30-05-2017

VR, AI, robotter og smart produktion: Industri 4.0 i Syddanmark og Europa

Den digitale omstilling af industrien ruller i hele Europa. Senest har Syddansk Vækstforum afsat 36 millioner til syddanske virksomheders arbejde med den 4. industrielle revolution – en omstilling der også er højt prioriteret i EU’s støtteprogrammer.

Fremstillingsindustrien repræsenterer ifølge tal fra Europa-Kommissionen to mio. virksomheder og 33 mio. arbejdspladser i Europa. Det billede vil ændre sig i takt med, at teknologier under begrebet Industri 4.0 vinder indpas rundt om i virksomhederne i Europa – et begreb der i praksis handler om at øge integrationen af digitale og virtuelle løsninger i virksomhedernes produktion og service.

I praksis vil den fjerde industrielle revolution blandt andet kunne ses i virksomhedernes anvendelse af selvstyrende robotter, der kan arbejde side om side med de (fortsat menneskelige) kollegaer på gulvet i produktionen. Andre konkrete tiltag kan være 3D-print af produkter, brug af big data i produktionsprocessen eller træning af medarbejdere gennem virtual reality-undervisning. Det er bare få eksempler på, hvordan den digitale og virtuelle teknologi vil blive en samlet del af den produktionscyklus, der findes i og udenfor virksomhederne.

Europa-Kommissionen vurderer, at tiltag som fx robotter, kunstig intelligens og datainfrastruktur vil øge omsætningen i den europæiske produktion med 110 milliarder euro over de kommende fem år.

Nye former for arbejde
Zeljko Pazin er executive director i EFFRA, European Factories of the Future Research Association. Hans organisation repræsenterer SMV’er, store virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner i arbejdet med nye og innovative teknologier; medlemmerne tæller bl.a. den tyske bilindustri og danske virksomheder som Lego og Danish Crown.

Ifølge ham er EFFRA’s medlemmer allerede er i fuld gang med en transformation mod Industri 4.0. Integrationen af automatiserede løsninger sker løbende gennem projekter i hele Europa, og vil ifølge Pazin øge den produktionsindustri, der repræsenterer 80 procent af Europas samlede eksport. Det sker gennem nye former for arbejdspladser og bedre produkter og services.

- Fremtidens fabrikker vil huse yderst avancerede fremstillingsprocesser med udgangspunkt i tilpassende og smarte fremstillingssystemer. Omdrejningspunktet vil fortsat være mennesker, men robotter og kunstig intelligens vil i stigende grad supplere den eksisterende arbejdskraft. Det er alt sammen muligt gennem digitaliseringen, fortæller han.

Gennem EFFRA’s arbejde i det EU-støttede partnerskab Factories of the Future er mere end 240 digitaliseringsprojekter, der involverer mere end 2000 organisationer fra hele Europa, sat i værk, fortæller Zeljko Pazin. 

4.0 i Syddanmark
I forlængelse af en national kortlægning af virksomheders håndtering af den digitale produktionsomstilling, som Boston Consulting Group udførte i 2016, har Syddansk Vækstforum i 2017 lavet en regional version af samme kortlægning. Denne er bl.a. baseret på data fra 140 virksomheder og ekspertudtalelser fra forskere fra Teknologisk Institut og SDU’s Mærsk-McKinney Møller Institut. Kortlægningen af Syddanmark viser bl.a. at 87 procent af de adspurgte virksomheder forventer at tiltag under Industri 4.0 vil ændre deres forretningsmodel. Kortlægningen viser også, at over 50 procent af virksomhederne forventer, at deres produktivitet vil blive forbedret med mere end 10 procent

Kortlægningen af Industri 4.0 i Syddanmark

På baggrund af kortlægningen er der afsat 36 mio. kroner til at sætte skub i omstillingen i virksomheder, der fortsat kan implementere et eller flere led fra Industri 4.0 i deres praksis. Pengene finansieres af EU’s strukturfondsmidler.

Digital infrastruktur og robotter
Allerede nu er der en række prioriterede indsatsområder i EU’s programmer, der passer til tankerne fra Industri 4.0. Det fortæller Allan Nordby Ottesen, der er EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontors team for Sundhed & Velfærdsinnovation.

- Den nye, strategiske indsats i Syddanmark matcher fint de muligheder, der er i EU’s programmer og de netværk i Europa, som vi er en del af. Og vi er allerede godt med, når det gælder digitale løsninger indenfor sundhed og velfærdsteknologi. Det ser man fx hos vores samarbejdspartnere i Welfare Tech og hos Syddansk Sundhedsinnovation, hvor nye elementer som virtual reality, god digital infrastruktur og robotter er en afgørende del af de mange projekter om sundhed og velfærdsteknologi, der allerede er sat i søen, fortæller han.

Else Dyekjær Mejer supplerer. Hun er EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontors erhvervsteam:

- I et program som SMV-Instrumentet er der løbende indkaldelser om teknologiled fra Industri 4.0 – og vi hører på vandrørene i Bruxelles, at der vil blive allokeret endnu flere midler til feltet fremover. Derfor er det rigtig godt, at vi allerede nu står stærkt i Syddanmark indenfor feltet, fx når det gælder vores aktører indenfor robotteknologi og automatisering. Senest er Odense Robotics blevet europæisk guldklynge – og med vores nye elitetræningscenter for robotteknologi under Scale-Up Denmark-initiativet, står vi rigtig stærkt, når det gælder vækst, jobskabelse og innovative projekter i de organisationer, der implementerer teknologien fra den digitale omstilling, fortæller hun og fortsætter,

- Et konkret, EU-støttet Industri 4.0-projekt er Teknologisk Institut i Odenses ROBOTT-NET-projekt. Her har flere syddanske virksomheder har fået gratis konsulentbistand til udvikling af nye, innovative robotløsninger af nogle af de skarpeste hjerner i Europa. Det er et ud af flere gode eksempler – og der kommer flere til, slutter hun.

Om Europa-Kommissionens arbejde for at digitalisere den europæiske industri