20-09-2016

WHINN 2016: Vær med til at forme fremtidens ældreboliger

Åben innovation, hjælpende sensorer i hjemmet og samarbejde mellem sygehuse, virksomheder og kommuner. Det og meget mere kan du blive klogere på til Europa-Kommissionens heldags-workshop om ældrevenlige hjem, der foregår den 5. oktober i Odense.

Ifølge Europa-Kommissionen lever over 75 procent af eksisterende hjem i Europa ikke op til kriterierne for ældrevenlige boliger – set i forhold til design, tilgængelighed og muligheder for hjælpemidler.

Den 5. oktober vil Utrecht Universitet og EU-Kommissionen se på innovative tiltag, der kan forbedre og bemyndige europæiske ældre, så de kommer til at leve længere, sundere og mere selvstændigt.

Det sker i forbindelse med WHINN 2016 – Week of Health and INNovation, der bliver afholdt i Odense fra den 4. til 6. oktober.

Se det fulde program for workshoppen

Kickstart til nyt marked
I heldags-workshoppen
Neighbourhoods of the Future - Informing the Creation of a European Reference Framework for Age-friendly Housing vil danske og europæiske aktører fra hele den sundheds- og velfærdsteknologiske branche kickstarte et nyt marked for smartere ældrevenlige boliger og nye innovative services.

Til workshoppen kan du bl.a. møde Lise Wraa Silberling fra CoLab Denmark. Hun vil tale om det syddanske arbejde med såkaldte Living Labs, der samler brugere, virksomheder og fagprofessionelle fra det offentlige i videns- og læringsmiljøer, der skal gøre velfærdsteknologiske løsninger mere tilgængelige.

Den 5. oktober kan du også høre om The Helicopter Project, der handler om at øge ældre medborgeres forståelse og motivation for adfærdsanalyser, der kan forbedre den enkeltes sundhed markant. Ofte er målinger en kedelig og forstyrrende faktor i den ældres daglige rytme – og det er bl.a. her, at The Helicopter Project gør en positiv forskel for den enkelte medborger og det sundhedspersonale, der ofte er en del af den praktiske hverdag.

Ny ramme for udvikling
Med på workshoppen om fremtidens hjem til ældre er også Allan Nordby Ottesen. Han er EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontors team for sundhed og velfærd.

Ifølge ham kan arrangementet den 5. oktober være med til at skabe en ny ramme for, hvordan forskellige aktører samarbejder om udvikling af fremtidens ældreboliger i Europa.

”Jeg tror, at vi har rigtig gode muligheder for at skabe bedre og smartere hjem for ældre borgere i fremtiden. Inden for de senere år er der dukket mange nye teknologier og hjælpemidler op, som kan gøre livet lettere for ældre. Den store udfordring er nu at sikre, at disse hjælpemidler rent faktisk kommer flere til gavn," fortæller Allan Nordby Ottesen og fortsætter, 

"Europa-Kommissionen har på den baggrund taget initiativ til en række workshops, som skal stimulere udviklingen af et nyt - og økonomisk meget interessant - marked for velfærdsteknologi, hvor private og offentlige aktører i højere grad nemt skal kunne identificere og købe velfærdsteknologi og hjælpemidler," slutter Allan Nordby Ottesen. 

Han har tidligere deltaget i en lignende workshop i Bruxelles, hvor Europa-Kommissionen efterfølgende interviewede Allan om hans arbejde med bedre og smartere hjem til fremtidens ældre. Du kan se interviewet med Allan i denne video:

Praktisk om workshoppen den 5. oktober

  • Pris: Det er gratis at deltage i workshoppen        
  • Tid: Den 5. oktober 2016 fra 09:30-17:00
  • Sted: Forskerparken 10H, 5230 Odense M
  • Tilmelding: Tilmeld dig WHINN 2016 og dermed også workshoppen om sund og aktiv aldring på whinns hjemmeside