Nye EU retningslinjer skal hjælpe virksomheder med data

Nyheder

GDPR og DET IKKE-PERSONLIGE: Nye EU retningslinjer skal hjælpe med data

EU’s GDPR-politik har siden 2018 stillet høje krav til, hvordan virksomheder og andre organisationer kan bruge, opbevare og dele EU-indbyggeres persondata.

Men formålet er grundlæggende at sikre frie og sikre strømninger af data i Europa, også for ikke-personlig data, der kan støtte en dataøkonomi, som forventes at nå 544 mia. euro inden 2025.

Derfor har Europa-Kommissionen nu udgivet nye retningslinjer, der skal vise “hvordan fri udveksling af andre data end personoplysninger indgår i et samspil med vores stærke databeskyttelsesregler,” siger Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip.

Retningslinjerne er specielt rettet mod at hjælpe små- og mellemstore virksomheder, der kan bruge data til udvikle innovative produkter og tjenester eller fremme international vækst ved hjælp af EU-regler, der sikrer den frie udveksling, lagring og behandling af data på tværs af grænser.

Vejledningen viser bl.a. hvordan virksomheder sikkert kan behandle datasæt, der indeholder både personoplysninger og andre typer data. Det kan fx være kundeoplysninger i CRM-systemer eller data som uploades til en virksomheds platform.

Der gives også information til virksomheder, der overvejer at skifte cloudtjeneste, efter at Europa-Kommissionen har fundet, at 57% af alle SMV’er, der har planlagt et skifte, har haft problemer med dette.

Hertil kommer endvidere vejledning om reglerne for dataplacering.Klik her for at downloade retningslinjerne, og klik her for et praktisk faktaark om EU-forordningen for databevægelighed.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

LIFE programmet er klar med 2019-indkaldelserne!

Nyheder

LIFE programmet er klar med 2019-indkaldelserne!

Så er der sparket nyt liv i LIFE, EU’s støtteprogram til initiativer inden for natur, miljø og klima.

Programmet har tidligere ydet støtte til syddanske projekter, som har arbejdet på at restaurere og beskytte sårbare økosystemer ved moser og damme på Fyn og Langeland, bevare bestanden af løgfrøer og biodiversitet i Vejle Kommune, samt udarbejdelse en handlingsplan, så myndigheder og lodsejere kan samarbejde om implementering af Natura2000 netværket for naturbeskyttelse.

Det Syddanske EU kontor afholdte i april et LIFE informationsmøde i Odense, hvor man havde mulighed for at få 1:1 sparring på ens projektide – og det har man stadig! Sidder du med et projekt inden for natur, miljø eller klima, eller er du måske allerede i gang med LIFE ansøgning, så tøv ikke med at tage kontakt. Vi sparrer gerne om nye ideer samt mere konkrete spørgsmål til ansøgningsprocessen.

LIFE informationsmødet blev afholdt i samarbejde med de fire Bruxelles-baserede regionskontorer og Miljøstyrelsen. Med deltagere fra hele landet var der stort engagement i de tematiske workshops, hvor kommuner, universiteter, NGOer og virksomheder havde mulighed for at komme tættere ind på livet af LIFE.

LIFE-indkaldelserne for 2019 er nu offentliggjort, og der kan søges om støtte inden for følgende områder: 


  • Miljø og ressourceeffektivitet
  • Natur og biodiversitet
  • Miljøforvaltning og informationDeadline for at indsende en konceptnote er d. 17. juni for miljø og ressourceeffektivitet og d. 19. juni for de øvrige kategorier.


  • Begrænsning af klimaforandringer
  • Klimatilpasning
  • Klimastyring og informationDeadline for at indsende en fuld ansøgning under alle kategorier er d. 12 september.


LIFE programmet er åbent for kommuner, virksomheder, offentlige og private organisationer samt NGOer. Støtte gives til både enkelte ansøgere, men partnerskaber har typisk større chance for at få tilsagn.


De nationale allokationer i LIFE programmet er væk og med en bred vifte af prioriteter findes der en masse muligheder for syddanske aktører der går med en klima/miljøvenlig ide. Det vigtigste at have i tankerne, hvis man overvejer at give sig i kast med LIFE, er at ens projekt skal lede til mærkbare klima- og/eller miljøforbedringer i det område man arbejder på.

Se alle præsentationerne og andre materialer fra LIFE infomødet her! (scroll ned til bunden af siden).

Se vores store programguide til LIFE her!

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

InnoS-møde i Agerskov: Virksomheder gearer EU-midler til udvikling med hjælp fra syddanske erhvervsfremmeaktører

Nyheder

Virksomheder gearer EU-midler til udvikling med hjælp fra syddansk erhvervsfremme

EU’s fundingprogrammer rummer bredde, dybde og nyskabelse. Det var temaet, da InnoS-netværket af syddanske ervhervsfremmeaktører mødtes hos Retap Aps i Agerskov for at få de seneste informationer om europæiske og danske støttemuligheder.

“Der var en rigtig positiv  stemning og  god opbakning, folk var engagerede og spørgelystne,” siger vores konsulenter Else Dyekjær Mejer og Siri Raahede Bentzen.

I InnoS samarbejder syddanske erhvervsfremmeaktører og Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) om at hjælpe virksomheder på vej til EU-midler og danske initiativer som fx Innovationsfonden. Det seneste møde gav bl.a. opdateringer på den nye European Innovation Council (EIC) og det kommende Horizon Europe rammeprogram, samt gode muligheder i Digital Europe, Den Europæiske Maritime Fond og RobotUnion. Mødet havde desuden glæde af et oplæg fra Innovationsfondens Mads Stubgaard-Schmidt.

“I Digital Europe bliver der fx meget mere fokus på anvendelsen af automatisering, anvendelsen af robotter ude i industrien – og det er spot-on i forhold til det, som mange erhvervsfremmeaktører efterspørger og deres virkelighed,” forklarer Else Dyekjær Mejer.

Fra podiet kunne Retap ApS og Hanneman Engineering desuden dele ud af deres erfaringer med EU-støtte. “De formåede virkelig at fortælle, hvordan det at søge midler kan indgå i en langsigtet strategi for virksomheder, og hvordan man kan geare EU-midler til at understøtte virksomhedens udvikling,” siger vores konsulenter.

InnoS-netværket sørger for, at syddanske erhvervskonsulenter kan viderebringe viden om mulighederne for EU-støtte, når de hjælper regionens virksomheder. Oplever konsulenterne, at der er potentiale for EU-støtte til et projekt, henviser de virksomheden til Det Syddanske EU-Kontor for dybere vejledning.

Det er et system, som bliver skarpere og skarpere, siger Else Dyekjær Mejer:

“Da vi startede, var det en ret stor tragt. Man skulle måske have 100 virksomheder igennem forløbet, for at nå til 10 indsendte ansøgninger. Nu kan vi måske have kontakt til 50 virksomheder, og få 10 ansøgninger klar, fordi henvisningerne er langt mere kvalificerede.”

SDEO fik 75 henvisninger fra InnoS-netværket i 2018 og indsendte 22 EU-ansøgninger med syddanske virksomheder.

Læs mere om InnoS-netværket og vores erhversvfremmearbejde her!

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy