VandCenter Syd går på opdagelse i vores overfladevand

Nyheder

VandCenter Syd går på opdagelse i vores overfladevand

Hvad sker der med det vand, der samler sig i byer på for eksempel veje, pladser og hustage før det løber ud i de nærliggende vandløb? Og hvor effektive er vores renseløsninger egentlig? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver stillet skarpt på i et nyt EU-projekt med VandCenter Syd i spidsen. 

Forurening af vandmiljøet som følge af nedbør og afstrømning er et af temaerne i EU’s handlingsplan for nulforurening (Zero pollution action plan). Derfor var det netop også eksempler herpå, som blev efterspurgt i en indkaldelse af projektforslag fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, i 2021 – og det faldt perfekt inden for VandCenter Syds kompetenceområde.

”Alt vand er jo ikke rent og især det vand, der kommer fra veje og pladser slæber nogle forureningskomponenter med sig,” fortæller Uffe Linneberg Gangelhof, projektchef i VandCenter Syd og fortsætter:

”Vi ved allerede meget på det her område, men gennem de senere år er man rent teknisk blevet i stand til at finde ud af, hvad der er i en vandprøve i stedet for, at man eksempelvis kun undersøger, hvor meget fosfor eller kobber, der er i. Langt, langt størstedelen af de stoffer, man finder, vil være fuldstændig harmløse, men der kan jo dukke overraskelser op.”

Det er netop buketten af forureningskomponenter, som kommer fra vandets rejse gennem byen, der skal undersøges i løbet af projektets tre år. Projektet, med titlen D4RUNOFF, er støttet af EU med 24,7 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. går til de syddanske partnere, der udover VandCenter Syd også tæller Odense Kommune. 

”Med projektet kommer vi til at se, hvor effektive vores renseløsninger er. Der vil dukke stoffer op, som vi aldrig nogensinde har målt for før, men med udviklingen i teknologien, kan vi nu finde dem,” forklarer Uffe Linneberg Gangelhof.

EU-projekt danner fundament

Det er ikke første gang, VandCenter Syd deltager i et EU-projekt. Sidst handlede det om at få tænkt fremtidens regn ind i byplanlægning, og derfor var det også naturligt at vende blikket mod vandkvaliteten i næste projekt.

”I det foregående EU-projekt lavede vi en masterplan for hele Odenses klimatilpasning. Derfor giver det også rigtig god mening, at vi i det nye projekt bygger noget mere viden ind omkring vandkvalitet, så vi også kan prøve at styre forureningen på den måde,” fortæller Uffe Linneberg Gangelhof og peger på, at projektet forhåbentligt kan bekræfte teorien om at mange af de forureningskomponenter, der er i vandet, bliver tilbageholdt i renseløsningerne, som det er tiltænkt. 

”Med de nye teknologier vil vi kunne se, om der er noget, der smutter igennem. Det betyder, at vi, inden vi for alvor begynder at investere i klimatilpasning, kan nå at tilpasse vores renseløsninger, så de også kan håndtere den slags.”

Foto: Mona Chor Bjørn. Vejbede som dette er et eksempel på den LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), der også skal arbejdes med i D4RUNOFF-projektet.
Foto: Mona Chor Bjørn. Vejbede som dette er et eksempel på den LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), der også skal arbejdes med i D4RUNOFF-projektet.

Uvurderlig viden fra samarbejdspartnere

Foruden VandCenter Syd og Odense Kommune, deltager Københavns Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i projektet fra dansk hold. Hertil kommer en række udenlandske partnere fra Spanien, Frankrig, Italien og Portugal. For Uffe Linneberg Gangelhof og kollegaerne i VandCenter Syd er det vigtigt at have samarbejdspartnere med fra andre europæiske lande – særligt det spanske vandselskab Aqualia.

”Det giver rigtig meget at have en legekammerat med som Aqualia. De har 80 mio. kunder, og vi har 230.000, så det er utrolig spændende, at en koncern af den kaliber synes, det er interessant at lave forskning sammen med os. Det er vi meget beærede over.”

Den 1. september 2022 blev projektet officielt skudt i gang og udover godt samarbejde og muligheden for at sammenligne resultater på tværs af landegrænser, håber Uffe Linneberg Gangelhof, at projektet kommer til at bidrage med ny viden, som kan gøre partnerne til eksperter på området.

”Vi håber at blive bekræftet i, at vores renseløsninger virker på de parametre, vi kender – og på de parametre, vi ikke kender. Vi vil gerne være forberedt på det, vi ikke kender. Så projektet er et forsøg på at udvide vores viden på dette felt og dermed sikre, at de investeringer, vi laver, tager højde for så mange forureningskomponenter som overhovedet muligt.”

Det Syddanske EU-kontor har hjulpet VandCenter Syd godt på vej i ansøgningsprocessen ved blandt andet at præcisere, hvad der skulle lægges vægt på for, at projektet kunne klare sig gennem nåleøjet. 

”Det er dejligt at opleve, hvordan VandCenter Syd bruger EU’s tilskudsmuligheder strategisk til at udforske og lære samt netværke med europæiske kolleger i forhold til nogle af de fælles udfordringer og løsninger, der skal ruste Danmark og Europa til ændrede klimaforhold”, siger Thomas Jensen, konsulent på Det Syddanske EU-Kontors team for Energi, Klima og Ressourcer.

Vil du vide mere om EU-mulighederne på klimaområdet, er du velkommen til at kontakte Det Syddanske EU-kontors konsulenter på det grønne område her.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Skal jeres virksomhed være konkurrencedygtig på det globale marked? Så kan I måske få EU-støtte

Nyheder

Skal jeres virksomhed være konkurrencedygtig på det globale marked? Så kan I måske få EU-støtte

Med EU’s Innowwide-program kan SMV’er, som vil på markedet uden for EU, få op til 60.000 euro i støtte. I 2022 søger man særligt virksomheder med øje for Afrika. Skal jeres virksomhed med i denne ansøgningsrunde? Så er det nu, I skal slå til.

Det er EU’s ambition at hjælpe europæiske SMV’er med at slå rødder i markeder uden for Europa. Har jeres virksomhed ambitioner om at konkurrere globalt, kan I søge støtte til et projekt i et tredjeland uden for Europa gennem EU-programmet Innowwide. I år har Innowwide et særligt fokus på innovative SMV’er, som vil udvide deres forretning til Afrika, men I kan også søge om støtte, hvis I har øje for andre verdensdele såsom Mellemøsten, Asien og Nord- og Sydamerika.

Ansøgningsfristen er den 15. november 2022, og man kan som virksomhed få 60.000 euro i støtte.

Innowwide er særligt relevant for SMV’er med innovative produkter, som de har behov for at teste af på nye internationale markeder, fortæller Siri Bentzen, EU-konsulent på erhvervsområdet for Det Syddanske EU-kontor.

”Programmet har fokus på innovative virksomheder. For EU handler det om at få nye, innovative produkter med stort markedspotentiale ud på nye markeder uden for EU,” fortæller hun.

Krav om lokale partnere

For at få støtte fra Innowwide er det et krav, at I har et samarbejde med en lokal partner i det land, I har for øje, og at projektet forventes at have indflydelse på det pågældende marked. Derudover skal jeres projekt også indebære nogle bestemte aktiviteter. Det kan for eksempel være markedsanalyser og analyser af de teknologier og løsninger, der allerede findes på det marked, I gerne vil ind på.

Ifølge Siri Bentzen kan Innowwide være en mulighed for at få prøvet nogle ting af på et nyt og ukendt marked.

”Det kan man for eksempel gøre ved at lave små proof-of-concept-studier i samarbejde med en lokal partner,” forklarer hun.

Sådan søger I støtte fra Innowwide

I kan læse meget mere om de forskellige krav fra Innowwide og ansøgningsprocessen her. I er desuden meget velkomne til at kontakte vores erhvervsteam. Vores team kan gøre jer klogere på, om jeres virksomhed og Innowwide-programmet er et godt match. I kan også skrive jer op til vores nyhedsbrev og sociale medier, hvor vi løbende opdaterer om nye frister og nye muligheder for EU-støtte. 

Hvis Innowwide lyder interessant for jer, men ikke er helt aktuelt for jer lige nu, forventer vi, at der kommer en ny ansøgningsrunde til næste år.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Netværksmøde satte fokus på fælles udfordringer og løsninger i syddanske kommuner og regionen

Nyheder

Netværksmøde satte fokus på fælles udfordringer og løsninger i syddanske kommuner og regionen

Hvordan kan syddanske kommuner og sundhedsaktører i Region Syddanmark samarbejde om at løse fælles udfordringer? Og hvordan kan de løftes gennem EU-projekter og -samarbejde? Det var temaet for det seneste møde i Det Syddanske EU-kontors netværk, Syddanmarks Sunde EU-Netværk. Denne gang var netværket NIMS (Netværk for internationale medarbejdere i Syddanmark) også med, og det gav anledning til gode snakke om, hvordan der kan skabes samarbejde på tværs af sektorer.

Mange af de sundhedsudfordringer som de syddanske kommuner og Region Syddanmark står overfor er fælles. Derfor er der stort potentiale i at samarbejde – og ikke mindst i at undersøge, hvordan et sådant samarbejde kan understøttes og udvikles gennem EU-projekter. 

Det var derfor også målet, da Syddanmarks Sunde EU-netværk og NIMS inviterede til fællesmøde d. 13. september hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. Temaet var tværsektorielt samarbejde mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner, og der var fuldt hus med 50 tilmeldte. På programmet var der både oplæg fra Tina Holmgaard Juul fra Fælleskommunalt Sekretariat, Marianne Gellert Krogh fra Region Syddanmark og Anette Grønning fra Syddansk Universitet, som alle havde fokus på, hvordan regionen og kommunerne kan samarbejde på tværs. 

Dagen bragte også indblik i nuværende og afsluttede EU-sundhedsprojekter. Herunder det nye EUVECA-projekt, som Sabine Paasch Olsen fra Sygehus Sønderjylland står i spidsen for, og det afsluttede EDEN-projekt, som haft fokus på at skabe bedre livskvalitet for personer med demens. Her præsenterede Kim Koldby fra University College Lillebælt projektets resultater og indviede deltagerne i, hvordan de helt konkret er blevet brugt i praksisnære aktiviteter efterfølgende. 

EU i øjenhøjde

Det er første gang begge netværk samles, og det viste sig at være givtigt for alle parter. Særligt den afsluttende workshop, hvor deltagerne i høj grad selv var i førertrøjen og drev processen fremad.  Workshoppen kom blandt andet omkring bedre mental sundhed hos unge, kompetence- og organisationsudvikling på tværs af sektorer samt klimavenlige løsninger i sundhedshuse og på hospitaler. Og det er netop gennem den form for fælles dialog, at de gode projektideer udvikles, fortæller Allan Nordby Ottesen, EU-konsulent på sundhedsområdet:

”Gennem workshoppen fik deltagerne mulighed for at identificere fælles behov og mulige løsninger. Der bliver lagt en god grobund for at samarbejde på tværs, og det er også det, der i sidste ende kan skabe stærke og konkurrencedygtige EU-projekter.”

Loke Emil Petersen, strategisk konsulent i Kolding Kommune, var med på dagen og havde stort udbytte af at møde de øvrige deltagere:  

“Som udgangspunkt deltog jeg på vegne af Kolding Kommunes Sundhedsområde, fordi netværksdagen bød på en blanding af oplæg om mulighederne for funding i EU, gennemførte projekter, der havde en grad af medfinansiering fra EU samt mulighed for at netværke og finde nye partnere eller tværsektorielle projekter at deltage i etc.,” fortæller Loke Emil Petersen og fortsætter: 

“Som strategisk konsulent uden sundhedsfaglig baggrund var det en kæmpe fornøjelse at være sammen med fagpersoner og deltage i workshoppen og den efterfølgende drøftelse af projektideer og problemstillinger i en bredere international kontekst – og de muligheder, der åbner sig i regi af EU-indkaldelser.”

Se oplæg fra netværksmødet

– Velkomst ved Det Syddanske EU-kontor her

– Marianne Gellert Krogh, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark her

– Tina Holmgaard Juul, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat her

– Anette Grønning, Syddansk Universitet her

– Sabine Paasch Olsen, Sygehus Sønderjylland og Henriette Hansen, SDEO om EU-projektet EUVECA her

– Kim Koldby, UCL, om EU-projektet Embracing Dementia her

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Odenseanske Bionic System Solutions i stort EU-forsvarsprojekt

Nyheder

Odenseanske Bionic System Solutions i stort EU-forsvarsprojekt

Når kalenderen viser d. 1. januar 2023, lyder startskuddet officielt på EU-projektet Augmented Capability for High End Soldiers (ACHILE), som har opnået støtte på intet mindre end 297 mio. kr. fra Den Europæiske Forsvarsfond. Med som projektpartner er blandt andet SMV’en Bionic System Solutions fra Odense. 

Da Den Europæiske Forsvarsfond i sommers kunne offentliggøre, hvilke projekter der var blevet udvalgt til at modtage støtte i 2022, stod der flere syddanske virksomheder på listen. Én af dem var odenseanske Bionic System Solutions (BSS), som specialiserer sig i overvågning ved hjælp af kunstig intelligens og maskinlæring. Sammen med en række førende forsvarsvirksomheder står de bag projektet ACHILE, som kom gennem nåleøjet og blev udvalgt blandt et skarpt felt af ansøgere.  

”Den intelligente soldat” 

I projektet skal partnerne samarbejde om at udvikle nye disruptive teknologier, som kan sikre fremtidens soldater bedre vilkår, når det kommer til mobilitet mv. Her kan BSS drage nytte af deres arbejde med intelligent læring, fortæller Gert Nielsen, administrerende direktør i BSS:  

”Projektet har blandt andet fokus på de redskaber, som soldaterne har. Vi prøver at give dem nogle flere hjælpemidler, der gør, at de bliver mere mobile og ”får flere sanser” så at sige”, fortæller han og uddyber: 

”Det gør vi ved at give dem nogle kunstige sanser, som kan hjælpe dem til at få et hurtigere og mere præcist reaktionsmønster.”  

Overvågning via lyd 

BSS arbejder til daglig med avanceret overvågning med fokus på to spor: lyd- og vibrationsdetektering. Vibrationsdetekteringen er rettet mod overvågning af industrielt maskineri og robotter og har til formål at give tidlige varsler om fejl (en løsning som BSS tidligere har fået EU-støtte til fra støtteprogrammet EUREKA AI. Læs mere her). Lyddetekteringen fokuserer derimod på lydkildelokalisering og kan bruges til 360-graders overvågning af luftrummet på op til 125 meter.  

I ACHILE-projektet er det lyddetekteringen, der skal arbejdes videre med, og det er et område, som BSS har fokuseret meget på gennem de seneste år.  

”Noget af det vi har øvet os meget i, er overvågning ved at lytte. Det betyder, at vi nu kan detektere droner og andre objekter, ved hjælp af avancerede konstellationer med mikrofoner.”  

For BSS er forhåbningen ikke alene, at forsvarsprojektet kan styrke virksomhedens udvikling, men også åbne nye døre i fremtiden.

”Vi har en dyb viden på en række tekniske områder, og gør vi det godt, så bliver vi jo også genbrugt i andre sammenhænge på det her felt.

Stærke samarbejdspartnere 

ACHILE løber over de næste tre år, og det er et stærkt hold af velrenommerede samarbejdspartnere inden for forsvarsindustrien, der skal drive projektet fremad. For BSS udgør projektet derfor også en spændende mulighed for at indgå i nye samarbejder og blive mere synlige på nye områder. 

”Specielt i forhold til SMV-segmentet, som vi er den del af, giver det her nogle muligheder for at komme ud og øge vores aktivitet på områder, som vi ellers ikke ville være kommet ind på uden Den Europæiske Forsvarsfonds hjælp,” fortæller Gert Nielsen og fortsætter: 

”At vi nu kommer som den danske repræsentant i et projekt, hvor der er så store spillere fra specielt Frankrig, Italien og Tyskland, tror jeg bliver afgørende for os. Det vil give en masse i forhold til vores udvikling, men det vil sandelig også give en masse i forhold til vores markedsmæssige muligheder.” 

Om Den Europæiske Forsvarsfond

For at øge samarbejdet på tværs af medlemslande og aktører i den europæiske forsvarsindustri har EU-Kommissionen etableret Den Europæiske Forsvarsfond. Med et budget på ca. 8 milliarder euro uddeler fonden i perioden 2021-2027 tilskud til forskning og udvikling af nye forsvarsprodukter og -teknologier. Formålet er at fremme det forsvarspolitiske samarbejde på tværs af EU og bidrage til at styrke konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri. 

Læs også artiklen om projektet CUIIS, som fik støtte af Forsvarsfonden i 2021.  

Vil du vide mere om Den Europæiske Forsvarsfond og dine muligheder for støtte? Kontakt vores erhvervsteam på kbj@southdenmark.be eller srb@southdenmark.be 

Om ACHILE 

ACHILE-projektet er planlagt til at løbe over 48 måneder med start primo 2023. Projektet har deltagelse af partnere fra ni lande med BSS som dansk repræsentant. Blandt de øvrige projektpartnere er eksempelvis den tyske forsvarsvirksomhed Rheinmetall AG og franske Safran E&D. 

Læs mere om projektet her.  

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Genopslag: Vi søger en projektudvikler til vores kontor i Bruxelles

Nyheder

Genopslag: Vi søger en projektudvikler til vores kontor i Bruxelles

Stillingen

Du vil blive en del af et team, der arbejder med at sikre EU-finansiering til innovations- og udviklingsprojekter inden for sundhedsområdet. Sammen med dine kollegaer skal du være med til at fremme syddansk deltagelse i europæiske projekter og netværk samt at synliggøre syddanske interesser og styrkepositioner overfor relevante samarbejdspartnere i Bruxelles og Europa.

Du vil primært beskæftige dig med sundhedsområdet, men vi ser også gerne, at du kan have ansvaret for vores indsats på kulturområdet.

Dine centrale arbejdsopgaver

 • Informere og rådgive syddanske aktører om aktuelle EU-tilskudsprogrammer.

 • Opdyrke kontakter i myndigheder, virksomheder og vidensinstitutioner i Syddanmark.

 • Matche deres projektidéer med tilskudsmulighederne i EU samt
  bistå i projektudviklingen og evt. udarbejdelse af ansøgninger om
  EU-tilskud.

 • ︎ Opdyrke kontakter, netværk og samarbejdspartnere i Bruxelles
  og på tværs af EU til gavn for syddanske aktører.

 • Varetage og synliggøre syddanske aktørers interesser i EU
  gennem aktiv deltagelse i Bruxelles-netværk og -aktiviteter.

Du vil have stor indflydelse på dit arbejde og skal kunne drive dine
ansvarsområder selvstændigt. For at varetage stillingen forventer vi,
at du er bosat eller bosætter dig i Bruxelles-området. Du må
forvente en del rejseaktivitet til fortrinsvis Syddanmark

Din profil

Du har en relevant videregående uddannelse og gerne erfaring
med projektudvikling og -rådgivning. Du er ambitiøs, kan arbejde
selvstændigt, struktureret og effektivt, og du er i stand til at udvikle
dine arbejdsområder. Stillingen kræver, at du er udadvendt, god til
at opbygge og vedligeholde netværk i såvel Danmark som i
Bruxelles og Europa, og at du kan projektudvikle på selv spæde
idéer og følge opgaver til dørs.

Vi søger en ny kollega, der kan sætte kryds ud for flest mulige af følgende erfaringer og kompetencer:

 • Erfaring med projektudvikling (fra ide til projektansøgning) og
  implementering, herunder at facilitere og koordinere processer
  med forskellige aktører.

 • Kendskab til EU og europæisk samarbejde, herunder relevante
  EU-tilskudsordninger.

 • Evnen til at arbejde selvstændigt med samarbejdspartnere, men
  også til at indgå i teams, der arbejder på tværs af organisationen.

 •  Stærke formidlingsevner på både dansk og engelsk.

Din nye arbejdsplads

Det Syddanske EU-kontor er en forening, der repræsenterer
Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner i EU.

Du vil få din arbejdsbase på vores hovedkontor midt i EU-kvarteret i Bruxelles få skridt fra Europa-Kommissionen i et spændende og internationalt miljø. Her vil du dele kontorrum og dagligdag med p.t. 11 engagerede kolleger. Desuden har vi fem ansatte med arbejdsbase på forskellige adresser i Syddanmark, herunder en på sundhedsområdet i Regionshuset, som er en del af dit team.

Udover et inspirerende arbejdsmiljø tilbyder vi en konkurrencedygtig løn, der forhandles individuelt i forhold til dine kvalifikationer, baggrund og erfaring.

Søg stillingen

Send din ansøgning samt cv og eventuelle andre relevante bilag senest mandag d. 10. oktober 2022 kl. 12 til: ansoegning@southdenmark.be

Samtaler forventes afholdt i uge 43.

Stillingen forventes besat hurtigst muligt.

Mere information

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt direktør Rasmus Anker-Møller på +32 477 780 382 eller ram@southdenmark.be.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Nye praktikanter på kontoret: Mød Katrine og Andreas

Nyheder

NYE PRAKTIKANTER PÅ KONTORET: MØD KATRINE OG ANDREAS

Katrine Bendorff Kristensen

 • 25 år og fra Nyborg.
 • Bachelor i antropologi og læser nu en kandidat i Internationale Studier på Aarhus Universitet. 
 • Erfaring fra arbejdet som medlem af bestyrelsen hos Artsrådet på Aarhus Universitet samt et studiejob på universitetsbiblioteket og en evig erfaring med rejselysten.
 • Jeg har boet i Tianjin, Sheffield, London og Groningen, hvor jeg har forsøgt at gå byerne tyndt for at finde hyggelige kroge og sjove mennesker.
 • Skal arbejde med SDEO’s indsatsområder inden for sundhed og velfærdsinnovation, kvalificeret arbejdskraft og uddannelse samt internationale kommuner.

Hvorfor ville du i praktik i SDEO?

Jeg kommer selv fra Region Syddanmark, nærmere specifikt Nyborg, hvor jeg gennem min opvækst på talrige cykelture rundt på Fyn og dele af Sønderjylland har fundet ud af, hvor meget mere der er i Danmark end København og Aarhus. Nu kan jeg være med til at fremme syddanske interesser ved at sætte mine teoretiske kompetencer fra universitet i spil og blive udfordret på den måde. Det vil også udvide min erfaringshorisont omkring EU-økosystemet og SDEO’s rolle i det.

Første indtryk af Bruxelles

 • Jeg er positivt overrasket over Bruxelles, der har mange grønne områder at byde på trods osen fra trafikken. Den tilbyder hyggelige gader efter stræder med art nouveau-facader, som man kan bruge meget tid på at gå rundt og spotte.
 • Der er mange fine spisesteder og caféer, hvor man får indtrykket af, at det er normen at sætte sig efter arbejde med en ven eller kollega og snakke dagens hændelser igennem eller bare nyde eftermiddagens gang.
 • Det er den perfekte by at netværke i, da der er så mange praktikanter både fra Danmark, men også fra andre europæiske lande. Så hvis man er nysgerrig på, hvad der er af muligheder i Bruxelles, så får man rig mulighed for at kunne opsøge det.
Hvad vil du gerne nå, mens du er i Bruxelles?
 
Bruxelles vil jeg med ro i stemmen betegne som hjertet af Europa, fordi det er nemt at komme hurtigt til andre steder i Europa samt de centrale EU-institutioner, der har hjemme i Bruxelles. Jeg vil gerne nå at suge al den viden til mig, som jeg kan rumme, både om arbejdet, men også i forhold til, hvor man kan finde det bedste gadehjørne i Bruxelles til at nyde en specialristet kop kaffe eller begivenheder som Belgian Beer Weekend. Derudover satser jeg på at skulle afprøve tesen om ’hjertet af Europa’ transportmæssigt ved at tage til byer som London, Paris, Amsterdam, Ghent, Brügge og en frisk vandretur i Ardennerne omkring Dinant.
Andreas2_farve
Andreas Nykjær
 
 • 24 år og bor normalt i Aarhus, men er opvokset i Nordjylland.
 • Professionsbachelor i journalistik fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og læser nu en kandidat i European Studies på Aarhus Universitet.
 • Erfaring fra Dansk Metal som freelancejournalist og praktikant.
 • Samler på bøger og læser mest faglitteratur, især om antikken og Napoleonskrigene.
 • Har løbet halvmaraton tre gange inden for det seneste år.
 • Skal arbejde med SDEO’s indsatsområder inden for erhverv og innovation, energi, klima og ressourcer samt kommunikation.
Hvorfor ville du i praktik i SDEO?
 
Et praktikforløb hos SDEO betyder, at jeg kan få mere erfaring og prøve nogle ting af, som kan give mig en klarere ide om, hvordan jeg vil gøre karriere. Samtidig er det superspændende at arbejde med EU-projekter fra et syddansk perspektiv, fordi jeg kommer til at lære EU bedre at kende. Jeg kan også få min journalistbaggrund i spil på en ny måde. Ikke mindst er det en kæmpe gave at bo i Europas hovedstad, når man som mig elsker europæisk politik.
 
Første indtryk af Bruxelles
 
 • En livlig by med smukke kirker, hyggelige parker og flotte facader på langt de fleste bygninger. Man kan mærke, at det er en gammel by med en rig historie og arkitektur.
 • En meget international hovedstad fyldt med alle mulige slags mennesker i bybilledet.
 • Imødekommende og engagerede kolleger på SDEO-kontoret, hvor der er plads til at folde sig ud som praktikant og præge praktikken efter ens egne interesser og ønsker.
Hvad vil du gerne nå, mens du er i Bruxelles?
 
Jeg vil besøge så mange museer, jeg kan, og jeg håber at få tid til at tage en tur til Paris, Antwerpen og Amsterdam. Men vigtigst af alt vil jeg tage til Waterloo, hvor Napoleon tabte et skelsættende slag – jeg er en kæmpe historienørd.

Vil du også i praktik på kontoret?

Drømmer du også at prøve kræfter med livet i Bruxelles? At få hands-on erfaring med spændende projekter til gavn for den syddanske sag i EU? Så tøv ikke med at sende en ansøgning til vores tre åbne praktikantstillinger i forårssemesteret 2023. Læs mere om stillingerne her

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy