Netværk i Bruxelles

Det Syddanske EU-Kontor er aktiv i en række europæiske netværk i Bruxelles for at varetage regionens interesser, holde sig opdateret på den seneste politiske udvikling i EU og for at møde interessante samarbejdspartnere for syddanske myndigheder, institutioner og virksomheder. Nogle af de vigtigste er:

ERRIN
The European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) er et dynamisk netværk bestående af mere end 90 europæiske regioner, heriblandt Det Syddanske EU- Kontor. Netværket fremmer udveksling af viden samt fælles indsatser og projektsamarbejder mellem sine medlemsregioner med det formål at styrke deres regions forsknings- og innovationskapacitet. ERRIN søger også at påvirke EU-politikker med henblik på at forbedre deres overensstemmelse med behovene hos de europæiske regioner. Medlemmer af ERRIN mødes regelmæssigt i tematiske arbejdsgrupper inden for områder som sundhed, turisme, transport, bioøkonomi, smart cities, energi, design og innovations- funding og til centrale netværksmøder for at udveksle viden om EU-finansiering og projektmuligheder, best practice samt for at opbygge transnationale konsortier og udvikle fælles projekter.  

For at høre mere om netværket, kontakt EU-konsulent Henriette Hansen.

Læs mere her.

 

CORAL
The Community of Regions for Assisted Living (CORAL) er et uformelt netværk af regioner, der sigter mod at forbedre regionale politikker for aktiv og sund aldring. CORAL arbejder blandt andet med gennemførelsen og opskaleringen af innovative løsninger på ældreområdet og mobiliserer andre regioner i Europa til at deltage i processen.
Netværket bidrager og giver input, fra et regionalt perspektiv, til Europa- Kommissionen, blandt andet gennem deltagelse i aktionsgrupper i European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA), events, projekter, høringer og andre initiativer. CORAL bidrager med at opnå overordnede målsætninger såsom at muliggøre et sundt, aktivt og selvstændigt liv for ældre og kronisk syge, forbedre og effektivisere social- og sundhedssystemer og fremme konkurrenceevnen på markedet for innovative produkter og services. Indtil videre deltager 33 regioner i netværket herunder Det Syddanske EU-Kontor.

For at høre mere om netværket, kontakt EU-konsulent Allan Nordby Ottesen

Læs mere her.

 

ECHalliance
European Connected Health Alliance er et sundhedsnetværk, der fokuserer på økosystemer – herunder quadruple helix – og særligt samarbejdet mellem den private og offentlige sektor. Syddansk Sundhedsinnovation og Welfare Tech er medlemmer på vegne af Region Syddanmark og arbejdet koordineres med Det Syddanske EU-kontor, hvor EU-konsulent Allan Nordby Ottesen assisterer det ECHalliance Southern Denmark.

For at høre mere om netværket, kontakt EU-konsulent Allan Nordby Ottesen.

 

EIP AHA
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) er et partnerskab skabt på baggrund af EU- Kommissionens strategi Innovation Union, som gennem forskning og innovation, sigter mod at styrke den europæiske konkurrenceevne og imødekomme samfundsmæssige udfordringer. En måde at gøre dette på, er gennem innovationspartnerskaber. Der er i øjeblikket fem EIP- partnerskaber hvoraf det ene (EIP-AHA) dækker området for aktiv og sund aldring. Her er Det Syddanske EU-Kontor med.  Det overordnede mål for partnerskabet er at øge den gennemsnitlige sunde levetid med to år i 2020. Dette skal gøres ud fra tre overordnede målsætninger: 

−       At gøre det muligt for ældre EU-borgere at leve en sund, aktivt og uafhængigt liv

−       At forbedre bæredygtigheden og effektiviteten af ​social- og sundhedssystemer;

−       At styrke og forbedre konkurrenceevnen på markedet for innovative produkter og tjenesteydelser, for at imødekomme den demografiske udfordring og dermed skabe nye muligheder for virksomhederne 

Partnerskabet vil opnå dette ved at samle de vigtigste aktører i innovationscyklussen (brugere, offentlige myndigheder, virksomheder) og give disse aktører et forum, hvor de kan samarbejde ud fra en fælles vision, der værdsætter ældre mennesker og deres bidrag til samfundet. 

For at høre mere om netværket, kontakt EU-konsulenterne Henriette Hansen eller Allan Nordby Ottesen.

Læs mere her.

 

DAcoB
Danish Local Regional and Research Co-Op Brussels (DAcoB) er et samarbejdet indgået mellem Det Syddanske EU-kontor og EU-kontorerne for Norddanmark, Aalborg Universitet, Midtjylland, Region Sjælland, Hovedstaden og creoDK. Netværket har til formål at sikre maksimal dansk indflydelse inden for projektudvikling og interessevaretagelse og DAcoB danner derfor ramme for informationsudveksling mellem parterne samt fælles aktiviteter som konferencer, events og møder med deltagelse af beslutningstagere på europæisk niveau inden for forskning, ressourceeffektivitet og sundhed. 

For at høre mere om netværket, kontakt en af kontorets konsulenter.

Læs mere her.