommer til at hjælpe ældre med at holde sig sunde og aktive. Det vil sige, at regionen er blandt de bedste i Europa på området. Arbejdet med ansøgningen om at blive firestjernet referencested er bl.a. sket med hjælp fra Det Syddanske EU-kontor.

Når det kommer til at hjælpe ældre med at holde sig sunde og aktive, er Region Syddanmark blandt de bedste regioner i Europa. Ved et arrangement d. 10. oktober i Bruxelles kårede Europa-Kommissionen endnu engang Region Syddanmark som et firestjernet referencested for sund og aktiv aldring. 

Det var Anja Lund (V), udvalgsformand for Digitaliserings- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark, som tog imod anerkendelsen på vegne af regionen. Det er faktisk fjerde gang, at Region Syddanmark får fire stjerner af EU inden for sund og aktiv aldring, som er det højeste antal stjerner, man kan få.

EU’s anerkendelse er et vigtigt kvalitetsstempel

Maria Schønnemann er konsulent ved Syddansk Sundhedsinnovation, som er Region Syddanmarks stab for sundhedsinnovation. Hun har spillet en aktiv rolle i at sikre regionen de fire stjerner, og hun fortæller, at det er et vigtigt kvalitetsstempel.

”Anerkendelsen fra EU styrker vores renomme, og dermed bliver det lettere for os at finde gode internationale partnere til vores projekter inden for sundhed. Det giver os også noget goodwill i EU,” fortæller Maria Schønnemann og påpeger, at projekter af høj kvalitet kommer syddanskerne til gavn i form af bedre sundhed, flere gode leveår og et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.

Med sin status som firestjernet referencested kan regionen f.eks. nemmere få et samarbejde op at stå med andre europæiske regioner, der ligesom Region Syddanmark ønsker at hjælpe sine borgere med at holde sig sunde og aktive – også når de er kommet op i alderen. Ældre udgør nemlig en stadig større andel af de europæiske befolkninger. Hvis sundhedsvæsnet skal være bæredygtigt i fremtiden, kræver det, at vi får flere gode leveår uden så mange kroniske sygdomme.

”For at lykkes med det har vi inddraget mange forskellige aktører, både virksomheder, sygehuse, patientorganisationer og andre. Det var også noget af det, som EU lagde stor vægt på, da vi fik fire stjerner,” fortæller Maria Schønnemann.

Det Syddanske EU-kontor var med under hele processen

EU-konsulent Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-kontor har haft et tæt samarbejde med regionen, når det kom til at sikre de fire stjerner. Sammen med andre gode kræfter har hun hjulpet regionen med ansøgningen til EU om at blive et firestjernet referencested, bl.a. ved at præcisere, hvad der skulle lægges vægt på for at komme gennem nåleøjet.

Ifølge udvalgsformand Anja Lund (V), der tog imod anerkendelsen fra EU, vil Region Syddanmark fortsat være ambitiøse, når det kommer til digitalisering og innovation inden for sundhedsvæsnet. Foto: Region Syddanmark

”Europa-Kommissionen vil gerne se tingene i en større sammenhæng, så i denne omgang var der i kriterierne lagt stor vægt på at inddrage mange forskellige aktører  og det er Region Syddanmark rigtig gode til. Det gør, at man ikke spilder en masse penge.,” fortæller Henriette Hansen.

Derudover var Europa-Kommissionen begejstret for Region Syddanmarks app ”Mit liv – Min sundhed.” Med appen kan borgere med bestemte kroniske sygdomme få inspiration til kost, motion og livsstilsændringer, der kan hjælpe dem med deres kroniske sygdom. At sikre europæerne flere gode leveår er nemlig en vigtig prioritet for EU, fortæller Henriette Hansen.

”Vi vil gerne have en sundere befolkning i Europa. Vi bliver flere ældre, mens der bliver færre mennesker i den arbejdsdygtige alder. For at have et bæredygtigt sundhedsvæsen i fremtiden, er det derfor nødvendigt at arbejde for, at ældre får færre kroniske sygdomme. Det er nemlig nogle af de dyreste sygdomme, vores sundhedsvæsen skal tage sig af,” fortæller hun.

Du kan læse mere om Region Syddanmarks kåring som firestjernet referencested for sund og aktiv aldring her.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy