EU-støtte til smukke og grønne designløsninger

Nyheder

EU-støtte til smukke og grønne designløsninger i livsstilssektoren

Med programmet WORTH II sætter EU-Kommissionen fokus på kreative virksomheder inden for livsstilsindustrien. Målet er at øge konkurrenceevnen i sektoren og hjælpe virksomhederne med at holde sig relevante i forhold til bæredygtighed og den digitale omstilling. 

WORTH er det første europæiske program, som inviterer designere, SMV’er, producenter og tech-virksomheder til at arbejde sammen om at udvikle innovative designløsninger. Programmet fokuserer på livsstilsindustrien og herunder tekstiler, fodtøj, møbler, boligindretning, arkitektur, smykker, tilbehør mm. 

Bæredygtige løsninger i fokus

Temaet for den første ansøgningsrunde er ”New European Bauhaus”, som dækker over et EU-initiativ, der sigter mod en transformation af vores boligmiljø. Ideen i New European Bauhaus er at skabe mere æstetiske og bæredygtige måder at leve på, og initiativet trækker både på videnskab og teknologi, kunst, kultur og social inklusion.

Samme værdier efterspørges i første ansøgningsrunde til WORTH II, og de indsendte projekter vil blive vurderet ud fra i hvilket omfang, designløsningen bidrager på en innovativ og kreativ måde til smukkere, mere bæredygtige og inkluderende levemiljøer.

En spændende mulighed

Programmet er åbent for virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. WORTH II støtter samarbejder mellem to partnere fra to forskellige EU-lande (inklusiv Storbritannien og associerede lande). Første ansøgningsrunde er åben allerede nu med en deadline d. 2. februar 2022. 

Foto: WORTH Partnership project

WORTH II blev lanceret i 2021 og løber frem til 2025. I denne periode vil 200 tværnationale partnerskaber blive udvalgt igennem tre ansøgningsrunder. Programmet giver tilsagn på op til 20.000 euro. Siri Bentzen, EU-konsulent ved Det Syddanske EU-kontor, fortæller: 

”WORTH II kan være en spændende mulighed for virksomheder og selvstændige i livstilssektoren, måske særligt de små virksomheder, hvor 20.000 euro kan gøre en forskel. Ud over æstetik er der fokus på bæredygtighed og inklusion, og det er områder som mange syddanske virksomheder i livsstilssektoren også går op i og er dygtige til.”

Kontakt gerne Siri Bentzen fra Det Syddanske EU-Kontor for spørgsmål og hjælp til en eventuel ansøgning. Læs mere om WORTH II her

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Det syder, bobler og koger i Kolding – et mere bæredygtigt fødevaresystem afprøves

Nyheder

Det syder, bobler og koger i Kolding – et mere bæredygtigt fødevaresystem afprøves

I takt med at kloden får flere og flere beboere, og klimaet ændrer sig, stiller det nye krav til vores fødevaresystem. Hvis vi skal skabe mere bæredygtige madvaner, skal vi ændre vores adfærd og strukturer – hele vejen fra marken til middagstallerkenen. Det har Kolding Kommune og SDU Kolding fået bevilliget 8,5 mio. kroner til at eksperimentere med fra EU’s Horizon-program i 2020. Projektet tæller i alt 12 byer, der hver især vil udvikle levende fødevarelaboratorier.

For et lille år siden tog Kolding hul på projektet ‘Food2030′, der blandt andet skal forvandle byen til et ’living lab’, et fødevarelaboratorium, der inddrager aktører fra hele fødevareværdikæden – fra producent til forbruger. Ambitionerne er store, og over de næste fire år skal der skabes grobund for langvarige løsninger, som skal bidrage til opbygningen af et bæredygtigt fødevaresystem.  For at nå dette mål er de 12 byer i projektet gået sammen i et videndelings- og læringsnetværk for at løse udfordringerne ved transformationen af fødevaresystemet. Projektet kombinerer ekspertise fra i alt 34 partnere fra 13 lande, herunder byer, universiteter, SMV’er, ngo’er og industrier. Sunde og miljøvenlige fødevarer skal på agendaen hos både borgere og politikere, men hvad er status på projektet godt et år efter, det startede?

Initiativer i kantiner og folkeskoler skal starte nye vaner

Med Food2030’s living labs skal koldingenserne udfordres i deres madvaner og samtidig gøre det nemmere at træffe oplyste og bæredygtige madvalg. Projektet vil såldes bryde barrierer ned ved at invitere borgerne med ind i projektet.
 

Selvom meget af projektets første år er gået med planlægning og møder med mulige aktører, er de første living labs lige ved at blive skudt i gang. I første omgang skal 10 af de største offentlige kantiner i Kolding Kommune have mere bæredygtig drift, og der skal både eksperimenteres med at mindske madspild og nedsætte klimaaftryk ved indkøb af mere lokalt og flere sæsonvarer. Samtidig afprøves et pilotprojekt i udvalgte folkeskoler, hvor elever får lov til at teste intelligente køkkenhaver og vertikal farming. Sideløbende vil der blive udviklet undervisningsmateriale om konceptet, forklarer projektleder for Food2030 Helle Fuglsang Vilsbøll og uddyber:

”Ambitionen er, at klimavenlig kost fremadrettet bliver en del af pensum for at sikre, at den nye generation ikke kun får indsigt, men også bliver uddannet i det. Det er ikke bare at så karse i to måneder. Forhåbentligvis giver det noget interesse, for der vil komme mange jobs, der kræver grønne kompetencer.” 
Bæredygtighedshuset i midtbyen i Kolding

Tanken er, at både undervisningsmateriale og køkkenhave skal tilbydes som undervisningsforløb til alle folkeskoler i Kolding allerede fra næste år, mens klimavenlig kost kommer på pensum. En af fordelene ved at arbejde med living labs er, at når projektet udløber, er de gode initiativer allerede implementeret, og forankringen af projektet dermed sikret.

Bæredygtighedshus byder byens borgere velkommen

Food2030 skal engagere byens borgere til at vide og smage mere. Der skal skabes nysgerrighed omkring mad, som kan være med til at nedbryde barrierer og tillære nye vaner. Der er allerede mange initiativer og start-ups, som bobler inden for området, og her kan Food2030 være med til forbinde og skabe netværket. Heldigvis er projektet blevet modtaget med stor interesse, og mange vil gerne bidrage.

Projektlederne Helle Fuglsang Vilsbøll fra Kolding Kommune (th.) og associate professor i Embodied Design Danielle Wilde fra SDU Kolding (tv.)

For at skabe et fælles samlingspunkt har Kolding Kommune åbnet Bæredygtighedshuset i gågaden i midtbyen. Det er stedet, hvor borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger og Kolding Kommune kan sætte skub på den bæredygtige omstilling og frit dele viden, idéer og afholde events inden for bæredygtighed. Derudover har SDU Kolding fået lokaler til at drive et foodlab, hvor der skal eksperimenteres på et kæmpe komfur. Her inviteres koldingenserne også ind til at røre rundt og smage på maden. 

Det Syddanske EU-kontor hjalp projektet på vej med sparring og vejledning i ansøgningsprocessen tilbage i 2020. EU-konsulent Thomas Jensen er derfor også glad for, at projektet har fået en god start, og at de igangsatte initiativer ser ud til at engagere koldingenserne:

”Det er klart, at et EU-støttet projekt af Food2030s størrelse kun kan være med til at slå nogle gnister i forhold til den store dagsorden, som fremtidens bæredygtige fødevaresystem er. Derfor er det fantastisk at høre fra Kolding, at disse gnister allerede efter ét år er blevet til gløder, som samler såvel borgere, virksomheder, skoler og beslutningstagere”.  

Fødevarerne forankres til fremtiden

Projektet søger den politiske forankring med formålet om at skabe en vision og politik for fødevareområdet. Fødevarer går på tværs af indsatsområder og forvaltninger – fra byudvikling, uddannelse til sundhed. Projektet tager derfor også initiativ til at oprette et lokalt fødevareråd, som kan fremme udviklingsmulighederne og beholde fødevarer på den politiske dagsorden efter projektets afslutning. 

”Det er en læringsrejse, hvor det handler meget om at blive introduceret til nye ting og tiltag. Der er et paradigmeskift i fødevarer og madlavning på vej. Det, vi tidligere er blevet uddannet i, er blevet forældet. Vi skal finde ud af, hvad vi kan med andre fødevarer end dem, vi plejer at bruge,” fortæller Helle Fuglsang Vilsbøll.

I løbet af den fireårige projektperiode skal Food2030 finde og finpudse den rigtige konstellation for udviklingen af et bæredygtigt fødevaresystem. Samtidig skal den viden projektet opbygger gerne udmøntes i fremtidige fødevarepolitikker i Kolding Kommune.

Om projektet

 • Projektet Food2030 i Kolding får støtte fra EU’s Horizon-program på 1,1 mio. euro, mens den totale EU-støtte til hele projektet med de øvrige 12 europæiske er 12 mio. euro. Læs mere om projektet her.

   

 • Også San Sebastian i Spanien, Nilüfer-Bursa i Tyrkiet, Oslo i Norge, Torino og Rom i Italien, Kharkiv i Ukraine, Differdange i Luxembourg, Tampere i Finland, Rijeka i Kroatien, Castelo Branco i Portugal, Athen i Grækenland har fået støtte fra programmet på sammenlagt 12,2 mio. euro.

 • Byernes samlede indsats hedder ’FUSILLI – Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation’.
 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Vellykket fysisk møde i Syddanmarks Sunde EU-netværk

Nyheder

Vellykket fysisk møde i Syddanmarks Sunde EU-netværk

I slutningen af september afholdte SDEO endelig det første fysiske møde i ”Syddanmarks Sunde EU-netværk” efter en lang periode med onlinemøder. Mødet fandt sted i forbindelse med WHINN-ugen i Odense og bød både på oplæg, workshop og en masse gode snakke blandt netværkets deltagere. 

På programmet var først en præsentation af det nye sundhedsprogram EU4Health og Horizon Europe Cluster 1, som blandt andet omhandler sundhedsforebyggelse og digitale sundhedsløsninger. Derudover fortalte International Foundation for Integrated Care (IFIC) om deres arbejde samt den kommende internationale IFIC-konference i Odense i 2022. Afslutningsvist præsenterede Mette Craggs og Kim Mathiessen fra Telepsykiatrisk Center EU-projektet ImplementAll og dets resultater. 

Dagen bød også på workshop, hvor netværksdeltagerne, i grupper, diskuterede udnyttelsen af netværkets forskellige kompetencer bedst. Det blev til nogle interessante samtaler med vigtige pointer og stort udbytte med masser af mulige opfølgningspunkter til kommende møder. 

Der var selvfølgelig også tid til en afsluttende netværksdrink med kollegaerne fra netværket. Selvom man kan meget gennem digitale møder, hører relationsdannelse og kreativ samskabelse bedre til i det samme fysiske rum – specielt i et forholdsvist nyopstartet netværk, forklarer Allan Nordby Ottesen, EU-konsulent på området for Sundhed og Velfærd:

”Det er rigtig dejligt at mærke den store opbakning, som vores relativt nye netværk møder fra så mange sider – fra blandt andet kommuner, flere forskellige enheder i Region Syddanmark, uddannelsesinstitutioner og sundhedsklyngen m.fl. Det giver nye relationer og stor merværdi i forhold til at vidensdele og skabe nye EU-projekter i et større syddansk fællesskab.”

Vil du også være en del af netværket?

Arbejder du inden for sundhedsområdet, og kunne du tænke dig at være en del af netværket? Så er du velkommen til at skrive en mail til mae@southdenmark.be.

Du kan samtidig tilmelde dig netværkets nyhedsmail Sunde Nyheder, som byder på relevante nyheder, events og projektindkaldelser fra forskellige europæiske sundhedsnetværk. 

Om netværket

Syddanmarks Sunde EU-netværk er et regionalt netværk med fokus på funding og best practice i forhold til udvikling af EU-projekter i Syddanmark. Netværket henvender sig til forskere, kommuner, hospitaler og andre offentlige aktører i Region Syddanmark og vil bl.a. informere om EU-programmer og indkaldelser på sundhedsområdet og samtidig give mulighed for erfarings- og vidensudveksling om EU-projekter. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Indstationering i Assens Kommune: SDEO som brobygger mellem syddanske kommuner og EU

Nyheder

Indstationering i Assens Kommune: SDEO som brobygger mellem syddanske kommuner og EU

Med det formål at opnå en større forståelse af den kommunale virkelighed i en mindre syddansk kommune har EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen været på en uges indstationering i Assens Kommune. Her blev rådhuset åbnet op, et ekstra skrivebord fundet frem og ikke mindre end 14 møder med direktører og chefer var sat i kalenderen. 

Imens årstiden skiftede fra sommer til efterår, byttede EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen sit skrivebord i Bruxelles ud med et i det vestfynske for en uge. Nærmere bestemt rykkede Cathrine ind i den gamle sukkerfabrik, hvor Assens Rådhus i dag er placeret. Med tilbage i rygsækken til Bruxelles har SDEO fået indblik i, hvordan vi i højere grad understøtter udvikling og innovation i den kommunale forvaltning gennem europæisk projektudvikling. Også Katrine West, kulturkonsulent i Assens Kommune, værdsætter besøget fra Bruxelles og fortæller:

”Både for ledelsen og for en lang række af de øvrige medarbejdere var Cathrines besøg i Assens Kommune meget udbytterigt. Cathrines placering i Plan og Kulturs projektafdeling gjorde det nemt at komme forbi og få en snak med hende, og derudover blev der afholdt en workshop for alle interesserede.” 

SDEO som bindeled til EU

Det er ingen hemmelighed, at indgangen til EU-støttemidler kan være kompliceret og overvældende, specielt hvis man ikke har erfaring med det. Men det kan være nyttigt at tænke europæisk, når der i kommunalt regi udvikles indsatser, samarbejde og projekter. SDEO er sat i verden for at hjælpe denne proces i gang og videre. Med besøget i Assens Kommune blev lokale udviklingsområder, der vil kunne løftes til mulige EU-projektsamarbejde, belyst. Som forberedelse havde Cathrine udarbejdet en mulighedsanalyse af Assens Kommunes udviklingsstrategi og diverse fagpolitikker og sammenholdt disse udviklingsbehov med mulighederne i EU’s støtteprogrammer. 

”Jeg vil først sige stort tak til Assens Kommune for at åbne deres rådhus op for mig. Det har givet et unik indblik i hverdagen i en syddansk kommune. Rådhuset summede af tværgående udviklingsprojekter, borgerinddragelse og et skarpt blik for at garantere borgerne den bedst mulige service.  Det har givet stor inspiration og energi at få lidt vestfynsk jord under neglene,” fortæller Cathrine Holm Frandsen, koordinator for SDEO’s kommuneindsats.

Med kalenderen fyldt med møder med blandt andet kommunaldirektør, fagchefer og øvrig ledelse blev de strategiske linjer, kommunens ressourcer og organisatoriske vilkår kridtet op. Besøget betyder, at SDEO i fremtiden vil yde en mere målrettet service over for de mindre syddanske kommuner. Helt konkret vil der fremadrettet blive udsendt en kvartalsvis nyhedsmail med information om SDEO’s kommende arrangementer, inspiration i form af syddanske hjemtag fra EU og lignende.

Fundamentet for fremtidige projekter er lagt

I løbet af ugen blev der også tid til projektudvikling, og der er identificeret fem potentielle projektområder med direkte forbindelse mellem de lokale, strategiske udviklingsbehov og EU’s politikker. De potentielle projekter er bredt repræsenteret inden for SDEO’s indsatsområder herunder energieffektivisering, bæredygtighed, uddannelse og kvalificeret arbejdskraft og kan nu videreudvikles inden for rammerne af EU’s støtteprogrammer. Assens Kommune har gennem besøget fået opbygget et personligt kendskab til SDEO, der i fremtiden forhåbentlig gør det mere tilgængeligt at søge projektrådgivning og bistand. 

”På baggrund af samtaler med ledelsen og grundigt forarbejde med at sætte sig ind i kommunens politikker og strategier var Cathrine yderst skarp til at give inspirerende bud på vinkling af ansøgninger om konkrete projekter. Fra Assens Kommunes side kan vi varmt anbefale andre kommuner at benytte sig af Det Syddanske EU-kontors kompetencer,” beretter Katrine West.

Er du blevet inspireret?

Er du kommunal aktør, giver SDEO gerne sparring på konkrete udviklingsbehov og projektidéer og kan bistå med de første indledende skridt i projektudviklingen. Kontakt Cathrine Holm Frandsen 
her og hør nærmere. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Fynsk robot kan se under vandet: EU-støtte sikrer videreudvikling

Nyheder

Fynsk robot kan se under vandet: EU-støtte sikrer videreudvikling

Undervandsinspektioner har hidtil været gennemført ved hjælp af dykkere med manuelt målingsudstyr. Det har gjort inspektionen af eksempelvis havne ressourcekrævende og bekostelig. Med odenseanske Blue Atlas Robotics’ undervandsrobot klares arbejdet hurtigere og mere præcist – og nu har virksomheden fået EU-støtte til at gøre robotten endnu bedre. 

Det er vanskeligt at se under vandet, men ikke desto mindre vigtigt, når havne eller andre store undervandsområder skal inspiceres. Blue Atlas Robotics’ specialudviklede undervandsrobot klarer den ressourcekrævende opgave, der før har været henlagt til dykkere, og sikrer stor præcision, højere hastighed og et mere ensartet datasæt. Ved hjælp af seks kameraer manøvrerer robotten helt autonomt og inspicerer store området med en konstant afstand til det, den skal undersøge. 

CEO i Blue Atlas Robotics, Mads Andersen, fortæller: 

”Det er ekstremt svært at få et visuelt indtryk under vand. Vores løsning er baseret på, at vi har designet et kamera-system, som er unikt for markedet. På undervandsrobotten sidder der seks kameraer over en distance på én meter. Kameraerne er placeret så hele overflader vil blive dækket samtidig med, at det giver en meget bred synsvinkel.” 

Når robotten har indsamlet data nok i form af videooptagelser, kan den generere en visuel 3D-digital model af det område eller objekt, den har afbilledet. 

”Har robotten inspiceret en havn, betyder det, at man vil kunne se hele havnens infrastruktur på ganske få minutter. Det er væsentligt anderledes i forhold til i dag, hvor undervandsinspektioner med dykkere resulterer i timelange optagelser, som skal kigges igennem. Det kræver enormt meget tid,” forklarer Mads Andersen.

3D-simulationen vil også give mulighed for at tilgå det originale billedmateriale, så man for eksempel kan klikke ind på specifikke områder, som har særlig interesse. 

Carl Chatfield, stifter i Blue Atlas Robotics, og undervandsrobotten. Foto: Blue Atlas Robotics.

En mere avanceret undervandsrobot
Med den nytildelte støtte fra RIMA (et netværk bestående af 13 europæiske partnere, som blandt andet tæller Teknologisk Institut) skal Blue Atlas Robotics i samarbejde med landinspektørfirmaet LE34 videreudvikle undervandsrobotten, så den blandt andet kan inspicere komplekse geometriske former. I dag kan robotten navigere selv i områder med bløde former og fure, men i havne kan der være mange forskellige vinkler og kanter, som ifølge Mads Andersen kræver en videreudvikling af den autonome navigationsteknologi. 

 
Foto: Blue Atlas Robotics

”Projektet går i bund og grund ud på, at udvikle softwaren så robotten på egen hånd kan navigere langs eller udenom størstedelen af de objekter, som den vil kunne møde i en havn,” fortæller han og lægger vægt på, at resultatet skal munde ud i en pakkeløsning, som kvalitetsmæssigt matcher de krav, markedet har:

”Når projektet er slut om 10 måneder, skulle vi gerne have færdigudviklet en robot, som er funktionelt klar til at blive smidt i enhver dansk havn og udføre den opgave, som vi sætter den til. Det vil sige, at den skal kunne scanne et givent areal med en hastighed, som gør at vi kan leve op til de operationelle og kundemæssige krav, der er.” 

Projektet med titlen AUIR (Autonomous Inspection Robot) har fået tilsagn om op til 150.000 euro (ca. 1,1 mio. kr.). Foruden tilskuddet får Blue Atlas Robotics også mulighed for at modtage hjælp fra nogle af partnerne bag RIMA, herunder Teknologisk Institut. 

 

På vejen til støtte
Blue Atlas Robotics har gennem et samarbejde med Erhvervshus Fyn og Det Syddanske EU-kontor modtaget sparring og vejledning i forbindelse med ansøgningen til RIMA. 

“Én af vores fornemmeste opgaver er at hjælpe virksomheder, så de lykkes i deres søgning efter kapital og finansiering,” siger forretningsudvikler og specialist i finansiering Torben Buch fra Erhvervshus Fyn. 

”Blue Atlas Robotics er langt i udviklingen af deres undervandsrobot, men det fordrer en stor portion tid og kapital når man, som dem, udvikler på en kompleks robotløsning til det globale marked. Derfor er det også positivt, at vi, i tæt samspil med Det Syddanske EU-kontor, Innovationsfonden og Odense Robotics, har kunnet bidrage til, at Blue Atlas Robotics over tid har fået tilsagn om mere end 2,3 mio. kr i soft funding. Stifteren af Blue Atlas Robotics, Carl Chatfield, flyttede fra Silicon Valley til Robot Valley i Odense netop for at få adgang til investorer med erfaring og viden om collaborative robotter,” afslutter han. 

Vejen til kapital
Blue Atlas Robotics har tidligere opnået støtte fra bl.a.:

  • Danske Maritime Fond 
  • InnoBooster, Innovationfonden
  • Investorkapital, Reinvest Robotics og KMD Venture
  • EUDP, Energistyrelsen
 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy