Tre nye Erasmus+ projekter til syddanske skoler

Nyheder

Tre nye Erasmus+ projekter til syddanske skoler

Auraskolen, Nordbyskolen og Billund kommune sikrer EU-støtte til leg i læringen, innovativ didaktik og internationale kompetencer

Syddanmarks succes med Erasmus+ programmet fortsætter.

Fire skoler samt Billund Kommune har nu fået Erasmus+ tilskud til at sende i alt 50 medarbejdere på udlandsrejser, hvorigennem ny læring og erfaring fra kurser og skyggepraktik skal hentes hjem.

Auraskolen: Fremtidsparate elever

Auraskolen i Esbjerg modtager ca. 584,000 kr. i Erasmus+ støtte til at sætte fokus på innovativ didaktik, der allerede i grundskolen skal understøtte elevernes dannelse og uddannelse til et internationalt arbejdsmarked, hvor ‘21st century skills’ bliver eftertragtede.

Projektet sender hele 36 af Auraskolens medarbejdere til Barcelona, Dublin, Firenze, Helsinki, Malta og Prag. Her skal de på kursus for fremadrettet at kunne styrke undervisningen i bl.a. kreativitet, samarbejdsevner, kritisk tænkning og digitalisering.

“Projektet er helt i forlængelse af Auraskolens DNA og vision: at bidrage til at eleverne får udsyn og en forståelse for verden omkring dem. Det skal give skolens lærere og pædagoger et kompetenceløft i en europæisk kontekst, for det er ikke længere tilstrækkeligt at søge viden nationalt,” siger Lisbeth Kodal, skolekonsulent og international koordinator på Auraskolen.

Billund: PlayFul Learning

Billund Kommune modtager ca. 66,000 kr i til et konsortieprojekt med Sønder Omme Skole og Hejnsvig Skole.

Projektet understøtter en fælleskommunal indsats med ‘Playful Learning.” En afdelingsleder og 1-2 lærere fra hver skole skal på skyggepraktik for at fremme projektorienteret undervisning, hvor elevernes leg bruges til at skabe en helhed med læring, dannelse, kreativitet og trivsel.

“Vores ambition med Erasmus+ er både at få små ideer med hjem, som kan skrue på skolegangen og give eleverne en mere ‘playful’ skoledag, samt at klæde vores personale på og give dem en motiverende oplevelse, forberedelse og inspiration,” fortæller Kirsten Andresen og Pernille Heide, viceskolelederne på de to skoler.

“Forandringsprocessen med en legende og eksperimenterende tilgang til læring kan organiseres og planlægges forskelligt på de enkelte skoler, med udgangspunkt i hver skoles forandringsteori,” forklarer Iben Stavnsbo Sørensen, læsekonsulent i skolestaben i Billund Kommune og tovholder på ansøgningen. ”Erasmus+ forløbet skal gerne betyde, at skolerne inspireres forskelligt og ser flere veje og muligheder.”

Fanø Skole vil med otte skyggepraktikophold og ca. 134,000 kr fra Erasmus+ styrke og udvikle sine medarbejderes internationale kompetencer.

“Den store bredde i disse tre projekter viser, hvor mange forskellige ting man kan med Erasmus+,” siger Cathrine Holm Frandsen fra Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles, der er SDEO’s konsulent på før- og grundskoleområdet: “Da vi i 2019 styrkede vores Erasmus+ indsats på før- og grundskoleområdet i Syddanmark, håbede vi på større projektaktivitet – og det er lykkedes.”

Syddanmark stærkt i Erasmus+

Syddanske skoler har i de seneste år klaret sig flot i Erasmus+-programmet, og stod i 2019 for flere end halvdelen af alle danske Erasmus+ projekter med mobilitet og 40% af projekter med strategisk samarbejde mellem europæiske skoler.

Snart bliver det tilmed lettere at søge Erasmus+ støtte. En ny akkrediteringsproces kan hjælpe med at strømline processen for skoler, der arbejder langsigtet med internationalisering.

“Vi ser nu frem til at få mange syddanske aktører akkrediteret,” siger Cathrine Holm Frandsen.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Gør Erasmus endnu lettere, få en akkreditering

Nyheder

Gør Erasmus endnu lettere, få en akkreditering

Organisationer inden for voksen-, skole- og erhvervsuddannelsesområdet kan nu ansøge om en Erasmus-akkreditering, der kan lette arbejdet med løbende ansøgninger til mobilitetsaktiviteter fra 2021-2027. 

For at blive akkrediteret skal en organisation udarbejde en overordnet ERASMUS plan for fremtidige aktiviteter med international udveksling og samarbejde. Planen skal understøtte Erasmus-programmets mål og generelle krav – og vise, hvordan Erasmus+ aktiviteterne gavner organisationens arbejde og udvikling.

Med en akkrediterede slipper man efterfølgende for at skrive en detaljeret ansøgning til hver mobilitetsaktivitet, men kan nøjes med at indsende en aktivitetsplan for det kommende år. Akkrediteringen giver således muligheden for løbende at udvikle de internationale aktiviteter med udgangspunkt i den overordnede ERASMUS plan, uden at skulle udarbejde en ny ansøgning.

Hver for sig eller sammen

Der er både mulighed for akkreditering som en enkelt organisation, eller som konsortie-koordinator på vegne af flere institutioner. F.eks. kan en kommune søge som koordinator for flere skoler.

Følgende organisationer kan søge Erasmus+ akkreditering:

  • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
  • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

kontakt vores konsulentER

TeamSDEO_CirclesBW_JBC3

Jens Bøgetoft Christensen

jbc@southdenmark.be
+45 30 61 61 37
+32 (0) 499 832 367

Head_Cathrine

Cathrine Holm Frandsen

chf@southdenmark.be
+32 2 234 68 57

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Innovation med Forsvaret: Roadshow sætter spot på virksomheders muligheder i Danmark og EU

Nyheder

Innovation med Forsvaret: Roadshow sætter spot på virksomheders muligheder i Danmark og EU

Et F16-fly var flot blikfang på startdagen, da Forsvarsministeriet, CenSec og Det Syddanske EU-Kontor holdt et fire-dages roadshow med fokus på virksomheders muligheder for at samarbejde med forsvaret om produktudvikling og innovation.

Kampflyenes brummen ved Vojens Lufthavn trak dog ikke opmærksomheden væk fra dagens spændende oplæg om bl.a. EU’s Forsvarsfond, F35 Industripartnerskabet samt Avionics Test Center Denmark.

De følgende tre dage rejste roadshowet til Aarhus, Aalborg og Nordfyn. Temaerne var brede, men budskabet klart: der er stærke innovationsmuligheder med Forsvaret og et økosystem af erhvervsfremmeaktører står klar til at hjælpe, i Danmark og Europa.

“Det var et formidabelt arrangement, der ramte ‘spot-on’ ned i hvad vi som en SMV, der ikke endnu har arbejdet ret meget med forsvar, leder efter. Vi fik en indgang til både Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelses (FMI) og forsvarsindustrien generelt samt den bredere udvikling med eksportfokus. De komplementerede hinanden rigtigt godt,” siger Mads Selvejer Plum, Business Development Manager i drone-virksomheden Quadsat.

“Forsvarsindustrien er en branche, som vi leverer indirekte til i dag – men som på mange områder stadig virker lidt uoverskuelig. Det kræver noget forventningsafstemning, for at se, hvor man kan gøre en forskel,” siger Lars Bundgaard, salgschef hos ABJ Metal: “Vi havde en god mavefornemmelse, da vi gik hjem. Vi ser efterspørgsel og muligheder som vi kan følge op på fremadrettet og i fællesskab opnå en win-win situation.”

Et aktivt økosystem for Forsvarsinnovation

Roadshowet blev til et omrejsende møde med et bredt repræsenteret økosystem, hvor Forsvaret, Erhvervsstyrelsen og de regionale erhvervshuse, industriklynger og EU-kontorerne i Bruxelles
samarbejder om at matche virksomheder, videninstitutioner og andre med danske og europæiske projekt- og konsortiemuligheder.

“Det er en måde at spille efter de nye erhvervsfremmestrategiske regler, at være landsdækkende med et internationalt sigte,” siger Klaus Bolving, CEO i CenSec, som medarrangerede roadshowet. “Vi havde de nationale myndigheder, det nationale netværk og regionale styrkepositioner koblet til den internationale adgang gennem Bruxelles.”

“Forsvaret er generelt en mega driver for teknologisk udvikling, og der ligger mange virksomheder i det sydjyske som med stor fordel kan kigge på et samarbejde,” siger Lone Thiel Høgholt, forretningsudvikler i Erhvervshus Sydjylland, som var partner på roadshowet i Skrydstrup. “Vi vil meget gerne arbejde med disse virksomheder samt være bindeled med andre aktører som f. eks. CenSec og FAD under Dansk Industri, hvor der også er nogle rigtig stærke kræfter, som kan hjælpe. Jo mere dialog, der er på tværs, jo mere vil det gavne virksomhederne.”

“Vi har et meget stort forsvarsrelateret netværk gennem klynger i EU – især i Frankrig, men også i Holland, Tyskland og Italien – som vi samarbejder med og udveksler informationer med om hinandens virksomheder og videninstitutioner, så der kan skabes partnerskaber omkring projektmuligheder og calls,” tilføjer Klaus Bolving.

“Det er en fornøjelse at være en del af et så velfungerende økosystem, hvor alle forsøger at spille hinanden stærke. Der er løbende henvisninger på tværs af systemet, lige som Forsvarsministeriet gør en kæmpe indsats for at repræsentere de danske interesser i deres arbejde rundt i Europa,” siger Else Mejer, konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor.

Et aktivt økosystem for Forsvarsinnovation

Da roadshowet stoppede i Odense var UAS Denmark, klynge for den danske droneindustri,  vært for oplæg og diskussioner om kunstig intelligens (AI) samt bemandede og ubemandede platforme på land og til vands.

Droneteknologi er efterspurgt af bl.a. Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og politiet – og et dansk forsvarsprojekt kan hjælpe med at åbne døre til EU-projekter og internationalt samarbejde.

“Det hjælper at være blåstemplet hjemmefra, når man skal ud i Europa. Det gør det lettere at komme i tale,” siger Gert Taul Pedersen, Business Development Manager i UAS.

“Med EUs Forsvarsfond og piloten EDIDP forsøges der nu skabt nogle rammer, hvor virksomhederne i højere grad får mulighed for at indgå i samarbejde med Forsvaret. Allerede i den første ansøgningsrunde til EDIDP kan vi glæde os over, at der netop er givet tilskud til to fynske virksomheder,” siger Else Mejer.

Den lange bane og en smutvej til EU for startups

Både samarbejde med Forsvaret og deltagelse i EU-forsvarsprojekter er dog mere marathon end sprint.

“Meget få danske virksomheder har en historie med at arbejde sammen med Forsvaret, og det er meget lange horisonter man arbejder med inden for forsvarsteknologi. Det bliver nemt en 6-8 år lang proces.  Det kræver, at man har en anden omsætning ved siden af, men rigtig mange virksomheder i dronebranchen er unge startups uden så meget at stå imod med,” siger Gert Taul Pedersen.

“Det handler om, i fællesskab og støttet af EU-midler, at udvikle et produkt eller en service, som kan produceres, afsættes på kommercielle vilkår – og som i sidste ende skal føre til nye forsvarskapabiliteter i Europa,” siger Klaus Bolving. “Det er et joint venture, og det synes jeg ikk altid, at der er en entydig forståelse af. Man skal være i stand til at udvikle projektet og derefter vedligeholde sin produktion- og servicekapacitet i det konsortie, som man bliver en del af.”

Startups og SMVer kan dog med fordel komme på banen gennem deltagelse i internationale projektkonsortier. “Mange danske dronevirksomheder skal måske snarere kigge i den retning,” siger Gert Taul Pedersen. “De kan være medspillere og tage en del af opgaven.”

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy