Glædelig jul og godt nytår fra SDEO

Nyheder

Denne julehilsen fra Det Syddanske EU-kontor er skrevet fra direktørens hjemmekontor, mens katten spinder lystigt i baggrunden, og ilden knitrer i pejsen – og belgierne gør deres juleindkøb udenfor på gader og stræder iført MP3-kirurgmasker på 1½ meters afstand og stærke begrænsninger på, hvor mange mennesker, der må være i butikkerne på én gang.

Men nu er det tid til at sende et lettere granatchokeret blik tilbage på anno 2020 – og en dybtfølt tak til vores ejere, kollegaer og samarbejdspartnere i Danmark og Europa fra alle os her på Det Syddanske EU-Kontor.

Når vi ser snævert på, hvad vi på EU-kontoret er sat i verden for, har 2020 været endnu et godt år med masser af syddanske EU-projekter og spændende europæiske samarbejder. Faktisk kigger vi tilbage på et år, hvor kontorets medarbejdere har hjulpet syddanske virksomheder og offentlige aktører med indsendelse af flere EU-ansøgninger end nogensinde før i kontorets historie.

F.eks. var 2020 året, hvor både Vejle Kommune og Kolding Kommune i samarbejde med Syddansk Universitet fik EU-støtte til to projekter, der begge skal adressere klima- og biodiversitetskrisen og undersøge, hvordan byer i et bredt samarbejde mellem landmænd, supermarkeder, storkantiner, skoleelever, politikere og lokale ildsjæle kan skabe et mere bæredygtigt fødevaresystem.

Igen i år viste det syddanske robotmiljø sit høje internationale niveau med flere EU-projekter, hvor SDEO bl.a. har bidraget til, at OUH og Blue Ocean Robotics’ REACT-projekt har fået EU-midler til at videreudvikle robotten, GoBe, for bare at nævne et eksempel.

Syddanmark havde igen succes med Erasmus+ programmet og fire syddanske skoler samt Billund Kommune fik tilskud til at sende i alt 50 medarbejdere på udlandsrejser med formålet at indhente ny læring og erfaring fra kurser og skyggepraktik.

Og så sluttede det tre-årige Future Teaching-projekt, der har samlet partnere fra Designskolen i Kolding, University College Syddanmark, SDEO og fire forskellige europæiske lande for at udvikle materialer til at samskabe bedre undervisning og styrke inklusion i skolerne.

På det syddanske EU-kontor klapper vi os selv på skuldrene for at have været med til at sikre disse signifikante resultater i et år, som på mange måder har været alt andet end normalt.

Med forbehold for at vi selvfølgelig ikke kan forudse, hvor galt tingene kan gå i fremtiden, vil jeg vove den påstand, at 2020 på mange måder vil gå over i historien som et usædvanligt ”annus horribilis”. COVID-19 er selvsagt ikke noget, der kun har lagt sine begrænsende arme omkring Det Syddanske EU-Kontor, men med lockdown og høje smittetal i både Belgien og nu også i stigende grad i Danmark, har det været tæt på umuligt at tage de sædvanlige fysiske projektudviklingsmøder rundt omkring i Syddanmark og pleje vores gode forhold til jer alle.

Lys forude i 2021

Men der er (jule-)lys for enden af tunnelen, ser det ud til. I sidste øjeblik fik den nye kommissionsforkvinde, Ursula von der Leyen, og Angela Merkel sikret polsk og ungarsk tilslutning til det kommende 7-års-budget og den store COVID-19-redningspakke.

 

Vi ser derfor ind i en syv års-fremtid med masser af EU-projektmidler prioriteret på områder, som matcher rigtig godt med Syddanmarks styrkefelter og ambitioner. Vi vil utvivlsomt opleve forsinkelser på åbningen af de forskellige programmer i 2021, men der er også noget at se frem til, hvis vi fra syddansk side er hurtige ved havelågen og sammen med europæiske partnere udtænker spændende og innovative projekter, som EU-kommissionen vil finde støtteværdige.

EU’s prioriteter svarer til de syddanske

Den store grønne strategi for EU, Green Deal, vil betyde, at rigtig meget kommer til at stå i den grønne omstillings tegn i årene, der kommer. 30 % af alle midlerne i EU’s støtteprogrammer skal gå til projekter, som understøtter den grønne omstilling af Europa.  Og det bør være gode nyheder for f.eks. Sønderborg, Middelfart og Ærø, som er særdeles ambitiøse på denne dagsorden – og sammen med SDEO har brugt EU-projekter aktivt i deres arbejde for at nedbringe deres udledning af klimgasser og Co2. Men det er også gode nyheder for de mange andre syddanske kommuner, for Region Syddanmark, virksomheder og organisationer, som vil noget på området og måske kunne tænke sig at udnytte mulighederne. Vi står klar til at hjælpe med at åbne dørene i EU, og med at sørge for at projektansøgningen får den nødvendige høje kvalitet.

Også de syddanske uddannelsesinstitutioner, skoler, kommuner, regionen og andre aktører på uddannelsesområdet kan med rette se ind i 2021 med forventningens glæde og julelys i øjnene. I hvert fald er EU-mulighederne på området forbedret betragteligt med en 80 % stigning i budgettet for EU’s program for Uddannelse, livslang læring og kompetencer, Erasmus+. Bordet er dermed dækket for en fortsættelse af den meget flotte udvikling, som vi har set i 2020 i det syddanske engagement i programmet. Her så vi bl.a., at 6 ud af 10 af de danske ansøgninger i 2020 om såkaldte Erasmus-akkrediteringer kom fra Syddanmark.

Slutteligt er det værd at bemærke, at også sundhed og velfærd har en markant plads i EU’s planer og programmer for de kommende år. Der er bl.a. etableret et helt ny støtteprogram, EU4Health, med mere end 38 mia. kr. til at sikre at sundhedssystemerne er bedre rustet til at møde sundhedskriser, som den vi oplever lige nu. I det hele taget er der, på tværs af EU’s programmer i 2021 og frem, gode muligheder for at finde projektmidler, der kan understøtte realiseringen af vores regionale udviklingsstrategi for Sunde levevilkår med fokus på områder som mental sundhed og lighed i sundhed.

Ja, sikke et 2021 det kan blive, hvis vi griber de mange muligheder, som tilbydes. Her på EU-kontoret ser vi i hvert fald frem til at hjælpe jer med at gribe ud efter mulighederne og fortsætte det gode samarbejde med jer allesammen i det nye år.

Indtil da ønsker vi jer alle en rigtigt glædelig jul og godt nytår!

Rasmus Anker-Møller

Direktør

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Det Syddanske EU-kontor i styrket samarbejde med Odense Universitetshospital

Nyheder

Det Syddanske EU-kontor i styrket samarbejde med Odense Universitetshospital

Byggeriet af Nyt OUH skyder op syd for Odense og bliver Danmarks største nybyggede sygehus, når det slår dørene op i 2022. Med over 10.000 medarbejdere bedrives der masser af international, konkurrencedygtig forskning i organisationen, og nu indgår SDEO og OUH i et endnu tættere samarbejde for at udnytte mulighederne.

Som et af Danmarks fire store universitetshospitaler danner OUH ramme om en stærk forskningstradition med et både nationalt og internationalt udsyn. En ny aftale mellem SDEO og OUH skal nu styrke samarbejdet yderligere med målet om netop at skabe fokus på det internationale potentiale og fremme hospitalets aktive deltagelse på den europæiske scene.

Samarbejdsaftalen, der kom i stand i efteråret 2020, har fokus på tre hovedområder: Klinisk forskning, Teknologi, robotter og kunstig intelligens og Kompetenceudvikling og forbedringsledelse. Med forskellige målrettede tiltag skal samarbejdet gøre det nemmere f.eks. at være på forkant med EU’s mange fundingmuligheder og partnerskaber og på den måde fremhæve OUH’s styrkepositioner inden for områderne.

Fast arbejdsdag på OUH

SDEO’s EU-konsulent Allan Nordby Ottesen har sin arbejdsgang i Danmark, og én gang om måneden skal han, under normale omstændigheder, rykke indenfor til en fast kontordag på OUH. Det er et af de konkrete tiltag, der skal være med til at styrke samarbejdet mellem SDEO og OUH yderligere. Og selvom COVID-19 har sat en stopper for de fysiske møder, glæder Allan Nordby Ottesen sig til at tiden tillader en fast månedlig arbejdsdag på hospitalet.

”Vi nåede at holde nogle gode møder hen over efteråret, og nu glæder jeg mig til, at vi kan implementere mere faste kontordage i løbet af 2021” fortæller han.

Sunde nyheder giver overblik

Et af aftalens fokusområder er Klinisk forskning, der tager udgangspunkt i OUH’s seks eliteforskningscentre, som netop har til formål at opnå forskning på højeste internationale niveau.

Som led i samarbejdsaftalen, og for at skabe overblik over hvilke muligheder EU tilbyder inden for området, har SDEO udformet nyhedsbrevet ”Sunde Nyheder”. Med Sunde Nyheder får OUH (og andre sygehuse i Syddanmark) mulighed for at være på forkant med viden om nyheder, events, projektindkaldelser m.m. fra relevante europæiske sundhedsnetværk.

 

EU-konsulent Henriette Hansen forklarer, at der findes mange europæiske netværk indenfor sundhedsområdet, men i en travl hverdag som forsker eller læge kan det være svært at følge med i de ting, der sker på europæisk plan:

”Med ‘Sunde Nyheder’ ønsker vi at give aktørerne nemmere adgang til den viden, som netværkene udbyder, så vi sammen kan være på forkant med kommende initiativer, events, samarbejdsmuligheder og EU-projektmuligheder. På den måde opnår vi forhåbentlig endnu mere positiv fokus på, hvad vi er gode til på sundhedsområdet i Region Syddanmark.”

Med EU-briller på

Hos Tessa Lind Gjødesen, Innovationschef på OUH og leder af CIMT (Center for Innovativ Medicinsk Teknologi), kan der være gode muligheder i den nye måde at samarbejde på. Særligt hvis aftalen kan resultere i at projekter, der tidligere har opnået regional støtte, nu kan løftes op på internationalt niveau og potentielt modtage EU-midler. Det kræver, at Allan Nordby Ottesen og Henriette Hansen gennemgår allerede-eksisterende projekter med EU-brillerne på og vurderer, om de har en chance på den internationale funding-scene.

”Aftalen er en ny måde at samarbejde på, hvor vi prøver at arbejde mere professionelt med fundraising ved bl.a. at genanvende de forsknings- og innovationsprojekter, vi har i regionen. Altså hvor vi ser, om idéen kan skaleres op på internationalt niveau. Succeskriteriet ved det ville være dels at få sendt nogle ansøgninger ud på europæisk niveau og dels at få pengene hjem. Hvis det lykkes, vil det virkelig være storslået,” afslutter Tessa Lind Gjødesen.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Ny EU-programperiode: Bliv klogere på mulighederne for din kommune

Nyheder

Ny EU-programperiode: Bliv klogere på mulighederne for din kommune

I sidste programperiode 2014-2020 hjalp SDEO syddanske aktører med at hente 0,5 mia. kr. hjem til udviklingsprojekter i regionen. Nu står en ny programperiode for døren, mulighederne er mange, og SDEO er som altid klar til at hjælpe.

Europæisk storpolitik forsinker det næste EU-budget og medfører, at den endelige version af de næste fundingprogrammer ikke ligger 100% fast. Vi kan dog allerede nu løfte lidt af sløret for, hvad vi allerede ved om fundingprogrammerne, og hvordan de kan bruges til at realisere de kommunale udviklingsbehov.

SDEO’s tovholder for kommuneindsatsen, Cathrine Holm Frandsen, glæder sig over de mange deltagere til sidste uges informationsmøde i kommunenetværket NIMS, hvor flere af de kommende programmer blev introduceret.

”Mange steder er der nærmest et 1:1 match mellem EU’s strategiske målsætninger og de syddanske kommuners udviklingsstrategier. Derfor var det glædeligt at opleve den store interesse for at høre om de nye programmer,” siger hun og fortsætter:

”Jeg håber, at vi i den kommende projektperiode bliver endnu bedre til at samarbejde med de syddanske kommuner om at projektliggøre deres lokale udviklingstiltag i europæiske, innovative samarbejdsprojekter. Det kan være med til at højne kvaliteten, tilføje viden og styrke den enkelte kommunes brand som en kommune med udsyn.”

Til netværksmødet fremlagde SDEO-konsulenterne en bred vifte af programmer og muligheder. Webinaret kan ses eller genses i sin fulde form nedenfor.

Kontakt gerne EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen for en nærmere dialog om din kommunes EU-projektmuligheder: chf@southdenmark.be.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Det Syddanske EU-kontor tager lederskab i internationalt netværk i Bruxelles

Nyheder

Det Syddanske EU-kontor tager lederskab i internationalt netværk i Bruxelles

Når ERRIN, The European Regions Research and Innovation Network, fremover holder møder i de to arbejdsgrupper ”Kulturarv og turisme” og ”Innovation og investeringer” er det med co-ledelse af SDEO’s konsulenter Cathrine Holm Frandsen og Siri Raahede Bentzen. Det er godt nyt for Syddanmark, som nu får en stærkere stemme i netværket. 

ERRIN er et dynamisk netværk med 120 medlemmer, herunder primært regioner, universiteter, forskningsinstitutioner, handelskamre og klynger, fra mere end 20 europæiske lande. Netværket fremmer udveksling af viden, fælles indsatser og projektsamarbejder mellem sine medlemmer med det formål at styrke forskning og innovation.

Medlemmerne i ERRIN mødes regelmæssigt i tematiske arbejdsgrupper inden for 13 områder, hvor Det Syddanske EU-kontor også er aktive medlemmer i grupperne for f.eks. Design og kreativitet og Energi og blå vækst.

I arbejdsgrupperne deler ERRIN-netværket viden om EU-finansiering, projektidéer og best practice og bygger tætte uformelle relationer mellem medlemsregioner, EU-institutioner og andre partnere. 

Netværket forsøger samtidig at påvirke den politiske udvikling i EU ved at sætte fokus på regional erfaring, behov og ekspertise. ERRIN opretter platforme og deltager i begivenheder for at dele medlemmernes viden og give regionerne en samlet stemme.

Nye coleads styrker syddanske interesser

SDEO’s EU-konsulenter Cathrine Holm Frandsen og Siri Raahede Bentzen er nye coleads i arbejdsgrupperne Cultural Heritage and Tourism og Innovation and Investment. Som colead er man ekspert inden for sit område og leder en arbejdsgruppe med 3-5 andre coleads fra forskellige europæiske lande. 

Ifølge Cathrine Holm Frandsen giver rollen som colead både mulighed for at blive hørt, men samtidig åbner netværket også for at fremhæve syddanske styrker og få de mange gode projekteksempler frem i lyset.

”Det er en god anledning til at blive en aktiv spiller i det regionale netværk hernede. Man er med til at arrangere 3-4 arbejdsgruppemøder om året og har stor indflydelse på, hvad der bliver sat på dagsordenen. På den måde kan man også nemmere spille Syddanmarks interesser ind,” forklarer hun og fortsætter:

”Gennem vores deltagelse i arbejdsgrupperne markerer vi os som en kommende projektpartner og en seriøs region inden for vores områder. Så muligheden for at vi får tilbud om at komme med i projekter, der er under udvikling, er stor, og her kan vi så spille vores aktører ind.”

Også EU-konsulent Siri Raahede Bentzen ser gode muligheder i den nye rolle som colead – en rolle, som kan være med til at holde kontoret på forkant med tidlig information.

”Det er vigtigt for vores arbejde, at vi har god og tidlig adgang til informationer fra EU’s institutioner. En aktiv rolle i ERRIN hjælper også til at styrke vores netværk i institutionerne – særligt i EU-Kommissionen.”  

ERRIN giver konkrete resultater

Hvor Cathrine og Siri er nye i ERRIN har EU-konsulent Henriette Hansen derimod været colead i Health-arbejdsgruppen siden 2009. I tidens løb har hun været med til at opnå flere væsentlige resultater gennem sin funktion i gruppen. 

”Vores aktive rolle i ERRIN-netværkets sundhedsgruppe har været med til at fremhæve Region Syddanmark inden for sundhedsområdet. Det har også været med til at styrke kontorets netværk og har skabt en tættere kontakt til de forskellige Policy Officers i Kommissionen og til partnere rundt omkring i Europa. I sidste ende er det alt sammen med til at forstærke vores muligheder for at finde gode og interessante partnere til vores regionale aktører.” afslutter Henriette Hansen.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Fynske Odico vil revolutionere byggebranchen: EU-støtte på 2,2 mio. hjælper på vej

Nyheder

Fynske Odico vil revolutionere byggebranchen: EU-støtte på 2,2 mio. hjælper på vej

En grønnere, billigere og mere effektiv produktion af betonstøbeforme. Det er bare noget af det, den fynske virksomhed Odico vil opnå med deres nytildelte EU-tilskud på 2, 2 mio. fra Eurostars-programmet. ROBOCRETE er navnet på projektet, som skal munde ud i en industriel produktionsform for fremstilling af bæredygtige støbeforme – og ikke mindst reducere CO2-belastningen ved betonbyggeri.

Rette vinkler og lige linjer

Siden 2012 har Odico haft som mål at transformere den globale betonindustri, som på nuværende tidspunkt er kendetegnet ved en høj grad af manuel arbejdskraft, materialespild og tidskrævende processer.

Et nichemarked, som lider særligt under disse udfordringer, er betonbyggeri. Produktionen af betonstøbeforme har hidtil været en både langsommelig og bekostelig affære, og selvom der er sket store forbedringer inden for materialets udvikling, har meget lidt ændret sig i forhold til selve støbeformene. Og det betyder, at det langt oftest er firkantede, lige betonklodser, der dominerer bybilledet.

”Det er stadig relativt økonomisk og ligetil at producere enkle ting: lige vægge, lige bjælker osv., men hvis du skal skabe noget, der krummer eller er lidt specielt, så bliver det dyrt og svært at lave i beton. Og det er blandt andet på grund af kompleksiteten i at lave støbeforme”, forklarer Asbjørn Søndergaard, Teknisk Direktør i Odico.

Støbeforme i voks

Med ROBOCRETE får Odico anledning til at imødekomme udfordringerne med den omstændige produktion – og samtidig gøre støbeformene, som hidtil har været lavet i træ eller flamingo, mere genanvendelige. Det skal blandt andet ske ved hjælp af voks.

”Maskinvoks ligner jo nærmest det voks, vi kender fra hobbyforretningerne bortset fra, at det er meget hårdere. Efter brug kan voksen blive smeltet om og genanvendt igen og igen uden nogen voldsom degradering. På den måde kan vi få en reel cirkulær produktion af støbeforme, hvor der er nul affaldsgenerering overhovedet,” fortæller Asbjørn Søndergaard.

Odico med base på Oslogade i Odense.
Den særlige trådskæringsteknologi..

Kombineret med Odicos særlige trådskæringsteknologi, som består af en overdimensioneret ”osteklinge” med en opvarmet tråd, kan voksstøbeformen skæres hurtigt og effektivt med en flot blank overflade som resultat. Samtidig tillader teknologien, at Odico nemmere kan skære støbeforme i mange forskellige former.

”Trådskæringsteknologien består af en robot med en ramme og en tråd i. Tråden skærer igennem voksen og på den måde, kan den lave krumme flader uden at røre overfladen mere end én gang. I stedet for at tage flere timer, kan det tage få minutter at skære en overflade, fortæller Asbjørn Søndergaard om den store hastighedsforøgelse og fortsætter:

”I kombination er trådskæringsteknologien og maskinvoksen virkelig et match, der kan skabe en stor forskel i byggebranchen.”

Internationale kræfter

ROBOCRETE gennemføres i samarbejde med Instituttet for Strukturelt Design ved Det Tekniske Universitet Braunschweig og den tyske betonelementproducent Beton und Naturstein Babelsberg GmbH i Berlin. Projektet kobler på den måde avanceret materialeforskning fra Braunschweigs Tekniske Universitet med Odicos særlige trådskæringsteknologi. Gennem projektet testes teknologien ved BnB Gmbh.

Efter 36 måneder skal projektet munde ud i en valideret prototype med en ny trådskæringsmetode, der kan skabe genanvendelige og robuste voksstøbeforme. Og for Odico står det klokkeklart, at EU-tilskuddet er en vigtig milepæl på vejen dertil.

“Tilskuddet betyder, at vi kan gennemføre projektet. Uden det ville vi ikke kunne gøre det, da der ligger så mange udviklingsomkostninger i det. Hele ideen med at søge programmet er jo, at man har en ide, som er kommerciel, og som der er stor opbakning til, men hvor det er for risikobetonet selv at gå i gang. EU-midlerne fjerner den finansieringsrisiko for os,” afslutter Asbjørn Søndergaard.

Også hos Det Syddanske EU-Kontor vækker det glæde, at endnu en syddansk virksomhed har haft succes med EU-midler.

“Odico er en rigtig spændende virksomhed med et stort opskalerings-potentiale, og vi glæder os meget til at følge projektet og virksomhedens videre udvikling,” uddyber EU-konsulent Else Dyekjær Mejer. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy