Læs vores årsrapport for 2021

Nyheder

Årsrapporten for 2021 er nu klar

Så ligger kontorets årsrapport for 2021 klar, og den er fyldt med historier om alle de gode projekter, samarbejder og aktiviteter, vi har hjulpet på vej og deltaget i i det forgangne år.

Læs for eksempel om virksomheden Green Hydrogen System, der fik 66 mio. kr. til at levere et 100 MW elektrolyseanlæg eller Ærø Kommune, som vandt RESponsible Island Prize og titlen som Europas mest energiansvarlige ø.

 Dyk ned i årsrapporten og bliv klogere på, hvordan vi arbejder, og hvad 2021 har budt på i Syddanmark såvel som i Bruxelles.

Læs årsrappporten her.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Forstyrrelser i forsyningskæder: Ny platform hjælper virksomheder med at holde produktionen i gang

Nyheder

Forstyrrelser i forsyningskæder: Ny platform hjælper virksomheder med at holde produktionen i gang

Har din virksomhed mødt udfordringer med internationale forsyningskæder som følge af krigen i Ukraine? Så er der hjælp at hente på den nyetablerede platform ”The Supply Chain Resilience platform”. Platformen skal være med til at hjælpe europæiske virksomheder med at bevare, omstrukturere eller erstatte eksisterende forsyningskæder.

Europa står overfor en række økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer – senest i Ukraine, hvor krigen har ramt mange europæiske virksomheders forsyningskæder hårdt.

Udfordringen med forsyningskæder har fået verdens største b2b-netværk, Enterprise Europe Network, til at iværksætte en ny platform med titlen ”The Supply Chain Resilience platform”. Platformen skal hjælpe virksomheder med at omstrukturere eller erstatte eksisterende forsyningskæder. 

Vigtig hjælp til virksomheder

Ved at registrere sin virksomhed på platformen har man mulighed for at finde nye samarbejdspartnere og identificere potentielle leverandører eller købere. Målet er at forsyne europæiske virksomheder med de dele, komponenter og/eller færdigvarer eller tjenesteydelser, der skal til for at holde produktionen i gang. Platformen har fokus på sektorerne: fødevarer, byggeri, digitale tjenester, elektronik, energiintensive industrier, sundhed, transport, råstoffer, vedvarende energi og tekstiler.

Bjarne Andersen fra Enterprise Europe Network Danmark er glad for tiltaget og fortæller:

”På grund af krigen i Ukraine oplever mange virksomheder lige nu store problemer med at få varer hjem og/ eller fuldføre allerede modtagne ordrer. Vi håber, at et tiltag som dette kan være med til at hjælpe nogle af de danske virksomheder, som har problemer med at holde produktionen kørende.” 

 

Har du spørgsmål til platformen, eller vil du videre mere, kan du kontakte Det Syddanske EU-kontors konsulenter i Enterprise Europe Network Bjarne Andersen ban@southdenmark.be eller Jesper Vestergård Hansen jvh@southdenmark.be.

Du finder platformen her

Om Enterprise Europe Network og Det Syddanske EU-kontor (SDEO)

SDEO er dansk partner i Enterprise Europe Network, hvorigennem vi primært understøtter private virksomheder med international vækst og udvikling. Kontoret har to ansatte i Enterprise Europe Network Danmark, som hjælper med at finde samarbejdspartnere i netværkets lande og yder support til at styrke og forbedre virksomheders arbejde med innovation samt support til eksekvering og opstart af EU-støttede innovationsprojekter. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU-projekt tager kampen op mod skjult sygdom

Nyheder

Nyt EU-projekt tager kampen op mod skjult sygdom

Med et nyt EU-projekt skal Odense Universitetshospital (OUH), Stavanger Universitetshospital og virksomheden LT Health videreudvikle en matematisk model, som kan være med til at diagnosticere leverpatienter tidligere. Projektet med titlen LiverPRO er støttet af Eurostars med 4,2 mio. kr.  

Hver fjerde voksne på verdensplan har for meget fedt i leveren. Fedtlever kan være ét af stadierne på vej mod skrumpelever – en yderst farlig sygdom med høj dødelighed. Leveren har ingen nerver, og derfor kan man godt være syg i mange år uden at mærke det. Det er et stort problem, da det betyder, at mange først bliver diagnosticeret, når skaden allerede er sket, forklarer Katrine Prier Lindvig, som er en af partnerne i LiverPRO-projektet. Hun fortæller: 

”Faktisk siger man, at leversygdomme er en ny pandemi, som man bare ikke har fået øjnene op for endnu. Det hænger sammen med, at mange har en forestilling om, at leversygdomme er noget, man får, fordi man drikker for meget alkohol. Det er også rigtigt, og det er stadig den største årsag, men overvægt og type 2-diabetes er lige så store risikofaktorer for denne type sygdom.”

Katrine Prier Lindvig er ph.d.-studerende på OUH’s Center for Leverforskning og medstifter af virksomheden LT Health, som er et spin-out fra Syddansk Universitet. Sammen med partneren Taus Holtug stiftede hun virksomheden tilbage i 2021. 

Et værktøj til læger

I 2017 startede Center for Leverforskning et omfattende screeningstudie, som Katrine Prier Lindvig blev en del af. Studiet er stadig aktivt i dag og går ud på at undersøge en stor gruppe patienter for skjult leversygdom. Med denne data blev det muligt at lave en matematisk model, der kan risikovurdere patienter ud fra en almindelig standardblodprøve. Den slags blodprøver foretages hver eneste dag over hele verden – og med Katrine Prier Lindvig og det øvrige teams algoritme, kan informationen i blodprøven læses på en mere intelligent måde. 

”Helt konkret forestiller vi os, at man skal kunne bestille prøven inde i det biokemiske system – der, hvor den praktiserende læge i forvejen bestiller blodprøver på linje med, at han eller hun vil bestille et kolesteroltal eller et nyretal for eksempel. Så får de en risiko-score tilbage der fortæller, hvor stor sandsynligheden er for, at patienten har avanceret arvæv i leveren, som er dét, der kan udvikle sig til skrumpelever.”

Grundtanken er, at de praktiserende læger skal have et bedre værktøj til at diagnosticere patienterne end det, de har i dag. I dag bruger lægerne helt almindelige leverblodprøver, som ikke duer til at identificere kroniske, livsstils-inducerede leversygdomme, forklarer Katrine Prier Lindvig. Hendes undersøgelser har blandt andet vist, at mange læger mistænker leversygdomme, og det betyder, at man generelt foretager rigtig mange leverblodprøver. 

Katrine Prier Lindvig og Taus Holtug stiftede LT Health i 2021

”Leverblodprøven er den, der bliver foretaget tredjemest af alle blodprøver, der findes. Så det er jo noget, man har stort fokus på. Problemet er bare, at leverblodprøverne er så ekstremt dårlige, når det kommer til at finde de her leversygdomme. Faktisk rammer de kun rigtigt hver anden gang. Derfor bliver der henvist rigtig mange patienter til specialistafdelingerne hos OUH, som egentlig er raske. Det skal vi undgå, så det kun er dem, der er i risikogruppen, som rent faktisk kommer ind.”

EU-netværk skabte kontakt til norsk partner

Det Syddanske EU-kontor hjalp med at finde LiverPRO-projektets norske partner – en gruppe praktiserende læger på Stavanger Universitetshospital. CORAL-netværket, Community of Regions for Assisted Living er et netværk af regioner, der sigter mod at forbedre regionale politikker for aktiv og sund aldring – og det var i regi heraf, at det lykkedes at skabe kontakt til Stavanger Universitetshospital. Allan Nordby Ottesen, EU-konsulent ved det Syddanske EU-kontor, fortæller: 

”Region Syddanmark og Det Syddanske EU-kontor har i mange år opbygget stærke relationer til partnere i Europa via CORAL-netværket. Det gør det forholdsvist nemt og hurtigt at formidle gode kontakter til projektideer på sundhedsområdet. Kendskabet, tilliden og evnen til at samarbejde og matche de rette projektudviklere og beslutningstagere er essentielt for at skabe konkurrencedygtige EU-ansøgninger. Og det er enormt glædeligt, at det er lykkes de offentlige og private partnere i Stavanger og Danmark at finde fælles fodslag i dette vigtige EU-sundhedsprojekt.”

For Katrine Prier Lindvig og de øvrige partnere i projektet, var godt at få en stærk norsk partner med på holdet. Lægerne fra Stavanger Universitetshospital skal stå for den såkaldte real world-testing, mens OUH skal stå for at få produktet dokumenteret til at kunne godkendes regulatorisk. 

”OUH repræsenterer fagspecialisterne, mens de praktiserende læger i Norge er generalisterne eller brugerne. Så har vi vores virksomhed, LT Health, som står for det kommercielle, produktudvikling og modning af teknologien. Det er en stærk treenighed, som spiller godt sammen, og det er det, der gør, at jeg tror på, at vi vil lykkes med projektet,” afslutter Katrine Prier Lindvig. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Kommuner: Søg EU-støtte til jeres NATURA2000-projekt

Nyheder

KOmmuner: Søg EU-støtte til jeres natura 2000-projekt

Skal jeres kommune frem mod 2027 iværksætte et Natura 2000-projekt? Så er det værd at overveje, hvorvidt støtte fra EU’s grønne LIFE-program kunne være en mulighed. 

Miljøstyrelsen har netop fremlagt deres udkast til naturplaner for 257 Natura 2000-områder, hvoraf 55 er placeret i Syddanmark. Planerne præsenterer en lang række naturindsatser, som kommunerne skal efterleve i perioden 2022-2027. 

Med et overordnet fokus på: mere naturlige processer og naturens robusthed; sikring og forbedring af tilstanden af den eksisterende natur og levesteder samt bekæmpelse af invasive arter, ligger Miljøstyrelsens planer godt i tråd med EU´s store LIFE-program, der også har et særskilt fokus på natur og biodiversitet. Dette overlap gør, at de kommuner, der forventes at skulle gennemføre et Natura 2000-projekt, med fordel kan søge om EU-støtte gennem LIFE-programmet.

Hvem kan søge?

Både enkelte kommuner og et konsortium af to eller flere har mulighed for at søge om EU-støtte gennem LIFE til finansiering af et Natura 2000-projekt. SDEO’s konsulent på det grønne område, Helle Bech Sørensen-Hylle tilføjer: 

“De kommuner, der deler et Natura 2000-område på tværs af kommunegrænserne, kan samarbejde om et LIFE-projekt, og de behøver ikke have udenlandske partnere med, men kan altså søge som et rent dansk konsortium”. 

Der er tilmed relativt åbne muligheder for, hvad EU-støtten kan gå til. Projekterne kan tælle alt fra naturbevaring og genoprettelsesprojekter til frikøb af privatejede lodder i Natura 2000-området. Det forventes, at LIFE åbner op for støttesatser i størrelsesordenen 500.000 – 14 mio. euro. De specifikke ansøgningskrav offentliggøres imidlertid først, når programmet åbner den 17. maj, men det er en fordel, hvis interesserede kommuner allerede nu overvejer, om det kunne være relevant at sende en ansøgning afsted. 

Tidligere syddansk succes med EU-støtte til Natura 2000-projekt 

Det er bestemt ikke urealistisk at modtage støtte gennem LIFE til Natura 2000-projekter. Faaborg-Midtfyns kommune havde succes med deres ansøgning, da de i årene 2016-2021 modtog støtte til et af deres Natura 2000-områder. Kommunen modtog i den forbindelse 18,8 mio. kr. til restaurering af højmosen Storelung, så den blev genskabt som en selvoprettende, aktiv højmose med ringe træopvækst og minimalt behov for pleje. I forbindelse med projektets udførelse, lavede kommunen en handleplan, der beskriver initiativerne omkring projektet. Få et indtryk af denne type projekt ved at læse planen her

Kan vi hjælpe jer videre? 

Går din kommune med tanker om, hvorvidt EU-støtte gennem LIFE-programmet kunne være interessant, eller har I allerede et Natura 2000-projekt i støbeskeen, er I meget velkomne til at kontakte SDEO’s konsulent inden for klima, energi og cirkulær økonomi, Helle Bech Sørensen-Hylle. Helle kan både besvare spørgsmål om LIFE-programmet og samtidig komme med råd og vejledning til, hvordan jeres kommune kan modtage støtte til et Natura 2000-projekt. 

Se kontaktinformation på Helle her

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Nyt EU-projekt: OUH og SDU vil sikre praktikforløb på fremtidens hospitaler

Nyheder

Nyt EU-projekt: OUH og SDU vil sikre praktikforløb på fremtidens hospitaler

Sygehusvæsenet ændrer sig. Patienter er indlagt over kortere tid, og mere af behandlingen foregår ambulant. Det er godt nyt for os alle sammen, men det skaber en udfordring for fremtidens sundheds-personale, som skal have klinisk erfaring med patienter i løbet af deres uddannelsesforløb. Derfor er OUH (Odense Universitetshospital) og SDU (Syddansk Universitet) gået sammen med fire europæiske partnere i et nyt EU-projekt som skal undersøge, hvordan man kan skabe nye former for klinikforløb i sundhedssektoren.

Hvordan sikrer man, at kommende sundhedsprofessionelle får den rette praktiske erfaring på sygehusene, når patienter er indlagt i kortere tid? Det er udfordringen, som et nyt EU-projekt med titlen HEAL (internsHips in futurE hospitALs) stiller skarpt på. Projektet er støttet med 2,9 mio. kr. af Erasmus+ programmet. 

”Hvordan løser vi den kæmpe uddannelsesopgave, der opstår når hospitalerne bevæger sig fra at have færre indlagte, mens antallet af studerende på de sundhedsfaglige uddannelser stiger? Projektet skal undersøge, hvordan vi bedre kan rumme alle de uddannelsessøgende og samtidig sikre, at de får en rigtig god uddannelse,” fortæller Lene Just uddannelseskonsulent og faglig koordinator på OUH.

Behandling og uddannelse på én gang

Projektet startede i slutningen af februar 2022 og løber over tre år. HEAL har fokus på sygeplejerskeuddannelsen og medicinstudiet og vil også inddrage de studerende i processen. Gennem projektet skal partnerne se nærmere på, hvordan den praktiske del af sundhedsuddannelserne kan tænkes på nye måder.

”Lige nu skal man se patienter for, at man kan kalde det rigtig ”klinik”, og det er jo også det, vi skal undersøge. Vi taler om læring før, under og efter. I klinikken er vi rigtig gode til det ”under” – altså der, hvor vi er sammen med patienten. I dette projekt vil vi også gerne finde ud af, om vi med en bedre forberedelse og efterbearbejdning kan skabe endnu mere læring i mødet med patienten,” uddyber Anna Skat Nielsen, stabschef, OUH. Karin Shung Albjerg, uddannelseschef, OUH, supplerer:

”De studerende kommer også til at blive aktive medspillere i projektet. Det er vigtigt at høre, hvad det er, de oplever fungerer, når vi prøver at tilrettelægge deres praktikforløb på nye måder.”

En fælleseuropæisk udfordring

HEAL-projektet består foruden OUH og SDU af tre europæiske universiteter; Maastrict University i Holland, Trinity University College i Irland, Haute Ecole Libre Mosane i Belgien og universitetshospitalet Germans Trias i Pujol University Hospital i Spanien. 

Samspillet mellem de forskellige lande er en vigtig force i HEAL, da udfordringen med at sikre klinikforløb på hospitalerne er den samme over hele Europa. 

”Vi vil gerne behandle så meget som muligt hjemme – det er også bedst for vores patienter. Men det gør noget for muligheden for at kunne tilbyde behandling og uddannelse på én gang. Og det er særlig interessant i en europæisk kontekst, for det er en bevægelse, vi kan se over hele Europa,” forklarer Anna Skat Nielsen. Lene Just tilføjer:

”Der er også en styrke ved, at vi er flere, der skal teste nogle ting af. Dermed får vi flere erfaringer, end vi selv ville kunne skabe alene. For det er jo ikke fordi, vi ikke har haft fokus på det her før. Udfordringen har været der i et stykke tid, men når vi er flere, kan vi afprøve flere ting, og det er en styrke.”

 

At udfordringen er den samme over hele Europa blev også tydeligt i ansøgningsprocessen, hvor partnerne oplevede stor interesse i projektet. Ifølge Anna Skat Nielsen skyldes det både, at behovet for en løsning rækker ud over Danmarks grænser, men også at projektet præsenterer en ny måde at arbejde på. 

”Det er et behov, som mange godt kan se, men som vi, hverken nationalt eller internationalt, har fundet den bedste løsning på endnu. Derfor har projektet også som forudsætning, at vi er nødt til at arbejde med behovene først, før vi arbejder på en løsning. Som med alt andet, når vi arbejder i sundhedsvæsenet, skal vi have styr på problem og årsag, før vi kan lave løsninger,” afslutter hun. 

Det Syddanske EU-kontor spillede en aktiv rolle, da ansøgningen til HEAL-projektet blev til. Blandt andet ved at organisere en kreativ workshop med OUH og SDU, bidrage til udviklingen af projektet og skabe kontakt til relevante partnere i de deltagende lande. Henriette Hansen, SDEO’s EU-konsulent på sundhed- og velfærdsområdet, fortæller:

”Sammen med OUH oplevede vi en meget intensiv halvanden måned, hvor projektidé, partnerskab og ansøgning kom på plads. Ved tæt, aktivt og kreativt samarbejde kan meget lade sig gøre, og det fik vi bevist. Nu glæder jeg mig til at følge projektets udvikling over de næste tre år.”

Vil du vide mere om Erasmus+ programmet og mulighederne for støtte inden for sundhedssektoren, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Henriette Hansen på hha@southdenmark.be.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy