RETAIN (Inclusive Environments to Retain New Teachers)

Det overordnede formål med RETAIN- projektet er at skabe og udvikle et inkluderende og kreativt skolemiljø. En vigtig forudsætning for dette, er tilstedeværelsen af højt kvalificerede lærere og skoleledere. Dog har undersøgelser vist, at mange unge lærere finder overgangen fra studiet til lærer-professionen meget vanskelig og forlader hvervet som lærer. Derfor ønsker projektet at udvikle en værktøjskasse med værktøjer, anbefalinger og støttende undervisningsmateriale, der kan hjælpe skolelederne samt lærere, både nyuddannede og erfarne, med at skabe et inkluderende og kreativt arbejdsmiljø i fællesskab. Det Syddanske EU- Kontor deltager som projektpartner i projektet, sammen med 5 andre partnere fra 5 forskellige lande. Projektet afsluttes i slutningen af 2015.

Læs mere om projektet på RETAIN’s hjemmeside

Hent inklusionskompasset fra Retain