Fundingmuligheder på sundhedsområdet i Horizon Europe

Nyheder

Fundingmuligheder på sundhedsområdet i Horizon Europe

D. 20. januar bød de danske, regionale kontorer i Bruxelles i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet på webinar om fundingmulighederne for sundhedsaktører i EU’s nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe. I denne artikel kan du se webinaret og downloade oplægsholdernes præsentationer. 

EU’s nye rammeprogram for forskning og innovation er allerede skudt i gang med et budget på cirka 707 mia. euro. Onsdag d. 20. januar var der fokus på programmets mange muligheder for de danske sundhedsaktører. EU-konsulent Henriette Hansen fortæller om dagen.

”Corona-krisen har ikke kun bragt dårlige ting med sig. Vi er som konsulenter blevet meget mere optaget af og gode til at udnytte virtuelle muligheder. Ved onsdagens webinar nåede vi ud til over 200 deltagere i hele Danmark, hvilket vi aldrig har gjort før, og vi har allerede modtaget henvendelser fra aktører, som gerne vil arbejde videre med Horizon Europe’s muligheder. Det er vi super tilfredse med”.

Webinaret bød bl.a. på:

  • oplæg fra Tom Christian Thomsen, projektleder ved Aarhus Kommune, som fortalte om kommunens vej ind i et Horizon-projekt. Se slides.
  • oplæg fra rådgiver Kim L. Kryger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som gav en forsmag på mulighederne for sundhedsaktører i Horizon Europe-programmet. Se slides.
  • oplæg fra Daan Bultje, direktør ved Healthy Ageing Nework Northern Oosterzee i Holland, som gav et internationalt perspektiv på deltagelsen i et europæisk projekt. Se slides.

Du kan se hele webinaret i sin fulde længde ved at klikke her

 

Er du interesseret i at høre mere om sundhedsaktørers muligheder for funding i det nye Horizon Europe, er du velkommen til at kontakte SDEOs konsulenter for Sundhed og velfærd Henriette Hansen på hha@southdenmark.be eller Allan Nordby Ottesen på ano@southdenmark.be.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Nyt projekt skal gøre klimavenlig telepresence-robot endnu mere sikker og anvendelig i bl.a. sundhedsvæsenet

Nyheder

Nyt projekt skal gøre klimavenlig telepresence-robot endnu mere sikker og anvendelig i bl.a. sundhedsvæsenet

Blue Ocean Robotics og GoBe Robots vil gøre den klimavenlige GoBe-robot endnu mere sikker i et nyt projekt. Telepresence-robotten muliggør interaktion mellem mennesker, der ikke befinder sig samme sted, og er ikke alene et CO2-reduceret alternativ til transportformer som fly og bil, men samtidig et brugbart værktøj i kampen mod COVID-19, hvor fysisk afstand mellem mennesker er et vigtigt parameter i at forhindre smittespredning.

Den fjernstyrede GoBe-robot består af en skærm, som gengiver ansigtet på personen i den anden ende i virkelig størrelse, et kamera, der kan zoome og et frontkamera, der giver overblik over robottens omgivelser. Robotten styres af den person, som er virtuelt til stede, hvilket giver en mere realistisk oplevelse af at være til stede end andre former for virtuel kommunikation mellem mennesker.

Stort potentiale
GoBe-robotten er skabt til at operere i tætpakkede miljøer og i tæt samarbejde med mennesker. Egenskaber, der stiller store krav til sikkerheden. Blue Ocean Robotics og datterselskabet GoBe Robots har arbejdet med telepresence-teknologi i en lang årrække og med særdeleshed sat fokus på sikkerhed. 

Som et led i et nyt projekt, skal Blue Ocean Robotics og GoBe Robots i samarbejde med Odense Universitetshospital (OUH) nu teste, om robotten kan gøres billigere uden at gå på kompromis med de høje sikkerhedsstandarder. Ved at bruge hospitalet som ramme for testene, bliver robotten afprøvet i et levende miljø, hvor der færdes mange mennesker hver eneste dag. 

Resultaterne fra projektet vil samtidig kunne åbne op for nye funktionsmuligheder inden for telepresence-robotter på sundhedsområdet, såsom at yde specialiseret hjælp og rådgivning på distancen og at byde patienter velkommen og vise vej, når de ankommer til hospitalet – funktioner, der også kan anvendes i andre sektorer og andre typer af organisationer.

Projektet er et rigtig godt eksempel på offentlig-privat samarbejde til gensidig værdi og interesse for partnerne. Allan Nordby Ottesen fra Det Syddanske EU-Kontor, der arbejder med offentlig-privat samarbejde på sundhedsområdet, glæder sig over projektet:

“Offentlig-privat samarbejde skaber merværdi for både virksomheden og den offentlige organisation. Der er simpelthen bedre mulighed for at skabe outcome, når f.eks. Blue Ocean Robotics og OUH udvikler en løsning i fællesskab, hvor behovet, afprøvningen og tilpasning af løsningen kan finjusteres i et tæt samspil,” fortæller han.

COVID-19 skaber efterspørgsel
Under COVID-19-pandemien har Blue Ocean Robotics og GoBe Robots oplevet en stigning i brugen af telepresence-robotter. Muligheden for at kunne erstatte fysisk tilstedeværelse med en robot er med til at bryde smittekæder og sikre social interaktion – på afstand.

”Vi har særligt set en stigning i telepresence-robotterne på plejehjem med mennesker, der er blevet fuldstændig isoleret fra deres familier og venner. De har taget imod teknologien med stor succes,” fortæller Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics og bestyrelsesformand i GoBe Robots.

Også museumsverdenen er begyndt at få øjnene op for robotten. I en verden hvor COVID-19 sætter begrænsninger til vores fysiske færden, kan GoBe-robotten muliggøre besøg til fjerne destinationer og åbne op for store oplevelser – alt sammen hjemme fra sofaen.

”Der er også en tendens til, at museer tager teknologien ind på grund af COVID-19, hvor de ser en kæmpe mulighed for at have fjerngæster, som derefter kan flytte robotten rundt for at se de forskellige kunstværker osv. Det er også noget, vi tror vil fortsætte i fremtiden. Forestil dig at være i Danmark og være i stand til at besøge f.eks. Louvre uden at skulle rejse derhen,” tilføjer Peter Juhl Voldgaard, CEO i GoBe Robots.

Finansiering
Det nye projekt er støttet af COVR, som finansieres af EU, og består af et samarbejde mellem fem europæiske vidensinstitutioner med Teknologisk Institut i spidsen. COVR har til formål at øge sikkerheden for mennesker og robotter, der deler arbejdsrum i produktioner rundt omkring i verden.

Virksomhederne bag robotten, Blue Ocean Robotics og GoBe Robots, har sammen med Odense Universitetshospital fået EU-finansiering på 96.000 euro (714.485 kroner) til projektet, der har fået navnet REACT (Realizing Affordable and safe autonomous navigation for telepresenCE coboTs), og som skal gøre GoBe-robotten endnu mere sikker og økonomisk attraktiv for potentielle kunder som f.eks. regioner og kommuner.

Det Syddanske EU-kontor har hjulpet med råd og sparring i udarbejdelsen af ansøgningen.

Fakta:
– COVR består af Teknologisk Institut, italienske National Research Council, tyske Fraunhofer IFF, franske Alternative Energies and Atomic Energy Commission og hollandske Roessingh Research and Development.

– GoBe Robots er et unikt brand i Blue Ocean Robotics, der udvikler, producerer og sælger servicerobotter inden for sundhed, hospitality, byggeri og landbrug. Porteføljen af robotter omfatter UVD Robots – en UV-C desinfektionsrobot, der reducerer hospitalserhvervede infektioner, GoBe Robots – en telepresence-robot, der reducerer rejsetid, omkostninger og CO2- udledning, og PTR Robots – en forflytnings- og rehabiliteringsrobot, der gør arbejdet lettere for plejepersonale og forbedrer deres arbejdsmiljø. Robotterne udvikles med udgangspunkt i et virkeligt problem, og de tages fra idé-stadiet over design-, udviklings- og kommercialiseringsfaserne hele vejen til scale-up. Mens hver robot markedsføres under sit eget unikke brand-navn, udvikles, produceres og kommercialiseres alle robotterne via genbrug af generiske teknologi- og forretningskomponenter. Blue Ocean Robotics er verdens første Robot Venture Factory.

– Odense Universitetshospital deltager i projektet som test site for de nye modeller af GoBe-robotten, som vil blive testet på en udvalgt hospitalsafdeling i projektperioden for at afdække anvendeligheden af telepresence-robotten i den kliniske hverdag.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Ny rapport fremhæver syddanske kommuners arbejde med FN’s verdensmål

Nyheder

Ny rapport fremhæver syddanske kommuners arbejde med FN’s verdensmål

En ny OECD-rapport (A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals in Southern Denmark) viser, at Region Syddanmark og flere syddanske kommuner ligger helt i front, når det kommer til arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Med et altoverskyggende fokus på bæredygtig udvikling i den nye EU-programperiode for 2021-2027 ser SDEO frem til at sætte verdensmålene i spil i EU-projektsammenhæng sammen med de syddanske aktører. 

En række syddanske initiativer er under luppen i en omfattende OECD-rapport, der går tæt på Region Syddanmarks og kommunernes arbejde med FN’s 17 verdensmål. Rapporten viser, at flere syddanske kommuner aktivt bruger verdensmålene som et værktøj til at skabe synergier mellem byudvikling, politisk dialog og borgerinddragelse. Også den regionale, syddanske Udviklingsstrategi 2020-2023 fremhæves af OECD som et best practice-eksempel på, hvordan FN’s 17 verdensmål kan være med til at sikre en bæredygtig udvikling på regionalt niveau.

“Når Syddanmark på denne måde får international anerkendelse, er det også noget, vi her i Bruxelles er opmærksomme på og bruger aktivt, når vi er ude til møder med f.eks. repræsentanter fra EU-Kommissionen eller europæiske regionskontorer. Det styrker syddanske aktørers attraktivitet som europæisk projektpartner”, siger EU-konsulent, Cathrine Holm Frandsen.

Syddanske kommuner i fokus

I OECD-rapporten er der bl.a. fokus på Haderslev Kommune, som har ambitioner om at gøre lokal udvikling relevant for flere borgere. For at understøtte dette bruger Haderslev, ligesom flere af de andre syddanske kommuner, aktivt verdensmålene som en overordnet ramme i deres lokale udviklingsplan. Rapporten nævner også Sønderborgs fokus på at blive en kulstofneutral kommune – et mål de bl.a. arbejder med gennem ProjectZero-visionen, som også skal sikre nye kompetencer og grønne jobs.

I rapporten er der desuden fokus på Middelfart Kommune og herunder ”KlimaByen”, som er navnet på Danmarks største demonstrationsprojekt for inkorporering af klimatilpasningsløsninger i byudviklingen. Med KlimaByen har Middelfart taget et aktivt, innovativt skridt for at forebygge en af fremtidens store samfundsmæssige udfordringer – ekstreme mængder vand.

Foto: Sønderborg Kommune

OECD-rapporten fremhæver samtidig partnerskaber såsom ”Common Catchment”, som viser hvordan FN’s verdensmål kan blive inddraget i udviklingen af regionen og kommunerne. Projektet er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune, VandCenter Syd og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der har til formål at undersøge, hvordan man bedst kan beskytte grundvandet i en del af Odense.

Gode muligheder for bæredygtighedsprojekter

EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen er glad for de gode, syddanske eksempler i rapporten og ser frem til at indlede nye samarbejder, når EU’s programperiode (2021-2027) for alvor begynder.

”Når EU’s nye INTERREG-programmer åbner i løbet af 2021, håber jeg, vi kan få etableret et samarbejde mellem udvalgte kommuner og regionen. Her kan vi trække på de allerede gode erfaringer med at arbejde efter verdensmålene og afsøge, hvilke nye udviklingsinitiativer der kan igangsættes for at understøtte en fortsat bæredygtig udvikling af regionen. I den forbindelse bliver det også spændende at kigge ud over egne grænser og se hvilken læring og erfaringsudveksling, der kan skabes i samspillet med andre europæiske regioner,” fortæller hun.

Vil du vide mere om, hvilke muligheder den nye programperiode byder på for din kommune, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen på mail: chf@southdenmark.be.

Læs hele OECD’s rapport her.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy