Nye støttemuligheder i Interreg Europe: Skal din kommune være med?

Nyheder

Nye støttemuligheder i Interreg Europe: Skal din kommune være med?

Brænder jeres kommune inde med et projekt, der kan bidrage til at gøre Europa smartere, grønnere, dygtigere eller tættere forbundet? Så er det nu muligt at søge om støtte gennem Interreg Europe-programmet, der med sit brede fokusområde favner alt fra projekter om digitalisering og uddannelse til klimatilpasning og bæredygtig mobilitet. 

Med en programperiode, der løber fra 2021-2027, et stort emnefelt og en støttepulje på 379 mio. euro, rummer Interreg Europe gode muligheder for støtte til kommunale projekter. Programmet støtter kommuners arbejde med lokale- eller regionale strategier eller handleplaner, og der kan opnås finansiering på om mod 80% af projektets samlede budget. Der er derfor et mindre krav til egenfinansiering, end det ses ved mange andre EU-finansierede programmer. 

Kort ansøgningsfrist

Selvom første ansøgningsfrist ligger d. 31. maj er der stadig gode muligheder for at blive partner i et eksisterende projekt, fortæller SDEO´s konsulent inden for klima, energi og cirkulær økonomi, Helle Bech Sørensen-Hylle: 

“Lige nu er vi i dialog med flere partnerskaber, der mangler repræsentation fra Danmark, så vi hører meget gerne fra de kommuner eller forsyninger, der står foran et større strategiarbejde i 2023, hvor man ønsker at inddrage erfaringer fra andre lande,” fortæller hun og tilføjer, at kontoret gerne hjælper interesserede kommuner med at finde ud af, om de kan matches med et igangværende projekt.

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Interreg Europes overordnede fokus er at mindske uligheden i vækst, udvikling og livskvalitet i og på tværs af de europæiske regioner. Det betyder, at programmet støtter en bred vifte af projekter inden for følgende områder: 

– Et smartere Europa: Projekter med fokus på innovation og research, digitalisering, SME-konkurrencedygtighed, industri, entreprenørskab og digitalisering.

– Et grønnere Europa: Projekter med fokus på energieffektivitet, bæredygtig energi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, vandforvaltning, cirkulær økonomi, natur og biodiversitet samt urban nulemissions mobilitet.  

– Et tættere forbundet Europa: Projekter med fokus på bæredygtig udvikling af europæisk, transnationalt transportnetværk og bæredygtig mobilitet. 

– Et mere socialt Europa: Projekter med fokus på uddannelse, social inklusion, integration af tredjelandsstatsborgere, sundhed samt kultur og bæredygtig turisme. 

– Et Europa tættere på dets borgere: Projekter med fokus på udvikling af integrerede urbane og ikke-urbane områder.   

Foto: www. interregeurope.eu

Projekter på tværs af Europa

Et af Interreg Europes vigtigste formål er at skabe projektsamarbejder på tværs af EU-lande. Derfor er det et krav, at projektet skal involvere partnere fra minimum tre lande, hvoraf to af disse skal være fra et andet EU-medlemsland. Hertil skal partnerne repræsentere forskellige geografiske områder i EU, hvilket betyder, at der både skal være repræsentanter fra den nordlige, østlige, sydlige og vestlige del af EU. 

Det er muligt at læse mere om de specifikke krav samt om, hvilke områder de forskellige EU-lande hører under i vores programblad her

Læs også mere på Interreg Europes officielle hjemmeside her.

Kan vi hjælpe jer videre? 

Kontakt gerne EU-konsulent Helle Bech Sørensen-Hylle (hbh@southdenmark.be), hvis I har overvejelser om at søge støtte gennem Interreg Europe.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Kan I udvikle jeres forsvarsløsninger med støtte fra EU? Bliv klogere til vores to infoarrangementer

Nyheder

Kan I udvikle jeres forsvarsløsninger med støtte fra EU? Bliv klogere til vores to infoarrangementer

Forsvar er på alles læber i disse dage, og Den Europæiske Forsvarsfond tilbyder milliarder af euro i støtte til de helt rigtige, innovative løsninger. Ligger din virksomhed inde med en god idé inden for forsvar, dual-use, cybersikkerhed eller civil sikkerhed, så kom med til et af to informations-arrangementer, der finder sted i Aalborg den 23. maj og Taastrup den 25. maj. Arrangementerne afholdes af de danske, regionale EU-kontorer i tæt samarbejde med Forsvarsministeriet og en række andre centrale spillere på forsvarsområdet.  

EU ønsker med Den Europæiske Forsvarsfond at understøtte udviklingen af de bedste europæiske forsvarsløsninger, men skal den mission lykkes, er der brug for de helt rigtige idéer. Det giver gode muligheder for danske virksomheder og forskningsinstitutioner, der har mod på at udvikle deres løsninger med EU-støtte i ryggen. 

“EU-programmerne åbner rigtig gode muligheder for at sætte danske kompetencer i spil, for eksempel inden for robotter og droner eller i forhold det maritime eller på energiområdet. Projektsamarbejder kan være rigtig gode til at hjælpe virksomheder med at sætte ekstra kraft bag deres teknologi, produktudvikling og innovation – også inden for forsvarsområdet,” fortæller Siri Bentzen, EU-konsulent på Det Syddanske EU-kontor.

Vær med den 23. eller 25. maj 2022

De to informationsarrangementer bliver afholdt på henholdsvis Scandic Hotel i Aalborg Øst d. 23. maj fra kl. 9:00-14:00 og på Teknologisk Institut i Taastrup d. 25. maj fra kl. 8:30-12:00. Til begge arrangementer vil der være fokus på, hvilke tilskudsmuligheder fonden tilbyder virksomheder og forskningsinstitutioner, og hvordan man kan få hjælp til at søge. 

Flere danske virksomheder har allerede haft stor succes med fonden, og der vil derfor også være oplæg, hvor deltagerne kan høre mere om, hvilke erfaringer de har gjort sig. En af de virksomheder, der allerede har modtaget støtte i fondens tidligere ansøgningsrunder, er Tuco fra Faaborg. Med projektet Transflytor skal de i samarbejde med partnere fra Frankrig og Spanien udvikle en ny type patruljebåd, der kan gøre missioner på havet hurtigere, mere sikre og mindre energitunge. 

Til begge arrangementer vil der også være mulighed for at gå i dialog og høre om potentielle samarbejdsmuligheder med aktører som Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse, CenSec, Forsvar & Sikkerhed og Dansk Industri, der alle tager aktiv del i at fremme samarbejde med Forsvaret. 

Vil du vide mere om Den Europæiske Forsvarsfond, eller har du spørgsmål til de to arrangementer, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent på erhvervsområdet Siri Bentzen (srb@southdenmark.be). 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Succes med Erasmus+ akkreditering i Esbjerg Kommune: Skal jeres kommune også være med?

Nyheder

Succes med Erasmus+ akkreditering i Esbjerg Kommune: Skal jeres kommune også være med?

I januar fik Esbjerg Kommune en akkreditering af deres dagtilbud- og skoleforvaltning til EU-programmet Erasmus+. Det betyder, at kommunen frem til 2027 får tilskud til at sende pædagoger, lærere, institutionsledelser og elever på læringsophold i et andet EU-land. Dermed skriver Esbjerg sig ind i rækken af syddanske kommuner, der allerede har fået tilsagn om en akkreditering.

Erasmus+ i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune havde allerede gode erfaringer med Erasmus+ programmet, da de valgte at søge om akkreditering. Kommunen fik tilbage i 2019 godkendt projektet ”SMART KIDS SMART CITY”, der involverer 117 mobiliteter. Det gav blod på tanden til at afsøge andre muligheder i programmet, heriblandt potentialet for at kompetenceudvikle kommunens medarbejdere i en europæisk kontekst. Og her ligger muligheden for akkreditering lige til højrebenet. 

EU-projekterne er dermed en løftestang for Esbjerg Kommunes ”VISION2025”, der fokuserer på fremme af leg, læring og aktiviteter og rummer ambitionen om at blive Danmarks bedste skolevæsen. Ifølge Lisbeth Kodal og Jacob Elholm, henholdsvis international koordinator og uddannelseskonsulent i Esbjerg Kommune, skriver målene for akkrediteringer sig direkte ind i Esbjergs børne- og ungepolitik. 

Politikken har et særskilt fokus på professionelle læringsmiljøer, understøttelse af børn og unges kompetencer inden for humanisme og naturvidenskab samt på at fremme kulturmøder og styrke fremmedsprogskompetencer. Jacob Elholm fortæller: 

”Erasmus-programmet giver nogle fantastiske muligheder for skoleelever, der ikke alle har været i udlandet, og de ”vokser” i den grad med oplevelsen. Også lærere, ledere og pædagoger kommer glade og engagerede hjem med en masse ny viden og inspiration”. 

Ansøgningen til akkreditering kræver dog en struktureret tilgang, hvis man vil nå godt i mål. Lisbeth Kodal har derfor et godt råd til interesserede kommuner: 

”Det kan være en god ide at nedsætte en arbejdsgruppe, der har ansvaret for ansøgningen og tager ejerskab over den. Derudover kan man med fordel tage kontakt til kommuner eller skoler, der allerede er akkrediteret”. 

Få en genopfriskning af, hvordan Erasmus+ akkreditering kan give forenklet adgang til at søge tilskud til mobilitetsaktiviteter her

Syddansk succes med akkreditering

Nyborg, Aabenraa, Esbjerg, Vejle, Middelfart, Varde, Billund, Fanø, Sønderborg og nu Esbjerg Kommune har alle haft succes med at søge en akkreditering til dagtilbud- og skoleforvaltningerne gennem Erasmus+. Dermed er Region Syddanmark den mest akkrediterede region i Danmark. 

 

Den store interesse hænger ifølge Cathrine Holm Frandsen fra Det Syddanske EU-kontor sammen med, at kommunerne kan bruge akkrediteringerne som led i implementeringen af deres børne- og ungepolitikker samt kommunernes overordnede udviklingsstrategier: 

”Akkrediteringsmuligheden er EU-projekter, når det er bedst! ERASMUS+ programmet er EU’s uddannelsesprogram, og så længe man i kommunerne har et erkendt behov for at søge viden uden for Danmarks grænser, ønsker at udvikle egen praksis gennem international inspiration eller, som Esbjerg kommune for eksempel, ønsker at styrke elevernes interkulturelle kompetencer, så kan man aktivt anvende akkrediteringen som led i implementeringen af ens lokale politikker”.

Ifølge Cathrine Holm Frandsen er ambitionen at få så mange syddanske kommuner akkrediteret som muligt: 

”Det Syddanske EU-kontor står klar til at hjælpe nye interesserede kommuner. Typisk starter vi med et kort møde, hvor jeg introducerer muligheden for skoledirektøren eller skolechefen, og så aftaler vi ellers et forløb hen mod deadline, hvor vi både samarbejder om at sikre det lokale ejerskab til akkrediteringen og pinpointer selve ansøgningen”. 

 SDEO hjælper jer videre

Lyder Erasmus+ akkreditering som noget for din kommune, kan I stadig nå at indsende en ansøgning inden næste frist den 19. oktober 2022. 

Hvis I går med overvejelser om at søge programmet, eller har spørgsmål hertil, er I velkommen til at kontakte vores konsulent på området, Cathrine Holm Frandsen, der kan hjælpe jer videre i processen. Kontakt Cathrine på chf@southdenmark.be

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Det Syddanske EU-kontor har fået ny bestyrelse

Nyheder

Det Syddanske EU-kontor har fået ny bestyrelse

Onsdag d. 30. marts blev der afholdt første møde i Det Syddanske EU-kontors nye bestyrelse. Vi byder velkommen til ni helt nye bestyrelsesmedlemmer og Karsten Uno Petersen, kontorets nye bestyrelsesformand, som har bestredet posten som næstformand de seneste fire år. 

Det Syddanske EU-kontors bestyrelse er nu konstitueret. Efter første bestyrelsesmøde, som fandt sted i Regionshuset i Vejle, har en helt ny bestyrelse overtaget stafetten.

De næste to år bliver det regionsrådsmedlem i Region Syddanmark Karsten Uno Petersen, der skal stå i spidsen for bestyrelsen. Han overtager bestyrelsesposten for Erik Buhl Nielsen, tidligere borgmester i Varde Kommune, som vi takker for godt samarbejde. 

Karsten Uno Petersen udtaler om sin nye rolle som bestyrelsesformand: 

”Det er min målsætning for de kommende år, at bestyrelsen skal gøre en markant indsats for, at vores EU-kontor bliver endnu mere synligt i Syddanmark og fortsætter med at skabe flotte resultater. Vi skal fortsat styrke indsatsen for at skaffe EU-midler til medlemmerne, Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner samt til virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskning på vores styrkeområder.”

Kontoret har i samme ombæring fået en ny næstformand i Henrik Madsen, som er byrådsmedlem i Kerteminde Kommune. Om to år, i 2024-2025, skifter formandskabet sådan, at det nu bliver Mads Sørensen, borgmester i Varde, der bliver formand, mens Karsten Uno Petersen indtager næstformandsposten.  

Bestyrelsen består nu af:

• Karsten Uno Petersen, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, formand

• Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune

• Henrik Madsen, byrådsmedlem i Kerteminde Kommune, næstformand

• Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune 

• Steen Wrist, borgmester i Fredericia Kommune 

• Michael Nielsen, regionsrådsmedlem, Region Syddanmark

• Allan Emiliussen, regionsrådsmedlem, Region Syddanmark 

• Jørn Lehmann Petersen, regionsrådsmedlem, Region Syddanmark

• Kristian Kidholm, professor og forskningsleder i CIMT, Odense Universitetshospital

• Leif Friis Jørgensen, adm. direktør i Naturmælk

Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen for Det Syddanske EU-kontor repræsenterer medlemmerne af foreningen i ledelsen af EU-kontoret. Den er med til at lægge de strategiske, fremadrettede linjer for kontorets arbejde i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og strategier. Herudover godkender bestyrelsen årlige budgetter og reviderede årsregnskaber. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy