Glædelig jul fra Det Syddanske EU-kontor

Nyheder

Glædelig jul fra det syddanske eu-kontor

Kalenderen viser d. 20. december, og julefreden har så småt indfundet sig. Så ved vi, at det er tid til at gøre arbejdsmæssig status for endnu et år i Syddanmark og Bruxelles. Læs julehilsenen fra SDEO’s direktør Rasmus Anker-Møller.

På Det Syddanske EU-kontor – på vores kontor i Bruxelles og blandt vore ansatte med arbejdsbase i Syddanmark – kan vi se tilbage på et 2021, der har stået i samarbejdets tegn. Ok, lad mig være ærlig; dét tegn har tidligere år selvfølgelig også stået i. Men når jeg alligevel vælger dette begreb som en overskrift for SDEO’s 2021, er det fordi, at jeg med en vis stolthed kan sige, at vi i det forgangne år i særlig grad har sat turbo på indgåelsen af nye samarbejdsrelationer og på at styrke dem, som vi allerede har etableret – både i Syddanmark og i Bruxelles. 

I Syddanmark driver og faciliterer SDEO nu ”EU-netværk” (med tilbagevendende netværksmøder og løbende information) på så godt som alle de strategiske indsatsområder, vi har defineret. Vi har nu netværk med bred deltagelse af syddanske samarbejdspartnere på følgende områder: kommunernes internationale medarbejdere; det ”grønne” område; sundhed; uddannelse (før- og grundskole); erhvervsområdet; samt kultur og design. Den store arbejdsindsats som vores ti EU-konsulenter lægger i at drive disse netværk og skabe relationer til de involverede organisationer er godt givet ud. Det er forudsætningen for, at vi kan engagere og understøtte de syddanske aktører i at indgå i europæiske samarbejdsprojekter i endnu større omfang.

Succesfuldt 2021

Det synes at have umiddelbar effekt: Alene i 2021 har vi hjulpet med at hente over 110 mio. kr. hjem til syddanske partnere i mere end 20 vindende EU-projekter. Det kan jo betragtes som et bevis på, at foreningens medlemmer, Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, får smæk for skillingen (dvs. deres medlemskab) – men det afspejler også en villighed og dygtighed til at række ud efter EU’s midler og engagere sig i samarbejde med europæiske partnere.

Udover disse dedikerede og fagspecifikke netværk har vi også fokuseret vores ressourcer og indsats endnu mere på vores bilaterale samarbejde med vigtige partnere i Syddanmark, som arbejder strategisk med internationalisering og internationalt samarbejde. Det gælder for eksempel regionens videns- og uddannelsesinstitutioner, herunder Syddansk Universitet; vores universitetshospital, OUH; vores to erhvervshuse og de nationale videns- og erhvervsklynger, som er aktive og har stærke interesser i Syddanmark. For slet ikke at nævne samarbejdet om EU-projekter med vores medlemmer, hvor der i 2021 virkelig er skruet op for blusset, når det kommer til at udvikle markante ”signaturprojekter” med deltagelse af flere medlemmer på tværs af regionen. Vi har konstant udviklet vores tilbud til medlemmerne og markant øget vores indsats for at række ud og være synlige over for eksempelvis de kommuner, hvor EU-samarbejde og internationalisering ikke nødvendigvis står øverst på dagsordenen i 2021

Et år i samarbejdets tegn

I 2021 har vi også udvidet samarbejdet i bredden og i dybden med de andre regionale EU-kontorer i Bruxelles; Central Denmark EU Office, NordDanmarks EU-kontor og Greater Copenhagen EU Office. I vores netværkssamarbejde, som vi kalder ”Dacob”, går vi blandt andet til de nationale klynger i samlet flok, så disse vigtige organisationer i det danske erhvervsfremmesystem kan opleve at have én indgang til EU og de regionale EU-kontorers ressourcer og ydelser. I tilgift har vi indgået en bilateral samarbejdsaftale med NordDanmarks EU-kontor, som vi de seneste par år har delt adresse med i Bruxelles. Dette udvidede samarbejde mellem Nordjyllands- og Syddanmarks EU-kontorer giver særlig mening, fordi, vi deler strategiske indsatsområder og visioner – og det er forventningen, at et styrket samarbejde og koordinering af vores aktiviteter vil kunne løfte kvaliteten og omfanget af de ydelser, vi tilbyder til aktørerne i vores respektive regioner til nye højder.

Der er altså udlagt en masse nye og solide samarbejdsspor, som Det Syddanske EU-kontor kan køre ud ad i forventning om, at vi fortsat kan levere på de høje nagler, når hverdagen begynder igen efter Jesus’ 2021-års fødselsdag og nytåret. Det er derfor med lige dele ro i maven og forventningens glæde, at vi kan gå på juleferie ganske snart.

Jeg ønsker venner, samarbejdspartnere – og alle andre – en glædelig højtid og et lykkebringende nytår.

– Rasmus Anker-Møller.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Syddansk Universitet og Enterprise Europe Network skaber samarbejde på tværs af grænser

Nyheder

Syddansk Universitet og Enterprise Europe Network skaber samarbejde på tværs af grænser

Der er fuldt fokus på vidensdeling og potentielle partnerskaber, når SDU inviterer robotindustrien indenfor og giver forskerne ordet med tilbagevendende events som ”Curious today – partner tomorrow”. Her hjælper Enterprise Europe Network, som SDEO er partner i, med at tiltrække deltagere udenfor Danmarks grænser. Senest lykkedes det at få den tyskbaserede forskningsorganisation Fraunhofer med ombord. 

Virtuelle møder og konferencer er blevet en del af den nye ”normal”, og der er stort fokus på, hvordan man faciliterer dem bedst. Det har SDU sammen med Enterprise Europe Network og en række andre partnere gjort sig erfaringer med gennem flere events med fokus på robotindustrien. Her inviteres relevante aktører, såsom virksomheder og forskere, indenfor på SDU til spændende oplæg, laboratorie-rundvisninger og networking. Arrangementerne bliver afholdt både fysisk og digitalt, ligesom der inviteres til såkaldte ”satellit-events”, hvor deltagere sammen kan følge eventet på storskærm. Bjarne Andersen, konsulent ved Enterprise Europe Network, forklarer:

”Det er ikke bare et spørgsmål om, at man sender passivt ud til et virtuelt arrangement, men at man får en lokal happening op at stå. Det giver værdi, når virksomheder, som alle interesserer sig for produktion, robotter og kunstig intelligens kan mødes. Når de samles i samme rum med en storskærm koblet til eventet i Odense, kan de både følge med og samtidig netværke med hinanden indbyrdes.”

For Bjarne Andersen og kollegerne i Enterprise Europe Network er målet ikke alene at gøre arrangementerne til en succes, men også at hjælpe deltagerne med at skabe nye relationer og et fundament for samarbejde med eksempelvis SDU. Når man kan mødes og deltage live i events, der foregår mange kilometer væk, øger det samtidig fleksibiliteten og muligheden for at netværke med lokale aktører, uddyber han. 

Morten Berenth Nielsen er chefkonsulent ved TEK Innovation på SDU. Han er med til at arrangere de tilbagevendende events og lægger vægt på, hvordan de kan blive starten på både nationale og internationale partnerskaber.  

”Vi holder de her arrangementer, fordi der foregår en masse spændende forskning på universitetet, og det vil vi godt dele med omverdenen. Der plejer at dukke omkring 200-300 mennesker op (digitalt og fysisk), og der er også virksomheder, der efterfølgende rækker ud og vil samarbejde,” fortæller han.

Samarbejde på 433 kilometers afstand

Indtil videre har formatet været en succes, og da ”Curious today – partner tomorrow” løb af stablen i november, var det med satellit-events flere steder i Danmark og hos den største organisation for anvendt forskning og udviklingstjenester i Europa, Fraunhofer. Tyske Fraunhofer består af 75 institutter og forskningsinstitutioner, og størstedelen af organisationens 29000 ansatte er ingeniører og forskere. I forbindelse med arrangementet var Enterprise Europe Networks rolle at rekruttere deltagere udenfor Danmarks grænser, og med hjælp fra kollegaer i Rostock lykkedes det at etablere en kontakt til Fraunhofer IGP i Rostock. Tobias Klein, konsulent hos Enterprise Europe Network i Rostock, fortæller:

Deltagerne ved satellit-eventet ved Fraunhofer i Rostock.
“For os her i Rostock var det en interessant mulighed at deltage i arrangementet “Curious today – partner tomorrow” med et satellit-event på vores lokale Fraunhofer-institut. Forberedelsen og selve arrangementet var meget professionelt. Mange tak til Morten og Bjarne for den fremragende forberedelse og implementering. Som regional partner i Enterprise Europe Network håber vi, at vores virksomheder og forskere vil komme i kontakt med den dynamiske robotscene i Odense, og at dette vil resultere i et fremtidigt samarbejde. Hvis corona-pandemien tillader det, håber vi at rejse med en virksomhedsmission til den internationale robotmesse R-22 i Odense i slutningen af marts 2022.”
 

Som en direkte konsekvens af satellit-arrangementet i Rostock er der skabt kontakt mellem HIK Rostock og Odense Kommune, der arrangerer sideevents med blandt andet virksomhedsbesøg for internationale gæster i forbindelse med R-22 robotmessen. Det er netop denne type samarbejder, der er ideen med ” Curious today – partner tomorrow” – også selvom det konkrete udbytte ligger udenfor SDU, forklarer Morten Berenth Nielsen:

”Vi har fået rigtig mange henvendelser på baggrund af arrangementerne, og hvis andre også kan få det, er det jo fantastisk” fortæller han og fortsætter: 

”På SDU er vi i det hele taget meget aktive internationalt og sender blandt andet en delegation på 50 industriprofessionelle og forskere fra hele det nordiske område på det, vi kalder SDU@AUTOMATICA – en inspirations- og netværkstur til verdens største robotmesse Automatica i München i juni 2022. Pladserne går som varmt brød, men er man hurtig, kan man stadig nå at komme med på en netværkstur ud over det sædvanlige. Det er jeg personlig garant for, hvilket bekræftes af antallet af gengangere,” afslutter Morten Berenth Nielsen med en opfordring til at kontakte ham, hvis netværksturen lyder spændende.

Om Enterprise Europe Network og Det Syddanske EU-kontor

SDEO er dansk partner i Enterprise Europe Network, hvorigennem vi primært understøtter private virksomheder med international vækst og udvikling. Kontoret har to ansatte i Enterprise Europe Network Danmark, som hjælper med at finde samarbejdspartnere i netværkets lande og yder support til at styrke og forbedre virksomheders arbejde med innovation samt support til eksekvering og opstart af EU-støttede innovationsprojekter. 

Læs mere om SDU’s robotevents her.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Erasmus+ 2022 er landet

Nyheder

Erasmus+ 2022 ER LANDET

Nu er den nye programguide for Erasmus+ 2022 landet med masser af muligheder inden for både mobilitet og samarbejde om videndeling, udvikling og innovation. Læs med her, og bliv klogere på nogle af de væsentligste tiltag i Erasmus+ 2022.

EUROPA for skolen

Det nye Erasmus+-program er i høj grad et program for skolen med rige muligheder for at både elever, lærer og personale kan komme til udlandet. Samtidig har man med prioriteterne i partnerskaber og det særlige Erasmus+-lærerakademi sat alle sejl ind for både at styrke læreruddannelserne og gøre lærerjobbet mere attraktivt.

“I Syddanmark arbejder vi målrettet sammen med kommunerne, skolerne, læreruddannelserne og regionen for at gøre Erasmus+ til en fast del af udviklings- og innovationsaktiviteter på før- og grundskoleområdet. Det gør vi blandt andet gennem arbejdet med akkrediteringer,” forklarer EU-konsulent hos SDEO Jens Bøgetoft Christensen.

Med en akkreditering har man som kommune eller skole mulighed for at blive forhåndsgodkendt under Erasmus+-programmet. Akkrediteringen er tiltænkt kommuner, skoler og institutioner, som ønsker at bruge Erasmus+-programmet som del af en langsigtet og strategisk plan. Med akkrediteringen får man nem adgang til løbende at søge om tilskud til udlandsophold og efteruddannelsesaktiviteter. 

Læs mere om akkreditering her.

EUROPA for erhvervskompetencer

Den nye generation Erasmus har sat betydeligt mere fokus på erhvervsuddannelserne og erhvervskompetencernes afgørende betydning for innovation og vækst i samfundet. Det sker gennem en øget adgang til udlandsophold for eleverne og ikke mindst gennem det spændende initiativ ”erhvervsekspertisecentre” (CoVes). Med dette initiativ ønsker man at understøtte udviklingen af fremtidens erhvervsuddannelser og styrke europæisk konkurrencekraft ved blandt andet i højere grad at udnytte det innovationspotentiale, der ligger i det erhvervsfaglige område. Konkret er formålet med CoVE at udvikle pan-europæiske platforme for Centres of Vocational Excellence, der skal samle en bred vifte af lokale partnere, udbydere af erhvervsuddannelser, arbejdsgivere, forskningscentre og vidensinstitutioner for at styrke de “erhvervsfaglige økosystemer”, som en integreret del af regionale udviklingsstrategier og styrkepositioner.

Fire niveauer for europæiske samarbejdsprojekter

Erasmus+-programmet er nu fuldt udbygget med en ny struktur, der gør det muligt at arbejde med vidensdeling, udvikling og innovation på fire niveauer, der dækker hele spektret fra små prøvehandlinger til store strategiske satsninger: 

1. Mindre partnerskaber for samarbejde:

Med det nye program er der kommet en mulighed for små partnerskaber af 6-24 måneders varighed med reducerede krav til administration. Det skal dels gøre det nemmere at komme i gang med Erasmus+-projekter og dels gøre det muligt at bruge Erasmus+ til at afprøve ideer i mindre skala, udvikle netværk etc. 

2. Samarbejdspartnerskaber:

Samarbejdspartnerskaber kendte vi tidligere som strategiske partnerskaber. Det er her vi udvikler nye initiativer og metoder inden for uddannelses- og ungdomsområdet, deler viden, netværker og erfaringsudveksler og hjælper hinanden med innovative tiltag på tværs af landegrænser. 

3. Partnerskaber for innovation: alliancer og forward-looking projekter:

Innovationspartnerskaber består af to spændende aktioner:

Alliancer, der har til formål at styrke Europas innovationskapacitet ved at booste innovation gennem samarbejde og flow af viden mellem videregående uddannelser, erhvervsuddannelser og den bredere socioøkonomiske kontekst, herunder forskning. Fremsynede projekter er projekter i stor skala, der har til formål at identificere, udvikle, teste og/eller vurdere innovative (politiske) tilgange, der har potentialet til at danne skole og dermed forbedre uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne.

4. Ekspertisepartnerskaber: 

Med dette tiltag tager programmet fat på udviklingen af fremtidens europæiske uddannelser – både for at gøre uddannelserne mere konkurrencedygtige og for at styrke europæisk innovations- og konkurrencekraft som en del af det europæiske uddannelsesområde og det europæiske forskningsområde. Den nye kategori af projekter består af erhvervsekspertisecentre, Erasmus+-lærerakademier og Erasmus Mundus-tiltag.

Faste engangsbeløb 

For at gøre det nemmere at bruge programmet og administrere de mindre partnerskaber for samarbejde og samarbejdspartnerskaberne har man i vid udstrækning indført fast engangsbeløb. Det betyder forenklet sagt, at projekterne selv definerer omkostningerne i stedet for at afkrydse kasser med foruddefinerede takster. 

Læs hele programguiden her.

Vil du vide mere om den nye programguide, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent på uddannelsesområdet Jens Bøgetoft Christensen jbc@southdenmark.be. Du kan også få mere information i vores programblad her

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Nyt krav om ligestillingsplan i Horizon Europe-projekter: Få svar på dine spørgsmål

Nyheder

Nyt krav om ligestillingsplan i Horizon Europe-projekter: Få svar på dine spørgsmål

1. januar 2022 træder et nyt krav til Horizon Europe-projekter i kraft: Alle offentlige, selvstændige enheder som for eksempel kommuner og regioner, der vil indgå i Horizon Europe-projekter, skal have en ligestillingsplan for at kunne deltage. 

6. december afholdte vi i samarbejde med de øvrige EU-regionskontorer og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en Q&A-session for at imødekomme nogle af de spørgsmål, der kan opstå på baggrund af kravet.

En række af de spørgsmål, der blev besvaret under sessionen var:

   • Skal lønstatistikker og de konkrete indikatorer være offentligt tilgængelige?
   • Er en ligestillingsplan det samme som ligestillingsredegørelsen?
   • Er man en offentlig myndighed, hvis man er delvist offentligt finansieret?
   • Når vi taler om ligestilling, er der så opmærksomhed på begge køn? For eksempel at få flere mænd i den offentlige sektor?
   • Hvornår skal ligestillingsplanen være klar? Og er der nogen, der vurderer den?

Gik du glip af Q&A-sessionen, kan du stadig få svarene fra sessionen her

Guide til udarbejdelsen af en ligestillingsplan

En ligestillingsplan er et strategisk, offentligt dokument, der beskriver, hvordan man fremover vil arbejde på at fremme ligestilling i sin organisation. Planen skal tage udgangspunkt i din organisations nuværende status på ligestilling mellem kønnene. For at gøre udarbejdelsen af en ligestillingsplan lidt nemmere har vi på de regionale EU-kontorer i samarbejde med KL, Uddannelses- og Forskningsministeriet og udvalgte kommuner lavet en guide til offentlige aktører. Guiden giver overblik over processen, de vigtigste principper, indholdskrav, disposition og meget mere. Læs guiden her.

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål, kan du kontakte EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen på mail chf@southdenmark.be

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Tuco fra Faaborg skal designe fremtidens patruljebåde

Nyheder

Tuco fra Faaborg skal designe fremtidens patruljebåde

I et nyt EU-projekt skal partnere fra Frankrig, Spanien og Danmark samarbejde om at udvikle en hurtigbåd til militære operationer. Med et samlet budget på 16 mio. kr. skal projektet gøre missioner på havet hurtigere, mere sikre og mindre energitunge. 

Når patruljebåde begiver sig ud på missioner til søs, kræver det maksimal hastighed, men samtidig muligheden for at komme omkring så uset som muligt. I et nyt EU-projekt med navnet Transflytor (Troop Transportation Flying Vector) skal tre partnere, heriblandt Tuco-værftet fra Faaborg, udvikle en ny type patruljebåd ved hjælp af en såkaldt hydrofoil. Hydrofoils-systemet består af to ”vinger”, som kan løfte båden op af vandet og begrænse, hvor meget af skroget der rører overfladen. Ifølge Jonas Pedersen fra Tuco har dette to afgørende fordele: Det mindsker vandmodstanden, hvilket gør at fartøjet kræver mindre brændstof, og samtidig gør det ruten mindre synlig – en vigtig egenskab på militære operationer, hvor diskretion kan gøre en stor forskel for besætningens sikkerhed. 

”Det er lidt ligesom, når du kigger op på himlen og ser den hvide stribe efter et fly. Du behøver egentlig ikke kunne se flyet, men du kan stadig se signaturen efter flyet. På samme måde er der ved et traditionelt fartøj også en synlig kølvandsstribe, men når fartøjet er mindre nede i vandet, bliver kølvandsstriben tilsvarende mindre,” forklarer han. 

Hurtigere, smartere og mere komfortabelt

Med det formindskede brændstofs- og energiforbrug kan båden sejle ud på længere missioner over større afstande, men hydrofoils-systemet har samtidig stor betydning for fartøjets besætning, forklarer Jonas Pedersen:

”Når fartøjet løftes fri og kommer op og sidde på vingerne, bliver det også udsat for mindre bølgebelastning. For de personer, der er ombord, vil det betyde, at de bliver mindre søsyge og ikke nær så påvirkede af rejsen på havet. Hvis der for eksempel er soldater, der skal indsættes på en ø eller på et andet skib, får man et mere friskt mandskab frem.”

Med 4,5 mio. kr. er Tucos opgave i projektet at designe skibet, som hydrofoils-vingerne skal monteres på. På sigt forventer Jonas Pedersen, at teknologien også kan bruges i civile applikationer – for eksempel når personer skal fragtes til og fra vindmøller.

Stor dansk deltagelse i europæiske forsvarsprojekter

Projektet har fået støtte af EDIDP, som er et af de testprogrammer, der gik forud for Den Europæiske Forsvarsfond. Tuco er én blandt ni danske virksomheder, som er blevet udvalgt til at deltage i et af de forsvarsindustrielle projekter i 2020-runden. Den Europæiske Forsvarsfond blev endeligt lanceret i 2021 og skal støtte innovative, nye løsninger til Forsvaret.

Tuco har allerede god erfaring med EU-projekter, men det er første gang, virksomheden deltager i et projekt med fokus på forsvarsindustrien. 

”I denne type projekter er der en projektansvarlig inde ved hvert lands forsvar, og det adskiller sig fra et almindeligt EU-projekt. Her er man tættere på en kundekreds,” forklarer Jonas Pedersen. 

Selvom Transflytor stadig er i sine indledende faser, er Jonas Pedersen tryg ved, at Tuco nok skal få stort udbytte af projektet.

”Vi har altid det forbehold, at projektet skal kunne bidrage hos os dobbelt. Dels skal vi kunne se et direkte potentiale i det produkt, der designes, og samtidig skal vi kunne lære af projektet og tage det med ind i vores daglige produktion. Sådan screener vi altid projekter, når vi starter op. Og det har vi også gjort med det her,” afslutter han. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Webinar for sundhedsaktører: Hør om EU-midler på kræftområdet

Nyheder

Webinar for sundhedsaktører: Hør om EU-midler på kræftområdet

Arbejder du med kræftforskning, -behandling eller -forebyggelse? Så vær med den 14. december fra kl. 10.00-11.20, hvor vi har fokus på EU-planer, -programmer og -penge til at knække cancer i Europa. På webinaret bliver du også klogere på, hvad initiativerne betyder for Danmark. 

I 2020 blev 2,7 millioner mennesker i EU diagnosticeret med kræft, og yderligere 1,3 millioner mennesker mistede livet. Hvis der ikke sættes hårdt ind nu, forventes antallet af kræfttilfælde at stige med 24 % frem mod 2035, hvilket vil gøre kræft til den hyppigste dødsårsag i Europa.

For at forsøge at vende denne udvikling har EU i 2021 søsat en kræfthandlingsplan og en kræftforskningsmission samt øremærket midler til støtte for kræftforebyggelse og -behandling under EU’s nye sundhedsprogram (EU4Health) og EU’s program for digital omstilling (Digital Europe-programmet).

Kræftindsats kræver bredspektret perspektiv

I følge Allan Nordby Ottesen, SDEO’s konsulent på sundhedsområdet, kræver kræftindsatsen i dag et bredspektret perspektiv. Det er vigtigt, at der laves forskning og udvikles nye behandlinger, som gør livet lettere for borgere og patienter – det gælder medicinske løsninger, ny teknologi såsom billeddiagnosticering via AI-løsninger og fokus på sunde levevilkår med fysisk aktivitet og sund ernæring. Allan Nordby Ottesen fortæller:

”Igennem de senere år er der kommet øget fokus på forebyggelse og tidlig opsporing, der gør at borgere undgår at udvikle kræft, og at den eventuelt opdages tidligere, så behandlingen bliver mere effektiv i forhold til sygdomsbekæmpelsen. Kræftområdet er således vigtigt for forskere, sundhedspersonalet, hospitaler og kommuner – og kan oftere ses som et sammenhængende forløb.” 

Hør mere om EU-programmer og konkrete støttemuligheder

Webinaret vil give dig en indføring i EU’s kræfthandlingsplan og en introduktion EU’s Cancer Mission, ligesom det vil introducere de forsknings-og innovationsopslag, som offentliggøres til december, og som du vil kunne søge under dette initiativ.

Derudover vil webinaret præsentere EU4Health samt Digital Europe-programmet og stille skarpt på, hvordan disse programmer skal bidrage til indsatsen mod cancer. Dette skal ske gennem støtte til både e-infrastrukturer og til konkrete sundhedsprojekter, som aktører i Danmark kan søge.

Som afrunding på webinaret giver Kræftens Bekæmpelses forskningschef sit bud på, hvilken betydning EU’s mange initiativer på kræftområdet kan få for dansk kræftforskning og for forebyggelsen og behandling af kræft i Danmark i årene fremover.

Tilmelding 

Arrangementet henvender sig til forskere, virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder m.fl., som har interesse for samarbejde om forskning og innovation og/eller udrulning og implementering af tiltag inden for kræftforebyggelse og behandling.

Det er de danske, regionale EU-kontorer (Dacob), der i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen afholder dette fælles webinar.

Webinaret afholdes den 14. december 2021 kl. 10.00 – 11.20.

Du tilmelder dig på linket her.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at tage fat i vores konsulenter på sundhedsområdet Henriette Hansen (hha@southdenmark.be) og Allan Nordby Ottesen (ano@southdenmark.be)

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy