Energi & Transport

Syddanmark repræsenterer en unik samling af kompetencer på energi- og transportområdet, som Det Syddanske EU-kontor bidrager til at udvikle.

De syddanske spidskompetencer ligger specifikt inden for områderne energieffektivisering, energiteknologi, grøn offshore energi, spildevandshåndtering og bæredygtig byudvikling.

Det Syddanske EU-Kontor assisterer syddanske kommuner, virksomheder, udviklingsorganisationer og klynger med internationalisering af deres kompetencer på energi- og transportområdet og arbejder målrettet med at hente EU-tilskud til internationale innovations- og udviklingsprojekter.

De potentielle støttemidler, som er tilgængelige gennem EU’s fonde, er anvendelige på energi- og transportområdet, da både energi og transport vægtes højt på den politiske dagsorden i Bruxelles.

EU-mål for energi og klima

EU-landene har indgået en klima- og energiaftale, der rækker frem til 2030. Minimum 40 % mindre CO2 og andre drivhusgasser skal udledes i forhold til udledningen i 1990.

Vedvarende energi skal i 2030 dække minimum 27 % af EU´s energiforbrug. Målene er bindende for EU som helhed. Nogle lande lever mere end op til målene og andre lande ligger under målene. Derudover arbejder EU med at udnytte energien bedre end i dag.

EU har oprettet puljer, som støtter projekter, der kan være med til at opfylde målene. Her er der også muligheder for syddanske virksomheder, forskere og offentlige institutioner, udviklingsorganisationer og klynger.  

Det Syddanske EU-Kontor kan hjælpe din organisation med information om støtteprogrammer inden for energi og transport, kvalificere og validere projektidéer, bistå i en ansøgningsproces og endelig fungere som døråbner til at finde og matche syddanske kompetencer med europæiske partnere gennem vores netværk og placering i Bruxelles.

Du er altid velkommen til at kontakte vores EU-rådgivere inden for Energi & Transport  Thomas Jensen og Pernille Dagø.