YEDAC (Young Entrepreneurship Developing in Action)

YEDAC projektets overordnede målsætning er at udvikle innovative færdigheder og iværksætterkompetencer hos unge gennem undervisning i metoder og værktøjer inden for iværksætteri. Projektet tager afsæt i antagelsen om, at en globalt konkurrencedygtig økonomi kræver en udbredt iværksætterkultur i Europa. Det forudsætter at særligt unges iværksættertankegang udvikles. Unge der forlader skolen med en specialiseret uddannelse i iværksætteri er langt mere tilbøjelige til at opstarte egen virksomhed. Projektet har blandt andet udarbejdet læringsredskaber, der kan understøtte lærernes undervisning i iværksætteri. Det Syddanske EU- kontor deltager sammen med seks andre partnere fra seks forskellige europæiske lande. Projektet afsluttes i 2015.

 

Læs mere om projektet på YEDAC’s hjemmeside