Designskolen i Kolding deltager i stort EU-kulturprojekt – skal din kulturinstitution det samme?

Nyheder

Designskolen i Kolding deltager i stort EU-kulturprojekt – skal din kulturinstitution det samme?

Creative Europe-programmets største pulje under kulturdelprogrammet  forventes at åbne d. 1. februar med et utal af muligheder for kulturorganiationer. Designskolen i Kolding er en af de aktører, der allerede har erfaring med programmet. Læs om deres arbejde med projektet ”Craft Hub” her. 

I august 2020 fik projektet Craft Hub tilsagn om 5,6 mio. kr. fra Creative Europe-programmet. Craft Hub samler ni forskellige partnere, herunder Designskolen i Kolding, som sammen skal formidle og dele erfaringer og traditioner omkring håndværk på tværs af Europa. 

Louise Ravnløkke, Ph.d., adjunkt og tekstildesigner på Designskolen i Kolding, deltager i projektet sammen med kollegaen Karen Marie Hasling, Ph.d. og lektor. Hun fortæller: 

”Projektet har til formål at promovere håndværk i Europa og vise, hvad det er for en type håndværk, vi kan lave. Det handler rigtig meget om at dele viden – selvfølgelig blandt de samarbejdspartnere, som er en del af projektet, men forhåbentlig kan det også skabe ringe i vandet, når vi begynder at tale om håndværk på kryds og tværs af hinanden.”

I 2023 skal Craft Hub have skabt en online platform, som kan vise de håndværksaktiviteter, der foregår i projektet gennem et omfattende materiale-bibliotek. Med tiden er det målet, at eksterne private og professionelle håndværksudøvere skal inviteres til at oprette en profil, så de også kan bidrage med materiale til platformen. 

I løbet af projektet afholdes omkring 16 såkaldte residencies, hvor de forskellige partnere udbyder kortere udvekslingsforløb for hinanden inklusiv kunstnere i partnernes netværk. På disse forløb udveksles viden om håndvæk, gennem fælles arbejde i værkstederne, der giver mulighed for diskussioner om traditioner og fremtidige perspektiver på håndværk. Designskolen i Kolding skal stå for tre workshop-forløb og har allerede afholdt deres første. Selvom workshoppen foregik online, var erfaringerne positive, fortæller Louise Ravnløkke: 

”Det giver en følelse af, at man er en del af et fællesskab, når man kan mødes med nogen, der udøver håndværk i for eksempel Lissabon, Tyskland eller Norge og finde ud af, at man faktisk har et fælles sprog omkring kreativitet og inspiration – også selvom der er tale om forskellige typer håndværk. Der er nogle generiske ting i forhold til dét at arbejde med et håndværk, som går på kryds af disciplin.” Arbejder 

I Craft Hub-projektet er der fokus på at formidle og dele erfaringer og traditioner omkrung håndværk på tværs af Europa.

EU-projekt giver sparring og nye input 

På Designskolen i Kolding ser man også Craft Hub-projektet som en mulighed for at uddanne skolens medarbejdere yderligere, da det kan være med til at bidrage til undervisningen i uddannelsen. Den viden skolen, som forskningsbaseret institution, udbyder til sine studerende opnås blandt andet gennem kunstnerisk udviklingsarbejde – og målet er at knytte noget af det igangværende arbejde til projektet. Det skete allerede på den første residency-workshop afholdt af Designskolen i Kolding. Her blev noget af skolens udviklingsarbejde brugt i forbindelse med workshoppen, og det gav mulighed for at sparre og modtage input fra deltagerne. 

For Louise Ravnløkke er det et af projektets store, positive gevinster sammen med samarbejdet med projektpartnerne. 

”Det er jo imponerende, hvordan man kan arbejde sammen omkring sådan et projekt og have en fælles agenda med nogen, man kun har mødt gennem en ansøgningsformular. Vi kan både inspirere hinanden og vidensudvikle sammen. Det synes jeg er enormt fascinerende,” fortæller hun. 

Ved projektets afslutning i 2023 skal platformen være klar, så den kan inspirere alle mulige typer af håndværksudøvende til at indgå fællesskaber og optage nye håndværk. Men for Designskolen i Kolding er det også vigtigt, at de studerende får et kendskab til andre europæiske institutioner, de kan spejle sig i.  

”Målet er også, at vores studerende på skolen ser, at der er det her fællesskab med andre institutioner og ligesindede rundt om i Europa. Det er rigtig vigtigt, at man kan se og spejle sig i andre, som også er udøvende, så man ikke kommer til at give køb på den inspiration og vidensudvikling, der kan ligge derude,” afslutter Louise Ravnløkke. 

Læs mere om Craft Hub på projektets hjemmeside.

Vil du også udvikle kulturprojekter?

EU’s Creative Europe-program støtter kunst, kreativitet og kultur i Europa. Programmet henvender sig til alt fra kommuner, organisationer, foreninger, museer, biblioteker, kunstnere og virksomheder, som er aktive i den kulturelle eller kreative sektor. 

D. 1. februar forventes den største pulje under Creative Europes kulturdelprogram at åbne med deadline d. 31. marts 2022. Et samarbejdsprojekt er et kulturprojekt, drives af en partnerkreds bestående af mindst tre partnere fra hver sit Creative Europe-land. 

Det er en særdeles bred pulje, som kan søges til mange forskellige slags kulturprojekter inden for forskellige kulturelle sektorer.

Læs mere om programmet her.

Eller kontakt EU-konsulent på kulturområdet, Cathrine Holm Frandsen, på chf@southdenmark.be for mere information. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Nyt EU-program: Digital Europe skal gøre Europa mere digitalt og grønt på samme tid

Nyheder

Nyt EU-program: Digital Europe skal gøre Europa mere digitalt og grønt på samme tid

Digital Europe er netop lanceret og skal være med til at imødekomme nutidens “the twin challenge”: Hvordan bliver Europa mere digitalt og grønt på en og samme tid? Med et budget på 7,5 milliarder euro i programperioden 2021-2027 skal Digital Europe sætte skub i den digitale transition på tværs af Europa.

Digital teknologi og infrastruktur spiller i dag en vigtig og afgørende rolle for erhvervslivet, den offentlige sektor og enkeltpersoner. Digital teknologi gennemstrømmer vores hverdagsliv, og vi bruger den hele tiden – både når vi kommunikerer, arbejder, forsker og betaler. Det nye EU-program Digital Europe har til formål at opbygge EU’s strategiske, digitale kapacitet og udbrede og styrke udviklingen og anvendelsen af digitale teknologier. Programmet har samtidig til formål at benytte digitale teknologier til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for blandt andet sundhed, klima og miljø.

Digital Europe henvender sig til virksomheder og offentlige institutioner. Vidensinstitutioner og erhvervsfremmeaktører er også relevante aktører særligt for at stille testfaciliteter til rådighed og skabe samarbejder og partnerskaber omkring fælles digitaliseringsprojekter. 

Fem hovedområder adresseres

Digital Europe vil yde finansiel støtte til projekter, der kan besvare digitale udfordringer. EU-programmet har fokus på fem forskellige hovedområder: Supercomputere, kunstig intelligens, cybersikkerhed, avancerede digitale færdigheder og bred brug af digitale teknologier på tværs af samfund og økonomier. Programmet dækker blandt andet:

 • udrulningen af et europæisk netværk af digitale innovationshubs, der skal rådgive og understøtte virksomheders digitale forretningsmodeller,

   

 • testfaciliteter for kunstig intelligens, hvor virksomheder og myndigheder vil skulle kunne teste og eksperimentere med kunstig intelligens-løsninger før de præsenteres på markedet og

 • Data Spaces inden for smarte byer, landbrug og avanceret produktion, som skal understøtte sikre miljøer for datadeling til gavn for alle deltagere i miljøet.
Digital Europe-programmets aktiviteter og projekter vil blive specificeret i årlige arbejdsprogrammer, der angiver både midler og retning for hvert delprogram. De første arbejdsprogrammer dækker aktiviteter for 2021-22, og projektindkaldelserne lanceres fra november 2021.

Programmet vil også søge at styrke Europas konkurrenceevne på digitale løsninger og sikre teknologisk suverænitet. Målet er at blive global frontløber på det digitale område. SDEO’s EU-konsulent Allan Nordby Ottesen fortællæer om det nye program:

”Med Digital Europe sætter EU endnu flere kræfter ind på at understøtte den digitale omstilling og bringe Europa stærkere frem på udvalgte områder. Med fokus på blandt andet kunstig intelligens, cybersecurity, supercomputere og bedre digitale spidsfærdigheder giver det muligheder for en bred vifte af aktører i Syddanmark. Det gælder såvel virksomheder, forskere og offentlige organisationer. Og Syddanmark har da rigtig meget et byde ind med, så vi hilser i den grad Digital Europe velkommen!” 
 

Et komplementerende program

Digital Europe-programmet står ikke alene om at finde løsninger til den digitale transition, men komplementerer derimod støttemuligheder fra de øvrige EU-programmer. Med lanceringen af det nye program står det dog klart, at der skal sættes fut i den digitale udvikling på tværs af Europa. Det skal især komme til fordel for små og mellemstore virksomheder, der for eksempel har mulighed for at bruge supercomputere til at lava dataanalyse og udnytte det fulde potentiale af kunstig intelligens.

Er du nysgerrig på at høre mere om dine muligheder i Digital Europe-programmet, kan du kontakte Allan Nordby Ottesen på ano@southdenmark.be eller Else Dyekjær Mejer på edm@southdenmark.be.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

GUIDE TIL LIGESTILLINGSPLAN: Har jeres organisation brug for en hjælpende hånd?

Nyheder

GUIDE TIL LIGESTILLINGSPLAN: Har jeres organisation brug for en hjælpende hånd?

Når 2021 om ikke så længe bliver til 2022, træder et nyt krav til Horizon Europe-projekter i kraft: Alle offentlige, selvstændige enheder som f.eks. kommuner og regioner, som efter den 1. januar 2022 vil indgå i Horizon Europe-projekter, skal således have en ligestillingsplan for at kunne deltage.

En ligestillingsplan er et strategisk, offentligt dokument, der beskriver, hvordan man fremover vil arbejde på at fremme ligestilling i sin organisation. Planen skal tage udgangspunkt i din organisations nuværende status på ligestilling mellem kønnene og opfylde fire krav.

For at gøre udarbejdelsesprocessen lidt nemmere har vi på de regionale EU-kontorer (Dacob) i samarbejde med KL, Uddannelses- og Forskningsministeriet og udvalgte kommuner lavet en guide, som kommuner kan bruge til at komme bedst muligt i gang med at udarbejde deres egen ligestillingsplan. Guiden giver overblik over processen, de vigtigste principper, indholdskrav, disposition og meget mere.

Læs guiden her.

Online Q&A og yderligere inspiration

Hvis I i jeres kommune skulle sidde med spørgsmål, eller hvis I har lyst til at vide endnu mere om emnet, så afholder vi d. 6. december 2021 fra 10 til 11 en online workshop. Linket til tilmeldingen finder du her

Guiden tager udgangspunkt i Europa-Kommissionens retningslinjer for ligestillingsplanen, anbefalinger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og gode praksiseksempler, men den skal udelukkende ses som et vejledende dokument.

Har du brug for yderligere inspiration, kan vi desuden anbefale at se de to oplæg, som Jakob Just Madsen fra DANRO (Danish EU Research Liaison Office) og Anders Kristensen fra Region Midtjylland holdt i oktober om hhv. Kommissionens krav i forbindelse med at lave ligestillingsplaner og om, hvad man får ud af at arbejde med gender. Se begge oplæg her.

Mere information?

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål, kan du kontakte EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen her

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Middelfart er kåret som den mest bæredygtige destination i Europa

Nyheder

Middelfart er kåret som den mest bæredygtige destination i Europa

Middelfart har høstet europæisk hæder og vundet prisen som Europas mest bæredygtige destination. Prisen betyder, at Middelfart nu får styrket sin internationale markedsføring og bliver rollemodel for andre kommuner og byer i Europa.

Et systematisk og langvarigt arbejde med bæredygtighed, klima og natur i Middelfart har båret frugt og byen kan nu kan pynte sig med titlen European Destination of Excellence i 2022. Middelfart var nomineret blandt 43 andre ansøgere og blev valgt af juryen, fordi byen er en lille destination med skyhøje ambitioner på klimaområdet, som samtidig har potentiale for at være forbillede for hele Europa for den grønne omstilling.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen i Middelfart Kommune er stolt af indsatsen og fortæller:

”At vinde EDEN-prisen betyder rigtigt meget for hele Middelfart. Først og fremmest er det en anerkendelse af det arbejde, vi allerede har lavet i fællesskab og på tværs. Klimaindsatsen i Middelfart er ambitiøs, fordi den er nødvendig – og stærkt forankret i hele kommunens DNA. Samtidig er prisen stærkt motiverende i forhold til at fortsætte med det, vi har igangsat og udvikle os, så vi skaber endnu flere ringe i vandet – også internationalt.” 

På vej mod et mere bæredygtigt turismeøkosystem i EU

EU-Kommissionen arbejder mod at skabe et turismeøkosystem, der er modstandsdygtigt, bæredygtigt og innovativt – og den dagsorden træder Middelfart ind i. Middelfart er ved at udarbejde en langsigtet, bæredygtig turismestrategi, hvor omdrejningspunktet er, at oplevelser og ophold skal belaste naturen mindst mulig. 

Foto: Middelfart Kommune

Med udnævnelsen følger hjælp til at udvikle kommunikation og branding, der skal understøtte sæsonorienteret turisme og skabe flere bæredygtige oplevelser og aktiviteter i Middelfart. Et af de tiltag, Middelfart arbejder på i forhold til at udnytte prisen bedst muligt er at skabe et internationalt spor på Klimafolkemødet, der skal sprede grøn inspiration rundt i resten af Europa.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU-projekt skal gøre militære undervandsoperationer mere sikre for dykkere

Nyheder

EU-projekt skal gøre militære undervandsoperationer mere sikre for dykkere

Syddansk Universitet og Danish Aerospace Company har opnået tilsagn til EU-projektet CUIIS, som skal udvikle undervandsteknologi og kontrolsystemer til gavn for militære dykkere.

CUIIS-projektet (Comprehensive Underwater Intervention Information System) er støttet af EDIDP, som er et af de testprogrammer, der gik forud for Den Europæiske Forsvarsfond. Projektet samler 18 partnere fra henholdsvis Rumænien, Bulgarien, Frankrig, Italien, Polen, Finland og Danmark, som skal samarbejde om at udvikle undervandsteknologi med sensorer, overvågnings- og kontrolsystemer til militære dykkere.

Visualisering gør data intuitivt og forståeligt

Stefan Jänicke, Lektor på Institut for Matematik og Datalogi ved SDU, er en del af CUIIS-projektet. Med en baggrund inden for visualisering skal han være med til at omsætte strømmen af data fra dykkerne til information, der kan gavne de militære operationer under vandet. 

Den slags data kan være svær at forstå, og derfor er Stefan Jänickes job at bruge sin research til at visualisere tal fra sporingsdata og sensorisk data, så de bliver nemmere at afkode. 

“Not everyone is able to understand tracking data because it comes in numbers. The same is for sensory data. You need to develop visual forms to make it quickly understandable,” fortæller han. 

I forhold til CUIIS-projektet forklarer Stefan Jänicke, at der er flere forskellige måder at bringe visualisering i spil på – både over og under vandet. Ved blandt andet at helbredsmonitorere kan de militære dykkere for eksempel få bedre information om deres situation, sundhedsstatus og miljøet de befinder sig i, når de er ude på operationer. 

“Maybe the team leader underwater has a monitor where he or she can see the positions of the other divers. The monitor could also provide information about the status of the other divers, so the team leader is able to act quickly if he needs to rescue one of his or her colleagues,” fortæller han.

Støtte til forsvarsforskning og -udvikling

Projektet kører i tre år og består af udvikling, design, bygning af en prototype samt testfase. Selvom CUIIS endnu befinder sig i dets indledende faser, ser Stefan Jänicke frem til at udforske nye områder og samarbejde med projektets mange partnere.

“I have worked together with experts and data from sports, the humanities, biology and health science, so this new domain will be exciting for me personally. I will be able to work with new data, new people and have the chance to develop new project ideas beyond the addressed topic in CUIIS.”

Syddansk Universitets forventede samlede støtte til projektet er ca. 319,989 €. (2,3 mio. kr.). EU-konsulent på Det Syddanske EU-kontor Else Dyekjær Mejer glæder sig over det nye projekt, og Forsvarsfondens mange, gode muligheder.

”Piloten til Forsvarsfonden har vist, at de syddanske virksomheder har rigtig meget at byde ind med på forsvarsområdet, og Forsvarsfonden giver en god ramme til at styrke samarbejde og blive leverandør til Forsvaret.”

Den Europæiske Forsvarsfond

CUIIS-projektet er støttet af European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), som nu er erstattet af Den Europæiske Forsvarsfond. Med et budget på ca. 8 milliarder euro uddeler fonden i perioden 2021-2027 tilskud til forskning og udvikling af nye forsvarsprodukter og -teknologier. Formålet er at fremme det forsvarspolitiske samarbejde på tværs af EU og bidrage til at styrke konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri.

Vil du vide mere om Den Europæiske Forsvarsfond og dine muligheder for støtte? Kontakt vores erhvervsteam på edm@southdenmark.be eller srb@southdenmark.be.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Sydfynsk EU-succes: millionstøtte til luftfyldt skibsstabilisator, der øger sikkerhed og komfort på havet

Nyheder

Sydfynsk EU-succes: millionstøtte til luftfyldt skibsstabilisator, der øger sikkerhed og komfort på havet

Virksomheden Dacoma med adresse i Svendborg har god grund til fejring i disse dage. Inden for bare én måned opnåede de tilsagn fra to EU-programmer til videreudviklingen af deres skibsstabilisator, der skal spare både tid og penge – og ikke mindst gøre livet lettere på arbejds- og mandskabsbåde i offshore-industrien.

Ingen rock, ingen rul’ 

Dårligt vejr, høje bølger og gyngende grund er nogle af de udfordringer, der gør arbejdsgangen vanskelig, når teknikere sejles ud til vindmølleparker. I dag bliver flere vindmølleparker placeret længere og længere fra kysten for at fange højere vindhastigheder – og det gør ikke situationen bedre. I Nordeuropa skønnes det, at vejrforholdene gør vindmølleparkerne utilgængelige i 100-160 dage om året, og i de resterende dage lider besætningen ofte af søsyge. De mange uproduktive dage koster både tid og penge for industrien.

Det er netop problematikker som denne, virksomheden Dacoma vil komme til livs med deres skibsstabilisator, der monteres under båden og kan svinge fra side til side i modtakt med bølgerne og dermed dæmpe rullebevægelser.

”Stabilisatoren beror på en teknologi, som vi selv har udviklet, der hedder Airkeel. Det er et luftfyldt legeme, der ligner en torpedo, for den er hydrodynamisk udformet således, at den ikke bremser båden. Den kan svinge fra side til side og sørge for, at båden bliver holdt stille,” forklarer Arnd Baurichter, administrerende direktør i Dacoma.

Med Airkeel har Arnd Baurichter og hans team regnet ud, at bådene bliver mere sødygtige og kan sejle ud i væsentligt højere bølger. På sigt betyder det, at man har op til 40 ekstra, produktive dage om året. Samtidig er løsningen brændstofbesparende, da stabilisatoren løfter båden en smule, så bølgemodstanden bliver mindre.

Arnd Baurichter, administrerende direktør i Dacoma. Foto: Dacoma

Familieferie blev startskud

Svendborg-virksomheden blev stiftet i 2019, men faktisk lå det slet ikke i kortene, at Arnd Baurichter skulle gøre karriere i den maritime verden. Idéen til Airkeel fik han på en sejltur til Bornholm, mens resten af familien var ude og handle ind. Inde på havnefronten så han en flok segways, og det satte gang i de tanker, der blev startskuddet til Dacoma. 

”Jeg er egentlig uddannet fysiker og har arbejdet med partikelacceleratorer det meste af mit liv, men fysikere som os får ofte mange idéer. Mens jeg sad der, tænkte jeg, at der måtte være en smartere måde at stabilisere båden på end med de 1,8 tons bly, der sidder under den. Så fik jeg idéen til at udskifte blyet med luft og udvikle et kontrolsystem og en motor, der driver den fra side til side. Fysikken er den samme som i en segway – nemlig et omvendt pendul,” forklarer Arnd Baurichter og fortsætter:

”Og så gjorde jeg det, som fysikere nu gør og gik ned og fandt en eller anden konvolut og skrev mine formler ned på.”

I dag tæller Dacoma fem medarbejdere, men ifølge Arnd Baurichter er målet, at virksomheden skal vokse i antal og ekspandere udenfor Danmarks grænser. 

”Der er et stort potentiale. Bare det markedssegment, der hedder arbejdsbåde til eksempelvis akvakultur er kæmpestort, men man kan også bruge løsningen til for eksempel patruljebåde inden for politiet og kystbevogtning. Markedssegmenter som lystbåde, super-yachts- og sightseeing-både har vi slet ikke kigget nærmere på endnu. Så der er masser af andre markeder at gå ind i.”

Foto: Dacoma

To EU-tilskud på én måned

I forsommeren 2021 modtog Dacoma tilsagn fra programmerne Eurostars og Blue Economy Window (en indkaldelse under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond). Eurostars-projektet med titlen ”Amcostar” tæller desuden partnerne SDU Sønderborg og norske Automasjon og Data, mens Blue Economy Window-projektet ”SeasonCTV” har pilotkunden OPUS Marine med ombord. Tuco Marine Group fra Faaborg er partner i begge projekter.

For Arnd Baurichter betyder de to tilskud blandt andet, at Dacoma nu kan lave et demo-kundeprojekt og komme ud over stepperne med deres løsning. 

Og selvom ansøgningsprocessen til de to programmer har givet anledning til et par søvnløse nætter, er Arnd Baurichter ikke i tvivl om, at han ville gøre det igen. 

”Det er klart det hele værd på den anden side. Det giver god ro på bagsmækken. Nu kan jeg jo tage mig af alt det andet – udvikling, salg og alle de ting, jeg er god til. Som startup er man under et konstant likviditetspres – især når man har folk ansat. Jeg skal jo sørge for, at de har smør på brødet hver måned. Så det giver virkelig noget ro.”

På vejen til EU-støtte har Dacoma blandt andet fået råd og sparring fra Erhvervshus Fyn, Det Syddanske EU-Kontor og Den Maritime Startup Hub i Svendborg. Troels Ankerstjerne, forretningsudvikler i Den Maritime Startup Hub, fortæller.

”Det har været spændende at følge Dacoma og de meget dedikerede medarbejdere, siden de startede i Den Maritime Startup Hub. Jeg ved, at der er brugt rigtig mange timer på at skaffe finansiering til udvikling af produktet og virksomheden, så jeg synes det er godt gået, at de er nået dertil, hvor de er i dag, og jeg glæder mig over, at EU har sendt støtte i Dacomas retning. Det vil helt sikkert give et boost fremad.”

På Det Syddanske EU-kontor er EU-konsulent Siri Bentzen også glad for, at Dacomas Airkeel nu har fået ekstra vind i sejlene. 

”Fra EU’s side er der opmærksomhed omkring potentialerne i den blå økonomi – og hvordan den blå sektor spiller sammen med den grønne omstilling. Den dagsorden tapper Dacoma ind i og kommer med et innovativt produkt og masser af gå-på-mod i forhold til at søge tilskud til udviklingen af virksomheden. Det har nu givet pote,” afslutter hun. 

Vejen til kapital: 

Dacoma har tidligere opnået tilsagn gennem bl.a.: 

 • Acceleratorprogrammet Den Maritime Startup Hub under projektet ShareFifty5 (et EU Socialfondsprojekt)
 • Innovationsfonden Den Danske Maritime Fond 
 • Christian Nielsens Fond 
 • Danish Tech Challenge
 • DigitaliseringsBoost fra Erhvervshus Fyn
 • Vækstfonden om lånefinansiering
 • MARCOD som Maritim Star

Har du en idé til et projekt – og vil du gerne vide mere om, hvordan  din virksomhed tager skridtet på vejen til EU-støtte? Så kontakt vores erhvervs-team her.

 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Fit for 55: Fra grønne ambitioner til handlinger på klimaområdet

Nyheder

Fit for 55: Fra grønne ambitioner til handlinger på klimaområdet

Gennem Green Deal har alle 27 EU-lande forpligtet sig til at gøre EU til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. For at nå dertil skal medlemsstaterne reducere emissionerne med mindst 55 % senest i 2030 i forhold til niveauet i 1990. EU-Kommissionen har fremlagt deres forslag til en større, sammenhængende lovpakke, der skal sikre klimamålets realisering og – populært sagt – gøre EU ’fit for 55’.

Selvom Fit for 55 lyder som navnet på en fitness-time, er det rent faktisk en samlet titel på en række forslag om at revidere og ajourføre EU-lovgivningen inden for klima og energi og få nye initiativer op at stå.

Lovpakken har det formål at sikre, at EU’s politikker er i overensstemmelse med de klimamål, som Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget. 

Herunder har vi beskrevet nogle af de lovforslag, der har betydning og skaber muligheder for syddanske aktører:

 • Ændringer i energieffektivitetsdirektivet skal gøre de eksisterende energisparemålsætninger retligt bindende og fordoble medlemsstaternes årlige energispareforpligtelser. Samtidig vil den offentlige sektor skulle forpligtes til bl.a. at renovere 3 pct. af sine bygninger hvert år.

 • Øget brug af vedvarende energi med en målsætning om at mindst 40 % af energien i EU skal stamme fra vedvarende energikilder i 2030. 

 • Ny CO2-grænsetilpasningsmekanisme, en slags klimatold, hvor man vil indføre en CO2-afgift på en række udvalgte produkter, der importeres til EU. Det skal forhindre, at europæiske virksomheder placerer deres fabrikker udenfor Europa, hvor kravene til CO2-udledning ikke er nær så skrappe.

 • At gøre det lettere tilgængeligt for alternativt drevne køretøjer på fx el og brint at genoplade og tanke op. Ligeledes med fokus på at kræve, at fly og skibe har adgang til ren energiforsyning i større havne og lufthavne.

 • En ny EU-skovstrategi, der skal genoprette Europas skove, jordområder, vådområder og tørvemoser. Dermed vil CO2-absorptionen blive øget, og miljøet vil blive mere modstandsdygtigt over for klimaændringer.

Lovpakken består af i alt 13 initiativer og blev præsenteret i juli 2021. Medlemsstaterne er stadig i gang med forhandlingerne, og den færdige udformning er endnu ikke endeligt på plads.

Er du blevet nysgerrig på at vide mere om Fit for 55-pakkens indhold, kan du her læse en opsummering af alle 13 initiativer her: Faktaark om Fit for 55.

Er du interesseret i at høre om de grønne muligheder i EU, kan du altid kontakte SDEO’s EU-konsulent Thomas Jensen på thj@southdenmark.be.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy