Skal I investere i infrastruktur? Så kan I måske få EU-støtte

Nyheder

Skal I investere i infrastruktur? Så kan I måske få EU-støtte

Med programmet CEF Transport har EU afsat en kæmpe pose penge til at understøtte udviklingen af infrastruktur i Europa. Man kan søge støtte til både ny infrastruktur og til at opgradere den eksisterende, og så har EU gjort ansøgningsprocessen langt mindre kompliceret.

EU vil sætte skub i udviklingen af bæredygtig og effektiv infrastruktur, der skal binde Europa bedre sammen og bringe unionen tættere på at blive CO2-neutral i 2050. Med programmet CEF (Connecting Europe Facility) har EU afsat ca. 26 mia. euro til at støtte større infrastrukturprojekter. Projekter kan få mellem 4-100 mio. kr. i støtte, og støttesatsen er på 30-50 pct.

Mere konkret vil EU have udbygget veje, togbaner, færgeforbindelser og havne. Et krav for at modtage støtte er, at ens infrastrukturprojekt ligger i forlængelse af Det Transeuropæiske Transportnetværk. Transportnetværket går kort sagt ud på at bygge og planlægge infrastruktur rundt om i Europa og derved binde medlemslandene tættere sammen. 

Et unikt EU-program

CEF Transport er et helt unikt EU-program, fortæller Pernille Dagø, EU-konsulent ved Det Syddanske EU-kontor.

”CEF er det eneste EU-program, hvor man kan få støtte til store infrastrukturprojekter. Så hvis man har planer om at udbygge en industrihavn eller opsætte el- og brintladestandere for offentligheden, kan det give god mening at kigge på CEF Transport,” fortæller hun.

De aktører, der kan søge, er dem, som er ansvarlige for den pågældende infrastruktur. Det er for eksempel havne og transportcentre og tæller både private og offentlige aktører. Næste deadline for at søge om midler fra CEF Transport er til januar, men der kommer en ny ansøgningsrunde hvert år. 

Rent teknisk er CEF-programmet et paraplyprogram, hvor CEF Transport har det suverænt største budget.

Mere information?

Står man som syddansk aktør og har et infrastrukturprojekt i sigte, kan Det Syddanske EU-kontor hjælpe med at få afklaret, om CEF Transport er relevant.

”Vi kan vejlede i, om ens projekt lever op til kravene for at få støtte fra CEF Transport, og vi kan også vejlede under ansøgningsprocessen. Hvis man har et lokalt behov for store investeringer i transportinfrastruktur, så skal man endelig rette henvendelse til os,” fortæller Pernille Dagø.

Pernille Dagø kan kontaktes på pda@southdenmark.be.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

SDEOs ejerkreds på studietur i Bruxelles

Nyheder

SDEOs ejerkreds på studietur i Bruxelles

Fra d. 17.-18. november havde vi fornøjelsen af at byde godt 30 politikere og embedsmænd fra vores ejerkreds, Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner indenfor i vores nye lokaler i Bruxelles. Programmet bød på møder med en lang række fremtrædende danskere i og omkring EU-systemet, snakke om EU-projekter og -samarbejde og en åbningsreception med deltagere fra hele Bruxelles. 

Der var lagt op til to indholdsrige dage, da kontoret inviterede den syddanske ejerkreds på studietur i Bruxelles. Formålet var at give et større indblik i SDEOs arbejde, det EU-politiske maskinrum og ikke mindst at indvie de nye lokaler i det fine byhus i Bruxelles, som kontoret flyttede ind i tilbage i april.

Et kig ind i EU-maskineriet 

SDEOs formand Karsten Uno Petersen indledte studieturen med et oplæg, der kom omkring kontorets grundlæggelse, som trækker tråde helt tilbage til 1998. Dengang og nu bygger kontoret på tanken om, at internationalisering er et fælles, regionalt anliggende, og derfor er samarbejde et nøgleord for kontorets virke, fortæller Karsten Uno Petersen.

”Netop nu står vi overfor flere store udfordringer i Europa, og her kan EU-projekter og -samarbejde bruges til at skabe innovation på tværs af kommuner og lande. Det er vigtigt, at Syddanmark bruger kontoret i den forbindelse, for der er masser af muligheder for at hente støtte og viden hjem til vores region.”

Efter oplægget kunne vi byde velkommen til KL og Danske Regioner, som gav gæsterne en indflyvning i deres rolle i Bruxelles, hvorefter Margrethe Vestagers kabinetchef, Stina Soewarta, holdt et spændende oplæg om arbejdet i Europa-Kommissionen og de vigtigste EU-dagsordener lige nu.

Sidste punkt på programmet var en paneldebat med to danske medlemmer af Europa-Parlamentet, Nikolaj Villumsen (Ø) og Asger Christensen (V), samt Karsten Uno Petersen, som deltog i debatten i kraft af sit medlemskab i Det Europæiske Regionsudvalg. Debatten var modereret af Altingets EU-redaktør, Rikke Albrechtsen, og kom bl.a. omkring den nuværende energikrise, klimakrise og samarbejdet i EU i lyset af corona-pandemien. 

Do you know how to “hygge”?

Om aftenen åbnede vi dørene for SDEOs Bruxelles-baserede netværk til en reception med ”hygge” som tema. Honningkager fra Christiansfeld, chokoladeovertrukne lakridskugler og et lotteri med gevinster fra den danske designbutik CPHAGEN var bare noget af det, der bragte hyggen ind i vores nye domicil i Bruxelles.

Fra talerstolen bød ambassadøren for Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske Union, Per Fabricius Andersen, først velkommen i SDEOs nye lokaler, hvorefter regionsrådsformand i Syddanmark Stephanie Lose satte fokus på EU-kontorets indsats for Syddanmark – senest med udnævnelsen til firestjernet referencested inden for sund og aktiv aldrig.

Gennem den seneste tid har Esbjerg i særdeleshed markeret sig internationalt, og Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, var derfor også på podiet for at fortælle om Esbjergs vigtige rolle for den grønne omstilling i Europa.  

Workshop og tak for nu

På andendagen, fredag d. 18. november, havde vi stadig glæde af vores syddanske gæster om formiddagen, hvor der var der fokus på, hvordan EU helt konkret kan være med til at skabe innovation og vækst i Region Syddanmark. Formiddagen gik med en workshop, hvor formålet var at identificere muligheder for samarbejde på tværs af kommunegrænser og med Region Syddanmark. Workshoppen gav anledning til mange gode snakke om f.eks. manglen på arbejdskraft i sundhedssektoren, kystsikring samt klimaplanlægning og mental sundhed blandt unge.

Ifølge SDEOs bestyrelsesformand Karsten Uno Petersen, skabte studieturen en særlig god ramme for udveksling af erfaringer på kryds og tværs. 

”Besøget har været meget indholdsrigt og givende – både i forhold til at få udbredt kendskabet til kontorets arbejde, men også den politiske dagsorden i EU. Det giver samtidig noget ekstra at have ejerkredsen samlet på ét sted. Der opstår idéer, debatter og en særlig dynamik, som kan være starten på nye projekter og samarbejde.” 

SDEOs næstformand, byrådsmedlem i Kerteminde Kommune Henrik Madsen, tog også ny inspiration med sig hjem i bagagen. 

”Studieturen gav et godt indblik i, hvordan kontoret arbejder, og hvor meget vi som kommune kan få ud af at deltage i EU-projekter. Det gav samtidig anledning til at drøfte nogle af de udfordringer, vi deler i kommunerne, og hvordan EU-projekter og -partnerskaber kan være med til at løfte dem.”

Der skal fra vores side på kontoret i Bruxelles lyde en stor tak til vores ejerkreds for to gode dage med vigtige snakke, idéer og perspektiver. Vi glæder os meget til at fortsætte samarbejdet.

Så flere billeder fra dagen herunder. 

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU-projekt skal sætte fart på omstillingen til grøn energi i Syddanmark

Nyheder

EU-projekt skal sætte fart på omstillingen til grøn energi i Syddanmark

Energikrisen og et øget fokus på omstilling til grøn varmeforsyning koster mange bekymringer for boligejere i disse dage. Nu skal et nyt samarbejde på tværs af Syddanmark hjælpe borgerne med at vælge de bedste energiløsninger. Projektet med titlen COHEAT har fået en bevilling på 11 mio. kr. fra EU’s LIFE-program. 

Ruslands invasion af Ukraine har sendt energipriserne i vejret, og snakken om grøn energi optager mange boligejere. Nu er der imidlertid hjælp på vej i form af et nyt projekt med deltagelse af Region Syddanmark, Dansk Fjernvarme, PlanEnergi, EC Network og de syv syddanske kommuner Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Middelfart, Kolding og Sønderborg Kommune.

Med en treårig bevilling fra EU-programmet LIFE vil projektet COHEAT sætte skub i den grønne omstilling af boliger i Syddanmark gennem en fælles syddansk indsats for varmeomlægning og energirenovering af boliger og bygninger udenfor de eksisterende fjernvarmeområder. 

Projektets formål er at dele viden, erfaringer og best practice for at gøre omstillingen til fossilfri varmeforsyning så effektiv som mulig. Projektet har særligt fokus på landområderne og mindre landsbyer, hvor husstandene ligger spredt, og udfordringerne kan være størst.

Lang vej mod fælles mål

Selvom de første skridt mod projektansøgningen blev taget for snart tre år siden, er idéen ikke ny. Omstilling til grøn varmeforsyning var allerede en dagsorden, som gav genklang på tværs af kommunerne tilbage i 2019, og derfor var der også stor opbakning til at samle et projektpartnerskab på tværs af Region Syddanmark, da chancen bød sig. Alligevel har arbejdet frem mod bevillingen været lang, da COHEAT-projektet ikke kom gennem nåleøjet i første omgang. Det var marginaler, der gjorde udfaldet, og projektpartnerne var derfor også klar til at genansøge, da muligheden kom. 

EU-konsulent Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-kontor har hjulpet projektet på vej – lige fra begyndelsen, hvor projektidéen skulle matches med det rigtige program og frem til kontraktforhandlingerne. Ifølge ham har arbejdet med projektet været med til at sammentømre konsortiet. 

”COHEAT er et rigtig godt eksempel på et signaturprojekt, hvor syddanske kommuner og regionen arbejder sammen og løfter i flok. Det har været en stor tilfredsstillelse at se, hvor entusiastiske partnerskabet har været omkring projektet – også selvom det har strukket sig over lang tid.”

Region og kommuner i samarbejde om grønne energiløsninger

Ifølge formanden for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Michael Nielsen (K), har partnerskabet en vigtig opgave foran sig, for behovet for grønne energiløsninger har aldrig været større.

”Vi går ind i partnerskabet i lyset af både klimaforandringer og en højaktuel energikrise, der gør det bydende nødvendigt at fjerne barriererne i energiomstillingen og styrke kommunernes indsatser for at udfase de fossile brændstoffer til opvarmning. I første omgang sætter vi skub i konverteringen til grønne varmeløsninger på Fyn, i Trekantområdet og i og omkring Sønderborg, men projekterfaringerne skal deles med alle syddanske kommuner, så udledningen af CO2 og andre klimagasser bliver bragt ned i hele den syddanske geografi.

Grøn varme til landsbyer og i landområder 

Partnerskabet skal styrke kommunernes arbejde med at hjælpe boligejerne med at vælge de bedste løsninger. Det kan f.eks. være at energirenovere private boliger, få lokale fjernvarmeløsninger eller udskifte gas- og oliefyr til varmepumper i den enkelte husstand eller kollektivt, hvis veje eller hele landsbyer går sammen i energifællesskaber.

Nyborg Kommune, der er med i partnerskabet, ser frem til videndeling og regionalt samarbejde.

”Vi har en meget vigtig opgave i Nyborg Kommune – som i alle landets kommuner – med at hjælpe borgerne til en CO2-neutral varmeforsyning. Det er en del af vores klimaplan i Nyborg Kommune – og det er blevet yderligere aktuelt med de ekstremt høje energipriser. COHEAT-projektet, som vi har udviklet sammen med de øvrige partnere, kommer på det helt rigtige tidspunkt til at støtte den opgave, og vi ser frem til at dele viden og erfaringer med det klare formål, at borgerne får den mest bæredygtige løsning på deres varmebehov både klimamæssigt og økonomisk,” siger Per Jespersen (S), formand for Klima- og Naturudvalget i Nyborg Kommune.

Læs hele Region Syddanmarks pressemeddelelse om projektet her.

Fakta om COHEAT

  • I Danmark er ca. 500.000 boliger opvarmet med olie eller naturgas. Som led i de nationale klimamål skal de alle omlægges til fossilfrie energikilder inden 2030.  Samtidig er der betydelige energisparemuligheder i danske boliger. Over 83 pct. af husholdningernes energiforbrug går til boligopvarmning og varmt vand, mens de resterende 17 pct. går til klassik elforbrug, el-apparater mv.
  • COHEAT vil sætte skub i den grønne omstilling af boliger i Syddanmark gennem en treårig fælles syddansk indsats for varmeomlægning og energirenovering af boliger og bygninger uden for de eksisterende fjernvarmeområder.

  • Deltagerne i projektet er Region Syddanmark, Nyborg Kommune, Sønderborg Kommune, Middelfart Kommune, Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Assens Kommune og Kolding Kommune samt ProjectZero, Dansk Fjernvarme, PlanEnergi og EC Network.

  • Det er COHEATs ambition at nå ud i hele Region Syddanmark, og alle kommuner i Region Syddanmark bakker op om indsatsen.

  • EU har bevilliget ca. 11 mio. kr. til projektet.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Syddansk uddannelsesnetværk er skudt i gang

Nyheder

Syddansk uddannelsesnetværk er skudt i gang

Regionshuset i Vejle dannede ramme om lanceringen af SDEOs helt nye uddannelsesnetværk med fokus på EU-samarbejde og -projektmuligheder inden for uddannelsesområdet. Dagen bød på spændende oplæg og gode muligheder for at netværke og identificere fælles behov og mulige løsninger blandt repræsentanter fra store dele af uddannelsesområdet i Danmark. 

Fredag d. 28. oktober blev vores nye uddannelsesnetværk SDEO Education Network indviet med en dag med fokus på europæisk samarbejde. Formålet med netværket er at gøre det nemmere for syddanske uddannelsesinstitutioner at dele viden, diskutere projektmuligheder, udveksle kontakter og søge europæiske partnere. 

Netværket er etableret som en reaktion på et øget fokus på uddannelse fra EU og ikke mindst en stigende interesse i internationalisering blandt de syddanske uddannelsesinstitutioner, fortæller EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen.

”I de seneste år er uddannelsesområdet blevet betydeligt opprioriteret i det europæiske samarbejde. Samtidig oplever vi en voksende interesse for at deltage i europæiske samarbejds- og innovationsprojekter blandt syddanske videns- og uddannelsesinstitutioner – så meget at der nu er grundlag for at etablere et internationalt netværk.”

Uddannelse på dagsordenen

På lanceringsdagen var 32 deltagere samlet fra flere dele af uddannelsesområdet, herunder erhvervsuddannelserne, videregående uddannelser og Uddannelses- og Forskningsministeriet samt uddannelsesteamet for Region Syddanmark.

På programmet var der blandt andet en præsentation af Jonas Svane Jakobsen fra Region Syddanmarks uddannelsesteam om samarbejde og uddannelsessektoren i Syddanmark. Senere leverede Mette Ernlund fra University College Syd et oplæg om vigtigheden af internationalisering, mens Daniel Wilhelmsen og Jonas Bæk fra Uddannelses- og Forskningsministeriet præsenterede mulighederne i det nye Erasmus+ 2023-program. 

Formiddagen sluttede med en idécafé, hvor deltagerne kunne dele inspiration og erfaring og ikke mindst drøfte mulige projektidéer med hinanden.

Mette Thidemann, Uddannelseschef på Fredericia Maskinmesterskole, fortæller at det bl.a. var muligheden for at mødes over fælles udfordringer og løsninger med ligesindede fra uddannelsessektoren, som gjorde netværksdagen til en positiv oplevelse.

”Netværksmødet gav en god fornemmelse af, at vi er fælles om vores arbejde mod den grønne omstilling, og jeg håber, at møderne fremover kan befordre, at vi inspirerer hinanden til denne omstilling. Her tænker jeg både på det faglige indhold i vores uddannelser og på vores institutioner som arbejdspladser.”

Arbejder du også med erhvervsuddannelser, videregående uddannelser eller efter- og videreuddannelser? I SDEO Education Network har vi fokus på at gøre det nemmere at deltage i det europæiske samarbejde gennem forskellige arrangementer, hvor vi formidler den seneste viden om relevante EU-programmer, drøfter projektmuligheder, udveksler kontakter, erfaringer og resultater og smeder konsortier til nye projekter. 

Vil du være en del af netværket, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen på jbc@southdenmark.be

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Tønder Erhvervsråd vil hjælpe virksomheder med grøn forretningsudvikling

Nyheder

Tønder Erhvervsråd vil hjælpe virksomheder med grøn forretningsudvikling

I et nyt Interreg-projekt samarbejder Tønder Erhvervsråd med partnere fra Norge, Sverige, Frankrig og Belgien om at hjælpe virksomheder, som arbejder med bæredygtig udvikling af cirkulære forretningsmodeller. 

Cirkulær økonomi og bæredygtige forretningsmodeller. Det er termer, der bliver brugt flittigt, når snakken falder på fremtidens forretningsudvikling. I et nyt Interreg-projekt med titlen ”Circular Business Innovation Program in the North Sea Region” skal Tønder Erhvervsråd være med til at udvikle et program/forløb bestående af workshops og masterclasses (undervisning på højt fagligt niveau), som kan hjælpe kommunens virksomheder med at drive deres forretning og produkter i en grønnere retning. 

”Hele verden snakker om bæredygtig udvikling – selv i Tønder snakker man om det. Og vi har også flere små virksomheder, som efterlyser viden og sparring om det her,” fortæller Jan Jasper Diers, erhvervskonsulent og projektleder i Tønder Erhvervsråd. 

Projektet spænder over halvandet år og skal munde ud i et forløb, som virksomheder og iværksættere kan deltage i, hvis de arbejder med udviklingen af et nyt cirkulært produkt eller en ny, cirkulær service. Det er primært deltagere med specialiseret viden i at udvikle undervisningsmateriale til entreprenører, der deltager i projektet fra de øvrige lande. Det betyder, at det er Tønder Erhvervsråd, som kommer til at bidrage med kontakten og erfaringen med virksomhederne. 

”I starten skal vi hjælpe med at belyse, hvad virksomhederne har af udfordringer og senere i forløbet, når det første program er klar, skal vi have fundet nogle virksomheder, der vil afprøve det,” forklarer Jan Jasper Diers. 

Fælles for alle projektets deltagere er, at de arbejder med innovation og entreprenørskab på forskellig plan. Samtlige aktører arbejder desuden fokuseret med bæredygtig udvikling, og derfor blev emnet for projektet også et innovationsprogram for cirkulær økonomi/forretning.

Vigtige netværk

Det er ikke første gang, Tønder Erhvervsråd deltager i et Interreg-projekt. Tidligere har erhvervsrådet været med i flere dansk-tyske projekter, og det har givet gode erfaringer med ligesindede og et indblik i, hvordan man arbejder med forretningsudvikling i andre lande. Det er derfor også Jan Jasper Diers håb, at dette projekt endnu engang kan føre positive erfaringer med sig. 

”Vi håber at få en dybere indsigt i cirkulære forretningsmodeller, så vi kan vejlede vores virksomheder bedre i det. Og så er vi selvfølgelig også med for at få et godt netværk i de øvrige lande. Det ville være rigtig givende for vores virksomheder, hvis vi fik nogle input fra Norge, Sverige, Belgien og Frankrig.”

Projektet er støttet af Interreg Nordsø-programmet, som har fokus på samarbejdsprojekter i Nordsø-regionen. 

Tønder Erhvervsråd opfordrer virksomheder og iværksættere til at henvende sig på jajdi@toender.dk, hvis de har lyst til at deltage i forløbet.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy