Lægehjælp på afstand: Region Syddanmark i stort EU-projekt om telemedicin

Nyheder

Lægehjælp på afstand: Region Syddanmark i stort EU-projekt om telemedicin

Lægekonsultationer på skærmen og fjernmonitorering af patienter. Det er bare nogle af de tiltag, som vandt frem under covid-19-pandemien og gjorde det muligt at modtage behandling uden at møde fysisk op ved lægen. Nu skal et nyt EU-projekt med Region Syddanmark undersøge, hvordan erfaringerne kan bruges til at mindske uligheden i behandlingen af kræft på tværs af hele Europa. 

Kræft er den næsthyppigste dødsårsag i EU efter hjertekarsygdomme, og der er stor forskel på, om kræftdiagnoser stilles rettidigt på tværs af lande. Det skyldes blandt andet forskelle i forebyggende politik og ulighed i forhold til at få adgang til de sidste nye former for behandling og pleje. 

I et nyt, stort EU-projekt med titlen eCAN er partnere fra 16 forskellige lande gået sammen om at undersøge, hvordan man kan reducere uligheden på tværs af EU, når det kommer til kræftbehandling. 

Grundtanken i projektet er, at udvekslingen af erfaringer og viden om digitale værktøjer i sundhedsvæsenet (telemedicin) kan gøre det nemmere at reagere på og koordinere handlinger under sundhedskriser og nødsituationer – herunder eksempelvis covid-19-pandemien, der i høj grad har påvirket kræftbehandlingen. 

Region Syddanmark i spidsen for dansk indsats

På dansk side er Region Syddanmark udpeget som repræsentant for de fem danske regioner, hvor Syddansk Sundhedsinnovation varetager den koordinerende rolle. Projektet er støttet af EU’s sundhedsprogram EU4Health, som er etableret som en reaktion på covid-19-pandemien for at styrke kriseberedskabet i EU.

eCAN-projektet har otte forskellige arbejdspakker, og Region Syddanmark deltager i to, som blandt andet skal afdække allerede eksisterende initiativer og modeller inden for telemedicinske løsninger i de deltagende lande, herunder også hvordan landene anvendte telemedicinske løsninger på kræftområdet under covid-19-pandemien. Målet er at samle erfaringer og løsninger i et overblik på tværs af medlemslandene og lave en køreplan for den gode implementering af telemedicinske løsninger fremadrettet i EU. 

Christian Mercado, Enhedschef i Syddansk Sundhedsinnovation og formand for Regionernes telemedicinske koordinationsforum, fortæller:

”I Danmark er vi allerede i dag gode til at tage de telemedicinske løsninger i brug, hvilket en stærk national strategi på området er med til at støtte op omkring. På tværs af de fem danske regioner er der desuden etableret et telemedicinsk koordinationsforum. Et forum, der blandt andet har til formål at skabe overblik og sikre koordination og vidensdeling på tværs af regioner om telemedicinske projekter og som skal være med til at bidrage til det internationale arbejde på det telemedicinske felt. Forummet vil derfor også blive bragt i spil i det videre arbejde med eCan-projektet.” 

Et samarbejde på tværs af landegrænser 

eCAN løber over de næste to år, og håbet er, at resultaterne fra det tværeuropæiske samarbejde kan være med til at fremme telemedicinske løsninger. I første omgang er det dog delingen af viden og best practices, der er det primære mål, forklarer Christian Mercado: 

”Det bliver spændende at kunne dele nogle erfaringer med andre regioner på tværs af lande. Samtidig bliver det også interessant at følge de pilotprojekter, der kommer til at foregå i de andre lande. Blandt andet dem, der skal undersøge, hvordan man laver telemedicin og telemonitorering til specifikke kræftdiagnoser. Det kunne jo også være noget af det, man potentielt kunne arbejde videre med i dansk regi.” 

SDEO’s EU-konsulent på sundhedsområdet, Allan Nordby Ottesen, har hjulpet Region Syddanmarks ansøgning til eCAN-projektet på vej. Han glæder sig over projektet, som tapper direkte ind i Region Syddanmarks styrkeposition inden for anvendelsen af sundhedsteknologi og digitale løsninger: 

”Udfordringen med stadig flere kræftramte, ulighed i behandlingssystemet og adgang til brug af nye løsninger er ikke noget, vi kun oplever i et dansk sundhedsvæsen, men billedet går igen i hele Europa. Derfor har EU-Kommissionen særligt fokus på kræftområdet og på at understøtte sundhedsvæsnet i Europa, så det bliver bedre rustet til at tackle denne enorme udfordring. Det er ganske enkelt fantastisk, at vi i Danmark har en kæmpe styrkeposition på brugen af telemedicin, som vi nu kan sætte i spil på kræftområdet i eCAN-projektet – både i og uden for Danmark.”

 

Om eCAN: 

eCAN: Joint Action on strengthening eHealth including telemedicine and remote monitoring for health care systems for CANcer prevention and care.

Internationale partnere:

– Belgien (koordinator)
– Danmark
– Spanien
– Italien
– Slovakiet
– Portugal
– Polen
– Irland
– Norge 
– Grækenland
– Cypern.

Nationalt involverede aktører:

– Region Syddanmark
– Region Nord 
– Region Hovedstaden 
– Region Sjælland 
– Region Midt 
– Sundhedsministeriet 
– Danske Regioner 

Om EU4Health: 

EU4Health-programmet blev vedtaget som reaktion på covid-19-pandemien og for at styrke kriseberedskabet i EU. Pandemien fremhævede de nationale sundhedssystemers skrøbelighed, og EU4Health skal bidrage til at løse de langsigtede sundhedsudfordringer ved at opbygge stærkere, mere modstandsdygtige og tilgængelige sundhedssystemer.

Med et budget på 5,3 mia. euro i perioden 2021-27 er EU4Health-programmet en hidtil uset finansiel støtte fra EU på sundhedsområdet. EU4Health er et klart budskab om, at folkesundhed er en prioritet for EU og et af de vigtigste instrumenter i forhold til at bane vejen for en europæisk sundhedsunion.

 

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU’s store energiplan rummer muligheder for virksomheder

Nyheder

EU’s store energiplan rummer muligheder for virksomheder

Elpriserne er tordnet i vejret i 2022 som følge af krigen i Ukraine. Det skaber store udfordringer for private husholdninger såvel som for erhvervslivet. Som reaktion på det akutte problem har EU-Kommissionen præsenteret en handlingsplan for en fælles europæisk indsats, som baner vejen for tilskud til innovative løsninger inden for energiteknologi, -lagring og -effektivisering.

Det haster med at transformere Europas energisystem. Det har den nuværende geopolitiske situation sat en fed streg under. Realiteterne på energimarkedet, forårsaget af Ruslands invasion af Ukraine, kræver omgående handling og omstillingen til ren energi kan kun gå for langsomt – både af energipolitiske årsager, men i særdeleshed også for at tackle klimakrisen. 

I foråret 2022 fik det EU-Kommissionen til at vedtage en stor energiplan med titlen REPowerEU, som skal være med til at øge Europas uafhængighed af russiske fossile brændstoffer. Den samlede energiplan rummer tiltag for op til 300 mia. euro. 

Syddanske styrkepositioner i spil

Med den nye energiplan er alle sejl sat for en omstilling af Europas energisystem. Tiltagene i REPowerEU-planen indebærer først og fremmest, at der skal spares på energien. Derudover skal der købes energi fra andre leverandører end Rusland og sidst, men ikke mindst skal udrulningen af vedvarende energi fremskyndes, så den, ifølge energiplanen, udgør 45 % af EU’s samlede energiforbrug i 2030.

REPowerEU kalder derfor på en markant indsats, og skal planen blive en succes, kræver det nationale tiltag og koordinering mellem medlemslandene. Det afspejler sig også i EU’s tilskudsmuligheder, hvor mange allerede har stort fokus på nyskabende energiprojekter. 

De strategiske prioriteringer tapper direkte ind i Danmarks styrkeposition inden for energieffektive løsninger. Der er derfor også gode muligheder for innovative virksomheder, som kan hjælpe med at opfylde de ambitiøse mål i energiplanen – og her har Syddanmark masser at byde ind med, fortæller Kasper Bloch-Jørgensen, EU-konsulent på erhvervsområdet ved Det Syddanske EU-kontor:

”Krigen i Ukraine og de stigende energipriser har gjort det tydeligt, at vi har betydelige udfordringer i EU i forhold til energiforsyning, og det afspejler EU’s programmer også. Så hvis man som virksomhed arbejder med at udvikle løsninger inden for energiområdet, så bør man overveje mulighederne for at søge EU-finansiering. På Det Syddanske EU-kontor kan vi hjælpe med at pege virksomhederne i den rigtige retning og sikre, at de rammer inde for skiven, når de udarbejder ansøgningerne.”

Arbejder du i en virksomhed, der beskæftiger sig med energiteknologi, er du velkommen til at kontakte Kasper Bloch-Jørgensen på kbj@southdenmark.be og høre mere om dine muligheder for EU-støtte.

©2022 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy