VORES TILBUD TIL SYDDANSKE VIRKSOMHEDER

SDEO’s konsulenter er eksperter i EUs støtteprogrammer som Eurostars, SMV-Instrumentet, Fast Track to Innovation og andre.

Vi kender programmernes forudsætninger, krav til projekttyper og konsortier samt støttesatser og de praktiske trin.

Tal med os om jeres projektidé, og vi vil søge at matche den med et relevant EU-program.

Har du et projekt i forlængelse at din virksomheds aktivitet, forretningsplan eller udviklingsstrategi?

Har projektet et innovativt element, nyhedsværdi og europæisk effektpotentiale?

Vi kan vejlede dig i, hvordan projektet kan gives en europæisk dimension og perspektiv, og hvordan det kan løftes med EU-støtte.

Gennem vores danske og internationale netværk har vi kontakt til mange forskellige aktører, som kan indgå i gode EU-projekter.

Det kan være andre virksomheder, kommuner, videninstitutioner eller andre.

Vi tilbyder at skabe kontakt til udvalgte partnere samt vejledning til udformningen af fælles EU-projekter.

Vores EU-konsulenter taler “EU’sk”.

Vi kan gennemlæse og kvalitetstjekke virksomheders udkast til ansøgninger, og hjælpe med at få ansøgningerne til at flugte med EU-programmernes krav og forventninger.

“Kontoret i Bruxelles har erfaring med at læse ansøgningerne og med at få dem sendt rigtigt af sted, så det har været en meget stor hjælp at trække på deres kompetencer i begge omgange.”

Jacob H. Bendtsen, Gråsten Teglværk Tweet

innoS - et netværk for erhvervsfremme i syddanmark

InnoS er et netværk, hvor SDEO samarbejder med syddanske erhvervsfremmeaktører om at fremme vækst, udvikling og internationalisering.

SDEO besidder den nyeste viden om programmer og muligheder for virksomhedsdeltagelse i EU-projekter.

Erhvervsfremmeaktørerne har den primære dialog med syddanske virksomheder og kan dermed give kvalificerede henvisninger.

Sammen identificerer vi syddanske virksomheder, der har potentiale og ressourcer til at deltage i EU-projekter omkring forskning og innovation samt andre partnerskaber omkring teknologi og eksportfremme.

SDEO besøger årligt mange virksomheder på tværs af alle de syddanske kommuner, hvilket ofte sker i samarbejde med de lokale erhvervskontorer.

InnoS-netværket mødes to gange om året og fungerer i mellemtiden som en platform for samarbejde mellem konsulenterne fra de forskellige erhvervsfremmeorganisationer.

enterprise europe network (een)

Det Syddanske EU-Kontor er partner i Enterprise Europe Network (EEN) og dermed de syddanske virksomheders indgang til netværket.

Virksomhederne kan komme til os med ideer og forslag, og vi kan bruge netværket til at hjælpe med at finde internationale samarbejdspartnere – både i forhold til eksport, projektsamarbejde og teknologisk samarbejde.

Ydelser og rådgivning er gratis.

Enterprise Europe Network arrangerer også løbende aktiviteter, hvor virksomheder kan få inspiration til og ny viden om internationalt samarbejde med andre virksomheder i udlandet. 

Netværket er etableret af Europa-Kommissionen i 2008, og Kommissionen delfinansierer netværket for at fremme samhandel og samarbejde over grænserne i Europa.

for syddanske virksomheder​

Innovation på havet, søsat med SMV-Instrumentet

Innovation på havet, søsat med SMV-Instrumentet

... eller hvordan et EU-projekt blev til levebrødet for Tuco Marine Group.
Læs mere

Den skarpsynede tomatplukkende robot

Den skarpsynede tomatplukkende robot...

... eller den idéelle partnerkonstellation til det gode Eurostars-projekt.
Læs mere

Helt i hus med bæredygtige mursten

Helt i hus med bæredygtige mursten

... eller hvordan SMV-Instrumentet kan bruges til en 1-2 proces med markedsundersøgelse og demonstrationsprojekt.
Læs mere

kontakt vores konsulenter

TeamSDEO_CirclesBW_EDM2

Else Dyekjær 
Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

TeamSDEO_CirclesBW_SRB1

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

Enterprise europe network

TeamSDEO_CirclesBW_BAM

Bjarne Andersen

ban@southdenmark.be
+45 25 48 21 25

TeamSDEO_CirclesBW_JVH3

Jesper Vestergaard Hansen

jvh@southdenmark.be
+45 22 44 70 84

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy