Er du vores nye kollega? Vi søger en konsulent til området for erhverv og innovation

Nyheder

Det Syddanske EU-kontor søger en konsulent til området for erhverv og innovation med base i Syddanmark

Stillingen

Du bliver en del af vores team for erhverv og innovation. Du skal være udadvendt og god til at opbygge og vedligeholde netværk i såvel Danmark som EU. I jobbet skal du være med til at sikre, at syddanske virksomheder deltager i EU-projekter og får adgang til EU-finansiering ved at:

 • Matche syddanske, innovative virksomheder og erhvervsfremme-aktører med projektmuligheder og partnere i EU

 • Skabe og vedligeholde netværk med syddanske virksomheder og er-hvervsfremmeaktører

 • Udvikle projekter og initiativer i samarbejde med centrale, syddanske samarbejdspartnere for at understøtte innovationskraften og SDEOs rolle som en integreret del af det syddanske erhvervsfremmesystem

 • Hjælpe og rådgive i alle faser af udviklingen af virksomheders innovationsprojekter

 • Skabe og udbygge netværk med samarbejdspartnere i EU.

Din profil

Vi søger en ny kollega, der kan sætte kryds ud for flest mulige af følgende erfaringer, kompetencer og kundskaber:

 • Erfaring med direkte dialog med og rådgivning af virksomheder

 • Erfaring med projektudvikling på erhvervs- og innovationsområdet

 • Kendskab til og indsigt i innovationsprocesser og teknologisk udvikling i virksomheder, f.eks. i forhold til digitalisering og grøn omstilling

 • Kendskab til Syddanmarks erhvervsliv og erhvervsfremmesystemet

 • Kendskab til EU og europæisk samarbejde, herunder relevante EU-tilskudsprogrammer

 • Evnen til at tage initiativer, se muligheder i det europæiske sam-arbejde og begejstre

 • Evnen til at arbejde selvstændigt med kunderelaterede opgaver, men også til at indgå i et team, der arbejder på tværs af organisationen.

Din nye arbejdsplads

Det Syddanske EU-kontor ejes af Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner. Vi hjælper syddanske virksomheder, offentlige myndigheder og andre institutioner med internationalt samarbejde og udviklingsprojekter.

Kontoret er primært placeret i Bruxelles, men ligesom tre andre kolleger får du base i Syddanmark.  Her skal du arbejde sammen med en lang række centrale samarbejdspartnere og erhvervsfremmeaktører – herunder regionens to erhvervshuse, hvor du også vil have din faste base,

I jobbet kommer du ud og besøger og rådgiver spændende virksomheder i hele regionen. Der kan desuden forventes en vis rejseaktivitet til Bruxelles.

Vi tilbyder et inspirerende arbejdsmiljø og mulighed for indflydelse på stillingens opbygning. Lønnen forhandles  individuelt i forhold til dine kvalifikationer, baggrund og erfaring.

Søg stillingen

Send din ansøgning samt cv og eventuelle andre relevante bilag senest torsdag d. 17. februar 2022 kl. 12 til: ansoegning@southdenmark.be

Samtaler afholdes i Danmark torsdag d. 24. februar.

Stillingen forventes besat hurtigst muligt.

Mere information

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt direktør Rasmus Anker-Møller på +32 477 780 382 eller ram@southdenmark.be.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Vi byder velkommen til Helle – vores nye EU-konsulent i det grønne team

Nyheder

Vi byder velkommen til Helle: vores nye EU-konsulent i det grønne team

Mens kalenderåret skiftede til 2022, bød SDEO Helle Bech Sørensen-Hylle velkommen på kontoret i Bruxelles. Som en del af teamet for energi, klima og ressourcer skal Helle bl.a. arbejde med at informere syddanske aktører om aktuelle EU-støttemuligheder til projekter på det grønne område.

Et grønt fokus gennemskinner EU’s politikker og programmer, og det lyser også igennem i det syddanske. Med Helle på holdet styrker SDEO indsatsen på området for energi, klima og ressourcer. Helle er kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet i 2015 og har størstedelen af sit arbejdsliv været virksomhedskonsulent i Silkeborg Kommune, hvor hun blandt andet har vejledt i tilskudsprogrammer og udviklet EU-projekter særligt for virksomheder på det grønne område.

Taget af den grønne hvirvelvind

Energi, klima og ressourcer dækker et væld af indsatser, og den grønne omstilling kaster samtidig et virvar af begreber af sig. Det virvar glæder Helle sig til at begive sig ud i sammen med de syddanske aktører, men hun er ikke i tvivl om, hvilket hun selv ser frem til at beskæftige sig med:
 
”For mig er cirkulær økonomi en anden måde at se vækst på, hvor fokus er mere på muligheder end begrænsninger. Det handler om at lave nogle økonomiske systemer, hvor vi bruger ting som bliver til næring til noget, der kan genopstå.”
 
Spørger man Helle, har de første par uger i den nye stilling været præget af, at der er meget at lære. EU kan give de fleste lidt sved på panden, og selvom Helle har beskæftiget sig med EU-projekter før, er der altid mere at fordybe sig i. Det er dog ikke noget, der afskrækker hende fra at kaste sig ud i alle opgaverne, der kommer med det nye job – tværtimod. 
 
”Jeg glæder mig meget til at udleve de grønne ambitioner i Syddanmark! Sammen med både virksomheder, forskningsenheder, kommuner og regionen, som jeg ser frem til at møde. Som generalist er det vildt givende at arbejde med fagfolk.” fortæller Helle.

Når udebane bliver hjemmebane

Helle og hendes familie rykkede teltpælene i Silkeborg op for et halvt år siden og flyttede til Bruxelles. Først og fremmest var det lysten til eventyr, der sendte dem mod Europas hjerte, men langsomt faldt brikkerne på plads, og selvom det umiddelbart ikke var planen, blev familien vild med Bruxelles og dens muligheder. Og det er vi mildest talt glade for her på kontoret. 

Du kan komme i kontakt med Helle på hbh@southdenmark.be.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy