HEPCOM (The Learning Platform for Preventing Childhood Obesity in Europe)

HEPCOM projektet søger at øge kvaliteten og antallet af interventioner i lokalsamfund og på skoler med det formål, at fremme sund kost og fysisk aktivitet. Dermed ønsker projektet at forebygge overvægt og fedme blandt børn og unge i hele Europa. Projektet har udviklet en læringsportal, der samler og præsenterer eksisterende værktøjer inden for overvægt og fedme blandt børn og unge. Disse værktøjer er blandt andet udarbejdet gennem tidligere EU-projekter og på lokalt niveau. Portalen har til formål at fremme udbredelsen og tilgængeligheden af eksisterende værktøjer for politiske beslutningstagere og fagfolk og dermed understøtte deres arbejde med overvægt blandt børn og unge.

Det Syddanske EU- Kontor deltager som projektpartner i projektet sammen med 20 partnere fra 16 europæiske lande. Projektet afsluttes i starten af 2016

Læs mere om projektet på HEPCOM’s hjemmeside