Intelligent overflade sorterer, måler og vejer din fisk og kylling

Nyheder

Intelligent overflade sorterer, måler og vejer din fisk og kylling

I et nyt EU-projekt med titlen MOZART samarbejder fynske Cabinplant og IT-universitetet i København med seks europæiske partnere om at skabe en intelligent overflade, som kan gøre arbejdsgangen lettere for operatører i fødevareindustrien. 

”Det er jo et kæmpe skridt, hvis man kan det her,” lyder det fra Henning Ingemann Hansen, R&D Director for Cabinplant i Haarby i Assens Kommune på Fyn. 

Selvom MOZART stadig er i sin spæde opstart, er han ikke i tvivl om, at projektet kan komme til at have en afgørende betydning for operatører i fødevareindustrien. Sammen med de øvrige projektpartnere skal Cabinplant være med til at udvikle en følsom og fleksibel ”overflade”, som bygger på AI og kan styres på baggrund af den belastning, den får. Den intelligente overflade skal være med til at effektivisere arbejdsgangene i fødevareindustrien. 

Projektet ledes af IT Universitetet og er støttet af EU’s Horizon Europe-program. MOZART har et samlet budget på ca. 32 mio. kr., hvoraf Cabinplants andel er på ca. 5 mio. kr. 

Tre projekter til fødevareindustrien

MOZART-projektet skal munde ud i tre demonstrationsprojekter, som vil illustrere, hvordan overfladen kan bruges i forskellige sammenhænge. I første delprojekt skal overfladen bruges til at hjælpe operatører i produktionen med at håndtere eksempelvis tun. 

”Når man producerer tun i dag, koger man den hel, og så står der nogle operatører med en kniv og skraber skællene og skindet af. Men den tun, der bruges til dåsetun kan godt veje 5-6 kg. Så det er hårdt for operatørerne at holde tunen, mens de skraber,” forklarer Henning Ingemann Hansen.

Her skal overfladen kunne dreje tunen, så operatøren kun skal koncentrere sig om at skrabe skind og skæl af. I de resterende to delprojekter har MOZART fokus på kylling, og i den forbindelse skal den intelligente overflade, på baggrund af kameraer og sensorer, blandt andet kunne afveje og størrelsessortere kyllingefileter eller kyllingelår og fordele dem i bakker – svarende til dem, der ligger i køledisken i supermarkedet. 

”Overfladen skal kunne bevæge sig fremad og på baggrund af det tryk, som fileten yder, kan vi veje den. Når kødstykkerne er afvejet, skal den intelligente overflade kunne bevæge dem hen i et antal udløb afhængigt af deres vægt, så de på den måde bliver størrelsessorteret,” fortæller Henning Ingemann Hansen.

Cabinplant arbejder til daglig med produktion af maskinløsninger til forskellige fødevareproducenter. Foto: Cabinplant
Foto: Cabinplant

Stort potentiale

Cabinplant arbejder til daglig med produktion af maskinløsninger til forskellige fødevareproducenter. De så derfor også stort potentiale i at deltage i projektet og bidrage med deres erfaring, da IT Universitetet rettede kontakt.  

”Vi er jo dybt inde i materien med at afveje og pakke de her produkter allerede,” fortæller Henning Ingemann Hansen og forklarer om virksomhedens rolle i projektet: 

”Senere i projektet kommer vi jo så vidt, at der skal bygges noget udstyr, som man kan teste med i ”det virkelige liv”. Der er vores job dels at specificere opgaven overfor dem, der opfinder alle de delkomponenter, der skal til og dels at vejlede dem i, hvad det skal kunne.”

Når projektet er slut om fem år, håber Cabinplant, at arbejdet er mundet ud i en løsning, som virksomheden kan markedsføre og sælge som en intelligent pakke-/håndteringsløsning.

”Vi er selvfølgelig klar over, at der er lang vej, før løsningen foreligger i en vandtæt og rengøringsvenlig version. Men en sådan løsning vil passe godt ind i vores øvrige sortiment og vores ambition om at bringe automation ind i specielt fiskeindustrien, hvor der stadig udføres meget manuelt arbejde.”

På IT Universitet i København er der også store forventninger til projektet:

”Det er helt unikt, at vi i dette projekt, hvor vi baseret på grundforskning skal udvikle teknologi, også har repræsentanter for brugerne med. Det gør, at vi kan målrette vores forskning mod brugssituationen fra et tidligt udviklingsstadie og dermed øge chancerne for, at teknologien er anvendelig, når vi er færdige” siger Kasper Støy, som er professor ved IT Universitetet i København og videnskabelig koordinator for projektet.

Siri Bentzen fra Det Syddanske EU-kontor har hjulpet Cabinplant godt på vej i ansøgningsprocessen. Hun fortæller: 

”MOZART-projektet – og Cabinplants vigtige rolle i heri – er med til at vise virksomhedens kompetencer og ambitioner i forhold til forskning og udvikling af ny teknologi til fødevaresektoren. Det bliver spændende at følge deres udvikling i projektet de næste fem år.”

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Jobopslag: Vi søger en ny kollega til områderne sundhed og kultur

Nyheder

Jobopslag: Vi søger en ny kollega til områderne sundhed og kultur

Stillingen

Du vil komme til at arbejde på vores indsatsområder inden for sundhed og kultur. Her vil du primært beskæftige dig med at sikre EU-finansiering til forsknings- og innovationsprojekter, der kan bidrage til udvikling i Syddanmark, sikre syddansk deltagelse i europæiske netværk samt at synliggøre syddanske interesser og styrkepositioner overfor relevante samarbejdspartnere i Bruxelles og Europa.

Dine centrale arbejdsopgaver

 • Informere og rådgive syddanske aktører om aktuelle EU-tilskuds-programmer, særligt Horizon Europe, Interreg-programmerne, EU4Health og Creative Europe.

 • Opdyrke kontakter i myndigheder, virksomheder og organisationer i Syddanmark.

 • Matche deres projektidéer med tilskudsmulighederne i EU samt bistå i projektudviklingen og evt. udarbejdelse af ansøgninger om EU-tilskud.

 • Opdyrke kontakter, netværk og samarbejdspartnere i Bruxelles og på tværs af EU til gavn for syddanske aktører.

 • Varetage og synliggøre syddanske aktørers interesser i EU gennem aktiv deltagelse i Bruxelles-netværk og -aktiviteter.

  Du vil have stor indflydelse på dit arbejde og skal kunne drive dine ansvarsområder selvstændigt. For at varetage stillingen er det en forudsætning, at du er bosat eller bosætter dig i Bruxelles-området. Du må forvente en del rejseaktivitet til fortrinsvis Syddanmark..

Din profil

Du har en relevant videregående uddannelse og gerne erfaring med projektudvikling og -rådgivning. Du er ambitiøs, kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt, og du er i stand til at udvikle dine arbejdsområder. Stillingen kræver, at du er udadvendt, god til at opbygge og vedligeholde netværk i såvel Danmark som i Bruxelles og Europa, og at du kan projektudvikle på selv spæde idéer og følger opgaver til dørs.

Vi søger en ny kollega, der kan sætte kryds ud for flest mulige af følgende erfaringer, kompetencer og kundskaber:

 •  Relevant arbejdserfaring med opgaver relateret til innovation inden for sundheds- og velfærdsområdet og gerne også kulturområdet.

 • Erfaring med projektudvikling (fra ide til projektansøgning) og implementering, herunder at facilitere og koordinere processer med forskellige aktører.

 • Kendskab til EU og europæisk samarbejde, herunder relevante EU-tilskudsordninger.

 • Evnen til at arbejde selvstændigt med samarbejdspartnere, men også til at indgå i teams, der arbejder på tværs af organisationen.

 • Stærke formidlingsevner på både dansk og engelsk.

Din nye arbejdsplads

Det Syddanske EU-kontor er en forening, der repræsenterer Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner.

Du vil få din arbejdsbase på vores hovedkontor midt i EU-kvarteret i Bruxelles få skridt fra Europa-Kommissionen i et spændende og internationalt miljø. Her vil du dele kontorrum og dagligdag med p.t. 12 engagerede kolleger. Desuden har vi fem konsulenter med arbejdsbase på forskellige adresser i Syddanmark, herunder en på sundhedsområdet i Regionshuset, som er en del af dit team.

Udover et inspirerende arbejdsmiljø tilbyder vi en konkurrencedygtig løn, der forhandles individuelt i forhold til dine kvalifikationer, baggrund og erfaring.

Søg stillingen

Send din ansøgning samt cv og eventuelle andre relevante bilag senest mandag d. 15. august 2022 kl. 12 tilansoegning@southdenmark.be

Samtaler forventes afholdt fysisk i Danmark eller evt. Bruxelles fredag d. 26. august. 

Stillingen forventes besat hurtigst muligt.

Mere information

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt direktør Rasmus Anker-Møller på +32 477 780 382 eller ram@southdenmark.be.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Syddanmark har fået et Europe Direct Center

Nyheder

Syddanmark har fået et Europe Direct Center

Der har været travlt i på biblioteket i Varde. Kommunen er netop blevet udpeget af EU-Kommissionen til at huse et helt nyt Europe Direct Center – et informationskontor, som har til formål at udbrede viden og skabe engagement om EU. Blækket på kontrakten er knap nok tørt, men planerne er nu lagt, og visionerne er store.

Peter Holm Lindgaard, biblioteksleder på Varde Bibliotek, er netop hjemvendt fra Milano, hvor over 400 repræsentanter for Europas såkaldte “direct centers” var mødt op. Formålet var blandt andet at tale om centrenes rolle i lyset af pandemien og krigen i Ukraine. For det er netop de 424 europæiske centres opgave at bringe EU til borgerne og gøre det nemmere for dem at få viden om EU-politik, programmer, prioriteter og meget mere. Med centret i Varde råder Danmark nu over fem, der alle sammen arbejder for at gøre EU mere tilgængeligt og borgernært, forklarer Peter Holm Lindgaard:

”Populært sagt er formålet jo at sørge for, at EU-Kommissionens politikker og indsatsområder bliver kommunikeret ud til borgerne i Region Syddanmark. Det kan både være til virksomheder og uddannelsesinstitutioner, men også unge studerende på skoler og gymnasier og naturligvis også helt almindelige borgere.”

EU-politik i øjenhøjde

Selvom EU sommetider kan virke som en lidt fjern størrelse, fylder lovgivningen derfra meget – også på lokalt plan. Faktisk kan en lang række af de beslutninger, som træffes i byrådet, relateres til beslutninger truffet i EU-Kommissionen. I følge Peter Holm Lindgaard er det af samme grund enormt vigtigt, at centrene er med til at skabe kendskab til den politik, der laves på EU-plan.

”Det betydet meget, at man synliggør den sammenhæng, der er mellem det, der foregår i det internationale samfund og det, der foregår i kommunerne. Så ved borgerne også, at det ikke bare er noget, vi finder på, men det er noget, der rent faktisk koordineres.”

En hektisk tid i EU

De sidste par uger har der været fart på. Så meget at centret i Varde ikke engang har modtaget skiltet, der skal lade udefrakommende vide, at der netop her ligger et Europe Direct Center. For de politiske vinde blæser over Europa, og både den grønne omstilling og krig i Ukraine er nogle af de temaer, som optager det nye Europe Direct Center i en sådan grad, at planerne for efteråret allerede er blevet revideret.

”Der sker jo rigtig meget lige øjeblikket. Noget af det som vi gerne vil fokusere på er helt overordnet klima og miljø – og herunder den nye Esbjerg-deklaration. Vi vil også gøre en større indsats for at informere om noget af det, vi er særlig ramt i øjeblikket nemlig desinformation. Da jeg var i Milano, var det et punkt som EU-Kommissionen bad os om at fokusere ekstra meget på.

Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, holder oplæg om status i EU.
Borgmester i Varde, Mads Sørensen, klipper snoren og erklærer det nye center for åbent.

At der er travlt i Vardes nye Europe Direct Center er ikke helt nyt. Sådan har det været fra start. EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen fra Det Syddanske EU-kontor gjorde Varde Kommune opmærksom på muligheden for et Europe Direct Center i Syddanmark tilbage i 2021 og hjalp derefter ansøgningen på vej. Hun fortæller:

”Fra vi fik muligheden for et syddansk Europe Direct Center til, at Varde Kommune havde indsendt en ansøgning, gik der kun to uger. Ansøgningsprocesser til EU-projekter går sjældent så hurtigt, men det vidner om det tætte samarbejde mellem Varde Kommune og Det Syddanske EU-kontor. Et samarbejde som vi nu glæder os til at udvide, så det også involverer en styrket, fælles kommunikationsindsats omkring nye EU-politikere, initiativer mv.

Centret er nu åbent

Fredag d. 20. maj var der officiel indvielse af det nye Europe Direct Center på Det Gamle Rådhus i Varde, hvor borgmester Mads Sørensen klippede snoren og erklærede centret for åbent. 

“Det glæder mig, at Europa-Kommissionen har udpeget Varde til at formidle viden om EU til hele Syddanmark. Vi vil gøre, hvad vi kan for at bringe EU tættere på borgerne i Varde Kommune og resten af Syddanmark. Og jeg er overbevist om, at Varde Bibliotek kan løfte denne vigtige opgave,” fortæller han.

Efterfølgende stod Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, klar til at give et oplæg om EU lige nu. Oplægget kom både omkring Rusland, Ukraine, sikkerhedspolitikken, NATO og EU’s kommende indsatsområder. 

Vil du vide mere om det nye Europe Direct Center, kan du besøge den officielle hjemmeside her.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU-initiativ støtter kvinder i tech-branchen

Nyheder

EU-initiativ støtter kvinder i tech-branchen

Kvinder er stærkt underrepræsenterede i tech-branchen. Særligt på lederposter er der mangel på kønsdiversitet. Det har fået EU-Kommissionen til at søsætte Women TechEU-programmet, som yder økonomisk støtte til startups ledet af kvinder. Støtteprogrammet er nu tilbage med nye frister. 

Manglen på kønsbalance i tech-verdenen er et velkendt problem over hele Europa. Set i lyset af den hastige udvikling i teknologi og digitalisering, sætter EU-Kommissionen nu ind mod manglen på kvinder i særligt deep tech-virksomheder.

Deep technology dækker over teknologi med et stort potentiale, men som kræver langvarig og omkostningstung udvikling ofte i dialog med forskningsverdenen. Europæiske deep tech-virksomheder udgør mere end en fjerdedel af Europas startup-økosystem, og alligevel er kvinder underrepræsenterede i branchen. 

Programmet Women TechEU blev lanceret sidste år som en måde at komme problemet til livs på. Women TechEU støtter kvindeligt ledede deep tech-startups på de tidlige, mest risikable stadier for på den måde at øge antallet af kvinder, der vælger at starte egen virksomhed. Med den tidlige støtte er det håbet, at virksomhederne vil have bedre muligheder for at overleve de første år, som ofte er skelsættende for deres videre udvikling. 

Udover økonomisk støtte på 75.000 euro tilbyder programmet også coaching, mentorordninger og netværksmuligheder i hele EU. EU-konsulent Siri Bentzen fra Det Syddanske EU-kontor fortæller: 

”Women TechEU er en god mulighed for startups med kvindelige iværksættere for at få et økonomisk rygstød og måske lidt hjælp på vejen mod deltagelse i andre EU-programmer. Vi vil rigtig gerne i kontakt med syddanske virksomheder inden for målgruppen for at hjælpe med at vurdere potentialet og give sparring i en eventuel ansøgningsproces.”

Flere midler i 2022

I 2021 kørte programmet i en pilotversion og støttede 50 virksomheder med kvinder på ledelsesposter. Virksomhederne, der blev godkendt til finansiering, spænder bredt og beskæftiger sig med alt fra tidlig kræftdiagnosticering til klimaændringer og reducering af madspild. 

I 2022 bliver budgettet opjusteret, så Women TechEU nu råder over 10 mio. euro. Næste indkaldelse har deadline d. 4. oktober 2022, og her vil 130 virksomheder få mulighed for at modtage støtte. 

Hvem kan søge?

Women TechEU retter sig mod startups inden for deep tech. Virksomheden skal være grundlagt eller medstiftet af kvinder, som besidder en toplederstilling (CEO, CTO eller tilsvarende) på tidspunktet for indsendelse. Virksomheden skal være registreret og etableret i en EU-medlemsstat.

Vil du vide mere om Women TechEU og dine muligheder for støtte, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Siri Bentzen på srb@southdenmark.be

Du kan finde mere information om Women TechEU på den officielle hjemmeside her

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU-projekt om unge og kultur i landdistrikter er skudt i gang

Nyheder

EU-projekt om unge og kultur i landdistrikter er skudt i gang

I maj lød startskuddet til et nyt EU-projekt, der skal være med til at engagere unge i kulturtilbud i landdistrikter. Med et samlet støttebeløb på 2,5 mio. kr. fra Erasmus+programmet er målet at kompetenceudvikle kulturmedarbejdere, så de kan skabe bedre kulturtilbud sammen med de unge. Projektet har deltagelse af partnere fra Finland, Holland og Danmark, hvorfra Region Syddanmark og Center for Landdistrikts-forskning (CLF) ved Syddansk Universitet (SDU) deltager.

SDU i Esbjerg dannede rammerne, da partnerskabet i EU-projektet R YOUCULT afholdt deres første møde i starten af maj. Projektet er støttet af Erasmus+programmet og skal over de næste to år undersøge, hvordan man kan gøre det mere attraktivt for unge at bo i landdistrikter. Målet er at udvikle et universelt uddannelsesprogram for kulturaktører i landkommuner og kulturinstitutioner i hele EU. Uddannelsesprogrammet skal give kulturmedarbejderne nye kompetencer til at facilitere processer, der kan føre til forankring og opbygning af en dynamisk ungdomskultur på landet. 

Ifølge Helene Mikkelsen, specialkonsulent hos Regional Udvikling i Region Syddanmark, er der netop behov for et projekt som dette til at generere viden om, hvordan man skaber bedre kulturmuligheder for de unge: 

”Der findes ikke meget systematisk viden på området – og workshops med kulturaktører i Syddanmark har gjort det tydeligt, at de mangler redskaber til at arbejde med kultur for unge i landdistrikter. Helt konkret skal der f.eks. stilles skarpt på, hvordan man matcher de lokale tilbud med det, de unge efterspørger.”

Succesfuldt første møde

Helene Mikkelsen og hendes kollega Julie Kirstine Olsen, udviklingskonsulent i Region Syddanmark, deltog begge i kick off-mødet, hvor projektpartnerne fik mulighed for at hilse på hinanden for første gang. 

”Det var skønt at hilse rigtigt på alle partnerne og opleve deres engagement i projektet og i den dagsorden om kultur for unge i landområder, som vi alle har en interesse i. Nu er vi i dialog med de andre lande om at få de sidste detaljer på plads. Vi skal i hvert land finde 12 medarbejdere på kulturområdet, som vil deltage i uddannelsesforløbet. Så vi er ved at gå i gang med at kontakte kulturaktørerne i de syddanske kommuner. Kulturaktørerne har tidligere vist stor interesse for projektet, så vi håber, at der bliver rift om at få lov til at deltage,” fortæller Julie Kirstine Olsen,

Projektpartnerne mødtes for første gang ved SDU i Esbjerg. Foto: SDU

Med afsæt i regionens kulturstrategi 

Ideen til projektet opstod, da Region Syddanmark og Det Syddanske EU-kontor blev enige om at forfølge muligheden i at implementere regionens kulturstrategi gennem et Erasmus+projekt. EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen har samarbejdet med regionen om at identificere projektmuligheden, finde projektpartnere og præcisere ansøgningen. Hun fortæller:

”Det er fedt at se, hvordan man kan stå med en identificeret projektmulighed i regionens udviklingsstrategi og så arbejde sammen om at udvikle den til et konkret EU-projekt. Forhåbentlig kan projektet på sigt være med til at styrke den lokale identitet, attraktiviteten og bosætningen i landdistrikterne.” 

SDU står i spidsen af projektet, der, udover Region Syddanmark, samler University of Jyväskylä, City of Jyväskylä, The Museum of Central Finland, University of Groningen, Hanze University Groningen. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Mød Kasper – vores nye kollega

Nyheder

Mød Kasper – vores nye kollega

På en solskinsdag i Bruxelles bød vi velkommen til vores nye kollega på området for erhverv og innovation, Kasper Bloch-Jørgensen. Ligesom fire af vores andre kollegaer har Kasper sin faste base i Danmark. Herfra skal han være med til at sikre, at syddanske virksomheder deltager i EU-projekter og får adgang til EU-finansiering.

Juni er fløjet forbi, og det føles allerede som længe siden, vi bød vores nye kollega, Kasper, velkommen. Kasper bor i Svendborg med sin familie og kommer fra en stilling hos Invest in Odense, hvor han blandt andet har beskæftiget sig med bæredygtig mobilitet og ikke mindst robotklyngen. Om sin første tid på kontoret fortæller Kasper: 

”Mit første indtryk har været rigtigt godt. Det er et stærkt hold, der gør en reel forskel for de syddanske aktører. Det gælder ikke mindst på det grønne område og for erhvervslivet, som jeg har mine rødder i.”

Stærkt kendskab til det syddanske erhvervsliv

Kasper har en kandidat i Statskundskab fra Københavns Universitet og en blandet baggrund som embedsmand på Slotsholmen, lobbyist og forretningsudvikler hos Tesla og senest projektleder og investment manager i Invest in Odense. At Kasper slog til, da muligheden på Det Syddanske EU-kontor bød sig skyldes blandt andet, at han her kunne drage nytte af sin erfaring med erhvervslivet i Syddanmark.

”Stillingen fangede med det samme min interesse, fordi den gav mig en unik mulighed for fortsat at arbejde med at styrke erhvervslivet i det syddanske – ikke mindst med de mange startups og scaleups, der gemmer sig i Syddanmark. Samtidig får jeg mulighed for at skærpe min forståelse for EU-systemet og de mange støtteprogrammer,” fortæller han og tilføjer:

”At jeg dertil får lejlighed til at rejse rundt i hele det syddanske og møde og rådgive virksomheder og tilmed have et par faste afstikkere til Bruxelles, gør det jo kun endnu sjovere.”

Fuld fart fremad

Kasper har allerede kunne fejre månedsdag med kontoret, og der har været fuld fart over feltet. Er der noget, han glæder sig til at komme ordentligt i gang med, så er det besøgene hos alle de syddanske virksomheder.

”Jeg glæder mig til at komme ud blandt virksomhederne og se, hvad der gemmer sig at ideer og projektmuligheder derude. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til helt konkret at få landet en masse EU-støtte med virksomhederne. Det er jo det, det hele handler om.”

Vi er enormt glade for at have fået Kasper med på holdet og byder ham endnu engang hjerteligt velkommen.

Vil du i kontakt med Kasper, kan du fange ham på kbj@southdenmark.be

 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy