EVARS (Elderly Volunteers – A Resource for the Society)

Det overordnede formål med EVARS projektet er dels at få flere ældre til at deltage i frivillighedsarbejdet og dels at øge anerkendelsen af ældre frivillige som en værdifuld ressource for vores samfund. Fokus på dette emne er blandt andet opstået, fordi ældre lever længere i dag end tidligere og fordi samfundet har brug for engagerede og aktive borgere. Projektet vil blandt andet motivere ældre til at blive frivillige, gennemføre et træningsmodul for og med ældre frivillige og etablere tættere relationer mellem civilsamfund og lokale myndigheder. Dette skal skabe bevidsthed i lokalsamfundet og hos lokale myndigheder om ældres potentiale for at blive en ressource for samfundet samt forbedre ældres kvalifikationer som frivillige. Det Syddanske EU-Kontor indgår som projektpartner i projektet sammen med 4 andre partnere fra 4 europæiske lande. Projektet afsluttes i slutningen af 2015.

 Læs mere om projektet på EVARS’ hjemmeside