Region Syddanmark og SDEO ser EU-muligheder i stor ny udviklingsstrategi

Nyheder

Region Syddanmark og SDEO ser EU-muligheder i stor ny udviklingsstrategi

Når Region Syddanmark lancerer sin ambitiøse udviklingsstrategi for 2020-2023 kan EU-projekter med syddansk deltagelse understøtte store signaturmål som grøn omstilling, inklusive ungdomsuddannelser og sunde levevilkår for både unge og ældre.

Det blev klart, da SDEO’s EU-konsulenter for nyligt holdt en stor workshop med mere end 40 medarbejdere fra Regional Udvikling i Vejle.

Blandt de vigtige spørgsmål var: hvordan kan EU-programmer, alene eller koordineret med andre puljer og fonde, støtte op om regional udvikling i Syddanmark? Hvordan kan Regional Udvikling med fordel indtage ledende eller koordinerende roller i EU-projekter, eller stå i spidsen for lokale partnerskaber med syddanske aktører?

Og “det handler om, hvordan SDEO kan hjælpe os – og det med at fremme og sikre vores udvikling,” indledte Jørgen Bjelskou, Region Syddanmarks koncerndirektør med ansvar for Regional Udvikling.

Fem workshops kiggede på EU-mulighederne indenfor klima og miljø, ressourcer, uddannelse, sundhed og velfærd samt kultur og design. Det er alle områder i Regional Udviklings strategi, som også prioriteres i EU i diverse støtteprogrammer. Så der er i høj grad muligheder for, at EU’s projektmidler kan bringes i spil til at realisere de ambitiøse mål i den regionale udviklingsstrategi i de kommende fire år.

“Jeg synes det lover rigtigt godt. De tilbagerapporteringer, vi har fået i dag, er virkelig spot on,” konkluderede Jørgen Bjelskou.

På tværs af alle områder vil SDEO bidrage med udvikling af EU-projekter og -ansøgninger, kontaktskabelse til europæiske projektpartnere og indgang til netværk i Bruxelles og Europa.

“Jeg oplevede en rigtig udviklingslyst i vores workshops,” siger Rasmus Anker-Møller, SDEOs direktør. “Jeg er ikke i tvivl om, at vi sammen med de dygtige ansatte i Regional Udvikling kan skubbe gang i en masse spændende EU-samarbejder og -projekter på de her områder.”

Se billeder fra dagen og de forskellige workshops her:

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Fødevaresektorens grønne innovation i fokus til InnoS erhvervsfremmemøde

Nyheder

Fødevaresektorens grønne innovation i fokus til InnoS erhvervsfremmemøde

Syddanske ildsjæle i erhvervsfremmen mødtes tidligere denne måned til workshop hos Miljøstyrelsen i Odense – og her var der fokus på bæredygtig vækst og innovation i fødevareerhvervet.

Medlemmerne af InnoS-netværket fik livlig inspiration fra aktive projektmagere og information om de mange projekt- og støttemuligheder i såvel EU-programmerne som de danske puljer MUDP og GUDP.

Alfred Petersen & Søn og Teknologisk Institut præsenterede deres fælles Eurostars-støttede projekt: en plukkerobot, der kan vurdere tomaters modenhed og klippe dem ned fra planterne. Partnerne, der også tæller virksomheden Egatec A/S og den belgiske virksomhed Bogaerts, er nu ved at udvikle robottens hovede og gribefinger, hvorefter den skal ud at køre blandt tomatrækkerne, fortalte Carsten Panch Isaksen, seniorkonsulent på Teknologisk Institut.

“Der er rigtig mange arbejdsgange derude,” sagde Jesper Skov, COO i Alfred Petersen & Søn. “Jeg håber, at denne tomatplukkerobot blot er det første skridt. Så kan vi finde ud af hvordan den kan afblade, og hvordan kan vi begynde at automatiser alle de andre plante- og pasningsarbejdsgange.”

En rigtig god måde for mange virksomheder til at komme med i EU-projekter er at gå sammen med videninstitutioner. Det kan nogle gang være med til at nedbryde barriererne og komme med i EU-ansøgningerne,” sagde Else Dyekjær Mejer fra Det Syddanske EU-Kontor, der sammen med Siri Raahede Bentzen kunne fortælle om flere spændende EU-projekter, herunder med et bæredygtigt økosystem for produktion af fisk, grøntssager og bioenergi.

Fra Miljøstyrelsen præsenterede specialkonsulent Karen Munch Mortensen udviklings- og demonstrationsprogrammet GUDP, der støtter virksomheder samt forsknings- og videninstitutioners arbejde med grønne omstilling af hele værdikæden i fødevaresektoren.

Styrelsens Nanna Rørbech fortalte om MUDP, der støtte udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

InnoS er et netværk af syddanske erhvervsfremmeaktører, som samarbejder om at fremme syddanske virksomheders vækst, udvikling og internationalisering. Netværket ledes af Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles.

Se billeder fra dagen og det mange spændende oplæg her:

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EEN-matchmaking i Forskerparken starter dansk-spansk sundhedssamarbejde

Nyheder

EEN-matchmaking i Forskerparken starter dansk-spansk sundhedssamarbejde

Avanceret virtual reality og kunstig intelligens til fremtidens lægekonsultation af patienter. Nyskabende software til at optimere ressourcestyring på hospitaler, klinikker og plejehjem. Et computerstyret, pneumatiskt bælte til personer med maveproblemer.

Spændvidden var stor da en gruppe på 10 sundhedsvirksomheder fra Catalonien besøgte Danmark den 24.-26. september. Det Syddanske EU-kontor var som dansk partner i Enterprise Europe Network med til at arrangere besøget i tæt samarbejde med Catalonia Trade & Investment.

Under heldagsbesøget i Odense blev det til møder med bl.a. Syddansk Sundhedsinnovation, MedCom og Welfare Tech samt et virksomhedsbesøg hos firmaet Public Intelligence.

Besøgets største enkeltstående programpunkt var en matchmaking arrangeret af Det Syddanske EU-kontor, hvor de spanske virksomheder mødte en række potentielle danske samarbejdspartnere.

”Virksomhederne i vores delegation var meget imponerede over antallet af forskellige health tech aktører samlet i Forskerparken i Odense. Der er ingen tvivl om, at de fik meget ud af de individuelle møder, hvor der var en god blanding af både offentlige og private aktører,” fortæller Irmelin Ipsen, direktør for Catalonia Trade & Investment i København.

Cirka 30 møder mellem danske og spanske virksomheder blev det til – og der blev på flere af disse møder taget det første skridt til mere permanente partnerskaber blandt spanske og danske virksomheder.

De spanske virksomheder “fik en langt større viden om denne sektor i DK, og nogle af dem også meget konkrete kontakter, som muligvis vil føre til fremtidigt samarbejde og salg,” siger Irmelin Ipsen.

Læs mere om Enterprise Europe Network her!

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU-støtte til fødevareinnovation gennem hele produktionskæden

Nyheder

EU-støtte til fødevareinnovation gennem hele produktionskæden

Fødevarernes vej fra primærproducent til forbruger er et centralt omdrejningspunkt for et bæredygtigt klima og miljø i Europa.

EU sender derfor støttemidler i retning af projekter med forskning, nye teknologier og produkter samt nye forretningsmodeller, der kan fremme innovation, ressourceeffektivitet og konkurrenceevne i fødevaresektoren.

Det giver bl.a. mulighed for at lave projekter, der afprøver nye tilgange til fødevareværdikæder for at skabe økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, i samarbejde med især primærproducenter; finde nye måder til at reducere madspild; og som i stor skala kan demonstrere brugen af robotter i realistiske driftsmiljøer indenfor landbrug og fødevarer.

”EU har fokus på et bæredygtigt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, hvor hele værdikæden fra primærproducenter til produktion og forarbejdning spiller en central rolle og kan tage del i EU-projekterne”, fortæller vores EU-konsulent Else Dyekjær Mejer. ”Vi har i Region Syddanmark en stærk og varieret fødevaresektor, hvor EU-programmerne kan være med til at fremme udvikling og innovation.”

Fødevarefokuset ser endvidere ud til at blive forlænget gennem EU’s næste store rammeprogram, Horizon Europe, hvor 10 mia. euro i perioden 2021-27 er forslået afsat til projekter med ”fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø.”

Ansøgningsfristerne for de nyeste indkaldelser ligger i januar og april 2020. Kontakt os for at høre, hvordan din idé matcher med de mange interessante støttemuligheder.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Temadag: Internationale kommuner og grønne projekter

Nyheder

Temadag: internationale kommuner og grønne projekter

Styrelsen for Forskning og Uddannelsen sætter fokus på EU-projekter i København.

Danske kommuner har store muligheder i EU’s programmer for forskning, innovation, videregående uddannelse, erhvervsudvikling og iværksætteri – og snart sætter Styrelsen for Forskning og Uddannelse et grønt skær på disse.

Det sker til en temadag på Park Inn ved Københavns Lufthavn den 13. november kl. 10-16, hvor du kan høre om gode cases fra kommuner med afsæt i samarbejdet om grønne EU-projekter, og der vil være rig lejlighed til at udvide dit netværk.

Alt om temadagen:

Temadagen henvender sig til dig, der er ansat i en kommune, har særligt fokus på udviklings- og projektarbejde og kendskab til eller interesse for et eller flere af EU’s programmer. Du og din kommune har allerede noget praktisk erfaring med EU-projekter og er måske interesserede i at indgå i flere af denne type tværfaglige, internationale samarbejder.

Temadagen afholdes i regi af EU-DK Support, et netværk som Styrelsen faciliteterer for offentlige danske rådgivere for EU-programmer som Horizon 2020 og Interreg samt EU-rådgivere fra regioner, universiteter, GTS, professionshøjskoler m.v.

Vi forventer deltagelse af ca. 80 rådgivere fra dette netværk samt repræsentanter fra mindst 10 danske kommuner.

Hvorfor deltage?

Temadagen vil give dig og din kommune mulighed for at få større indsigt i det danske EU-rådgivningslandskab og på den måde forny jeres viden om bredden, dybden og mulighederne i EU’s programmer. Du vil have mulighed for at knytte nye kontakter i hele landet og med meget forskellige profiler, der kan åbne døre til fremtidigt samarbejde for din kommune.

Vil du deltage aktivt?

Speakers’ Corner: Vi vil gerne invitere dig til at bidrage til ”Speakers’ Corner”, hvor du kan give en ultrakort pitch på 3 min. om din kommune, jeres grønne fokus, og hvorfor, hvordan og ud fra hvilke behov I ser jer selv indgå i et europæisk samarbejde. Pitchen vil give dig en særlig mulighed for at sætte netop din kommune på landkortet som interessant projektpartner.

Vi vil kunne tilbyde pitch til maks. 8 af de kommuner, der gæster temadagen. Udvælgelsen vil ske efter først-til-mølle-princippet. Vi vil være behjælpelig med en lille pitch-vejledning forud for dagen.

Markedsplads: Du kan desuden få stillet en lille ”stand” til rådighed, hvor du fx kan profilere din kommune som partner i EU-projekter, vise nogle af de resultater, I allerede har skabt inden for rammerne af tidligere og igangværende EU-projekter, eller beskrive nogle af de behov og udfordringer, som I kan være interesseret i at finde løsninger på i et EU-samarbejde. Du kan tage roll-ups, brochurer og andet materiale med.

Temadagen gør os klogere på kommuner

Temadagen henvender sig både til ovennævnte netværk af EU-rådgivere og til kommuner. Vi ønsker at sætte kommunerne helt i centrum på dagen: Både som oplægsholdere, cases og som gæster. Fokus vil især cirkle om de internationale strategier og politiske dagsordner, som kommuner navigerer efter. Vi vil i forlængelse heraf forsøge at kaste lys på den merværdi, som et projektsamarbejde kan tilbyde både kommunerne og de øvrige partnere i et europæisk konsortium.

Formålet er, at man på temadagen får en dybere viden om det store potentiale, som kommuner repræsenterer: Kommunerne har vægt som projektpartnere med konkrete og praktiske behov, som innovative og forskningsbaserede projektløsninger kan være svaret på. Kommunerne kan også være vejen til direkte bruger- og borgeradgang. Den viden er relevant, når deltagerne rådgiver kommunerne selv og de virksomheder, hospitaler, uddannelses- og forskningsinstitutioner mv., som deltager i de europæiske projekter. De rådgivere, der vil være til stede på dagen, vil kunne bruge denne viden i deres fremtidige virke.

Det praktiske:

  • Klik her for at tilmelde dig!

  • Speaker’s Corner finder sted fra ca. kl 15-15:45.

    Ønsker du at give en pitch i Speakers’ Corner og/eller at få en stand (cafébord) på Markedspladsen, skal du sende mail herom senest fredag den 1. november til både stbj@ufm.dk og bva@ufm.dk.

  • Sted: Park Inn Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy