Studietur til Ærø: SDEO inviterer GNIMS-netværket på grønne oplevelser

Nyheder

Studietur til Ærø: SDEO inviterer GNIMS-netværket på grønne oplevelser

Med E-ferry projektet har Ærø taget et stort skridt mod bæredygtig sejlads – og flere tiltag er allerede på vej, herunder grøn havneinfrastruktur med vedvarende energi.

SDEO og Ærø Kommune arrangerer derfor en dagstur til Ærø d. 22. oktober for det Grønne Kommunenetværk GNIMS, der samler offentlige medarbejdere med myndighedsansvar inden for energi-, teknik- og miljøområdet, bl.a. i Region Syddanmark, de syddanske kommuner og SDU/AAU Esbjerg. 

Turen byder på sejltur med Ellen, læring af Ærøs erfaringer med EU-projekter, tanker om nye EU-projektmuligheder på det grønne område og en naturvandring i Ærøs fredede naturområder.

Se hele programmet for turen her og kontakt vores EU-konsulent Pernille Dagø for at høre nærmere om dine muligheder for at deltage i GNIMS netværket!

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Her er din EU-events kalender for efteråret 2019​

Nyheder

her er din eu-EVENTS kalender for efteråret 2019

EIT Digital Conference

Udforsk det paneuropæiske økosystem EIT Digital, som er en af drivkræfterne bag Europas digitale innovation. EIT Digital’s mål er at styrke Europas position i den digitale verden ved at levere banebrydende digital innovation og iværksætteri.

10. september i Bruxelles.

Koordinatordag 2019

Hvis du er interesseret i at prøve kræfter med koordinatorrollen i et Horizon 2020-projekt, er det her muligt at høre om rollen fra nuværende koordinatorer. Koordinatorer fra universiteter og virksomheder vil dele deres erfaringer via oplæg og paneldebatter.

Uddannelses- og forskningsministeriet står for arrangementet – og har tillige stort tema om koordinatorrollen i det seneste nummer af EUindblik. Det kan du læse her.

10. september i København

ICT Days

Dette event er en fremragende mulighed for at præsentere og diskutere de vigtigste politiske aktører vedrørende den digitale omstilling af europæisk industri og samfund. Eventet vil ligeledes dække, hvordan EU’s dagsorden vedrørende innovation kan bidrage til denne omstilling.

18.-20. september i Helsinki

European Research and Innovation Days

Her diskuteres og formes det fremtidige landskab for research og innovation. En af de store udfordringer er at levere den næste store omstilling af vores økonomi, samfund og planet, for at sikre en bæredygtig fremtid for borgerne i Europa.

Alle pladser til European Research and Innovation Days er desværre optagede, men store dele af konferencen streames via Europa-Kommissionens hjemmeside.

25.-26. september i Bruxelles

hi Tech & Industry Scandinavia

Skandinaviens førende messe med seks fokuserede messer i én: Automation, Værktøj, Svejsning og Produktionsudstyr, Innovation, Energi, Underleverandører og Logistik. Messen er et samlingspunkt for hele industrien, hvor fokus er på netværk, inspiration og viden.

3. oktober i Herning

Erhvervslivets Digitaliseringsmesse

IT-Branchen og Dansk Erhverv sætter fokus på digitalisering i samarbejde med bl.a. Erhvervsstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Denne messe fokuserer på fordelene ved at inddrage digitalisering på et strategisk niveau i virksomheder, offentlige såvel som private.

4. oktober i Odense

European Week of Regions and Cities 2019

European Week of Regions and Cities er et årligt event, hvor alle events og workshops er målrettet EU’s regioner, kommuner og byer.

Programmet er spækket med workshops, oplæg, udstillinger og netværksarrangementer med fokus på regional og lokal udvikling inden for seks temaer: A Greener EU, The Future of EU, A EU Closer to the Citizen, A Smarter EU, A Connected EU, og A Socially Integrated EU.

7. -10. oktober i Bruxelles

Den succesfulde ERC-ansøgning

Her kan du lære at skrive en succesfuld ansøgning, hvor du formidler din forskningsidé og dit CV på den bedste måde, og dermed øge din mulighed for at få en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC).

5. november i København

RobotBrag

Oplev fremtidens robotter og få inspiration til næste skridt med robotter og automation. Mød et hav af robotleverandører og lær hvordan I kan komme i gang eller videre med robotter i jeres virksomhed.

14. november i Odense

Week of Health and Innovation 2019

WHINN 2019 kigger mod nyskabende teknologier for at finde løsningerne på de nuværende udfordringer i forbindelse med sundhed med fokus på fem hovedområder – Digital Health, Home-based Healthcare, Robots AI & Drones, Easy and Equal Access to Care, og Technology-ready Workforce.

19. -21. november i Odense

Public Policy Design: From Cities to Europe and Back

Dette event er arrangeret af Lille World Design Capital 2020, Det Fælles Forskningscenter i Kommissionen og ERRIN-netværket. Public policy design kan fungere som bindeled mellem borgere, politiske beslutningstagere og innovatorer, og tage skridtet videre fra traditionelle processer vedrørende indsamling og analyse af borgere og brugeres synspunkter.

25. november i Bruxelles

EU Design Days 2019

Med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi er der her mulighed for at udveksle erfaringer omkring bæredygtigt design, cirkulær økonomi og kreativitet. Bliv inspireret af innovative historier fra hele Europa. Eventet er arrangeret af ERRIN i samarbejde med en række regioner.

26. november i Bruxelles

LIFE Long Learning Week

LLLWeek har som mål at skabe en bevidsthed omkring livslang læring som løsning på mange af udfordringerne i vores samfund.

Dette års tema er “Learning Democracy, Values and Participation”, hvor debatter vil være centreret omkring uddannelse og civilsamfundets rolle i at fremme demokrati, og de måder vi lærer om vores samfund.

2. -6. december i Bruxelles

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Vær med til at forme EU’s store nye programmer Horizon Europe og Digital Europe

Nyheder

Vær med til at forme Horizon Europe og Digital Europe

Europa-Kommissionen har åbnet for input fra virksomheder, myndigheder, forskere og andre, der vil dele deres mening om mål, prioriteter og projektforløb.

Hvordan skal EU hjælpe med at beskytte Europas klima, fremme folkesundheden og styrke industrier og arbejdsmarkeder? Hvilken rolle skal det spille i at navigere den stadigt større digitalisering af erhverv og industrier, jobs og samfund?

Disse er blandt de store spørgsmål og ambitioner bag rammeprogrammerne Horizon Europe og Digital Europe, som fra 2021 til 2027 skal fordele mere end €100 milliarder til projekter på områderne.

Virksomheder, myndigheder, forskere og borgere i Europa kan nu sætte deres eget aftryk på programmernes implementering. Det sker gennem åbne konsultationer, som EU holder frem til d. 25. oktober 2019.

For Horizon Europe skal konsultationen hjælpe med at prioritere målsætningerne i programmets første fase samt hvilke endelige resultater, der skal opnås. Her kan man svare indtil d. 8. september.

I en separat konsultation kan virksomheder og andre, der har erfaring med EU-projekter, bidrage til at gøre ansøgningsprocesser og partnerskabsdeltagelse lettere. Her er der svarfrist d. 25. oktober.

For Digital Europe handler det om supercomputere, kunstig intelligens, cybersikkerhed, samfundets brug af nye teknologier og stærkere digitale færdigheder i arbejdsmarkedet.

Med €9.2 milliarder i puljen skal programmet give Europa stærkere konkurrencedygtighed mod USA og Kina samt at blive mere uafhængigt på området. Input fra konsultationerne skal hjælpe med at fastlægge de første arbejdsprogrammer og projektindkaldelser i 2021-22. Fristen er d. 25. oktober.

Klik her for at give din mening om målene og prioriteterne i Horizon Europe.

Klik her for at være med til at bestemme Horizon Europes støtte og projektprocesser, herunder arbejdsprogrammer, evaluering og grant agreements.

Klik her for at give din mening om målene og prioriteterne i Digital Europe.

 

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Beredt på Brexit? Her er værktøjer til at forberede din virksomhed på “no deal”

Nyheder

Beredt på Brexit? Her er nogle værktøjer til at forberede din virksomhed på “no deal”

Erhvervshus Sydjylland, Virk og Dansk Erhverv er blandt organisationerne, der tilbyder rådgivning, workshops og checklister

Brexit-tumulten fortsætter i sensommeren. Storbritannien forlader EU d. 31. oktober, uanset om en handelsaftale er kommet i stand, siger premiereminister Boris Johnson. I politikkens røgslør er intet er dog sikkert – undtagen at det for danske virksomheder, der handler eller planlægger at handle med britiske partnere, kan betale sig at være velforberedt.

Erhvervshus Sydjylland har oprettet en “Brexitliste”, hvorigennem tilmeldte virksomheder kan få løbende information og vejledning om de seneste realiteter og mulige scenarier i Brexit-forløbet. Dertil kommer der muligheder for workshops, infomøder og 1-til-1 rådgivning.

“Udfordringen er, at vi ikke kender vilkårene eller det sikre tidspunkt for Brexit. Derfor koncentrerer vi lige nu vores indsats om at kortlægge de specialister og rådgivere, som kan være relevante for virksomhederne at tale med, når og hvis Brexit kommer,” forklarer Andreas Cæsar Møller Jensen, Erhvervshus Sydjyllands projektchef.

Virk har lavet en interaktiv Brexit-tjekliste, hvor virksomheder kan få informationer om eksport og import af varer og tjenesteydelser samt de nye forhold mht. arbejdskraft, offentlige udbud, transport og mere.

Hos Dansk Erhverv kan man tillige downloade en checkliste. Told- og Skattestyrelsen har udgivet en brochure med vejledning om told, moms og afgifter i et “no-deal”-scenarie. Dansk Industri har bygget et grundigt “toolkit” med oplysninger om bl.a. valuta, forsyningskæder, regulering og medarbejdere.

Her er en oversigt med nyttige Brexit ressourcer. Følg os på Twitter @SouthDenmarkEU for at få de seneste nyheder.

  • Skriv til på Erhvervshus Sydjyllands Brexitliste her.
  • Download Told og Skats guide “Handel med Storbritannien efter Brexit” her og få opdateringer her.
  • Kryds af på Virk checklisten her.
  • Find Dansk Industris “toolkit” her.
  • Download alle EUs officielle “preparedness notices” her.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy