Dansk for indvandrerbørn og interkulturelt træf i Varde Sommerland

Nyheder

DANSK FOR indvandrerbørn OG INTERKULTURELT TRÆF I VARDE SOMMERLAND

I EU-projektet SEMPRE har UC Syd med Tønder og Varde skabt empowerment, læring og bedre forståelse.

En social- og sundhedshjælper og en syrisk flygtning arrangerede en kulturdag med kaffe og kage i Varde Sommerland.

16-årige Hiba Mustafa startede en læseklub med danskundervisning for indvandrerbørn på biblioteket i Tønder.

På Tønder Grundskole mødtes forældre med flygtningebaggrund for at finde gode råd til at støtte deres børns skolegang.

Det var tre syddanske mikroprojekter blandt 26 under EU-projektet SEMPRE, som netop er velafsluttet og har leveret træning til professions- praktikere samt håndbøger, politiske anbefalinger og guidelines, som skal hjælpe lokale aktører i 15 EU lande med at forbedre livet for udsatte grupper og gøre disse borgere mere aktive i samfundet.

UC Syd fik 1,4 mio. kr. fra EU’s Interreg Østersø/Baltikum program i 2016 til projektet og deri samarbejdet med Tønder kommune og Varde kommune. SDEO hjalp i sin tid UC Syd med at komme med i SEMPRE og blive en del af projektets stærke europæiske partnerskab.

De andre 15 internationale projektpartnere har også skabt mikroprojekter med fokus på fx. børnepasning når enlige forældre i Tyskland skal til lægen, socialt entreprenørskab for kvinder og enlige forsørgere i Letland, film- og skriveforløb hvor flygtninge og migranter fortæller og deler deres historier i Finland og Tyskland, samt træning og mentorprogrammer for folk med funktionsbesvær, tidligere misbrugere og indsatte i Estland, Letland og Litauen.

Det succesfulde projekt har allerede affødt en fortsættelse, SEMPRE Accelerators for Service Co Creation, hvor UC Syd skal facilitere læringsprocesserne.

“Aktionslæringskonceptet og den samskabelse, som arbejdet med empowerment metoder betød, fandt flere SEMPRE partnere så inspirerende, at vi valgte at søge om en udvidelse af projektet med fokus på, hvordan aktionslæring og samskabelse kan styrke udviklingen af empowerment i udvalgte mikroprojekter,” forklarer Anette Nielsen, lektor MSI i Forskning, Innovation og Videreuddannelse. “Projektet afprøver ligeledes andre metoder, bl.a. webinarer som supplement til analog træning og uddannelse.”

Det fortsatte initiativ skal bl.a. arrangere lokale seminarer, udarbejde podcasts om SEMPRE’s erfaringer og revidere produkterne fra projektet, siger Anette Nielsen.

“Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan EU projekter faktisk kan opnå så konkrete resultater i lokalområdet,” siger vores konsulent Henriette Hansen. “Det er lige i tråd med den måde, hvorpå vi i SDEO forsøger at motivere kommuner og andre lokale aktører til at deltage i EU projekter. Ofte tænker man om EU projekter, at det er noget, der ligger fjernt fra vores hverdag – men kunsten ved EU projekter er netop at tænke europæisk og implementere lokalt.”

Læs mere om SEMPRE og download alle projektmaterialerne her!

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Tysk interesse for imponerende fynske robotvirksomheder

Nyheder

Tysk interesse for imponerende fynske robotvirksomheder

En delegation fra Rostock fik meget ud af turen, da SDEO og EEN arrangerede to dage i Odense

Odenses robotter gjorde et stærkt indtryk, da en delegation fra tysk industri, universiteter og forskningsinstitutioner fra Rostock for nyligt var på visit hos klyngen Odense Robotics og fem odenseanske virksomheder.
 
“Vi var alle meget imponerede over virksomhedernes dynamik og økonomiske succes, men også deres åbenhed og vilje til at blive ledere på verdensplan,” siger Tobias Klein og Sven Olsen fra Industri- og Handelskammeret i Rostock, som har etableret en arbejdsgruppe med robotteknologi og kunstig intelligens.
 
I løbet af rundturens to dage kunne Universal Robots fremvise deres kollaborative robotter, mens MIR demonstrerede deres selvkørende og mobile transportrobotter, Inrotech introducerede deres svejseløsninger, og Gibotech præsenterede sine intelligente industrimaskiner. Afslutningsvis blev det til en live demonstration af et robotstyret lager og ordrehåndteringssystem hos virksomheden Effimat.

”At få hul på det tyske marked er et generelt en udfordring for de danske virksomheder, der gerne vil noget mere sammen med nabolandet mod syd. Derfor var det også stærkt tilfredsstillende at se en stor interesse for det odenseanske robotmiljø fra deltagerne i delegationen fra Rostock,” siger Bjarne Andersen fra Det Syddanske EU-Kontor og Enterprise Europe Network, som havde arrangeret besøget.

“Den tyske gruppe var ligefremt benovede over, hvordan man i Odenses robotmiljø har fået en samarbejds-cocktail bestående af et stærkt forskningsmiljø, tætte forbindelser mellem industri og forskning samt et offentligt støttet udviklingsmiljø for lovende start-ups til at fungere,” tilføjer Bjarne Andersen.

“Alle vores deltagere har taget et stærk indblik og gode kontakter med hjem, og det er allerede på tale at gentage besøget til næste år,” siger Tobias Klein og Sven Olsen.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Prototypen er klar! FUTE projektet skal teste nye co-creation kort og design proces model til at samskabe bedre undervisning og styrke inklusion i skolerne

Nyheder

Prototypen er klar! FUTE projektet skal teste nye co-creation kort og design proces model

EU-projektet med UC SYD, Designskolen Kolding og SDEO udvikler værktøjer til at samskabe bedre undervisning og styrke inklusion i skolerne

Med støtte fra Erasmus+ udvikler projektet FUTE (Future Teaching) værktøjer, som kan hjælpe lærere og elever med at samskabe mere stimulerende og problemorienteret undervisning, der styrker engagementet og lysten til læring blandt eleverne, og således mindsker for tidlig frafald af elever i europæiske skoler.

Frugterne af arbejdet siden 2017 – et sæt illustrative co-creationkort, en ny design procesmodel og et træningsmodul for lærere – er lige blevet præsenteret på en stor designkonference i Frankrig, og er nu klar til at blive afprøvet blandt projektpartnerne og deres netværk.

Det bliver et videre internationalt skridt for et værktøj, der tager udgangspunkt i designtænkningsmodellen 6C. Den er udviklet på Designskolen Kolding, der er lead partner på projektet.

“Det er interessant, at omverdenens interesse for designmetode har tvunget os til at tænke over, hvad kvaliteterne er i vores designtilgang til udvikling,” siger Anne Katrine Gøtzsche Gelting, der sammen med kollegaen Silke K.A. Friis skabte 6C-modellen.

“Vi havde behov for at artikulere relationen mellem udvikling af ideer og udvikling af viden i en designproces. Basen i vores model handler om at designere igennem deres arbejde kan lære om det, der findes, for at kunne udvikle ideer og viden om det, der ikke findes endnu. Den tænkning er grundlæggende dét, vi forsøger at udbrede i klasseværelserne igennem FUTE projektet.”

Der var stor interesse for FUTE projektet, co-creation kortene og designproces-modellen til klasseværelset, da Anne Katrine Gøtzsche Gelting og SDEOs EU-konsulent Henriette Hansen for nyligt præsenterede dem på Biennale Internationale Design Saint-Étienne.

”Det var utroligt at opleve så mange, der kom hen til Anne Katrine og jeg efter vores oplæg, som ville høre mere om projektet, få adgang til kortene eller skabe samarbejde med Designskolen i Kolding,” siger Henriette Hansen. ”FUTE er virkelig et godt eksempel på et EU projekt, der tager sit udgangspunkt i lokal forskning og via EU midler får tilført ny energi og viden, til at få europæisk udbredelse.”

I UC Syd, som er en af de andre danske projektpartnere, har værktøjerne allerede vist sig nyttige, siger Rasmus Henrik Jensen, lektor på Læreruddannelsen Esbjerg, som har inddraget materialerne i et modul med fokus på designprocesser i de humanistiske fag:

“Jeg er i min undervisning blevet opmærksom på, hvordan designprocesser kan inddrages i alle skolens fag. Co-creation kortene og designprocesmodellen har givet inspiration til både mig og mine studerende, om hvordan man kan variere undervisningen og samtidigt have fokus på eleven som aktiv medskaber i undervisningen.”

Prototyperne forventes testede og færdigudviklede til foråret 2020. Afprøvningsfasen går nu i gang med alle FUTE-partnerne, der tæller uddannelses- og videninstitutioner fra Danmark, Belgien, Finland, Frankring og Wales – og flere må gerne deltage.  

“Hvis der er nogle skoler i Region Syddanmark, som har lyst til at modtage træning i brug af kortene og designproces modellen til brug i klasseværelset, må de meget gerne henvende sig til mig,” opforderer Henriette Hansen.

Læs mere om projektet og download materialerne på www.fute-project.eu.

kontakt vores konsulent

Head_Henriette

Henriette Hansen

hha@southdenmark.be
+32 (0) 477 777 615

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Fremtidens kommunale kompetencer: Netværksmøde med fokus på sundhed og velfærdsinnovation

Nyheder

Fremtidens kommunale kompetencer: Netværksmøde med fokus på sundhed og velfærdsinnovation

Syddanske aktører var mødt talstærkt op, da SDEO d. 28. februar holdt netværksmøde og workshop om ”Fremtidens kommunale kompetencebehov” i Vejle.

Deltagere fra regionen, Syddansk Sundhedsinnovation, OUH, uddannelsesinstitutioner og syddanske kommuner fik inspiration og delte erfaringer fra forskellige EU-projekter, der er udviklet og implementeret i Syddanmark.

Heriblandt var Odense Kommune, som har vundet nye samskabelseskompetencer gennem deltagelse i projektet Co-Creating Welfare, og allerede har brugt disse til at understøtte deres aktiviteter og samarbejde med borgerne i det lokale projekt JASMIN, som har fokus på social- og sundhedsmæssige udfordringer for flygtningekvinder.

”Vi var rigtig glade for at være med til netværksmødet og for den interesse, der var for vores lille projekt JASMIN,” siger Sandra Wolter, Integrations- og Beskæftigelsesambassadør fra Odense Kommune. “Vi fik også god inspiration fra andre integrationsprojekter, og ikke mindst lidt blod på tanden i forhold til de muligheder, der ligger i EU projekter generelt.”

Tre stærke projekteksempler: DISH, SEMPRE og CCW

Formålet med netværksmødet var netop at give rum og plads til læring fra forskellige projekter og sikre, at resultaterne fra EU-projekter bliver delt blandt de syddanske aktører og efterfølgende kan fungere som inspiration til andre projekter.

Mødet fokuserede på tre EU-projekter, der er udviklet og implementeret i Region Syddanmark:

  • DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health), som sætter fokus på innovative arbejdsmetoder samt træning af digitale/teknologiske færdigheder og kompetencer hos sundhedsprofessionelle. DISH er et Erasmus+ projekt, der startede i november 2018 og fortsætter 3 år frem. Projektet ledes af Sygehus Sønderjylland.
  • SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas), der har haft til formål at imødegå udkantsområders vanskeligheder med tilstrækkelige ressourcer – både til finansiering og til udførelse af socialt arbejde. Projektet er netop afsluttet, og blev støttet af EU-programmet Interreg, Baltic Sea. Projektet ledes af UC SYD.
  • Co-Creating Welfare, som sigter mod at udvikle en fire-dages kursusrække omkring samskabelsesprojekter. På baggrund af projektet vil UCL være i stand til at tilbyde undervisning i samskabelse på forskellige niveauer (kursus-, akademi samt diplomniveau), således at projektets resultater vil kunne inddrages i fremtidige aktiviteter. Co-Creating Welfare er støttet af Erasmus+, og slutter i efteråret 2019. Projektet ledes af UC Lillebælt.

”Vi kan lære rigtig meget af hinandens idéer og projekter, og i stedet for at afholde mange små separate konferencer fra de enkelte projekter, giver det god mening at afholde workshops i fællesskab – for netop at lære fra hinanden,” siger vores konsulent Henriette Hansen.

“Den tilbagemelding vi har fået fra deltagerne viser, at alle synes, det var en rigtig god dag, og at det giver mening, at vi i fremtiden laver flere fælles erfaringsudvekslingsworkshops, når vi har interessante resultater, der skal kommunikeres videre fra EU projekter.”

Aktører i regionen, som fremadrettet kunne tænke sig at bidrage til erfaringsudvekslingsworkshops, er velkomne til at kontakte Henriette på det Syddanske EU-Kontor.

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

SDEO hos Welfare Tech: Vellykket morgenmadsmøde med fokus på velfærdsteknologiske løsninger

Nyheder

SDEO hos Welfare Tech: fokus på velfærdsteknO-logiske løsninger

Det Syddanske EU-kontor afholdte i samarbejde med Welfare Tech og Innovationsfonden et vellykket morgenmøde d. 1. marts, hvor der var fokus på finansiering til udvikling og test af nye velfærdsteknologiske løsninger.

Et hovedtema på dagen var samarbejdet mellem offentlige og private aktører.

”EU’s programmer giver en rigtig god ramme for offentlig-privat samarbejde med mulighed for, at ny teknologi kan blive udviklet og testet i samarbejde med fx sygehuse og kommuner,” siger vores EU-konsulent Else Dyekjær Mejer.

Der var stort fremmøde i Forskerparken i Odense, og deltagerne repræsenterede en god blanding af både offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

”Det er positivt at afholde møder som disse med Innovationsfonden og Welfare Tech,” siger EU-konsulent Allan Nordby Ottesen. “På dagen var der mange gode spørgsmål fra deltagerne – både under og efter oplæggene. Det giver grobund for mange spændende idéer og projektmuligheder fremadrettet.”

“Det var rigtig dejligt at se så mange af vores stærke syddanske aktører. Der var gode drøftelser og mange med interesse i at arbejde videre med projekter,” tilføjer Else Dyekjær Mejer.

Deltagerne blev bl.a. præsenteret for EU-programmerne Eurostars, SMV-Instrumentet og AAL. Sidstnævnte har allerede deadline d. 24. maj 2019, og giver tilskud til projekter, der forbedrer ældres autonomi, deltagelse i socialt liv og mobilitet gennem innovativ informations- og kommunikationsteknologi (ICT).

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Finalekonference på EmpInno projektet i Berlin: Stærk indsigt i smart specialisering

Nyheder

Finalekonference på EmpInno projektet i Berlin: Stærk indsigt i smart specialisering

Tre års projektarbejde mellem 16 partnere fra Østersøregionen om udvikling og effektiv implementering af regionale ”smart specialisation strategies” (S3) blev d. 6-7. marts markeret med konference i Technologiepark Adlershof, Berlin.

Konferencen understregede, at både S3 formuleringen og omsætningen af strategierne til nye produkter og services bør bero på en åben, løbende og smidig interaktion mellem regionale myndigheder eller ”strategiejere”, og de private og offentlige innovationsaktører, der kan omsætte strategierne til vækst og arbejdspladser. Dertil kommer, at åbenhed og parathed i forhold til at lære af og samarbejde med aktører fra andre regioner og lande kan være løftestang for især mindre regioner med små ressourcer.

Stærk dialog og skarphed på lokale udfordringer er afgørende

“Der er ikke en ubetinget, ‘one-size-fits-all’ tilgang, som man bare kan bruge,” siger EU-konsulent Thomas Jensen fra det Syddanske EU-Kontor, der sammen med klynge-organisationen Design to Innovate har været de danske partnere i EmpInno.

Han fortsætter: “Der er regionale særheder, der skal tages højde for og udgangspunktet for både plan og handling bør altid være de reelle udfordringer på stedet. Derfor er en afgørende kilde til succes, at ‘strategiejere’ og det økosystem af lokale og regionale aktører, der kan omsætte strategi til handling, er i konstant dialog. Det er ikke bare at lave en strategi, og så værs’go at implementere den. Når det så er sagt, så er der for den enkelte region rigtig god inspiration at hente i andre regioner og lande, som griber tingene anderledes an.”

Netop nysgerrigheden og åbenheden overfor, hvordan andre griber S3 an, har været kernen i EmpInno-projektet og har bl.a. resulteret i:

Smart Specialisering er kommet for at blive

Smart specialisering – dvs. regioners fokusering på virkelige innovationspotentialer og tilpasning af industrielle strukturer mod nye industrier og internationale markeder – har siden 2014 været en af forudsætningerne for at få adgang til EU’s strukturfonde. Og ifølge EU-Kommissionens deltager og taler på EmpInno-konferencen vil konceptet også i fremtiden spille en central rolle i forhold til strukturfondene. Dog med et bredere fokus end hidtil.  

Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-Kontor tilføjer: “Uden at glemme sine styrker indenfor forskning, teknologi og industri, vil regioner fremover også i langt højere grad skulle involvere civilsamfundet og arbejde hen over landegrænser. Det er synergi, komplementaritet og arbejde hen over landegrænserne, der kan gøre at 2+2 kan blive 5.”

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Flyvende droner og mobile robotter får Eurostars tilskud til at tjekke de øverste hylder

Nyheder

Flyvende droner og mobile robotter får Eurostars tilskud til at tjekke de øverste hylder

Teknologisk Institut modtager 1,6 mio. kr. til projektet TEDAI, der skal gøre arbejdet lettere og sikrere på store lagre.

Projektet skal udvikle en drone og en mobilrobot, der gennem et avanceret kabel og med opkobling til et indendørs navigationssystem kan samarbejde om automatisere fotografi, scanning og optælling af varer på højlagre.

Dobbelt-robotsystemet kan på sigt også bruges bredere indenfor bygnings- og infrastrukturinspektion.

Teknologisk Institut står for teknologien der gør drone og mobilrobot samarbejdsvenlige. Projektpartneren MapsPeople fra Nørresundby klarer kortlægningen og navigation, mens franske Elistair har global erfaring med tether-kabelløsninger.

“Eurostars er en rigtigt god ramme for samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, der giver mulighed for at styrke virkomhedernes innovationsniveau,” siger SDEOs konsulent Else Dyekjær Mejer, som har rådgivet Teknologisk Institut i forbindelse med Eurostars-ansøgningen.

“Vi tror på, at systemet kan være med til at optimere arbejdsfordelingen mellem mennesker og robotter, således at robotterne udfører det gentagende, nedslidende arbejde, som så frigiver tid til opgaver som problemløsning til medarbejderne,” siger Cecilie Pilgrim, konsulent og projektleder ved Teknologisk Institut…

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy