Kvalificeret Arbejdskraft og Uddannelse

Kvalificeret arbejdskraft og uddannelse er grundlaget for vores samfund og forudsætningen for udviklingen af både den private og den offentlige sektor - uden kvalificeret arbejdskraft kommer vi ingen vegne. Netop adgangen til kvalificeret arbejdskraft er ved at udvikle sig til en regulær udfordring - ikke alene i Danmark, men også i store dele af Europa.

Øget aktivitet i samfundet har i samspil med en aldrende befolkning sat især de nordeuropæiske arbejdsmarkeder under pres, hvilket har bevirket, at et stigende antal virksomheder nu melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er den digitale transformation og globalisering af økonomien godt i gang med at vende op og ned på den måde vi arbejder og driver forretning på. Jobs er under hastig forandring eller forsvinder helt for at blive erstattet af nye typer af jobs, og løbende tilegnelse af nye kompetencer er blevet en nødvendig del af arbejdslivet.

Det er vanskeligt at overvurdere betydningen af kvalificeret arbejdskraft, og kvalificeret arbejdskraft og uddannelse står højt på den europæiske dagsorden. Investeringer i mennesker, uddannelse og et mere velfungerende europæisk arbejdsmarked forventes derfor at blive styrket betragteligt i de kommende år, herunder ikke mindst gennem det europæiske støtteprogram ERASMUS+. Har du en spændende projektidé, er der således gode muligheder for både at finde relevante europæiske videnspartnere og hjælp til finansieringen af projekter de kommende år inden for blandt andet:  

Fremtidens uddannelser – tilpasning og udvikling af innovative uddannelser, herunder innovative undervisningsformer, øget praksisbaseret læring, fleksibilitet mellem erhvervsuddannelser og videregående uddannelser og livslang læring og tilpasning af fagområder i takt med teknologisk og samfundsmæssig udvikling. Det gælder ikke mindst projekter, der kan fremme, at flere unge tager en uddannelse, særligt indenfor erhvervsuddannelsesområdet.

Kvalificeret arbejdskraft – på den ene side vedligeholdelse af arbejdstyrkens kvalifikationer gennem efteruddannelse og opkvalificering i takt med teknologisk og samfundsmæssig udvikling. Herunder f.eks. digitale færdigheder og tværfagligt samarbejde. På den anden side virksomhedernes rekruttering, udvikling og anvendelse af arbejdskraft, herunder ikke mindst europæisk arbejdskraft.

Øge arbejdsstyrken – dels gennem fremme af mobilitet og udvikling af et effektivt europæisk arbejdsmarked, herunder tiltrækning og integration af kvalificeret europæisk arbejdskraft. Dels gennem fremme af inklusionen af borgere med særlige behov.

 

Oversigt over indsatsområdet Kvalificeret arbejdskraft & Uddannelse

 

Det Syddanske EU-Kontor rådgiver gerne både offentlige og private aktører om EU's støtteprogrammer inden for Kvalificeret Arbejdskraft og Uddannelse. Vi hjælper med at kvalificere projektidéer, bistår i hele ansøgningsprocessen og hjælper med kontakt til relevante europæiske samarbejdspartnere.

Hvis du har en projektidé inden for området Kvalificeret Arbejdskraft og Uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte Jens Bøgetoft Christensen.