66 mio. kr. til Kolding-virksomhed, der laver vind til grøn brint

Nyheder

66 mio. kr. til Kolding-virksomhed, der laver vind til grøn brint

Virksomheden Green Hydrogen Systems har sammen med 11 partnere fra Danmark, Norge, Frankrig og Storbritannien fået tildelt ca. 223 mio. kr. fra EU til et storstilet elektrolyseanlæg i energiparken GreenLab Skive. Projektet, med titlen GreenHyScale, er det første af sin slags og skal være med til at fremme anvendelsen af elektrolyse i stor skala.

Der er fuld fart på vindmøllerne i Nordsøen. Med det svingende vejr i Danmark har vindmøllerne ekstra gode forhold – faktisk så gode, at vi ikke kan nå at bruge alt den strøm, der produceres. Nu skal et nyt EU-projekt, med koldingensiske Green Hydrogen Systems som en af hovedpartnerne, installere et 100 MW elektrolyseanlæg, der kan udnytte den grønne strøm bedst muligt og presse priserne på grøn brint ned. 

”Helt overordnet kan man sige, at vi endelig får noget gavn af det dårlige vejr i Danmark. Det blæser ad Pommern til ude på Nordsøen, og vi kan stille mange flere vindmøller op, end vi har brug for strøm på land. Derfor er vi nødt til at lave noget af strømmen om til for eksempel brint eller andre brændstoffer,” fortæller Kasper T. Therkildsen, Head of Technology i Green Hydrogen Systems. 

I elektrolyseanlægget skal den grønne strøm bruges til at spalte vand til brint og ilt. Brinten kan efterfølgende benyttes til for eksempel transportformål, hvor fossile brændsler på nuværende tidspunkt er en af de største klimasyndere. 

Anlæg bliver det første af sin slags

I oktober 2021 skydes projektet ”GreenHyScale” i gang, og i 2024 skal der således stå et 100 MW elektrolyseanlæg klar i GreenLab Skive – det hidtil største af sin slags. Selvom Green Hydrogen Systems er specialiserede i elektrolyseanlæg og bæredygtig produktion af brint, krævede det grundige overvejelser at indsende en ansøgning til et projekt af den størrelsesorden. 

”Call’et kom jo i efteråret, og det skulle vi lige tygge lidt på. Vi er en virksomhed i voldsom vækst, så på det tidspunkt var vi slet ikke lige så store, som vi er nu. Derfor skulle vi lige overveje, om vi kunne bide over et projekt af den kaliber,” siger Kasper T. Therkildsen. 

Heldigvis blev ansøgningen sendt afsted, og Green Hydrogen Systems har, som en af hovedpartnerne i projektet, fået tilsagn om 66 mio. kr. til at levere elektrolyseanlægget. Foruden GreenLab Skive og Green Hydrogen Systems deltager Energy Cluster Denmark, DTU og Siemens-Gamesa Renewable Energy også som partnere i projektet på dansk side.

Konkurrencedygtig med fossilt brændstof

I 2020 vedtog EU en ambitiøs brintstrategi, hvor det står klart, at brint spiller en vigtig rolle for EU’s klimaindsats og fremtidens europæiske industri. GreenHyScale-projektet går hånd i hånd med brintstrategien og har netop fokus på at bringe prisen for elektrolyse ned, så den kan konkurrere med fossilt brændstof.

”Projektet flugter med den udvikling, man ønsker sig i EU, hvor man skal drive prisen pr. kilo grøn brint ned for at komme i nærheden af fossil-paritet. Hvis man skal have grøn energi til at lykkes, og hvis man skal lave power-to-X (PtX) i større målestok, så er strømprisen det altafgørende,” fortæller Niels-Arne Baden, Senior Vice President og Head of Strategy & Public Affairs i Green Hydrogen Systems.

”Det endelige mål er jo, at det ikke skal kunne betale sig andet end at lave grønne løsninger. Det er det, det går ud på. Det er der, vi skal hen,” supplerer Kasper T. Therkildsen.

Restprodukter fra elektrolyseanlægget, såsom restvarme, skal bruges lokalt i området, så virksomhederne kan udnytte energien og hinandens ressourcer på bedst mulig måde. 

En plads på verdenskortet 

Erhvervshus Sydjylland og Det Syddanske EU-kontor har igennem længere tid været i kontakt med Green Hydrogen Systems om mulighederne for EU-støtte og informerede virksomheden, da indkaldelsen med fokus på EU’s Grønne Pagt blev varslet. 

”Denne mulighed fra EU havde alle de rigtige nøgleord i forhold til Green Hydrogen Systems og ramte på et godt tidspunkt i virksomhedens udvikling. De er på en vild rejse, og jeg håber, at EU-tilskuddet kan give dem et ekstra rygstød på vejen,” fortæller Siri Bentzen, EU-konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor. 

Hos Erhvervshus Sydjylland er det også en glædelig nyhed, at virksomheden er kommet gennem nåleøjet med det store projekt. 

”Vi var i dialog med Green Hydrogen Systems i sommeren 2016, hvor der på det tidspunkt var seks ansatte – et fald fra 16 tre år tidligere. Formålet var at skaffe kapital, som det har været i alle årene fra virksomhedens start. Det lykkedes at få Danmarks Grønne Investeringsfond ombord med et lån, som kunne finansiere yderligere et års drift.” fortæller Allan Clausen, Forretningsudvikler i Erhvervshus Sydjylland og fortsætter: 

”Det har været spændende at følge den vilde rejse, som Green Hydrogen Systems har været på de seneste år, og dejligt at vi sammen med Det Syddanske EU-kontor har kunnet bidrage til den kapitalrejsning, som er så altafgørende for at udvikle en sådan vækstkomet.”

Som dansk partner i projektet fremhæver Energy Cluster Denmark GreenHyScale, som et godt eksempel på, hvordan samarbejde kan bringe Danmark foran i forhold til den grønne omstilling. 

“Den grønne brintproduktion er en nøgle til at åbne for de grønne PtX-brændstoffer, der skal reducere CO2-emissionerne og udfase samt endeligt erstatte de fossile brændstoffer. Danmark og dansk industri er stærkt repræsenteret med centrale og førende virksomheder i hele den værdikæde, der skal bringe PtX-brændstofferne på markedet. Vi kan derfor med projekter som dette vise, at det kan lade sig gøre gennem samarbejde at tage en førerposition i den grønne omstilling,” siger Glenda Napier, CEO, Energy Cluster Denmark.

Fundamentet for GreenHyScale-projektet er nu lagt, og foran partnerne venter der en stor opgave. For Green Hydrogen Systems er det først og fremmest en lettelse og en tillidserklæring, at projektet er blevet godkendt.

”Det er en blåstempling i sig selv, at der sidder nogle kompetente mennesker i et større udvalg på EU-plan og vælger os og vores projekt ud. Det kan slet ikke vurderes. Det har også en intern påvirkning på de ansatte i Green Hydrogen Systems. Folk tænker ”okay, der er nogen, der tror på os – udover os selv”, og så er vi virkelig kommet på verdenskortet med det her projekt. Så nu skal der bare leveres på det, men det er vi også helt sikre på, at vi kan,” afslutter Niels-Arne Baden.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Erasmus+ akkreditering: En forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter

Nyheder

Erasmus+ akkreditering: En forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter

EU’s store uddannelsesprogram, Erasmus+, blev lanceret i foråret 2021 i en ny og moderniseret udgave, som skal sikre international mobilitet og tværnationalt uddannelsessamarbejde for millioner af europæere i alle aldre og med alle baggrunde. Programmet giver bl.a. uddannelsesinstitutioner mulighed for at blive akkrediteret, hvilket gør det lettere at søge om udveksling og samarbejde. Næste ansøgningsrunde for akkreditering til Erasmus+ har deadline d. 19. oktober, og SDEO står klar til at hjælpe og rådgive uddannelsesinstitutioner med ansøgningen.  

Erasmus+ er det europæiske program for innovation, udvikling og mobilitet inden for uddannelse, kompetenceudvikling, ungdomsaktiviteter og idræt på alle uddannelsesniveauer. Programmet dækker også området for uformel læring og rummer muligheder for både enkeltpersoner og organisationer involveret i uddannelse og træningsaktiviteter. Mulighederne er mange, men ansøgningsprocessen kan være ressourcekrævende. Det nye Erasmus+-program giver derfor uddannelsesinstitutioner mulighed for at blive akkrediteret for at øge adgangen til mobilitet og tværnationalt samarbejde. 

Med en Erasmus-akkreditering har man nem adgang til løbende at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter. Akkrediteringen fungerer som en forhåndsgodkendelse og er tiltænkt offentlige institutioner inden for uddannelsessektoren herunder dagtilbud og skoler, som ønsker at bruge Erasmus+-programmet som del af en langsigtet og strategisk plan. Med en nem og løbende adgang til bevillinger kan man fokusere på langsigtede mål og bruge mobilitetsaktiviteter til gradvist at hæve kvaliteten af læring og undervisning til et nyt niveau.  En Erasmus+-akkreditering giver derved mere tid til at fokusere på projekternes og aktiviteternes faglige indhold frem for administration. 

 
Jørn Henriksen, direktør for Børn og Kultur i Esbjerg, kommune byder velkommen til informationsdagen om Erasmus+ akkreditering.

Syddansk succes med akkreditering 
I 2021 har fire syddanske kommuner og tre skoler allerede modtaget en akkreditering og er dermed sikret finansiering til deres internationale aktiviteter de næste syv år. D. 25. august blev deres gode erfaringer brugt som inspiration på et informationsmøde om Erasmus+ akkreditering. Her var omkring 70 deltagere fra skoleforvaltninger, skoleledere, internationale koordinatorer, lærere/pædagoger og konsulenter mødt op til at få gode råd fra Det Syddanske EU-kontor, Esbjerg Kommune, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen samt Varde Kommune. 

Du kan også få gode råd til din Erasmus-ansøgning. Vi tilbyder ansøgningsrådgivning frem mod næste deadline d. 19. oktober.

 Kontakt konsulent Cathrine Holm Frandsen på chf@southdenmark.be for mere information. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Ærø er Europas mest energiansvarlige ø i 2020

Nyheder

Ærø er Europas mest Energiansvarlige ø i 2020

Der er over 2000 beboede øer i EU, men den mest energiansvarlige af dem allesammen ligger lidt syd for Fyn. Ærø blev i juni belønnet af EU-Kommissionen som en af Europas mest energi-ansvarlige øer. Prisen RESponsible Island Prize 2020 gives til øer med innovative og bæredygtige, lokalt forankrede energi-installationer, og med den følger 500.000 euro. Midlerne planlægges selvfølgelig at gå til nye klimaprojekter, der kan komme Ærø til gode.

Selvom Ærø mest rimer på farverige badehuse på stranden, livlige havne og sydfynsk natur, så udmærker øen sig også som særlig energiansvarlig. Øer er generelt udfordret på energiområdet – dels på grund af manglende tilgængelighed til Fyns energiinfrastruktur samt udfordringen i at retfærdiggøre placeringen af store energiværker i naturskønne områder. Ærø har dog fundet en vej til forene ærøboer med sol- og vindenergi til inspiration for de mange andre europæiske øer.

Et langvarigt, systematisk arbejde med omstilling af energikilder

Gennem årtier har Ærø arbejdet med at omstille sit energiforbrug til lokale vedvarende alternativer. Allerede i 1985 blev Ærøs første vindpark anlagt, og årtier senere blev disse erstattet af seks 2 MW vindturbiner. De producerer årligt mere end øens samlede elforbrug, og den overskydende elproduktion bliver solgt. En del af indtjeningen fra dette salg går til Ærøfonden, som geninvesterer i lokale projekter inden for vedvarende energi. Derudover er Ærøs tre fjernvarmeanlæg baseret hovedsageligt på solenergi, hvor der over de seneste årtier er blevet investeret i solfangeranlæg. Disse anlæg er i dag nogle af verdens største. 

Afgørende for Ærøs grønne omstilling har været, at energiinstallationerne er stærkt forankret i lokalsamfundet. Øens vindmøller er ejet af flere hundrede lokale borgere gennem andelsforeningen Ærø Vind. Desuden køber man også en anpart, når man tilslutter sig den ærøske fjernvarme. De ærøske borgere får gennem deres anpartseje dermed medindflydelse på produktionen af energien på øen. 

Yderligere information
Du kan læse mere om prisen på Ærø Kommunes hjemmeside her

UBE, Ærø EnergyLab og Ærøs DK2020-koordinator med præmie og check fra RESponsible Island. Foto fra Ærø Kommune.

Ærø Kommune driver udviklingen fremad

Ærø EnergyLab, kommunens energikontor, står for at drive kommunens energiprojekter, og for at informere og kommunikere om projekter, resultater og samarbejder. Det var også Ærø EnergyLab, der indsendte ansøgningen til RESponsible Island-prisen, som Ærø nu har vundet. Cecilie Larsen, projektleder hos Ærø EnergyLab, fortæller:

”Prisen betyder utroligt meget for os på Ærø EnergyLab, og den føles som et stort skulderklap til vores arbejde, som vi brænder så meget for. Men mest af alt er vi stolte af vores ø, da prisen i endnu højere grad er en anerkendelse af hele øens indsats inden for vedvarende energi gennem årtier, hvor ærøske borgere og virksomheder har været pionerer udi den disciplin siden 1980’erne. 
Pengepræmien planlægges at gå til nye klimaprojekter, der kommer Ærø til gode. Hvordan pengene udmøntes mere specifikt, vil blive vedtaget politisk i løbet af de kommende måneder.”

Ærø Kommune har fra 2008-2019 reduceret sit CO2-udslip med 38 %. Her har grønne initiativer som eksempelvis elfærgen, E-ferry Ellen, der har sejlet i sydfynske øhav siden 2019, haft stor betydning. Ellen er en innovativ løsning på udledningerne fra færgedriften, som typisk giver sorte tal i øers CO2-regnskab. Færgen kan sejle 40 km mellem opladninger, og når den lades med strøm fra de lokale vindmøller, sejler man reelt emissionsfrit. 

Tæt samarbejde med Det Syddanske EU-kontor

SDEO har i flere år arbejdet tæt sammen med Ærø for at hjælpe kommunen med at udleve deres grønne ambitioner, herunder med E-ferry Ellen, som blev til med støtte fra EU’s Horizon 2020 program. Derfor vækker det også stor glæde hos EU-konsulent Thomas Jensen, at Ærø igen har succes med deres grønne dagsorden.

”Jeg er begejstret! Ærø sætter endnu en gang tyk streg under, at det ikke er størrelsen men gørelsen, det kommer an på. Også i den grønne omstilling. De viser vejen med en ambitiøs grøn politik og en række konkrete, virksomme projekter og indsatser, der bliver båret frem af engagerede virksomheder og borgere samt dedikerede kommunale medarbejdere. Det er noget EU-Kommissionen kan lide, og derfor sender de med jævne mellemrum projektmidler til Ærø – og nu altså også anerkendelsen i RESponsible Island-prisen. ”

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy