Boost på boost: Kobots bygger innovativ robot med smart kombineret finansiering

Nyheder

Boost på boost: Kobots bygger innovativ robot med smart kombineret finansiering

Den fynske startup har bygget en flot mosaik med EU-midler, finansiering og hjælp fra Erhvervshus Fyn, EUopSTART og andre brikker.

Med 4.5 millioner kroner i EU-støtte har den fynske startup Kobots stemmestyrede skærerobot og andre projekter fået endnu et stort skub mod videreudvikling og kommercialisering.

”Kobots er en hamrende interessant virksomhed, der netop nu er ved at blive en meget flot svane i robotmiljøet i Odense. Det er på ganske kort tid lykkes at løfte Kobots til stadiet, hvor virksomheden letter internationalt,” udtaler Torben Blicher Buch, specialist i finansiering af innovative virksomheder i Erhvervshus Fyn.

“Det er dejligt at se en traditionel håndværksvirksomhed med stor faglig ekspertise, der tænker innovativt for at løse en kerneudfordring indenfor byggeindustrien. Det er et rigtigt godt eksempel på, hvad EU’s støtteprogrammer kan bruges til,” siger konsulent Else Dyekjær Mejer fra Det Syddanske EU-Kontor.

EU-støtten er det seneste kapitel i et udviklingsforløb, hvor Kobots har bygget en stærk kombination af forskellige finansieringsmuligheder, som har fremmet udviklingen og åbnet nye døre.

Støtte fra Innovationsfonden og Forskningsministeriets EUopSTART program har flankeret medfinansiering fra Erhvervshus Fyns program Digital Omstilling – Innovationssamarbejder. Energi Fyns Udviklingsfond har bidraget til projektet og Scale Up Denmark Robotics har medfinansieret en privat rådgiver. Tidligere på året kom der privatkapital fra MiR grundlægger Niels Jul Jacobsen og hans hustru, Charlotte Hybschmann Jacobsen.

“Vi har her set, hvordan højt specialiseret sparring og million-finansiering fra Innovationsfonden og Erhvervshus Fyn samt erfarne business angels har været helt afgørende for udviklingen af Kobots,” tilføjer Torben Blicher Buch. Kobots er samtidig blevet accelereret i Odense Robotics StartUp Hub.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU-millioner til Koldings grønne omstilling

Nyheder

EU-millioner til Koldings grønne omstilling

To nye internationale projekter skal fremme smartere affaldshåndtering og bæredygtighed i offentlige indkøb

Koldings store arbejde for at fremme bæredygtigheden får nu flot europæisk rygvind.

Gennem to nye EU-projekter modtager kommunen samlet 2,4 millioner kroner til at styrke sine strategier for affaldshåndtering samt at arbejde med cirkulære modeller og metoder, som hele kommunen på sigt vil kunne bruge til at sikre, at mindre bliver anvendt og mere bliver genbrugt.

Projekterne hedder SMART WASTE og ProCirc. Kolding går sammen med kommuner, nationale myndigheder, affaldscentraler og eksperter i 10 europæiske lande – herunder Belgien, England, Holland, Italien, Norge og Sverige – som skal besøge hinanden, dele erfaringer og samarbejde.

”Det flugter fint med vores ambition om at være centrum for cirkulær økonomi. Her skal vi ofte finde løsninger, der bryder grænser, og derfor giver det god mening, at vi nu bliver en del af et større internationalt ekspertsamarbejde. Forhåbentlig bliver det et frugtbart forum, hvor vi kan udveksle idéer og erfaringer og ikke mindst udvikle nye affaldsløsninger, som kan gavne vores borgere og virksomheder,” siger borgmester i Kolding Jørn Pedersen.

“Der er stor forskel på affaldshåndtering, -indsamling, -holdning hos borgere, når man sammenligner Danmark og Holland med fx Bulgarien og Litauen. Vi arbejder med forskellige udfordringer, men skal forsøge at hjælpe hinanden til at nå i mål med de respektive målsætninger,” siger Kim Ankjær Nielsen, projektleder i Cirkulær Økonomi hos Kolding Kommune, som netop har præsenteret Koldings visioner omkring design og cirkulær økonomi til kick-off møde med SMART WASTE partnerne i Firenze.

Kolding har allerede taget stærke skridt mod bæredygtighed med initiativer som RE:USE, en genbrugscentral hvor møbler og andet fra storskraldsturen bliver sat i stand eller brugt til at skabe nye ting, som udsatte borgere kan hente og bruge, mens arbejdet med istandsættelsen samtidigt kan hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Eller RE:DIRECT, en forsøgsordning hvor skoler, daginstitutioner, bosteder samt små og mellemstore virksomheder kan få et ressourcepas, der giver adgang til at hente genanvendeligt plast, træ, bøger, tekstiler og andet i genbrugspladsens containere.

I starten af 2020 kommer SMART WASTE partnerne til Kolding. “Her skal vi både præsentere kommunens arbejde med affaldshåndteringen, samt fremvise vores innovative tiltag, som senere skal vurderes af de øvrige partnere,” siger Kim Ankjær Nielsen.

Blandt aktiviteterne er designdrevne workshops, udviklet med Designskolen Koldings LAB for bæredygtighed og design, hvor KoldingKommune og andre aktører skal se “om vi i fællesskab kan kortlægge snitflader mellem Renovation og lokale virksomheder og institutioner,” siger Kim Ankjær Nielsen. Resultaterne kan derefter indlemmes i Koldings fremtidige planlægning på affaldsområdet.

“SMART WASTE passer perfekt  med kommunens køreplan for affaldshåndtering, og det hjælper også kommunen med både at leve op til eksisterende EU-regler og de mange skærpede affaldsdirektiver som er på vej i løbet af de næste par år,” siger Pernille Dagø fra Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles, som har hjulpet Kolding med forberedelsen af EU-ansøgningerne.

Projekter som ProCirc kan også komme til at spille en vigtig rolle for lokaløkonomien, tilføjer Pernille Dagø:

“Når Kolding og andre europæiske kommuner begynder at sætte bæredygtighedskrav til de produkter og services som de indkøber, giver de virksomhederne et incitament til at omstille deres forretningsmodeller- og på længere sigt gør det dem mere konkurrencedygtige, både i Danmark og i eksport til Europa. Der bliver skabt et marked for de grønne løsninger.”

—–

FAKTA om SMART WASTE

 • Kolding Kommune får 1,45 mio. kr fra EU’s Interreg Europe program, der har til formål at forbedre regionale udviklingspolitikker gennem udvekslinger af erfaringer, know-how og god praksis på europæisk plan.

 • Projektet løber fra 2019 til 2023. Den fulde titel er “SMART WASTE: Innovation in Waste Management Policies”.

 • Projektet tæller fem partnere fra Danmark, Holland, Italien, Belgien, Bulgarien og Litauen.

FAKTA om ProCirc

 • Kolding Kommune får 937,000 kr. fra EU’s Interreg Nordsø program, der sigter mod at integrere samarbejdet i Nordsøregionen med henblik på at tackle fælles udfordringer om at stille krav om mere bæredygtighed i offentlige indkøb, samle ekspertise og skabe varige forbindelser mellem virksomheder, myndigheder og institutioner.

 • Projektet løber fra 2019 til 2022. Den fulde titel er “Circular Procurement: Accelerate circular economy through procurement power, alliance- and capacity building.”

 • Projektet tæller to andre danske partnere – Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og CLEAN – samt otte partnere fra Belgien, England, Holland, Norge, Skotland og Sverige.

  Projekterne er et resultat af et strategisk samarbejde mellem Kolding og Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) i Bruxelles om EU-projekter, som fremmer kommunens udviklingsstrategier. Som led i samarbejdet har kommunale ledere i flere omgange besøgt Bruxelles, mødt europæiske partnere, deltaget i workshops og fået hjælp til udarbejdelsen af EU-ansøgningerne.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Grøn omstilling, bedre beslutninger med borgere, kulturarvens økonomi og mere: kom til European Week of Regions and Cities!

Nyheder

Grøn omstilling, bedre beslutninger med borgere, kulturarvens økonomi...

Kom til European Week of Regions and Cities 2019!

Fra 7. til 10. oktober forventes omkring 6000 lokale, nationale og regionale beslutningstagere og eksperter at deltage i den sjette udgave af European Week of Regions and Cities, der har temaet ’Regioner og byer: Søjler i EU’s fremtid’.

European Week of Regions and Cities er et årligt tilbagevendende event, hvor alle events og workshops er målrettet EU’s regioner, kommuner og byer.

Programmet er spækket med over 300 forskellige events, heriblandt workshops, oplæg, udstillinger og netværksarrangementer med fokus på regional og lokal udvikling.

I år har EWRC seks temaer: “A Greener EU” / “The Future of EU” / “A EU Closer to the Citizen” / “A Smarter EU” / “A Connected EU” / “A Socially Integrated EU.”

Der er tilmelding senest 27. september.

Her er vores udvalg af interessante events, som du kan deltage i:

 • Regional and Local Involvement for Green Transition – De deltagende regioner og byer præsenterer deres løbende indsats for at fremme involveringen af lokale interessenter i den grønne omstilling.

 • New Ways to Engage with Citizens Through Permanent and Structured Consultations – Denne workshop fokuserer på hvordan vi bedre engagerer EU-borgere i beslutningsprocesser.

 • Leveraging the Power of Local Stakeholders for Europe’s Clean Energy Transition – Til denne workshop har lokale myndigheder og EU-beslutningstagere mulighed for at lære om og diskutere forskellige modeller for at bruge borgere og lokale virksomheder som en stærk ressource til den grønne omstilling.

 • Understanding the Economic Impact of Cultural Heritage in European Regions – Denne workshop udforsker de økonomiske påvirkninger af kulturarv, og hvordan man måler det.

 • How Can ESIF Tourism Projects Support Regional Development? Exploring Best Practice Across the EU – Målet med denne workshop er at diskutere og fremme god praksis i bæredygtige turistprojekter, der er finansieret af ESIF.

 • Comprehensive Planning for a Sustainable Development Based on Culture & Heritage – Denne workshop viser potentialet i ‘Comprehensive Planning’, for at styrke EU’s rolle i europæiske byers bæredygtige udvikling baseret på kultur og arv.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Fuld fart på syddanske skolers internationalisering: 15 nye projekter og stort skolemøde i Varde

Nyheder

Fuld fart på Erasmus+ i Syddanmark: 15 nye projekter og stort skolemøde i Varde

Syddanmarks skoler sætter nu et stort nyt skub i deres internationale ambitioner.

Femten nye projekter med støtte fra EUs Erasmus+ program starter på skoler i Esbjerg og Varde alene.

Esbjerg Kommune har netop lanceret sit store projekt Smart Kids Smart City, som sender skolefolk på 117 efteruddannelsesforløb fra 2019 til 2021.

Lærere skal på efteruddannelse og jobshadowing i udlandet og hente inspiration og idéer, der kan løfte kvaliteten af undervisningen derhjemme og gøre en forskel for børnene. Elever skal på udvekslingsforløb på europæiske skoler, hvor de skal arbejde med bl.a. FNs verdensmål, støjforurening og bæredygtig energi.

“Vi er lige startet, og vi vil rigtig gerne det internationale samarbejde,” siger Birthe Pam Jensen, viceskoleleder på Brorsonskolen i Varde.

 

57 skoleledere, lærere og skoleforvaltningsfolk til stor infodag 

Nye idéer blev udforsket og stærke erfaringer delt, da 57 syddanske skoleledere, lærere, pædagoger og skoleforvaltningsmedarbejdere d. 4. september samledes på Brorsonskolen til et stort infomøde om støttemulighederne i Erasmus+ og Nordplus programmerne.

Vardes kommunaldirektør Mogens Pedersen indledte dagen med en opfordring til at bruge EU-projekter til at sikre stærk europæisk kompetenceudvikling og et bredt internationalt udsyn:

“Det kan være nemt at snakke om europæisk samarbejde, men svært at realisere det. Det håber jeg, at i får nogle værktøjer og inspiration til i dag. For opgaven er rigtigt vigtig, og elever bliver en succes som borgere, hvis de også har et blik for læring i et større internationalt perspektiv.”

Kommunernes strategiske internationalisering gør en stor forskel

Flere af de nye tiltag er affødt af Varde Kommunes store EU-projekt “Professional learning communities – understøtter chancelighed (PUC)”, der i 2017 fik ca. 1.1 mio. kr. i støtte fra Erasmus+. Projektet gav flere end 80 lærere, skoleledere og pædagogiske konsulenter et stort kompetenceløft gennem ophold i udlandet.

I Esbjergs projekt Smart Kids Smart City er temaerne innovation og bæredygtighed. Skoleledere er begyndt at byde ind med navne på de lærere, som skal ud med programmet – og de første er på vej på kursus i oktober, siger projektets tovholder Lisbeth Kodal.

Middelfart er også blandt de syddanske kommuner, der har skabt en stærk internationaliseringsstrategi på skoleområdet. 

“Det er en rigtig god idé, at man som kommune strategisk tænker: hvordan kan vi bruge de her midler til at løfte en efteruddannelsesindsats på tværs af vores skoler,” siger Niels Martiny, områdeleder i Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU), som administrerer Erasmus+ programmet i Danmark. “Der er ikke så mange kommuner, der gør det, og vi så gerne flere konsortieansøgninger som dem i Esbjerg, Varde og Middelfart. De er bare en kæmpe styrke, som også gør det lettere for skolerne at være med.”

Syddanske skoler stod for flere end halvdelen af danske Erasmus+ projekter med europæisk efteruddannelse og mobilitet for lærere, der fik godkendt støtte i 2018 – og for 42 procent af landets skoleudvekslingspartnerskaber. Det ifølge en beregning foretaget af Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles.

På 10iCampus i Varde er internationale kompetencer “vores mantra,” siger skolens internationale koordinator Lene Dall Berthelsen. 

I et nyt projekt skal 12 lærere på tværs af skolens sprog-, matematik- og naturfagsklasser arbejde med professionelle læringsfællesskaber og datadrevne metoder til at se, hvordan man bedst kan evaluere elevernes læring – og hvordan skolens fag kan udvikles. Som led i projektet skal lærerne på kurser og jobshadowing i udlandet.

“Det overordnede spørgsmål er: Hvordan er vi egentlig sikre på, at vores elever lærer det, som vi gerne vil lære dem?” forklarer Lene Dall Berthelsen. “Vores internationale dimension er i højsædet, og vi ser på det enkelte barn.”

10iCampus forbereder desuden et udvekslingsprojekt, hvor eleverne fra Varde skal besøge – og have besøg af – børn fra skoler i Belgien, Estland, Spanien og Tyskland. “Vi glæder os meget til at mødes med partnerne i oktober og lægge de første planlægningsmoduler,” siger Lene Dall Berthelsen.

Erasmus+ oplevelserne giver skolen internationale kompetencer, men også “en daglig glæde, energi og ideer til tværfaglige projekter,” fortæller Lene Dall Berthelsen. “Det giver en vis lethed i forhold til at tænke på nye ting. Vi er blevet meget modige.”

Lykkesgårdskolen i Varde har fået sit første Erasmus+ projekt.

Skolen skal sammen med partnerskoler Norge, Polen og Spanien udvikle og undervise på læringsforløb med temaer som støjforurening i skole- og beboelsesområder samt bæredygtig energi. 

Elevgrupper skal på udveksling én gang om året, og i mellemtiden holder projektpartnerne fat i uddannelsesforløbet via eTwinning. “Lærerne er gået i gang med planlægningen, men vi skal stadig have trukket den lange tråd,” siger skoleleder Ole Holm Johansen.

Internationalisering er en ambition på Lykkesgårdskolen. “Det er der helt klart noget, jeg skal opdyrke,” siger Ole Holm Johansen, der selv var på udlandsophold som led i Vardes store projekt:

“Jeg synes jo også selv, at det er fantastisk. Jeg selv har rejst med elever, vi boede fire dage på en skole oppe i Bergen, og det var fantastisk.

Man kan læse nok så meget, men når man er der, så giver det bare noget helt andet. Det er det interkulturelle, men vi pakker også noget fagligt på, og det giver en helt anden forståelse.”

Brorsonskolen deltog i Vardes store efteruddannelsesprojekt og fortsætter nu sin egen internationalisering.

Skolen har haft gode erfaringer med kurser og jobshadowing i Europa, som har givet ny faglighed og netværk – og dertil en rigtig god oplevelse med at have haft tre spanske lærere på besøg i maj.

“Det var en kæmpe succes,” fortæller Birthe Pam Jensen. “Det var nærmest et fælles projekt på skolen, at de var her. Og jeg fik klager fra nogle klasser, der ikke havde fået besøg af de spanske damer. Vores elevråd tog imod dem, viste dem rundt på skolen – og jeg er sikker på, at børnene aldrig har snakket så godt engelsk som den dag.”

Brorsonskolen får snart sit næste besøg. Her er det to engelsklærere fra Réunion, et lille fransk territorie i det Indiske Ocean, som skolens internationale koordinator mødte på e-Twinning, en sikker digital platform for skoler. 

“Det glæder vi os rigtig meget til. Vi vil rigtig gerne have besøg, for det er med til at inspirere vores lærere til også at komme ud,” siger Birthe Pam Jensen.

Bohrskolen i Esbjerg har hele fire sideløbende Erasmus+ projekter.

Skolens lærere er med i Esbjerg Kommunes ‘Smart Kids Smart City’ projekt. I de tre andre projekter skal eleverne på udveksling – og “det er noget nyt, vi bevæger os ud i,” fortæller skolens administrative leder og souschef Morten Heide. “Det forventer vi rigtigt meget af, og glæder vi os rigtigt meget til.”

Temaerne i de nye projekter er FNs verdensmål og bæredygtighed i samarbejde med skoler i Frankrig, Italien, Polen og Spanien; at styrke inklusion gennem inddragelsen af forældre i skole-hjem samarbejder, et projekt med partnere i Italien, Polen, Spanien og Tyskland; og at skabe nye strukturer, så eliteidrætselever kan sikre såvel deres sportslige udvikling som skolemæssige uddannelse. Sidstnævnte projekt inddrager skoler og idrætsklubber fra Belgien, Cypern og Sverige – samt Eliteidræt Esbjerg.

I alt har Bohrskolen gennem Erasmus+ projekter samarbejdet med 27 partnere i 12 lande.

“Det styrker vores nysgerrighed og vores opmærksomhed på, hvad vi gør,” siger Morten Heide om skolens europæiske aktiviteter. “Vi har en oplevelse af, at det kvalificerer vores indsats: hvad der virker eller ikke virker, og hvor og hvordan vi kan udvikle os. Vi etablerer en masse netværk på tværs af landene, og det åbner for nye samarbejder og projekter.

Helt generelt bidrager det til at øge kulturforståelse, åbenhed og udsyn i forhold til internationalt samarbejde. Og hvis man er med på rejser, giver det personlig vækst og virkelig oplevelser for livet.”

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy