Errin - european regions research and innovation network

The European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) er et dynamisk netværk bestående af mere end 90 europæiske regioner.

Netværket fremmer udveksling af viden samt fælles indsatser og projektsamarbejder mellem sine medlemsregioner med det formål at styrke forsknings- og innovationskapaciteter.

ERRIN søger også at påvirke EU-politikker med henblik på at forbedre deres overensstemmelse med behovene hos de europæiske regioner.

Medlemmer af ERRIN mødes regelmæssigt i tematiske arbejdsgrupper inden for områder som sundhed, turisme, transport, bioøkonomi, smart cities, energi, design og innovationsfunding.

Til centrale netværksmøder udveksler medlemmerne desuden viden om EU-finansiering samt best practices, og arbejder med at opbygge transnationale konsortier og udvikle fælles projekter.

CORAL - Community of Regions for Assisted Living

The Community of Regions for Assisted Living (CORAL) er et uformelt netværk af regioner, der sigter mod at forbedre regionale politikker for aktiv og sund aldring.

CORAL arbejder blandt andet med gennemførelsen og opskaleringen af innovative løsninger på ældreområdet og mobiliserer andre regioner i Europa til at deltage i processen.

Netværket bidrager og giver input, fra et regionalt perspektiv, til Europa-Kommissionen, blandt andet gennem deltagelse i aktionsgrupper i European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) og med events, projekter, høringer samt andre initiativer.

CORAL bidrager med at opnå overordnede målsætninger såsom at muliggøre et sundt, aktivt og selvstændigt liv for ældre og kronisk syge, forbedre og effektivisere social- og sundhedssystemer og fremme konkurrenceevnen på markedet for innovative produkter og services.

EIP AHA - European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) er et partnerskab skabt på baggrund af EU-Kommissionens strategi Innovation Union, som gennem forskning og innovation sigter mod at styrke den europæiske konkurrenceevne og imødekomme samfundsmæssige udfordringer.
 

En måde at gøre dette på, er gennem innovationspartnerskaber. Der er i øjeblikket fem EIP-partnerskaber, hvoraf det ene (EIP-AHA) dækker området for aktiv og sund aldring.

Det overordnede mål for partnerskabet er at øge den gennemsnitlige sunde levetid med to år i 2020. Dette skal gøres ud fra tre overordnede målsætninger:

  • At gøre det muligt for ældre EU-borgere at leve en sund, aktivt og uafhængigt liv

  • At forbedre bæredygtigheden og effektiviteten af social- og sundhedssystemer;

  • At styrke og forbedre konkurrenceevnen på markedet for innovative produkter og tjenesteydelser, for at imødekomme den demografiske udfordring og dermed skabe nye muligheder for virksomhederne.

Partnerskabet vil opnå dette ved at samle de vigtigste aktører i innovationscyklussen (brugere, offentlige myndigheder, virksomheder) og give disse aktører et forum, hvor de kan samarbejde ud fra en fælles vision, der værdsætter ældre mennesker og deres bidrag til samfundet.

ECHalliance - European Connected Health Alliance

European Connected Health Alliance er et sundhedsnetværk, der fokuserer på økosystemer – herunder quadruple helix – og særligt samarbejdet mellem den private og offentlige sektor.

Syddansk Sundhedsinnovation og Welfare Tech er medlemmer på vegne af Region Syddanmark og arbejdet koordineres med Det Syddanske EU-kontor.

DAcoB - Danish Local Regional and Research Co-Op Brussels

Danish Local Regional and Research Co-Op Brussels (DAcoB) er et samarbejdet indgået mellem Central Denmark EU Office, Greater Copenhagen EU Office, Norddanmarks EU-kontor, South Denmark European Office og Aalborg Universitet. 

Netværket har til formål at sikre maksimal dansk indflydelse inden for projektudvikling og interessevaretagelse.

DAcoB danner derfor ramme for informationsudveksling mellem parterne samt fælles aktiviteter som konferencer, events og møder med deltagelse af beslutningstagere på europæisk niveau inden for forskning, ressourceeffektivitet og sundhed.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy