Fremtidens kommunale kompetencer: Netværksmøde med fokus på sundhed og velfærdsinnovation

Nyheder

Fremtidens kommunale kompetencer: Netværksmøde med fokus på sundhed og velfærdsinnovation

Syddanske aktører var mødt talstærkt op, da SDEO d. 28. februar holdt netværksmøde og workshop om ”Fremtidens kommunale kompetencebehov” i Vejle.

Deltagere fra regionen, Syddansk Sundhedsinnovation, OUH, uddannelsesinstitutioner og syddanske kommuner fik inspiration og delte erfaringer fra forskellige EU-projekter, der er udviklet og implementeret i Syddanmark.

Heriblandt var Odense Kommune, som har vundet nye samskabelseskompetencer gennem deltagelse i projektet Co-Creating Welfare, og allerede har brugt disse til at understøtte deres aktiviteter og samarbejde med borgerne i det lokale projekt JASMIN, som har fokus på social- og sundhedsmæssige udfordringer for flygtningekvinder.

”Vi var rigtig glade for at være med til netværksmødet og for den interesse, der var for vores lille projekt JASMIN,” siger Sandra Wolter, Integrations- og Beskæftigelsesambassadør fra Odense Kommune. “Vi fik også god inspiration fra andre integrationsprojekter, og ikke mindst lidt blod på tanden i forhold til de muligheder, der ligger i EU projekter generelt.”

Tre stærke projekteksempler: DISH, SEMPRE og CCW

Formålet med netværksmødet var netop at give rum og plads til læring fra forskellige projekter og sikre, at resultaterne fra EU-projekter bliver delt blandt de syddanske aktører og efterfølgende kan fungere som inspiration til andre projekter.

Mødet fokuserede på tre EU-projekter, der er udviklet og implementeret i Region Syddanmark:

  • DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health), som sætter fokus på innovative arbejdsmetoder samt træning af digitale/teknologiske færdigheder og kompetencer hos sundhedsprofessionelle. DISH er et Erasmus+ projekt, der startede i november 2018 og fortsætter 3 år frem. Projektet ledes af Sygehus Sønderjylland.
  • SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas), der har haft til formål at imødegå udkantsområders vanskeligheder med tilstrækkelige ressourcer – både til finansiering og til udførelse af socialt arbejde. Projektet er netop afsluttet, og blev støttet af EU-programmet Interreg, Baltic Sea. Projektet ledes af UC SYD.
  • Co-Creating Welfare, som sigter mod at udvikle en fire-dages kursusrække omkring samskabelsesprojekter. På baggrund af projektet vil UCL være i stand til at tilbyde undervisning i samskabelse på forskellige niveauer (kursus-, akademi samt diplomniveau), således at projektets resultater vil kunne inddrages i fremtidige aktiviteter. Co-Creating Welfare er støttet af Erasmus+, og slutter i efteråret 2019. Projektet ledes af UC Lillebælt.

”Vi kan lære rigtig meget af hinandens idéer og projekter, og i stedet for at afholde mange små separate konferencer fra de enkelte projekter, giver det god mening at afholde workshops i fællesskab – for netop at lære fra hinanden,” siger vores konsulent Henriette Hansen.

“Den tilbagemelding vi har fået fra deltagerne viser, at alle synes, det var en rigtig god dag, og at det giver mening, at vi i fremtiden laver flere fælles erfaringsudvekslingsworkshops, når vi har interessante resultater, der skal kommunikeres videre fra EU projekter.”

Aktører i regionen, som fremadrettet kunne tænke sig at bidrage til erfaringsudvekslingsworkshops, er velkomne til at kontakte Henriette på det Syddanske EU-Kontor.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

SDEO hos Welfare Tech: Vellykket morgenmadsmøde med fokus på velfærdsteknologiske løsninger

Nyheder

SDEO hos Welfare Tech: fokus på velfærdsteknO-logiske løsninger

Det Syddanske EU-kontor afholdte i samarbejde med Welfare Tech og Innovationsfonden et vellykket morgenmøde d. 1. marts, hvor der var fokus på finansiering til udvikling og test af nye velfærdsteknologiske løsninger.

Et hovedtema på dagen var samarbejdet mellem offentlige og private aktører.

”EU’s programmer giver en rigtig god ramme for offentlig-privat samarbejde med mulighed for, at ny teknologi kan blive udviklet og testet i samarbejde med fx sygehuse og kommuner,” siger vores EU-konsulent Else Dyekjær Mejer.

Der var stort fremmøde i Forskerparken i Odense, og deltagerne repræsenterede en god blanding af både offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

”Det er positivt at afholde møder som disse med Innovationsfonden og Welfare Tech,” siger EU-konsulent Allan Nordby Ottesen. “På dagen var der mange gode spørgsmål fra deltagerne – både under og efter oplæggene. Det giver grobund for mange spændende idéer og projektmuligheder fremadrettet.”

“Det var rigtig dejligt at se så mange af vores stærke syddanske aktører. Der var gode drøftelser og mange med interesse i at arbejde videre med projekter,” tilføjer Else Dyekjær Mejer.

Deltagerne blev bl.a. præsenteret for EU-programmerne Eurostars, SMV-Instrumentet og AAL. Sidstnævnte har allerede deadline d. 24. maj 2019, og giver tilskud til projekter, der forbedrer ældres autonomi, deltagelse i socialt liv og mobilitet gennem innovativ informations- og kommunikationsteknologi (ICT).

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Finalekonference på EmpInno projektet i Berlin: Stærk indsigt i smart specialisering

Nyheder

Finalekonference på EmpInno projektet i Berlin: Stærk indsigt i smart specialisering

Tre års projektarbejde mellem 16 partnere fra Østersøregionen om udvikling og effektiv implementering af regionale ”smart specialisation strategies” (S3) blev d. 6-7. marts markeret med konference i Technologiepark Adlershof, Berlin.

Konferencen understregede, at både S3 formuleringen og omsætningen af strategierne til nye produkter og services bør bero på en åben, løbende og smidig interaktion mellem regionale myndigheder eller ”strategiejere”, og de private og offentlige innovationsaktører, der kan omsætte strategierne til vækst og arbejdspladser. Dertil kommer, at åbenhed og parathed i forhold til at lære af og samarbejde med aktører fra andre regioner og lande kan være løftestang for især mindre regioner med små ressourcer.

Stærk dialog og skarphed på lokale udfordringer er afgørende

“Der er ikke en ubetinget, ‘one-size-fits-all’ tilgang, som man bare kan bruge,” siger EU-konsulent Thomas Jensen fra det Syddanske EU-Kontor, der sammen med klynge-organisationen Design to Innovate har været de danske partnere i EmpInno.

Han fortsætter: “Der er regionale særheder, der skal tages højde for og udgangspunktet for både plan og handling bør altid være de reelle udfordringer på stedet. Derfor er en afgørende kilde til succes, at ‘strategiejere’ og det økosystem af lokale og regionale aktører, der kan omsætte strategi til handling, er i konstant dialog. Det er ikke bare at lave en strategi, og så værs’go at implementere den. Når det så er sagt, så er der for den enkelte region rigtig god inspiration at hente i andre regioner og lande, som griber tingene anderledes an.”

Netop nysgerrigheden og åbenheden overfor, hvordan andre griber S3 an, har været kernen i EmpInno-projektet og har bl.a. resulteret i:

Smart Specialisering er kommet for at blive

Smart specialisering – dvs. regioners fokusering på virkelige innovationspotentialer og tilpasning af industrielle strukturer mod nye industrier og internationale markeder – har siden 2014 været en af forudsætningerne for at få adgang til EU’s strukturfonde. Og ifølge EU-Kommissionens deltager og taler på EmpInno-konferencen vil konceptet også i fremtiden spille en central rolle i forhold til strukturfondene. Dog med et bredere fokus end hidtil.  

Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-Kontor tilføjer: “Uden at glemme sine styrker indenfor forskning, teknologi og industri, vil regioner fremover også i langt højere grad skulle involvere civilsamfundet og arbejde hen over landegrænser. Det er synergi, komplementaritet og arbejde hen over landegrænserne, der kan gøre at 2+2 kan blive 5.”

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Flyvende droner og mobile robotter får Eurostars tilskud til at tjekke de øverste hylder

Nyheder

Flyvende droner og mobile robotter får Eurostars tilskud til at tjekke de øverste hylder

Teknologisk Institut modtager 1,6 mio. kr. til projektet TEDAI, der skal gøre arbejdet lettere og sikrere på store lagre.

Projektet skal udvikle en drone og en mobilrobot, der gennem et avanceret kabel og med opkobling til et indendørs navigationssystem kan samarbejde om automatisere fotografi, scanning og optælling af varer på højlagre.

Dobbelt-robotsystemet kan på sigt også bruges bredere indenfor bygnings- og infrastrukturinspektion.

Teknologisk Institut står for teknologien der gør drone og mobilrobot samarbejdsvenlige. Projektpartneren MapsPeople fra Nørresundby klarer kortlægningen og navigation, mens franske Elistair har global erfaring med tether-kabelløsninger.

“Eurostars er en rigtigt god ramme for samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, der giver mulighed for at styrke virkomhedernes innovationsniveau,” siger SDEOs konsulent Else Dyekjær Mejer, som har rådgivet Teknologisk Institut i forbindelse med Eurostars-ansøgningen.

“Vi tror på, at systemet kan være med til at optimere arbejdsfordelingen mellem mennesker og robotter, således at robotterne udfører det gentagende, nedslidende arbejde, som så frigiver tid til opgaver som problemløsning til medarbejderne,” siger Cecilie Pilgrim, konsulent og projektleder ved Teknologisk Institut…

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Ærøs el-færge præsenteres i Europa-Parlamentet

Nyheder

Ærøs el-færge præsenteres i Europa-Parlamentet

Succeshistorien fortælles i Bruxelles, mens EU
sætter et nyt klima-mål for 2050 og forhandler
om Horizon Europe

“Jeg kunne ikke så godt tage vores prototype med, der ville ikke være plads til den,” undskyldte projektleder Trine Heinemann vittigt da hun den 27 november præsenterede Ærøs el-færge Ellen i Europa-Parlamentet. “Men vi kunne godt finde plads på færgen til hele salen her,” tilføjede hun.

Det gav smil blandt de mere end 300 EU-parlamentarikere, embedsmænd, projektmagere og andre innovations-interesserede var mødt op til paneldebat i anledning af den storstilede konference ‘EU Research and Innovation in our daily life.’

Her kunne de høre hvordan Ærøs E-ferry projekt og andre EU-støttede initiativer hjælper med at reducere CO2-udslip og udvikle løsninger på verdens klimaudfordringer. Og selv på Ærø er udfordringerne ganske håndgribelige.

“Vi er nødt til at bruge vores færger for at komme rundt, og vi kan se dem puste røg ud, hver gang de sejler i havn,” fortalte Trine Heinemann til konferencen, “så de 20-50 procent af drivhusgasserne der kommer fra transportsektoren er meget synlige og vigtige for os….”

 Store platforme til succes-historien

E-ferry projektet er efterhånden velkendt i både Danmark og de internationale transport-, energi- og innovationsmiljøer.

Færgen kan sejle næsten 40 kilometer på en opladning, hvilket gør den meget bredere brugbar end nuværende løsninger der kun rækker til 6 kilometer.

Hvis el-færgen erstatter bare én af Ærøs tre færger, svarer det til, at hver ø-boers CO2-tal i gennemsnit sænkes med 5% om året.

Potentialet i projektet er indlysende. Hvis el-færger erstatter de mere end 700 traditionelle færger som i dag sejler ca. 40km-strækninger i Europa, vil det betyde en besparelse på 1,5 millioner tons CO2 om året.

Et godt rampelys fra EU-parlamentet er dog stadigt nyttigt for at holde succeshistorien i gang.

“Det betyder jo noget, for det er nogle gange svært at holde bolden kørende. Så det er rart at der er andre der hjælper,” siger Trine Heinemann – og tilføjer at E-ferry projektet tillige var inviteret til FNs COP24 klimakonference i Katowice, hvor Ærø Kommunes grønne resultater således også kom internationalt til syne.

 Et stærkt match med EUs prioriteter

Rampelyset tilbydes af et EU, der forventer at succesfulde projektmagere deler ud af deres viden og erfaringer med EU-støtte. Her spiller E-Ferry projektet ind i flere af EUs prioriteter: innovation, klimabeskyttelse, at nedbringe CO2-udslippet samt at støtte regioner, øer og udkantsområder.

Europa-Kommissionen har målsat at Europa skal være klimaneutralt inden 2050, mens Rådet og Parlamentet forhandler om en betydelig forhøjelse af budgettet for Horizon Europe, som er det næste store rammeprogram for innovation og forskning fra 2021-2027.

“Hvis de skal bruge det her til at vise deres forskningsprogrammer frem og have et argument for, hvorfor det er en god idé, så er vi jo en del af det,” siger Trine Heinemann.

Stigende markedsinteresse for E-ferry innovation

El-færgen er summen af mange innovative dele, der også kører deres egne succesløb. Den finske projektpartner Visedo Oy laver el-systemer til off-highway og maritime markeder og blev i 2017 opkøbt af Danfoss. Batteripartneren Leclanché fra Schweiz har netop indgået en aftale med Kongsberg Gruppen om at levere til færger i Norge.

Og interessen er stigende, siger Trine Heinemann. Den kommer både fra offentlige færgeoperatører der skal finde nye færger til eksisterende ruter, fra private virksomheder der jager nye muligheder, og fra teknik- og miljøorganisationer der leder efter den nyeste innovation. Det er hovedsageligt europæiske øjne fra både øst og vest, der kigger stadigt nærmere på Ellen.

“Jo længere vi kommer, jo mere tror folk på det. Og der er endda ting, som vi stadig ikke kan vise frem. De der har lavet ladearmen (finske Mobimar, red.) står og hopper for at få lov til at prøve den, for de vil gerne kunne demonstrere teknologien. Der har været mange problemer med ladning andre steder og mange tror på at vi har valgt den rigtige løsning, men de vil godt lige se den fungere.”

Næste skridt: At teste færgen, indsamle viden – og forlænge projektet

Ellen ser nu ud til at blive sejlklar til april næste år. Når el-færgen er søsat, begynder en demonstrationsperiode, hvor data om drift, teknologi og omkostninger skal indsamles, og forretningsmodellen skal finpudses. Det er et fast krav i sådanne EU-projekter, der skal promovere vækst i europæisk industri.

Men E-Ferry projektet har haft nogle velkendte forsinkelser, senest med produktionen af de 840 batterimoduler der skal ombord på Ellen og som har taget meget længere tid end planlagt. Der skal derfor søges om forlængelse gennem et ‘amendment’.

Og her giver E-Ferry’s erfaring et interessant indblik i EU-Kommissionens tankegang. “For to år siden fik vi at vide, at det slet ikke kunne lade sig gøre. Men nu siger de nærmest, at vi SKAL gøre det,” fortæller Trine Heinemann.

“De strammer på nogle tidspunkter, og det er vist meget naturligt. Men når vores project officer har været på besøg, og de kan se at færgen ligger der, så er vi jo alle sammen interesserede i at få det igennem.”

Fakta om E-ferry

E-ferry projektet er støttet med 120 millioner kroner fra EU’s Horizon 2020 program. Heraf har Ærø fået 21,5 millioner kroner. Søby Værft A/S har bygget Ellen med 43,7 millioner kroner i støtte. Rådgivende skibsingeniører Jens Kristensen ApS har fået 3,3 millioner kroner, kompositmateriale-leverandøren TUCO har fået 4,5 millioner kroner og Danfoss – gennem opkøbet af Visedo Oy – tegner sig for 22,5 millioner kroner.

Det Syddanske EU-Kontor har hjulpet Ærø med rådgivning til E-ferry ansøgningen, samt til EUopSTART programmet.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy