Temadag: Internationale kommuner og grønne projekter

Nyheder

Temadag: internationale kommuner og grønne projekter

Styrelsen for Forskning og Uddannelsen sætter fokus på EU-projekter i København.

Danske kommuner har store muligheder i EU’s programmer for forskning, innovation, videregående uddannelse, erhvervsudvikling og iværksætteri – og snart sætter Styrelsen for Forskning og Uddannelse et grønt skær på disse.

Det sker til en temadag på Park Inn ved Københavns Lufthavn den 13. november kl. 10-16, hvor du kan høre om gode cases fra kommuner med afsæt i samarbejdet om grønne EU-projekter, og der vil være rig lejlighed til at udvide dit netværk.

Alt om temadagen:

Temadagen henvender sig til dig, der er ansat i en kommune, har særligt fokus på udviklings- og projektarbejde og kendskab til eller interesse for et eller flere af EU’s programmer. Du og din kommune har allerede noget praktisk erfaring med EU-projekter og er måske interesserede i at indgå i flere af denne type tværfaglige, internationale samarbejder.

Temadagen afholdes i regi af EU-DK Support, et netværk som Styrelsen faciliteterer for offentlige danske rådgivere for EU-programmer som Horizon 2020 og Interreg samt EU-rådgivere fra regioner, universiteter, GTS, professionshøjskoler m.v.

Vi forventer deltagelse af ca. 80 rådgivere fra dette netværk samt repræsentanter fra mindst 10 danske kommuner.

Hvorfor deltage?

Temadagen vil give dig og din kommune mulighed for at få større indsigt i det danske EU-rådgivningslandskab og på den måde forny jeres viden om bredden, dybden og mulighederne i EU’s programmer. Du vil have mulighed for at knytte nye kontakter i hele landet og med meget forskellige profiler, der kan åbne døre til fremtidigt samarbejde for din kommune.

Vil du deltage aktivt?

Speakers’ Corner: Vi vil gerne invitere dig til at bidrage til ”Speakers’ Corner”, hvor du kan give en ultrakort pitch på 3 min. om din kommune, jeres grønne fokus, og hvorfor, hvordan og ud fra hvilke behov I ser jer selv indgå i et europæisk samarbejde. Pitchen vil give dig en særlig mulighed for at sætte netop din kommune på landkortet som interessant projektpartner.

Vi vil kunne tilbyde pitch til maks. 8 af de kommuner, der gæster temadagen. Udvælgelsen vil ske efter først-til-mølle-princippet. Vi vil være behjælpelig med en lille pitch-vejledning forud for dagen.

Markedsplads: Du kan desuden få stillet en lille ”stand” til rådighed, hvor du fx kan profilere din kommune som partner i EU-projekter, vise nogle af de resultater, I allerede har skabt inden for rammerne af tidligere og igangværende EU-projekter, eller beskrive nogle af de behov og udfordringer, som I kan være interesseret i at finde løsninger på i et EU-samarbejde. Du kan tage roll-ups, brochurer og andet materiale med.

Temadagen gør os klogere på kommuner

Temadagen henvender sig både til ovennævnte netværk af EU-rådgivere og til kommuner. Vi ønsker at sætte kommunerne helt i centrum på dagen: Både som oplægsholdere, cases og som gæster. Fokus vil især cirkle om de internationale strategier og politiske dagsordner, som kommuner navigerer efter. Vi vil i forlængelse heraf forsøge at kaste lys på den merværdi, som et projektsamarbejde kan tilbyde både kommunerne og de øvrige partnere i et europæisk konsortium.

Formålet er, at man på temadagen får en dybere viden om det store potentiale, som kommuner repræsenterer: Kommunerne har vægt som projektpartnere med konkrete og praktiske behov, som innovative og forskningsbaserede projektløsninger kan være svaret på. Kommunerne kan også være vejen til direkte bruger- og borgeradgang. Den viden er relevant, når deltagerne rådgiver kommunerne selv og de virksomheder, hospitaler, uddannelses- og forskningsinstitutioner mv., som deltager i de europæiske projekter. De rådgivere, der vil være til stede på dagen, vil kunne bruge denne viden i deres fremtidige virke.

Det praktiske:

 • Klik her for at tilmelde dig!

 • Speaker’s Corner finder sted fra ca. kl 15-15:45.

  Ønsker du at give en pitch i Speakers’ Corner og/eller at få en stand (cafébord) på Markedspladsen, skal du sende mail herom senest fredag den 1. november til både stbj@ufm.dk og bva@ufm.dk.

 • Sted: Park Inn Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Boost på boost: Kobots bygger innovativ robot med smart kombineret finansiering

Nyheder

Boost på boost: Kobots bygger innovativ robot med smart kombineret finansiering

Den fynske startup har bygget en flot mosaik med EU-midler, finansiering og hjælp fra Erhvervshus Fyn, EUopSTART og andre brikker.

Med 4.5 millioner kroner i EU-støtte har den fynske startup Kobots stemmestyrede skærerobot og andre projekter fået endnu et stort skub mod videreudvikling og kommercialisering.

”Kobots er en hamrende interessant virksomhed, der netop nu er ved at blive en meget flot svane i robotmiljøet i Odense. Det er på ganske kort tid lykkes at løfte Kobots til stadiet, hvor virksomheden letter internationalt,” udtaler Torben Blicher Buch, specialist i finansiering af innovative virksomheder i Erhvervshus Fyn.

“Det er dejligt at se en traditionel håndværksvirksomhed med stor faglig ekspertise, der tænker innovativt for at løse en kerneudfordring indenfor byggeindustrien. Det er et rigtigt godt eksempel på, hvad EU’s støtteprogrammer kan bruges til,” siger konsulent Else Dyekjær Mejer fra Det Syddanske EU-Kontor.

EU-støtten er det seneste kapitel i et udviklingsforløb, hvor Kobots har bygget en stærk kombination af forskellige finansieringsmuligheder, som har fremmet udviklingen og åbnet nye døre.

Støtte fra Innovationsfonden og Forskningsministeriets EUopSTART program har flankeret medfinansiering fra Erhvervshus Fyns program Digital Omstilling – Innovationssamarbejder. Energi Fyns Udviklingsfond har bidraget til projektet og Scale Up Denmark Robotics har medfinansieret en privat rådgiver. Tidligere på året kom der privatkapital fra MiR grundlægger Niels Jul Jacobsen og hans hustru, Charlotte Hybschmann Jacobsen.

“Vi har her set, hvordan højt specialiseret sparring og million-finansiering fra Innovationsfonden og Erhvervshus Fyn samt erfarne business angels har været helt afgørende for udviklingen af Kobots,” tilføjer Torben Blicher Buch. Kobots er samtidig blevet accelereret i Odense Robotics StartUp Hub.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU-millioner til Koldings grønne omstilling

Nyheder

EU-millioner til Koldings grønne omstilling

To nye internationale projekter skal fremme smartere affaldshåndtering og bæredygtighed i offentlige indkøb

Koldings store arbejde for at fremme bæredygtigheden får nu flot europæisk rygvind.

Gennem to nye EU-projekter modtager kommunen samlet 2,4 millioner kroner til at styrke sine strategier for affaldshåndtering samt at arbejde med cirkulære modeller og metoder, som hele kommunen på sigt vil kunne bruge til at sikre, at mindre bliver anvendt og mere bliver genbrugt.

Projekterne hedder SMART WASTE og ProCirc. Kolding går sammen med kommuner, nationale myndigheder, affaldscentraler og eksperter i 10 europæiske lande – herunder Belgien, England, Holland, Italien, Norge og Sverige – som skal besøge hinanden, dele erfaringer og samarbejde.

”Det flugter fint med vores ambition om at være centrum for cirkulær økonomi. Her skal vi ofte finde løsninger, der bryder grænser, og derfor giver det god mening, at vi nu bliver en del af et større internationalt ekspertsamarbejde. Forhåbentlig bliver det et frugtbart forum, hvor vi kan udveksle idéer og erfaringer og ikke mindst udvikle nye affaldsløsninger, som kan gavne vores borgere og virksomheder,” siger borgmester i Kolding Jørn Pedersen.

“Der er stor forskel på affaldshåndtering, -indsamling, -holdning hos borgere, når man sammenligner Danmark og Holland med fx Bulgarien og Litauen. Vi arbejder med forskellige udfordringer, men skal forsøge at hjælpe hinanden til at nå i mål med de respektive målsætninger,” siger Kim Ankjær Nielsen, projektleder i Cirkulær Økonomi hos Kolding Kommune, som netop har præsenteret Koldings visioner omkring design og cirkulær økonomi til kick-off møde med SMART WASTE partnerne i Firenze.

Kolding har allerede taget stærke skridt mod bæredygtighed med initiativer som RE:USE, en genbrugscentral hvor møbler og andet fra storskraldsturen bliver sat i stand eller brugt til at skabe nye ting, som udsatte borgere kan hente og bruge, mens arbejdet med istandsættelsen samtidigt kan hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Eller RE:DIRECT, en forsøgsordning hvor skoler, daginstitutioner, bosteder samt små og mellemstore virksomheder kan få et ressourcepas, der giver adgang til at hente genanvendeligt plast, træ, bøger, tekstiler og andet i genbrugspladsens containere.

I starten af 2020 kommer SMART WASTE partnerne til Kolding. “Her skal vi både præsentere kommunens arbejde med affaldshåndteringen, samt fremvise vores innovative tiltag, som senere skal vurderes af de øvrige partnere,” siger Kim Ankjær Nielsen.

Blandt aktiviteterne er designdrevne workshops, udviklet med Designskolen Koldings LAB for bæredygtighed og design, hvor KoldingKommune og andre aktører skal se “om vi i fællesskab kan kortlægge snitflader mellem Renovation og lokale virksomheder og institutioner,” siger Kim Ankjær Nielsen. Resultaterne kan derefter indlemmes i Koldings fremtidige planlægning på affaldsområdet.

“SMART WASTE passer perfekt  med kommunens køreplan for affaldshåndtering, og det hjælper også kommunen med både at leve op til eksisterende EU-regler og de mange skærpede affaldsdirektiver som er på vej i løbet af de næste par år,” siger Pernille Dagø fra Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles, som har hjulpet Kolding med forberedelsen af EU-ansøgningerne.

Projekter som ProCirc kan også komme til at spille en vigtig rolle for lokaløkonomien, tilføjer Pernille Dagø:

“Når Kolding og andre europæiske kommuner begynder at sætte bæredygtighedskrav til de produkter og services som de indkøber, giver de virksomhederne et incitament til at omstille deres forretningsmodeller- og på længere sigt gør det dem mere konkurrencedygtige, både i Danmark og i eksport til Europa. Der bliver skabt et marked for de grønne løsninger.”

—–

FAKTA om SMART WASTE

 • Kolding Kommune får 1,45 mio. kr fra EU’s Interreg Europe program, der har til formål at forbedre regionale udviklingspolitikker gennem udvekslinger af erfaringer, know-how og god praksis på europæisk plan.

 • Projektet løber fra 2019 til 2023. Den fulde titel er “SMART WASTE: Innovation in Waste Management Policies”.

 • Projektet tæller fem partnere fra Danmark, Holland, Italien, Belgien, Bulgarien og Litauen.

FAKTA om ProCirc

 • Kolding Kommune får 937,000 kr. fra EU’s Interreg Nordsø program, der sigter mod at integrere samarbejdet i Nordsøregionen med henblik på at tackle fælles udfordringer om at stille krav om mere bæredygtighed i offentlige indkøb, samle ekspertise og skabe varige forbindelser mellem virksomheder, myndigheder og institutioner.

 • Projektet løber fra 2019 til 2022. Den fulde titel er “Circular Procurement: Accelerate circular economy through procurement power, alliance- and capacity building.”

 • Projektet tæller to andre danske partnere – Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og CLEAN – samt otte partnere fra Belgien, England, Holland, Norge, Skotland og Sverige.

  Projekterne er et resultat af et strategisk samarbejde mellem Kolding og Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) i Bruxelles om EU-projekter, som fremmer kommunens udviklingsstrategier. Som led i samarbejdet har kommunale ledere i flere omgange besøgt Bruxelles, mødt europæiske partnere, deltaget i workshops og fået hjælp til udarbejdelsen af EU-ansøgningerne.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Grøn omstilling, bedre beslutninger med borgere, kulturarvens økonomi og mere: kom til European Week of Regions and Cities!

Nyheder

Grøn omstilling, bedre beslutninger med borgere, kulturarvens økonomi...

Kom til European Week of Regions and Cities 2019!

Fra 7. til 10. oktober forventes omkring 6000 lokale, nationale og regionale beslutningstagere og eksperter at deltage i den sjette udgave af European Week of Regions and Cities, der har temaet ’Regioner og byer: Søjler i EU’s fremtid’.

European Week of Regions and Cities er et årligt tilbagevendende event, hvor alle events og workshops er målrettet EU’s regioner, kommuner og byer.

Programmet er spækket med over 300 forskellige events, heriblandt workshops, oplæg, udstillinger og netværksarrangementer med fokus på regional og lokal udvikling.

I år har EWRC seks temaer: “A Greener EU” / “The Future of EU” / “A EU Closer to the Citizen” / “A Smarter EU” / “A Connected EU” / “A Socially Integrated EU.”

Der er tilmelding senest 27. september.

Her er vores udvalg af interessante events, som du kan deltage i:

 • Regional and Local Involvement for Green Transition – De deltagende regioner og byer præsenterer deres løbende indsats for at fremme involveringen af lokale interessenter i den grønne omstilling.

 • New Ways to Engage with Citizens Through Permanent and Structured Consultations – Denne workshop fokuserer på hvordan vi bedre engagerer EU-borgere i beslutningsprocesser.

 • Leveraging the Power of Local Stakeholders for Europe’s Clean Energy Transition – Til denne workshop har lokale myndigheder og EU-beslutningstagere mulighed for at lære om og diskutere forskellige modeller for at bruge borgere og lokale virksomheder som en stærk ressource til den grønne omstilling.

 • Understanding the Economic Impact of Cultural Heritage in European Regions – Denne workshop udforsker de økonomiske påvirkninger af kulturarv, og hvordan man måler det.

 • How Can ESIF Tourism Projects Support Regional Development? Exploring Best Practice Across the EU – Målet med denne workshop er at diskutere og fremme god praksis i bæredygtige turistprojekter, der er finansieret af ESIF.

 • Comprehensive Planning for a Sustainable Development Based on Culture & Heritage – Denne workshop viser potentialet i ‘Comprehensive Planning’, for at styrke EU’s rolle i europæiske byers bæredygtige udvikling baseret på kultur og arv.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Fuld fart på syddanske skolers internationalisering: 15 nye projekter og stort skolemøde i Varde

Nyheder

Fuld fart på Erasmus+ i Syddanmark: 15 nye projekter og stort skolemøde i Varde

Syddanmarks skoler sætter nu et stort nyt skub i deres internationale ambitioner.

Femten nye projekter med støtte fra EUs Erasmus+ program starter på skoler i Esbjerg og Varde alene.

Esbjerg Kommune har netop lanceret sit store projekt Smart Kids Smart City, som sender skolefolk på 117 efteruddannelsesforløb fra 2019 til 2021.

Lærere skal på efteruddannelse og jobshadowing i udlandet og hente inspiration og idéer, der kan løfte kvaliteten af undervisningen derhjemme og gøre en forskel for børnene. Elever skal på udvekslingsforløb på europæiske skoler, hvor de skal arbejde med bl.a. FNs verdensmål, støjforurening og bæredygtig energi.

“Vi er lige startet, og vi vil rigtig gerne det internationale samarbejde,” siger Birthe Pam Jensen, viceskoleleder på Brorsonskolen i Varde.

 

57 skoleledere, lærere og skoleforvaltningsfolk til stor infodag 

Nye idéer blev udforsket og stærke erfaringer delt, da 57 syddanske skoleledere, lærere, pædagoger og skoleforvaltningsmedarbejdere d. 4. september samledes på Brorsonskolen til et stort infomøde om støttemulighederne i Erasmus+ og Nordplus programmerne.

Vardes kommunaldirektør Mogens Pedersen indledte dagen med en opfordring til at bruge EU-projekter til at sikre stærk europæisk kompetenceudvikling og et bredt internationalt udsyn:

“Det kan være nemt at snakke om europæisk samarbejde, men svært at realisere det. Det håber jeg, at i får nogle værktøjer og inspiration til i dag. For opgaven er rigtigt vigtig, og elever bliver en succes som borgere, hvis de også har et blik for læring i et større internationalt perspektiv.”

Kommunernes strategiske internationalisering gør en stor forskel

Flere af de nye tiltag er affødt af Varde Kommunes store EU-projekt “Professional learning communities – understøtter chancelighed (PUC)”, der i 2017 fik ca. 1.1 mio. kr. i støtte fra Erasmus+. Projektet gav flere end 80 lærere, skoleledere og pædagogiske konsulenter et stort kompetenceløft gennem ophold i udlandet.

I Esbjergs projekt Smart Kids Smart City er temaerne innovation og bæredygtighed. Skoleledere er begyndt at byde ind med navne på de lærere, som skal ud med programmet – og de første er på vej på kursus i oktober, siger projektets tovholder Lisbeth Kodal.

Middelfart er også blandt de syddanske kommuner, der har skabt en stærk internationaliseringsstrategi på skoleområdet. 

“Det er en rigtig god idé, at man som kommune strategisk tænker: hvordan kan vi bruge de her midler til at løfte en efteruddannelsesindsats på tværs af vores skoler,” siger Niels Martiny, områdeleder i Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU), som administrerer Erasmus+ programmet i Danmark. “Der er ikke så mange kommuner, der gør det, og vi så gerne flere konsortieansøgninger som dem i Esbjerg, Varde og Middelfart. De er bare en kæmpe styrke, som også gør det lettere for skolerne at være med.”

Syddanske skoler stod for flere end halvdelen af danske Erasmus+ projekter med europæisk efteruddannelse og mobilitet for lærere, der fik godkendt støtte i 2018 – og for 42 procent af landets skoleudvekslingspartnerskaber. Det ifølge en beregning foretaget af Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles.

På 10iCampus i Varde er internationale kompetencer “vores mantra,” siger skolens internationale koordinator Lene Dall Berthelsen. 

I et nyt projekt skal 12 lærere på tværs af skolens sprog-, matematik- og naturfagsklasser arbejde med professionelle læringsfællesskaber og datadrevne metoder til at se, hvordan man bedst kan evaluere elevernes læring – og hvordan skolens fag kan udvikles. Som led i projektet skal lærerne på kurser og jobshadowing i udlandet.

“Det overordnede spørgsmål er: Hvordan er vi egentlig sikre på, at vores elever lærer det, som vi gerne vil lære dem?” forklarer Lene Dall Berthelsen. “Vores internationale dimension er i højsædet, og vi ser på det enkelte barn.”

10iCampus forbereder desuden et udvekslingsprojekt, hvor eleverne fra Varde skal besøge – og have besøg af – børn fra skoler i Belgien, Estland, Spanien og Tyskland. “Vi glæder os meget til at mødes med partnerne i oktober og lægge de første planlægningsmoduler,” siger Lene Dall Berthelsen.

Erasmus+ oplevelserne giver skolen internationale kompetencer, men også “en daglig glæde, energi og ideer til tværfaglige projekter,” fortæller Lene Dall Berthelsen. “Det giver en vis lethed i forhold til at tænke på nye ting. Vi er blevet meget modige.”

Lykkesgårdskolen i Varde har fået sit første Erasmus+ projekt.

Skolen skal sammen med partnerskoler Norge, Polen og Spanien udvikle og undervise på læringsforløb med temaer som støjforurening i skole- og beboelsesområder samt bæredygtig energi. 

Elevgrupper skal på udveksling én gang om året, og i mellemtiden holder projektpartnerne fat i uddannelsesforløbet via eTwinning. “Lærerne er gået i gang med planlægningen, men vi skal stadig have trukket den lange tråd,” siger skoleleder Ole Holm Johansen.

Internationalisering er en ambition på Lykkesgårdskolen. “Det er der helt klart noget, jeg skal opdyrke,” siger Ole Holm Johansen, der selv var på udlandsophold som led i Vardes store projekt:

“Jeg synes jo også selv, at det er fantastisk. Jeg selv har rejst med elever, vi boede fire dage på en skole oppe i Bergen, og det var fantastisk.

Man kan læse nok så meget, men når man er der, så giver det bare noget helt andet. Det er det interkulturelle, men vi pakker også noget fagligt på, og det giver en helt anden forståelse.”

Brorsonskolen deltog i Vardes store efteruddannelsesprojekt og fortsætter nu sin egen internationalisering.

Skolen har haft gode erfaringer med kurser og jobshadowing i Europa, som har givet ny faglighed og netværk – og dertil en rigtig god oplevelse med at have haft tre spanske lærere på besøg i maj.

“Det var en kæmpe succes,” fortæller Birthe Pam Jensen. “Det var nærmest et fælles projekt på skolen, at de var her. Og jeg fik klager fra nogle klasser, der ikke havde fået besøg af de spanske damer. Vores elevråd tog imod dem, viste dem rundt på skolen – og jeg er sikker på, at børnene aldrig har snakket så godt engelsk som den dag.”

Brorsonskolen får snart sit næste besøg. Her er det to engelsklærere fra Réunion, et lille fransk territorie i det Indiske Ocean, som skolens internationale koordinator mødte på e-Twinning, en sikker digital platform for skoler. 

“Det glæder vi os rigtig meget til. Vi vil rigtig gerne have besøg, for det er med til at inspirere vores lærere til også at komme ud,” siger Birthe Pam Jensen.

Bohrskolen i Esbjerg har hele fire sideløbende Erasmus+ projekter.

Skolens lærere er med i Esbjerg Kommunes ‘Smart Kids Smart City’ projekt. I de tre andre projekter skal eleverne på udveksling – og “det er noget nyt, vi bevæger os ud i,” fortæller skolens administrative leder og souschef Morten Heide. “Det forventer vi rigtigt meget af, og glæder vi os rigtigt meget til.”

Temaerne i de nye projekter er FNs verdensmål og bæredygtighed i samarbejde med skoler i Frankrig, Italien, Polen og Spanien; at styrke inklusion gennem inddragelsen af forældre i skole-hjem samarbejder, et projekt med partnere i Italien, Polen, Spanien og Tyskland; og at skabe nye strukturer, så eliteidrætselever kan sikre såvel deres sportslige udvikling som skolemæssige uddannelse. Sidstnævnte projekt inddrager skoler og idrætsklubber fra Belgien, Cypern og Sverige – samt Eliteidræt Esbjerg.

I alt har Bohrskolen gennem Erasmus+ projekter samarbejdet med 27 partnere i 12 lande.

“Det styrker vores nysgerrighed og vores opmærksomhed på, hvad vi gør,” siger Morten Heide om skolens europæiske aktiviteter. “Vi har en oplevelse af, at det kvalificerer vores indsats: hvad der virker eller ikke virker, og hvor og hvordan vi kan udvikle os. Vi etablerer en masse netværk på tværs af landene, og det åbner for nye samarbejder og projekter.

Helt generelt bidrager det til at øge kulturforståelse, åbenhed og udsyn i forhold til internationalt samarbejde. Og hvis man er med på rejser, giver det personlig vækst og virkelig oplevelser for livet.”

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Studietur til Ærø: SDEO inviterer GNIMS-netværket på grønne oplevelser

Nyheder

Studietur til Ærø: SDEO inviterer GNIMS-netværket på grønne oplevelser

Med E-ferry projektet har Ærø taget et stort skridt mod bæredygtig sejlads – og flere tiltag er allerede på vej, herunder grøn havneinfrastruktur med vedvarende energi.

SDEO og Ærø Kommune arrangerer derfor en dagstur til Ærø d. 22. oktober for det Grønne Kommunenetværk GNIMS, der samler offentlige medarbejdere med myndighedsansvar inden for energi-, teknik- og miljøområdet, bl.a. i Region Syddanmark, de syddanske kommuner og SDU/AAU Esbjerg. 

Turen byder på sejltur med Ellen, læring af Ærøs erfaringer med EU-projekter, tanker om nye EU-projektmuligheder på det grønne område og en naturvandring i Ærøs fredede naturområder.

Se hele programmet for turen her og kontakt vores EU-konsulent Pernille Dagø for at høre nærmere om dine muligheder for at deltage i GNIMS netværket!

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Her er din EU-events kalender for efteråret 2019​

Nyheder

her er din eu-EVENTS kalender for efteråret 2019

EIT Digital Conference

Udforsk det paneuropæiske økosystem EIT Digital, som er en af drivkræfterne bag Europas digitale innovation. EIT Digital’s mål er at styrke Europas position i den digitale verden ved at levere banebrydende digital innovation og iværksætteri.

10. september i Bruxelles.

Koordinatordag 2019

Hvis du er interesseret i at prøve kræfter med koordinatorrollen i et Horizon 2020-projekt, er det her muligt at høre om rollen fra nuværende koordinatorer. Koordinatorer fra universiteter og virksomheder vil dele deres erfaringer via oplæg og paneldebatter.

Uddannelses- og forskningsministeriet står for arrangementet – og har tillige stort tema om koordinatorrollen i det seneste nummer af EUindblik. Det kan du læse her.

10. september i København

ICT Days

Dette event er en fremragende mulighed for at præsentere og diskutere de vigtigste politiske aktører vedrørende den digitale omstilling af europæisk industri og samfund. Eventet vil ligeledes dække, hvordan EU’s dagsorden vedrørende innovation kan bidrage til denne omstilling.

18.-20. september i Helsinki

European Research and Innovation Days

Her diskuteres og formes det fremtidige landskab for research og innovation. En af de store udfordringer er at levere den næste store omstilling af vores økonomi, samfund og planet, for at sikre en bæredygtig fremtid for borgerne i Europa.

Alle pladser til European Research and Innovation Days er desværre optagede, men store dele af konferencen streames via Europa-Kommissionens hjemmeside.

25.-26. september i Bruxelles

hi Tech & Industry Scandinavia

Skandinaviens førende messe med seks fokuserede messer i én: Automation, Værktøj, Svejsning og Produktionsudstyr, Innovation, Energi, Underleverandører og Logistik. Messen er et samlingspunkt for hele industrien, hvor fokus er på netværk, inspiration og viden.

3. oktober i Herning

Erhvervslivets Digitaliseringsmesse

IT-Branchen og Dansk Erhverv sætter fokus på digitalisering i samarbejde med bl.a. Erhvervsstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Denne messe fokuserer på fordelene ved at inddrage digitalisering på et strategisk niveau i virksomheder, offentlige såvel som private.

4. oktober i Odense

European Week of Regions and Cities 2019

European Week of Regions and Cities er et årligt event, hvor alle events og workshops er målrettet EU’s regioner, kommuner og byer.

Programmet er spækket med workshops, oplæg, udstillinger og netværksarrangementer med fokus på regional og lokal udvikling inden for seks temaer: A Greener EU, The Future of EU, A EU Closer to the Citizen, A Smarter EU, A Connected EU, og A Socially Integrated EU.

7. -10. oktober i Bruxelles

Den succesfulde ERC-ansøgning

Her kan du lære at skrive en succesfuld ansøgning, hvor du formidler din forskningsidé og dit CV på den bedste måde, og dermed øge din mulighed for at få en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC).

5. november i København

RobotBrag

Oplev fremtidens robotter og få inspiration til næste skridt med robotter og automation. Mød et hav af robotleverandører og lær hvordan I kan komme i gang eller videre med robotter i jeres virksomhed.

14. november i Odense

Week of Health and Innovation 2019

WHINN 2019 kigger mod nyskabende teknologier for at finde løsningerne på de nuværende udfordringer i forbindelse med sundhed med fokus på fem hovedområder – Digital Health, Home-based Healthcare, Robots AI & Drones, Easy and Equal Access to Care, og Technology-ready Workforce.

19. -21. november i Odense

Public Policy Design: From Cities to Europe and Back

Dette event er arrangeret af Lille World Design Capital 2020, Det Fælles Forskningscenter i Kommissionen og ERRIN-netværket. Public policy design kan fungere som bindeled mellem borgere, politiske beslutningstagere og innovatorer, og tage skridtet videre fra traditionelle processer vedrørende indsamling og analyse af borgere og brugeres synspunkter.

25. november i Bruxelles

EU Design Days 2019

Med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi er der her mulighed for at udveksle erfaringer omkring bæredygtigt design, cirkulær økonomi og kreativitet. Bliv inspireret af innovative historier fra hele Europa. Eventet er arrangeret af ERRIN i samarbejde med en række regioner.

26. november i Bruxelles

LIFE Long Learning Week

LLLWeek har som mål at skabe en bevidsthed omkring livslang læring som løsning på mange af udfordringerne i vores samfund.

Dette års tema er “Learning Democracy, Values and Participation”, hvor debatter vil være centreret omkring uddannelse og civilsamfundets rolle i at fremme demokrati, og de måder vi lærer om vores samfund.

2. -6. december i Bruxelles

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Vær med til at forme EU’s store nye programmer Horizon Europe og Digital Europe

Nyheder

Vær med til at forme Horizon Europe og Digital Europe

Europa-Kommissionen har åbnet for input fra virksomheder, myndigheder, forskere og andre, der vil dele deres mening om mål, prioriteter og projektforløb.

Hvordan skal EU hjælpe med at beskytte Europas klima, fremme folkesundheden og styrke industrier og arbejdsmarkeder? Hvilken rolle skal det spille i at navigere den stadigt større digitalisering af erhverv og industrier, jobs og samfund?

Disse er blandt de store spørgsmål og ambitioner bag rammeprogrammerne Horizon Europe og Digital Europe, som fra 2021 til 2027 skal fordele mere end €100 milliarder til projekter på områderne.

Virksomheder, myndigheder, forskere og borgere i Europa kan nu sætte deres eget aftryk på programmernes implementering. Det sker gennem åbne konsultationer, som EU holder frem til d. 25. oktober 2019.

For Horizon Europe skal konsultationen hjælpe med at prioritere målsætningerne i programmets første fase samt hvilke endelige resultater, der skal opnås. Her kan man svare indtil d. 8. september.

I en separat konsultation kan virksomheder og andre, der har erfaring med EU-projekter, bidrage til at gøre ansøgningsprocesser og partnerskabsdeltagelse lettere. Her er der svarfrist d. 25. oktober.

For Digital Europe handler det om supercomputere, kunstig intelligens, cybersikkerhed, samfundets brug af nye teknologier og stærkere digitale færdigheder i arbejdsmarkedet.

Med €9.2 milliarder i puljen skal programmet give Europa stærkere konkurrencedygtighed mod USA og Kina samt at blive mere uafhængigt på området. Input fra konsultationerne skal hjælpe med at fastlægge de første arbejdsprogrammer og projektindkaldelser i 2021-22. Fristen er d. 25. oktober.

Klik her for at give din mening om målene og prioriteterne i Horizon Europe.

Klik her for at være med til at bestemme Horizon Europes støtte og projektprocesser, herunder arbejdsprogrammer, evaluering og grant agreements.

Klik her for at give din mening om målene og prioriteterne i Digital Europe.

 

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Beredt på Brexit? Her er værktøjer til at forberede din virksomhed på “no deal”

Nyheder

Beredt på Brexit? Her er nogle værktøjer til at forberede din virksomhed på “no deal”

Erhvervshus Sydjylland, Virk og Dansk Erhverv er blandt organisationerne, der tilbyder rådgivning, workshops og checklister

Brexit-tumulten fortsætter i sensommeren. Storbritannien forlader EU d. 31. oktober, uanset om en handelsaftale er kommet i stand, siger premiereminister Boris Johnson. I politikkens røgslør er intet er dog sikkert – undtagen at det for danske virksomheder, der handler eller planlægger at handle med britiske partnere, kan betale sig at være velforberedt.

Erhvervshus Sydjylland har oprettet en “Brexitliste”, hvorigennem tilmeldte virksomheder kan få løbende information og vejledning om de seneste realiteter og mulige scenarier i Brexit-forløbet. Dertil kommer der muligheder for workshops, infomøder og 1-til-1 rådgivning.

“Udfordringen er, at vi ikke kender vilkårene eller det sikre tidspunkt for Brexit. Derfor koncentrerer vi lige nu vores indsats om at kortlægge de specialister og rådgivere, som kan være relevante for virksomhederne at tale med, når og hvis Brexit kommer,” forklarer Andreas Cæsar Møller Jensen, Erhvervshus Sydjyllands projektchef.

Virk har lavet en interaktiv Brexit-tjekliste, hvor virksomheder kan få informationer om eksport og import af varer og tjenesteydelser samt de nye forhold mht. arbejdskraft, offentlige udbud, transport og mere.

Hos Dansk Erhverv kan man tillige downloade en checkliste. Told- og Skattestyrelsen har udgivet en brochure med vejledning om told, moms og afgifter i et “no-deal”-scenarie. Dansk Industri har bygget et grundigt “toolkit” med oplysninger om bl.a. valuta, forsyningskæder, regulering og medarbejdere.

Her er en oversigt med nyttige Brexit ressourcer. Følg os på Twitter @SouthDenmarkEU for at få de seneste nyheder.

 • Skriv til på Erhvervshus Sydjyllands Brexitliste her.
 • Download Told og Skats guide “Handel med Storbritannien efter Brexit” her og få opdateringer her.
 • Kryds af på Virk checklisten her.
 • Find Dansk Industris “toolkit” her.
 • Download alle EUs officielle “preparedness notices” her.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Spotlys på sundheds-innovation med AI

Nyheder

spotlys på sundheds-innovation med AI

Innovationsaktører i sygehusvæsenet, virksomhedsledere inden for sundhedsteknologi – og vores egen konsultent på sundhedsområdet Allan Nordby Ottesen – er inviteret på podiet, når Syddansk Sundhedsinnovation samler til AI konference i Odense i september.

Temaet for 2019-konferencen er “AI indenfor akutområdet (FAM) og det præhospitale og billeddiagnostiske område og etisk debat om AI”.
 

Blandt dagens store spørgsmål og debatter finder man anvendelsen af AI i kliniske beslutninger, patientens perspektiv på nye digitale løsninger og ‘machine learning’ for sundhedspersonalet.

“AI-konferencen er for alle teknologiinteresserede, uanset om du er kliniker, beslutningstager, repræsenterer en virksomhed, ønsker inspiration til dit næste forskningsprojekt eller er interesseret i, hvad der rører sig indenfor AI i sundhedssektoreren,” skriver Syddansk Sundhedsinnovation.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy