Nyheder

Kom til Roadshow i Danmark:
EU-boost til forsvarsteknologi giver nye innovations- og forretningsMULIGHEDER

Europas sikkerhed er tilbage som højpolitisk prioritet i EU – og fælles forsvars- og sikkerhedsteknologi er i centrum.

EUs Forsvarsfond og piloten EDIDP lanceres for at støtte op om forskning- og innovationsprojekter på tværs af Europa. Det giver nye muligheder for, at virksomheder og forskere i hele Danmark kan fremme deres arbejde, produkter og forretning i samarbejde med Forsvaret og internationale partnere. EUs Forsvarsfond får forventeligt et budget på 13 milliarder euro, og der er allerede i 2020 mulighed for at søge projektmidler fra EDIDP.

Alt dette sætter et nyt roadshow spot på. Fra d. 15 til d. 18. juni 2020 arrangerer Forsvarsministeriet, klyngeorganisationen CenSec, de danske EU-kontorer i Bruxelles (Dacob) og regionale partnere flere informationsdage, hvor EU-projektmulighederne præsenteres og udforskes.

EU-programmerne åbner rigtig gode muligheder for at sætte danske kompetencer i spil, f.eks. inden for robotter og droner, eller med Arktis og på det maritime område. Projektsamarbejder kan være rigtig gode til at hjælpe virksomheder med at sætte ekstra kraft bag deres teknologi, produktudvikling og innovation – og nu som noget nyt, også inden for forsvarsområdet,” siger Else Dyekjær Mejer, konsulent på Det Syddanske EU-Kontor.

Download programmerne for roadshowet nedenfor!

Click here to download all four invitations in English!

Sydjylland
15. juni

Tema: F35

Nordjylland
16. juni

Tema: Fremtidens IKT og teknologi kompetencer til Europas sikkerhed og forsvar

Midtjylland 
17. juni

Tema: Forsvarets nye Vedligeholdelsestjeneste

Fyn
18. juni

Tema: Manned/unmanned platforms på land og til vands

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy