27-09-2016

Workshop i Bruxelles: Aktiv aldring og forebyggelse

Det Syddanske EU-Kontor afholder i øjeblikket en række workshops med fokus på erfaringer fra succesfulde projekter om aktiv og sund aldring – både på nationalt og europæisk niveau. Den 15. september løb den anden af i alt tre workshops af stablen, og her var det bl.a. britisk  forskning i faldulykker, der var på programmet.

Træning af medarbejdere, inklusion af borgere i innovationsprocesser, forandring af individuel tankegang og organisationers adfærd. Det er de fokuspunkter, der udfylder programmet for tre workshops, som Det Syddanske EU-Kontor i øjeblikket er med til at arrangere. Den 15. september blev den anden workshop i rækken afholdt i Bruxelles, og her deltog blandt andre Jane McDermott fra Manchester University. Hun er projektleder på The PROFOUND Project (Prevention of Falls Network for Dissemination).

Den 15. september forklarede hun for deltagerne i workshoppen i Bruxelles, hvordan projektet har været med til at reducere faldulykker blandt ældre i en række EU-lande.

The PROFOUND har udviklet evidensbaseret træning til ældre med det formål at reducere faldulykker. Igennem en træn-træneren-model har projektet via en blanding af online-undervisning og face-to-face-træning opkvalificeret fysioterapeuters og fitnesstræneres arbejde med at styrke ældres balanceevne. Ved at tillade lokale aktører at designe trænings- og forretningsmodellen fra projektet til deres specifikke lokalområde, opnåede PROFOUND-projektet at blive spredt som ringe i vandet. Projektet er derfor udbredt til 11 EU-lande.

I starten af 2017 forventes 140.000 ældre at modtage faldforbyggende træning som konsekvens af projektet.

En metode for Syddanmark
Det kan være svært at udbrede kendskabet til vellykkede projekter på sundheds- og ældreområdet i EU, da de enkelte landes sundhedssystemer er meget forskellige. En metode, der virker godt i Danmark, kan derfor langt fra med sikkerhed kopieres direkte til Portugal.

Topkarakter til syddansk arbejde med sund og aktiv aldring

Men The PROFOUND Project er et eksempel på, hvordan man alligevel kan udbrede et projekt til andre lande på vellykket vis. Det fortæller Henriette Hansen fra Det Syddanske EU-Kontor. Hun arbejder som EU-konsulent, og er en af medarrangørerne af de tre workshops om sund og aktiv aldring.

”Efter at have hørt om PROFOUND-projektet tænker jeg, at det er et træningskoncept, som ville være relevant at overføre til kommunerne i Region Syddanmark. Det vil give mening at gå sammen om denne aktivitet og høste gode erfaringer fra regionens deltagelse i EU-partnerskabet”, slutter Henriette Hansen.

Har du spørgsmål om deltagelse, indhold eller om Det Syddanske EU-Kontors arbejde med sund og aktiv aldring, kan du kontakte kontorets team for sundhed og velfærd (link). Det samme gælder, hvis du eller din arbejdsplads ønsker at høre mere om The PROFOUND Project – eller hvis I har lyst til at være med i et fælles regionalt projekt.

Har du har særlig viden om arbejde med vækst og jobskabelse i arbejdet med europæiske ældre - en befolkningsgruppe, der stiger. EU-Kommissionen søger eksperter, der vil byde ind med viden til en høring om the silver economy.

Læs mere om høringen