Horizon Europe 2021-2027 er skudt i gang: De første arbejdsprogrammer ligger nu klar

Nyheder

Horizon Europe 2021-2027 er skudt i gang: De første arbejdsprogram-mer ligger nu klar

Med et budget på 95,5 milliarder euro er Horizon Europe EU’s vigtigste finansieringsprogram for forskning og innovation. Nu er de første arbejdsprogrammer og opslag offentliggjort, og ambitionerne er høje. Horizon Europe er struktureret omkring tre søjler, og som noget helt nyt rummer programmet også en række forsknings- og innovationsmissioner, der skal finde løsninger på nogle af tidens største samfundsmæssige udfordringer. Læs med, og bliv klogere på, hvad EU’s store rammeprogram kommer til at byde på.

Horizon Europe er EU’s store flagskib inden for forskning og innovation. I den nye programperiode er der stort fokus på at tackle globale udfordringer, særligt klimaforandringer, og bidrage til FN’s Verdensmål og EU’s konkurrenceevne og vækst.

Søjlerne i Horizon Europe

Det nye Horizon Europe er opbygget i tre søjler, der har fokus på forskellige programmer og tværgående indsatser.

  • Søjle 1, videnskabelig topkvalitet, omhandler støtte til fri forskning samt forskermobilitet og uddannelse.
  • Søjle 2, globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne, er inddelt i seks tematiske klynger, som fokuserer på at skabe løsninger på de største globale samfundsudfordringer på områder som sundhed, sikkerhed, fødevarer, klima, kultur og digitalisering m.fl. Hver klynge har sit eget arbejdsprogram, hvori der indgår en række konkrete ønskede effekter.
  • Søjle 3, innovativt Europa, har fokus på innovationsstøtte til især virksomheder, herunder tests, demonstration og innovative løsninger.

Nye elementer i Horizon Europe: Missionerne og de europæiske partnerskaber

Som en del af Horizon Europe-programmet har EU forpligtet sig til at løse fem omfattende samfundsudfordringer. 

Det skal ske gennem fem ambitiøse missioner, der hver især består af en portefølje af initiativer som eksempelvis forskningsprojekter, politiske foranstaltninger og lovgivningsmæssige tiltag.

Missionerne sigter mod at engagere borgere og interessenter på både lokalt, nationalt og europæisk niveau.

De 5 missioner fokuserer på:

  1. Cancer
  • Mål for 2030: Redde mere end tre millioner liv, opnå indgående viden om cancer, skabe øget fokus på forebyggelse, optimere diagnosticering og behandling, forbedre patienters livskvalitet samt sikre rimelig adgang til ovenstående i hele Europa.
  1. Klimatilpasning
  • Mål for 2030: Forberede Europa på at håndtere klimaforandringer, accelerere overgangen til en sund fremtid inden for planetens grænser og opskalere robuste samfundstransformerende løsninger.
  1. Klimaneutrale og smarte byer
  • Mål for 2030: Støtte og promovere 100 europæiske byer i deres systemiske transformation mod klimaneutralitet i 2030 og gøre disse byer til innovationshubs for alle europæiske byer.
  1. Beskyttelse af vores have og indre farvande
  • Mål for 2030: Rense have og søer, genoprette forringede økosystemer og habitater samt dekarbonisering af den blå økonomi for bæredygtigt at kunne udnytte dens vigtige varer og tjenester.
  1. Jord og fødevarer
  • Mål for 2030: Minimum 75% af al jord i EU skal være sund for mad, mennesker, natur og klima.

Læs mere om missionerne på EU-Kommissionens hjemmeside her.

De europæiske partnerskaber er knyttet til søjle 2 i Horizon Europe og har til formål at bringe private og offentlige aktører tættere på hinanden for at styrke udviklingen og implementeringen af nye markedsnære løsninger.

Hvert partnerskab offentliggør opslag efter projekter, der skal være med til at løse udfordringer på et givent område. 

De første 14 partnerskaber og de dertilhørende danske kontaktpersoner kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her.

Vil du vide mere om Horizon Europe? Kom til Info Days!

Du kan blive meget klogere på underprogrammerne i Horizon Europe på en række infodage med EU-Kommissionen. 

Info Days er allerede skudt i gang og løber frem til d. 9. juli. Infodagene giver en enestående mulighed for at høre Kommissionen fortælle om de enkelte programmer og opslag og til at stille spørgsmål om indhold, proces, fundingmuligheder og meget mere. . Læs mere her.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Cloudbaseret platform overvåger maskiner og giver tidlige varsler om fejl

Nyheder

Cloudbaseret platform overvåger maskiner og giver tidlige varsler om fejl

Et krav om høj produktivitet og behovet for at kunne rette op på afvigelser før der opstår fejl er bare nogle af de argumenter, der ligger til grund for et nyt projekt med fynske Bionic System Solutions (BSS) i spidsen. Med udgangspunkt i forskning fra Syddansk Universitet udvikler projektet en cloudbaseret platform til løbende overvågning af industrielle robotter og maskiner. 

Mange industrier er dybt afhængige af robotter og maskiner i produktionen, og driftstop kan være forbundet med store omkostninger. Teknologien bag BSS’ intelligente platform skal gøre overvågningen af maskiner og robotter nemmere, mere effektiv og samtidig reducere og forudsige eventuelle nedbrud. Ifølge CEO i BSS, Gert Nielsen, er behovet stort for netop denne type løsning. 

”I øjeblikket findes der mange forskellige, manuelle typer af kontroller, som er både dyrere, mere tidskrævende og ikke så præcise. Det betyder, at man tit og ofte kommer til at reagere reaktivt i stedet for proaktivt omkring fejl.”

Med EU-midler fra programmet EUREKA AI, der støtter markedsorienteret innovation og udviklingsprojekter, har den odenseanske virksomhed nu fået ekstra vind i sejlene – og det gør en stor forskel for videreudviklingen af projektet, forklarer Gert Nielsen.  

”Helt grundlæggende for al nyudvikling, er der jo en risiko for, at man fejler. Med denne støtte fra EU, tør vi tage imod nye udfordringer, og det er virkelig vigtigt for en udviklingsvirksomhed som os.” 

Løbende overvågning giver præcise svar

Den cloudbaserede platform kombinerer metoder inden for frekvensanalyse og maskinlæring, som muliggør indsamlingen af store mængder data. På nuværende tidspunkt fokuserer BSS på en pumpe produceret af projektpartneren Alfa Laval. Med platformen kan BSS indsamle data fra pumpen og lære dens mønstre at kende. Når man kan registrere en normal rytme i pumpens performance, bliver det også muligt at identificere afvigelser, som kan være et tidligt varsel om fejl, fortæller Gert Nielsen.

”I mange andre systemer fokuserer man ikke nok på selve afvigelsen, men man samler en hob af data i stedet for. Vi trækker normalt kun de data op, som er nødvendige. På den måde får vi en meget tidlig sortering af de data, som er relevante for os, og som man skal kigge på.”

Når Gert og hans kolleger kender til pumpens normalbillede, kan de hurtigt lokalisere, hvor en given afvigelse kommer fra. 

”Så er det ikke noget med selv at skulle gætte, hvor man skal kigge henne på pumpen. Nej, der ved vi så præcist, hvor man skal fokusere for at få undersøgt det, der er på vej til at ske.” 

BSS' cloudbaserede platform overvåger maskiner og robotter og giver tidlige varsler om fejl. I projektet er der fokus på en pumpe, men med tiden skal teknologien også kunne overføres til andre industrier - eksempelvis den maritime.

Universel løsning

Selvom projektet lige nu har fokus på pumper, skal teknologien med tiden kunne overføres til andre industrier. Det viser sig nemlig at udfordringen med de manuelle, tidskrævende og dyre kontroller er illustrativt for mange industriområder.

”Vi starter med pumpen inden for fødevareindustrien, men den er i princippet universel inden for en række industri-grene. Det næste vi kommer til, er den maritime industri med den samme teknologi,” forklarer Gert Nielsen.

Foruden BSS samler projektet partnere fra Alfa Laval (fra både Sverige og Danmark), Althen Sensors og SDU. 

Finansiering styrker teknologiudvikling

Det kræver tid og investeringer at udvikle og teste den digitale overvågningsløsning, og derfor har odenseanske BSS henvendt sig til Erhvervshus Fyn for at få sparring om eksterne finansieringsmuligheder. Gennem et samarbejde mellem Det Syddanske EU-Kontor og Erhvervshus Fyn fik BSS råd og vejledning til at udarbejde en ansøgning til det EU-finansierede EUREKA-program, hvorfra virksomheden indtil videre har fået ca. 267.000 euro, som bl.a. skal bruges på forskellige testforløb hos Alfa Laval.

Ved projektets afslutningen forventer BSS at have en version af platformen klar til de første pilotforsøg på forskellige maskiner.

”BSS er en rigtig spændende virksomhed at arbejde med. Der er et stort potentiale, og de går meget professionelt til arbejdet med ansøgninger. Jeg glæder mig til at følge projektet og fortsætte samarbejdet med Gert,” afslutter EU-konsulent fra Det Syddanske EU-Kontor, Else Dyekjær Mejer. 

EUREKA er målrettet markedsorienteret innovation og støtter især forskningsprojekter med deltagelse af små og mellemstore virksomheder. For yderligere information kontakt EU-konsulent Else Dyekjær Mejer: edm@southdenmark.be

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Kultur i fokus: åbning af det nye Creative Europe-program

Nyheder

Kultur i fokus: åbning af det nye Creative Europe-program

Syddanske kulturaktører kan se frem til endnu bedre muligheder for EU-støtte i de kommende år. EU’s store støtteprogram inden for den kreative og kulturelle sektor (Creative Europe) er nu lanceret med et historisk højt budget på 18,3 mia. kr., som bl.a. skal være med til at genoprette kulturlivet i kølvandet på corona-nedlukningen.

Creative Europe-programmet 2021-2027 er nu åbnet, og det byder på en lang række muligheder for de syddanske kulturaktører. Creative Europe er et EU-finansieret støtteprogram, som har til formål at promovere og støtte internationalt samarbejde inden for de kulturelle, kreative og audiovisuelle sektorer. Budgettet for perioden 2021-2027 er næsten fordoblet sammenlignet med tidligere, og midlerne skal bl.a. gå til projekter, der kan være med til at genoprette kulturområdet efter corona-nedlukningen. Creative Europe understøtter samtidig sektorernes bestræbelser på at blive mere grønne, digitale, inklusive og modstandsdygtige. 

“Corona-nedlukningen har været hård for kulturlivet, og derfor er det også dejligt at se, at EU prioriterer så mange midler til at få området tilbage på ret køl. Af samme grund vil jeg opfordre alle syddanske kulturaktører til at kontakte Det Syddanske EU-kontor, hvis de har brug for råd til, hvordan man tager skridtet mod EU-støtte,” fortæller Cathrine Holm Frandsen, EU-konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor. 

Særligt interessant for de syddanske kulturaktører er indkaldelsen til europæiske samarbejdsprojekter inden for kulturområdet. Under denne indkaldelse kan kulturaktører på tværs af Europa få tilskud til at samarbejde om projekter, som fremmer innovation og kreativitet.

 Ansøgningsfristen er den 7. september, og du kan finde mere information om indkaldelsen her.

Succesfuld programlancering 

Den 10. juni afholdt Det Syddanske EU-kontor en online lancering af det nye Creative Europe-program i samarbejde med Norddanmarks EU-kontor, Central Denmark EU Office og Creative Europe Desk Danmark. Lanceringen fokuserede på programmets kulturdel og bød på en introduktion til de mange nye projektstøtte- og samarbejdsmuligheder samt inspirationsoplæg fra tidligere projekter.

De mere end 70 engagerede deltagere fra bl.a. museer, teatre, musikinstitutioner, biblioteker og kommuner havde desuden mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål om programmet. Alt i alt en vellykket formiddag, som forhåbentlig inspirerede endnu flere kulturaktører i Syddanmark til at engagere sig i EU-projekter. 

Hvis du beskæftiger dig med kulturområdet og er interesseret i sparring om lige netop din projektidé, er du velkommen til at kontakte konsulent Cathrine Holm Frandsen: chf@southdenmark.be.

Yderligere information

Du kan læse mere om Creative Europe på programmets officielle hjemmeside her.

Eller på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside her.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Erasmus+ projekt får rosende ord af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Nyheder

Erasmus+ projekt får rosende ord af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Erasmus+ projektet, FUTE, har ikke alene fået flotte ord med på vejen af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det har allerede fået et liv efter projektets officielle afslutning. Både Designskolen i Kolding og UC Syd har haft succes med at implementere projektets resultater  – både inden for historieundervisning og håndværk og design.

Erasmus+ projektet FUTE, Future Teaching, nåede til vejs ende i januar 2021 og er nu godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, som havde positive kommentarer til projekts udførelse og resultat – på trods af de udfordringer corona-pandemien førte med sig:

”The achievement of the project is of high quality and copes with Erasmus+ objectives of high relevance to 21st skills. The project offers a new and innovative approach to creative thinking and design thinking on different education levels. The material deserves a wider dissemination, and we recommend the partners  to work with dissemination in the future to expand the numbers of pupils, teachers and pupils to work with Design Thinking,” står der blandt andet om projektet i godkendelsen.

FUTE har samlet Designskolen i Kolding, University College Syddanmark (UC Syd) og Det Syddanske EU-kontor i et samarbejde med partnere fra Frankrig, Belgien, Wales og Finland for at udvikle materiale til at samskabe bedre undervisning og styrke inklusion i skolerne. 

I følge EU-konsulent Henriette Hansen, der både var med til at udvikle og koordinere FUTE-projektet, er det et eksemplarisk eksempel på, hvordan gode syddanske kompetencer og forskningsresultater kan udbredes til Europa og samtidig skabe merværdi hos de syddanske partnere.

”Designskolen henvendte sig til mig for nogle år siden med ønsket om at bruge Erasmus+ programmet til at videreformidle og videreudvikle deres forskning i en europæisk ramme og samtidig overføre deres forskning til et nyt indsatsområde, som var efter- og videreuddannelse til folkeskolelærere. Vi fik etableret et supergodt partnerskab med meget professionelle organisationer inden for læreruddannelse og designtænkning, der har gjort det muligt at skabe nye vinkler på det originale materiale”. 

SDEO har stået for udviklingen af FUTE-projektets hjemmeside, der er opbygget som en læringsplatform, hvor FUTE-materialet enten kan downloades og bruges i papirform eller hentes direkte fra hjemmesiden som et værktøj til brug for kreativt samarbejde med kollegaer eller elever. 

Se projektets hjemmeside her

 
FUTE-modellen, som blev udviklet i forbindelse med projektet.

Livet efter EU-projektet

Et par måneder efter projektets officielle afslutning, er FUTE langt fra glemt. Tværtimod. Designskolen i Kolding er allerede i færd med at implementere materiale fra projektet i et undervisningsforløb i håndværk og design på udvalgte Faaborg og Midtfynske fri- og folkeskoler i 4., 5. og 6. klasse. Undervisningsforløbet udvikles af studielektor og seniorkonsulent Laila Grøn Truelsen i samarbejde med lærere fra Faaborg og Midtfyn og skal udrulles i de kommende tre år med start i september 2021.

Hver af de tre forløb består af et startseminar på Designskolen i Kolding, hvor udviklerne af FUTE-materialet, Laila Grøn Truelsen og Anne Katrine G Gelting, vil introducere lærerne til materialet. Efterfølgende vil elever og lærere anvende materialet i udvikling af innovative løsninger inden for et tema. Som en del af forløbet vil hver klasse deltage i en prototype-workshop på Tingcentralen i Aarslev, hvor designstuderende holder oplæg og vejleder i anvendelsen af prototyper i en designorienteret udviklingsproces.

På UC Syd har man også erfaring med at bruge FUTE-materialet i læreundervisningen. Her har man især haft held med at bruge designtænkning i historiefaget i samarbejde med skoler i Esbjerg kommune.

Yderligere info

FUTE-projektet og materialet er blevet omtalt på Danmarks Læringsportal, og du kan finde artiklen her

Arbejder du på en skole, som har lyst til at vide mere om brug af designtænkning i undervisningen, kan du tage kontakt til de to syddanske partnere fra UC Syd og Designskolen i Kolding. Med udgangspunkt i FUTE-materialet, kan der sammensættes individuelle inspirations og / eller træningsforløb til den enkelte skole.

Tag kontakt

Kontakt Laila Grøn Truelsen på lgt@dskd.dk og Anne Katrine Gøtzsche Gelting på akg@dskd.dk  fra Designskolen i Kolding eller Per Holst-Hansen phha@ucsyd.dk og Rasmus Jensen rhje@ucsyd.dk fra UC Syd.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Kom med til roadshow: EU-boost til forsvarsteknologi giver nye innovations- og forretningsmuligheder

Nyheder

Kom med til Roadshow: EU-boost til forsvarsteknologi giver nye innovations- og forretningsMULIGHEDER

Europas sikkerhed er tilbage som højpolitisk prioritet i EU – og fælles forsvars- og sikkerhedsteknologi er i centrum.

EU’s Forsvarsfond lanceres for at støtte op om forskning- og innovationsprojekter på tværs af Europa. Det giver nye muligheder for, at virksomheder og forskere i hele Danmark kan fremme deres arbejde, produkter og forretning i samarbejde med Forsvaret og internationale partnere. EU’s Forsvarsfond får et budget på ca. 8 milliarder euro med forventelig første deadline i slutningen af 2021. 

I anledning af at EU’s nye Forsvarsfond går i luften efter en periode med ”testprogrammer” afholder Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, de danske regionale EU-kontorer (Dacob) og en række andre aktører et roadshow med fem events i hele landet, hvor EU-projektmulighederne præsenteres og udforskes. 

Alle events finder sted i uge 38 og tager udgangspunkt i EU’s Forsvarsfond, men vil hver især fokusere på forskellige temaer og bestå af forskellige oplæg. Dette for at komme rundt om flere af de forskellige temaer i EU’s Forsvarsfond.

“EU-programmerne åbner rigtig gode muligheder for at sætte danske kompetencer i spil, f.eks. inden for robotter og droner eller med Arktis og på det maritime område. Projektsamarbejder kan være rigtig gode til at hjælpe virksomheder med at sætte ekstra kraft bag deres teknologi, produktudvikling og innovation – og nu som noget nyt også inden for forsvarsområdet,” siger Else Dyekjær Mejer, konsulent på Det Syddanske EU-Kontor.

Se programmerne for roadshowet nedenfor.

Nordjylland
20. september

Midtjylland
21. september

Sydjylland og Fyn
22. og 23. september

Hovedstaden/Sjælland
24. september

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy