Erhvervsfremmenetværket InnoS

Det Syddanske EU-Kontor tog i 2014 initiativ til at styrke samarbejdet mellem erhvervsfremmeorganisationer i hele regionen.

Det sker i regi af netværket InnoS, hvor de syddanske erhvervsfremmeorganisationer samarbejder om at fremme virksomhedernes deltagelse i EU-projekter. Netværket støtter dermed op om et fælles fokus på vækst, udvikling og internationalisering i regionen.

Samarbejdet er essentielt for Det Syddanske EU-Kontor, der besidder den nyeste viden om programmer og muligheder for virksomhedsdeltagelse i EU-projekter, mens erhvervsfremmeorganisationerne i Syddanmark har den primære dialog med virksomhederne. På den måde sikrer InnoS, at virksomhederne får størst udbytte og let adgang til de forskellige kompetencer.  

De syddanske virksomheder skal i højere grad indgå i EU projekter, der kan danne rammen om innovation, udvikling, internationalisering og partnerskaber, for derved at fremme konkurrencedygtighed og viden i virksomhederne.

Styrket samarbejde og viden

Formålet med netværket er at skabe et øget samarbejde mellem organisationerne og dele viden og erfaringer. Det skal resultere i, at virksomhederne får bedre kendskab til de mange støttemuligheder og i højere grad får glæde af dem.

De lokale erhvervsfremmeaktører klædes på til at identificere virksomheder, der har potentiale og ressourcer til at indgå i et projekt, ligesom de via netværket bliver bekendte med de forskellige støtteprogrammer, der har fokus på virksomhederne.

Fakta om netværket

Netværket består af lokale og subregionale erhvervsfremmekontorer i Region Syddanmark samt andre erhvervsfremmeaktører som erhvervsklynger, SDU Erhverv, Udvikling Fyn, Væksthus Syddanmark, Dansk Industri, European Enterprise Network, Delta, Force, Teknologisk Institut, Trekantområdet samt Det Syddanske EU-Kontor.

Netværket mødes to gange om året og fungerer i mellemtiden som en platform for samarbejde mellem konsulenterne fra de forskellige erhvervsfremmeorganisationer.

For yderligere information kontakt Siri Raahede Bentzen og Else Dyekjær Mejer